Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Wersja 9.3: Zmiany w strukturze klanu

Dowódcy!

W celu wprowadzenia dywersyfikacji ról i usprawnienia zarządzania klanem, zdecydowaliśmy się na zmiany w klanowej hierarchii w wersji 9.3. Co więcej, pojawią się zupełnie nowe role w klanach. Oczywiście, nowe rangi będą mogły być dowolnie przyznawane członkom klanu przez odpowiadających za to oficerów.

Zmiana nazw funkcji

Stara nazwa

Nowa nazwa

Dowódca

-

Zastępca dowódcy

Oficer wykonawczy

Dowódca Kompanii

Oficer grupy bojowej

Dyplomata

Oficer wywiadu

Skarbnik

Kwatermistrz

Rekruter

-

Żołnierz

Szeregowy

Rekrut

-

Nowy funkcje

Nazwa 

Zadania

Oficer kadrowy

Wysokiej rangi członek klanu odpowiadający za zarządzanie zasobami ludzkimi, włączając zarządzanie podaniami do klanu.

Podoficer

Członek klanu o stopień wyższy od szeregowego w hierarchii klanu.

Rezerwista

Nieaktywny/ mało aktywny członek klanu, pozostający w jego szeregach. Honorowy członek klanu.

Funkcje i uprawnienia

Uprawnienia przypisane do pozycji, z włączeniem nowych ról:

Funkcja

Uprawnienia

Dowódca

 • Modyfikacja danych i ustawień klanu
 • Zarządzanie personelem wojskowym
 • Zarządzanie rekrutacją
 • Zarządzanie klanowym skarbcem
 • Wykonywanie wszystkich działań na mapie globalnej
 • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie z poziomu mapy globalnej
 • Tworzenie i zarządzanie Twierdzą klanową
 • Organizowanie potyczek i udział w potyczkach
 • Rozwiązanie klanu

Oficer wykonawczy

 • Modyfikacja danych i ustawień klanu
 • Zarządzanie personelem wojskowym (z wyłączeniem osoby Dowódcy)
 • Zarządzanie rekrutacją
 • Zarządzanie klanowym skarbcem
 • Wykonywanie wszystkich działań na mapie globalnej
 • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie z poziomu mapy globalnej
 • Organizowanie potyczek i udział w potyczkach

Oficer kadrowy

 • Zarządzanie personelem wojskowym (z wyłączeniem osób Dowódcy i Oficera wykonawczego )
 • Zarządzanie rekrutacją
 • Wgląd w skarbiec klanowy
 • Wykonywanie wszystkich działań na mapie globalnej (z wyjątkiem opuszczania mapy)
 • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie z poziomu mapy globalnej
 • Organizowanie potyczek i udział w potyczkach

Oficer grupy bojowej

 • Zarządzanie personelem wojskowym (z wyłączeniem osób Dowódcy, Oficera wykonawczego oraz Oficera kadrowego)
 • Wgląd w skarbiec klanowy
 • Wykonywanie wszystkich działań na mapie globalnej (z wyjątkiem opuszczania mapy oraz akcji kontrywiadowczych i szpiegowskich.)
 • Dostęp do wszystkich informacji o klanie z poziomu mapy globalnej
 • Organizowanie potyczek i udział w potyczkach

Oficer wywiadu

 • Wgląd w skarbiec klanowy
 • Wykonywanie działań kotrywiadowczych i szpiegowskichna mapie globalnej
 • Dostęp do wszystkich informacji o klanie z poziomu mapy globalnej
 • Możliwość brania udziału w bitwach na mapie globalnej
 • Organizowanie potyczek i udział w potyczkach

Kwatermistrz

 • Dystrybucja klanowych funduszy 
 • Dostęp do wszystkich informacji o klanie z poziomu mapy globalnej
 • Możliwość brania udziału w bitwach na mapie globalnej
 • Organizowanie potyczek i udział w potyczkach

Rekruter

 • Modyfikacja zasad rekrutacji do klanu
 • Wysyłanie zaproszeń do klanu
 • Decyzja w sprawie aplikacji do klanu
 • Wgląd w skarbiec klanowy
 • Dostęp do wszystkich informacji o klanie z poziomu mapy globalnej
 • Możliwość brania udziału w bitwach na mapie globalnej
 • Organizowanie potyczek i udział w potyczkach

Podoficer

 • Dostęp do wszystkich informacji o klanie z poziomu mapy globalnej
 • Wgląd w skarbiec klanowy
 • Wybór graczy do bitwy w pokoju kampanii
 • Możliwość brania udziału w bitwach na mapie globalnej
 • Organizowanie potyczek i udział w potyczkach

Szeregowy

 • Dostęp do wszystkich informacji o klanie z poziomu mapy globalnej
 • Wgląd w skarbiec klanowy
 • Wybór graczy do bitwy w pokoju kampanii
 • Możliwość brania udziału w bitwach na mapie globalnej
 • Organizowanie potyczek i udział w potyczkach

Rekrut

 • Wybór graczy do bitwy w pokoju treningowym
 • Możliwość brania udziału w bitwach na mapie globalnej
 • Organizowanie potyczek i udział w potyczkach

Rezerwista

 • Możliwość brania udziału w bitwach na mapie globalnej
 • Organizowanie potyczek i udział w potyczkach

 

Dowódcy! Przegrupujcie się i do boju!

Zamknij