Zmaksymalizuj swoje PD dzięki kursowi wymiany 1 PD na 35 wolnych PD!

WYMIANA | DOŚWIADCZENIE: W SKRÓCIE

Dowódcy!

Przygotowaliśmy dla Was ofertę ograniczoną czasowo, dzięki której zmaksymalizujecie swoje ciężko zarobione PD korzystając ze specjalnego kursu wymiany!

Wolne PD to szczególny rodzaj uniwersalnego doświadczenia. Można je wykorzystać do badania standardowych pojazdów i modułów, a także do przyspieszenia szkolenia załogi. Po każdej bitwie 5% zdobytych PD jest zamienianych na wolne PD. Dodatkowo, PD zdobyte w pojazdach elitarnych i premium mogą być wymienione na wolne PD. Wykorzystajcie lepszy kurs wymiany PD na wolne PD za złoto (1 = 25 35) i odblokowujcie moduły lub standardowe pojazdy po obniżonej cenie!

Lepszy kurs wymiany PD na wolne PD

Dostępne od 2023-10-13 o 05:00:00 do 2023-10-16 o 05:00:00 (UTC)

Doświadczenie: w skrócie

Wolne PD są jednym z czterech typów doświadczenia istniejących w World of Tanks. Z następujących dwóch zakładek dowiecie się więcej o różnych PD i do czego można je wykorzystać:

  • Rodzaje doświadczenia
  • Wykorzystanie doświadczenia

Doświadczenie bojowe możliwych do zbadania pojazdów (PD)

PD są gromadzone oddzielnie dla każdego możliwego do zbadania pojazdu i mogą być wydane na moduły lub do odblokowania dalszych pojazdów w odpowiedniej gałęzi drzewa technologicznego.

Doświadczenie bojowe dla pojazdów elitarnych (elitarne PD)

Standardowe pojazdy, w których zbadano wszystkie moduły i następujące po nich pojazdy, zyskują status elitarnych. Pojazdy kolekcjonerskie ze zbadanymi wszystkimi modułami także otrzymują status elitarny. Nadal zdobywają one PD bojowego, które można wydać na przyspieszone szkolenie załogi lub wymienić na wolne PD. Pojazdy premium są zarazem pojazdami elitarnymi.

Wolne doświadczenie (wolne PD)

Po każdej bitwie 5% zdobytych bazowych PD jest zamienianych na wolne PD. Ten odsetek może być zwiększony podczas wydarzeń specjalnych i z użyciem rezerw osobistych. Można go użyć do zbadania dowolnego pojazdu standardowego lub modułów, a także by przyspieszyć szkolenie atutów każdej załogi.

Doświadczenie załogi (PD załogi)

Każdy członek załogi otrzymuje doświadczenie w liczbie zdobytych w bitwie PD. Do doświadczenie jest wydawane na ulepszanie ich głównych kwalifikacji i zdobywanie nowych atutów. Ilość zdobytych PD można zwiększyć w trakcie wydarzeń specjalnych i dzięki rezerwom osobistym.

Badania pojazdów (PD i wolne PD)

PD bojowego zdobyte w możliwym do zbadania pojeździe są wykorzystywane do odblokowania kolejnego pojazdu w linii drzewa technologicznego. Jeśli jednak nie zebrano wymaganej liczby PD, można uzupełnić je o wolne PD i użyć do zbadania każdego standardowego pojazdu z drzewa technologicznego.

Badania modułów (PD i wolne PD)

Moduły wpływają na charakterystyki pojazdu. Przed zakupem należy je zbadać z użyciem PD. PD bojowego zdobyte na możliwym do zbadania pojeździe są używane do odblokowania jego modułów. Jeśli nie zebrano wymaganej liczby PD, można uzupełnić je o wolne PD i użyć do zbadania każdego modułu.

Szkolenie załogi (elitarne i wolne PD)

Pojazdy o statusie elitarnym posiadają opcję przyspieszenia szkolenia załogi. Przy wybranej tej opcji, PD zdobywane w bitwach nie będzie zbierane, ale od razu konwertowane na PD załogi, by poprawić główne kwalifikacje i szkolić atuty. Wolne PD mogą być bezpośrednio zainwestowane w szkolenie każdego członka załogi poprzez jego akta osobowe.

Wymiana doświadczenia (elitarne PD na wolne PD)

Doświadczenie zdobyte na pojazdach elitarnych i premium można zamienić na wolne PD, zużywając złoto. Domyślny przelicznik wynosi 25 PD na 25 wolnych PD w cenie 1 szt. złota, ale może ulec zmianie podczas wydarzeń i promocji.


Wykorzystajcie specjalny kurs wymiany PD zanim przestanie obowiązywać 16 października!


Do dzieła!

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij