Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Wersja 9.6 – zmiana kwalifikacji członków załogi

Dowódcy!

Jeśli gracie już od pewnego czasu i wspięliście się wyżej na jednym lub kilku drzewach technologicznych, wiecie zapewne, że nie tylko wygląd i parametry pojazdów mogą się zmieniać, wraz z Waszymi postępami i osiąganiem kolejnych poziomów. W wielu przypadkach także Wasze załogi zaczynają się różnić, zarówno pod względem liczebności, jak i rozkładu funkcji poszczególnych czołgistów.

Przykładowo, Ci z Was, którzy podążali linią amerykańskich czołgów średnich wiodącą do czołgu M48A1 Patton, wiedzą dobrze, o czym mówimy. Po osiągnięciu pojazdu IX poziomu pozostał Wam radiooperator bez przydziału, gdyż amerykańskie czołgi średnie mają cztero-, a nie pięcioosobową załogę.

Wraz z wersją 9.6 wprowadzimy nową specjalną funkcję w grze, która będzie lekarstwem na tę przypadłość. Funkcja ta pozwoli Wam znaleźć zajęcie dla bezrobotnych członków załogi, a także zapewni Wam ogólnie więcej swobody w zarządzaniu załogami Waszych pojazdów.

 

Przekwalifikowanie członków załogi

Gdy wersja 9.6 wejdzie w życie, będziecie mogli przekwalifikować Waszych czołgistów. Do tej pory, gdy rekrutowaliście załoganta, był on na stałe przypisany do roli, która została mu wyznaczona. Oznacza to, że Wasz radiooperator mógł tylko obsługiwać radio, celowniczy – strzelać itd. Począwszy od wersji 9.6, będziecie mogli za pomocą złota przekwalifikować swoich czołgistów, aby objęli inną funkcję w pojeździe. Przykładowo, możliwa będzie zmiana kwalifikacji wspomnianego wcześniej radiooperatora amerykańskiego czołgu średniego na dowódcę czołgu, a następnie przeniesienie go do innej maszyny.

    

W celu zmiany kwalifikacji członka załogi, otwórzcie jego Kartę ewidencyjną. Zobaczycie tam, że obok głównej kwalifikacji dodany został nowy przycisk z napisem Zmień.

Gdy go klikniecie, otworzy się nowe menu, w którym będziecie mogli określić, którą rolę i w którym czołgu ma przyjąć dany czołgista. Zmiany będzie można dokonać tylko za złoto. Gdy to zrobicie, umiejętności i atuty załoganta zostaną także zresetowane bez dodatkowego kosztu.

Pamiętajcie, że funkcja będzie działać tylko w obrębie jednego państwa. Oznacza to, że nie będziecie mogli przekwalifikować radzickich czołgistów na niemieckie czołgi, amerykańskich na chińskie itd.

Chcecie wiedzieć więcej? Pobierzcie testową wersję klienta i sprawdźcie sami działanie tej funkcji!

 

 

Ważne: Omówiona funkcja będzie poddana intensywnemu sprawdzaniu podczas testów publicznych wersji 9.6. Z tego względu, zależnie od wyników testów, może zostać poszerzona, zmieniona lub całkowicie wycofana na etapie oficjalnego wprowadzenia nowej wersji gry.

 

W armii nie ma miejsca dla obiboków – zaprzęgnijcie czołgistów do pracy!

Zamknij