Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Wersja 9.16: Usprawniony system widoczności

Wiadomości
W innych językach: en de fr tr cs

Wersja 9.16 optymalizuje również system widoczności, który jest ważnym elementem gry. Od teraz wykryte pojazdy będą znacznie szybciej pojawiały się na ekranie – różnica będzie widoczna w szczególności, gdy wrogi czołg zostanie wykryty z odległości większej niż 300 metrów.

W tym artykule wyjaśnimy, w jaki sposób udało się osiągnąć taki efekt oraz jak wpłynie on na rozgrywkę.

Wpływ na rozgrywkę

Pojazdy wykrywające wrogów z dużej odległości będą miały nieco więcej czasu na oddanie strzału zaraz po wykryciu.

Wykrywanym pojazdom będzie trudniej przebyć małe otwarte przestrzenie, ponieważ od razu będą pojawiać się na ekranach przeciwników. Będą musiały aktywnie próbować uniknąć ostrzału poprzez wykonywanie manewrów lub wybrać inną drogę.

Zmiany w aktualizacji 9.16

Aby poprawić system wykrywania pojazdów, musieliśmy uporać się z dwoma problemami. Pierwszym był serwer i to, w jaki sposób przerobimy na nim kalkulacje, drugim zaś – jak pokazać wykryte pojazdy w kliencie gry.

Zmiany po stronie serwera

Nasi programiści ponownie napisali kod dotyczący widoczności, z zachowaniem wszystkich poprzednich zasad. Przeszli na bardziej efektywny język programowania, który pozwolił zmniejszyć obciążenie serwera i zwiększył wydajność systemu widoczności. Innymi słowy, system zaczął działać efektywniej i zużywa mniej zasobów.

 

Detection check (test wykrycia) to zapytanie wysyłane przez serwer, które ustala, czy pojazd jest w zasięgu widoczności i czy może zostać wykryty. Ta operacja wykonywana jest przez cały czas, a jej częstotliwość zależy od odległości od wroga.

Częstotliwość testu wykrycia zależy od odległości – operacja wykonywana jest częściej w przypadku małych odległości i rzadziej się przy dużych. Przeprowadzona optymalizacja pozwoliła nam dwukrotnie zwiększyć liczbę testów wykrycia wykonywanych przez serwer na małych odległościach i dodać uproszczone wykrywanie na dużych dystansach. Sprawiło to, że ogólna liczba wysyłanych zapytań zwiększyła się trzykrotnie w porównaniu z poprzednią wersją gry. Zwiększona częstotliwość pozwoliła z kolei zmniejszyć czas wymagany do zobaczenia wykrytych pojazdów.

Zmiany po stronie klienta gry

Zmiany związane z klientem gry pozwoliły zaoszczędzić 60–70% czasu wymaganego do wczytania modelu pojazdu. Gdy teraz wejdziecie do bitwy, modele w grze oraz na mapie wczytają się w tym samym czasie. To rozwiązanie pozwoliło nam zmniejszyć czas wymagany do wczytania pojazdów po ich wykryciu oraz zmniejszyć możliwość zacięcia się gry, gdy zostaną dostrzeżone.

 

Do boju!

Zamknij