Zdobądźcie górę PD w ten weekend

MISJE | PD: PODSUMOWANIE

Dowódcy!

Podążajcie śladami Edmunda Hillary'ego i Tenzinga Norgaya – czas zdobyć górę PD wysoką niczym Everest!

Wystarczy wybrać swój ulubiony pojazd z dowolnej klasy (z wyjątkiem dział samobieżnych), a następnie wypełniać misje o rosnącym poziomie trudności. Czy macie wystarczająco determinacji, by osiągnąć szczyt i odebrać mnóstwo dodatkowych PD? Na opuszczenie bazy macie i wejście na szczyt macie czas do 26 lipca, 07:00 CEST (UTC+2)!


Wybierz swój poziom trudności – misje

Dostępne od 22 lipca, 07:00 CEST do 26 lipca, 07:00 CEST (UTC+2)

 • Czołgi ciężkie #1
 • Czołgi średnie #1
 • Czołgi ciężkie #2
 • Czołgi średnie #2
 • Czołgi ciężkie #3
 • Czołgi średnie #3
 • Czołgi lekkie #1
 • Niszczyciele czołgów #1
 • Czołgi lekkie #2
 • Niszczyciele czołgów #2
 • Czołgi lekkie #3
 • Niszczyciele czołgów #3
Czołgi ciężkie #1

Nagroda:

 • 1,5× PD

Cel:

 • Uzyskać łącznie 3000 pkt. uszkodzeń zadanych i zablokowanych w jednej bitwie

Ograniczenia:

 • Tylko w bitwach losowych
 • Tylko w pojazdach poziomów IV–X
 • Tylko w czołgach ciężkich
 • 3 razy na dzień
Czołgi średnie #1

Nagroda:

 • 1,5× PD

Cel:

 • Uzyskać łącznie 2000 pkt. uszkodzeń zadanych i z asysty przy unieruchomieniu w jednej bitwie

Ograniczenia:

 • Tylko w bitwach losowych
 • Tylko w pojazdach poziomów IV–X
 • Tylko w czołgach średnich
 • 3 razy na dzień
Czołgi ciężkie #2

Nagroda:

 • 1,5× PD

Cel:

 • Uzyskać łącznie 5000 pkt. uszkodzeń zadanych i zablokowanych w jednej bitwie

Ograniczenia:

 • Tylko w bitwach losowych
 • Tylko w pojazdach poziomów IV–X
 • Tylko w czołgach ciężkich
 • 3 razy na dzień
Czołgi średnie #2

Nagroda:

 • 1,5× PD

Cel:

 • Uzyskać łącznie 4000 pkt. uszkodzeń zadanych i z asysty przy unieruchomieniu w jednej bitwie

Ograniczenia:

 • Tylko w bitwach losowych
 • Tylko w pojazdach poziomów IV–X
 • Tylko w czołgach średnich
 • 3 razy na dzień
Czołgi ciężkie #3

Nagroda:

 • 2× PD

Cel:

 • Uzyskać łącznie 8000 pkt. uszkodzeń zadanych i zablokowanych w jednej bitwie

Ograniczenia:

 • Tylko w bitwach losowych
 • Tylko w pojazdach poziomów IV–X
 • Tylko w czołgach ciężkich
 • 3 razy na dzień
Czołgi średnie #3

Nagroda:

 • 2× PD

Cel:

 • Uzyskać łącznie 6000 pkt. uszkodzeń zadanych i z asysty przy unieruchomieniu w jednej bitwie

Ograniczenia:

 • Tylko w bitwach losowych
 • Tylko w pojazdach poziomów IV–X
 • Tylko w czołgach średnich
 • 3 razy na dzień
Czołgi lekkie #1

Nagroda:

 • 1,5× PD

Cel:

 • Asystować w zadaniu łącznie 2000 punktów uszkodzeń w jednej bitwie poprzez wykrycie i unieruchomienie

Ograniczenia:

 • Tylko w bitwach losowych
 • Tylko w pojazdach poziomów IV–X
 • Tylko w czołgach lekkich
 • 3 razy na dzień
Niszczyciele czołgów #1

Nagroda:

 • 1,5× PD

Cel:

 • Zadać 2000 PW uszkodzeń w jednej bitwie

Ograniczenia:

 • Tylko w bitwach losowych
 • Tylko w pojazdach poziomów IV–X
 • Tylko w niszczycielach czołgów
 • 3 razy na dzień
Czołgi lekkie #2

Nagroda:

 • 1,5× PD

Cel:

 • Asystować w zadaniu łącznie 3000 punktów uszkodzeń w jednej bitwie poprzez wykrycie i unieruchomienie

Ograniczenia:

 • Tylko w bitwach losowych
 • Tylko w pojazdach poziomów IV–X
 • Tylko w czołgach lekkich
 • 3 razy na dzień
Niszczyciele czołgów #2

