Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Personalizacja czołgów

W oparciu o Wasze opinie zebrane podczas testów publicznych zdecydowaliśmy się usunąć tę funkcję z nadchodzącej aktualizacji. Więcej informacji w specjalnym ogłoszeniu.

Dowódcy!

Dotychczas emblematy i inskrypcje umieszczaliście na pojazdach głównie ze względów estetycznych. Praktyczne zastosowanie miały tylko kamuflaże, które pomagały czołgom pozostać w ukryciu podczas bitwy. Wkrótce emblematy i inskrypcje będą równie przydatne.

Co się zmieni?

Po aktualizacji emblematy i inskrypcje będą pełnić nową funkcję: nie tylko wyróżnią Wasz pojazd, lecz takze dadzą Wam premie do głównej kwalifikacji załogi.

Premie te będą obejmować wszystkich członków załogi albo pojedynczych czołgistów (konkretnego członka załogi).

Premie indywidualne i przeznaczone dla wszystkich członków załogi dzielą się na dwa rodzaje:

  • stałe premie – premie do głównych kwalifikacji, aktywne przez całą bitwę;
  • tymczasowe premie – premie do głównych kwalifikacji, które zaczynają działać po spełnieniu określonych warunków w bitwie.

Uwaga! Wszystkie emblematy i inskrypcje umieszczone wcześniej na pojazdach pozostaną na nich. Ponadto premie do głównych kwalifikacji załogi będą obowiązywały niezależnie od tego, czy inskrypcje lub emblematy umieszczono na pojeździe przed aktualizacją, czy po niej.

Więcej informacji na temat rodzajów premii można znaleźć w poniższej infografice.

Jak działają premie do głównych kwalifikacji?

Każdy emblemat lub napis nałożony na czołg daje określoną premię do głównych kwalifikacji. Premie dla wszystkich członków załogi oddziałują na całą załogę i – zależnie od kryteriów aktywacji – mogą dodać 1% (stała premia) albo 2% (tymczasowa premia) do głównej kwalifikacji całej załogi. Premie indywidualne działają w podobny sposób: 2% bonusu w przypadku premii, które są aktywne na stałe, oraz 3% w przypadku premii aktywowanych po spełnieniu określonych warunków w bitwie. Aktywne premie będą wyświetlane obok paska postępów głównych kwalifikacji.

Podsumowanie premii

Pojazd może mieć maksymalnie dwa emblematy i dwa napisy. Premie z różnych emblematów i inskrypcji łączą się, jeśli dotyczą tych samych czołgistów lub całej załogi.

  • Identyczne premie z różnych inskrypcji i emblematów łączą się.
  • Emblemat lub napis, który daje premię określonemu członkowi załogi, będzie oddziaływał na wszystkich czołgistów pełniących tę samą funkcję (np. dwóch ładowniczych w E 100).
  • Jeśli dany członek załogi pełni wiele ról (np. dowódcy i radiooperatora), premie będą łączone dla poszczególnych kwalifikacji. Załóżmy przykładowo, że umieszczone inskrypcje i emblematy dają premię 3% do głównych kwalifikacji dowódcy, 2% do głównych kwalifikacji wszystkich członków załogi oraz 3% do kwalifikacji radiooperatora. W sumie dowódca otrzyma premię 5% do głównych kwalifikacji. Liczba ta będzie wyświetlana obok paska postępów głównej kwalifikacji. Ponadto druga funkcja tego członka załogi, tj. radiooperator, również zostanie objęta premią wysokości 5% do głównej kwalifikacji.

 

Dowódcy, jak spersonalizujecie swoje czołgi?

Zamknij