Nagroda:

 • 1,5× PD

Cel:

 • Zadać 3000 PW uszkodzeń w jednej bitwie

Ograniczenia:

 • Tylko w bitwach losowych
 • Tylko w pojazdach poziomów IV–X
 • Tylko w niszczycielach czołgów
 • 3 razy na dzień
Czołgi lekkie #3

Nagroda:

 • 2× PD

Cel:

 • Asystować w zadaniu łącznie 5000 punktów uszkodzeń w jednej bitwie poprzez wykrycie i unieruchomienie

Ograniczenia:

 • Tylko w bitwach losowych
 • Tylko w pojazdach poziomów IV–X
 • Tylko w czołgach lekkich
 • 3 razy na dzień
Niszczyciele czołgów #3

Nagroda:

 • 2× PD

Cel:

 • Zadać 5000 PW uszkodzeń w jednej bitwie

Ograniczenia:

 • Tylko w bitwach losowych
 • Tylko w pojazdach poziomów IV–X
 • Tylko w niszczycielach czołgów
 • 3 razy na dzień

PD: podsumowanie

W World of Tanks wszystko kręci się wokół PD. Używajcie ich bezpośrednio lub wymieniajcie, by odblokować jeszcze więcej możliwości. Zamieniajcie swoje doświadczenie w grze, wydawajcie je roztropnie i zdobądźcie te nowe pojazdy, o których stale myślicie!

 • Rodzaje doświadczenia
 • Wykorzystanie doświadczenia

Doświadczenie bojowe możliwych do zbadania pojazdów (PD)

PD są gromadzone oddzielnie dla każdego możliwego do zbadania pojazdu i mogą być wydane na moduły lub do odblokowania dalszych pojazdów w odpowiedniej gałęzi drzewa technologicznego.

Doświadczenie bojowe pojazdów elitarnych (elitarne PD)

Pojazdy standardowe ze wszystkimi zbadanymi modułami i kolejnymi pojazdami, a także pojazdy kolekcjonerskie z przebadanymi wszystkimi modułami, zyskują status elitarnych. Nadal zdobywają one PD bojowego, które można wydać na przyspieszone szkolenie załogi lub wymienić na wolne PD. Pojazdy premium są zarazem pojazdami elitarnymi.

Wolne doświadczenie (wolne PD)

Po każdej bitwie 5% zdobytych bazowych PD jest zamienianych na wolne PD. Ten procent może wzrosnąć podczas wydarzeń i w przypadku zastosowania rezerw osobistych. Wolne PD można wykorzystać do zbadania dowolnego pojazdu standardowego i modułów, a także do przyspieszenia szkolenia atutów i umiejętności załogi.

Doświadczenie załogi (PD załogi)

Każdy członek załogi otrzymuje doświadczenie w liczbie zdobytych w bitwie PD. Przeznacza się je na podnoszenie głównych kwalifikacji oraz zdobywanie nowych atutów i umiejętności. Liczba zdobytych PD może wzrosnąć podczas wydarzeń i w przypadku zastosowania rezerw osobistych.

Badania pojazdów (PD i wolne PD)

PD bojowego zdobyte w możliwym do zbadania pojeździe są wykorzystywane do odblokowania kolejnego pojazdu w linii drzewa technologicznego. Wolne PD mogą być dodane, jeśli wymagana liczba PD nie zostanie osiągnięta i mogą zostać wykorzystane do zbadania dowolnego pojazdu standardowego w drzewie technologicznym.

Badania modułów (PD i wolne PD)

Moduły wpływają na charakterystyki pojazdu. Przed zakupem należy je zbadać z użyciem PD. PD bojowego zdobyte na możliwym do zbadania pojeździe są używane do odblokowania jego modułów. Wolne PD mogą być dodane, jeśli wymagana liczba PD nie zostanie osiągnięta i mogą zostać wykorzystane do zbadania dowolnego modułu.

Szkolenie załogi (elitarne i wolne PD)

Pojazdy o statusie elitarnym posiadają opcję przyspieszenia szkolenia załogi. Po włączeniu tej opcji zdobyte w bitwach PD nie będą się kumulować, lecz zostaną bezpośrednio zamienione na PD załogi, które posłużą do ulepszania jej głównych kwalifikacji oraz szkolenia atutów i umiejętności. Wolne PD mogą być bezpośrednio zainwestowane w szkolenie każdego członka załogi poprzez jego akta osobowe.

Wymiana doświadczenia (elitarne PD na wolne PD)

Doświadczenie zdobyte na pojazdach elitarnych i premium można zamienić na darmowe PD, z użyciem złota. Domyślny przelicznik wynosi 25 PD na 25 wolnych PD w cenie 1 szt. złota, ale może być inny podczas wydarzeń i promocji.


Do dzieła!

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij