[Piaskownica] Przegląd pocisków odłamkowo-burzących: Dołącz do testów!

Dowódcy!

Zbliża się następna iteracja testów zrebalansowanych pocisków i World of Tanks ponownie potrzebuje Waszej pomocy! Tym razem będziecie mogli przetestować zasadnicze zmiany wprowadzone w mechanice zadawania uszkodzeń przez pociski OB. Testy będą otwarte dla wszystkich dowódców czołgów i odbędą się na serwerze piaskownicy. Dołącz do testów i podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami!

 

Dlaczego przeprojektowujemy pociski OB?

W poprzednich dwóch iteracjach piaskownicy testowaliśmy zmiany w mechanice dwóch głównych typów pocisków w grze – standardowych i specjalnych. Przeprojektowaliśmy parametry pocisków standardowych, co sprawiło, że musieliśmy zrobić to samo ze specjalnymi. Głównym celem tych zmian podczas poprzednich testów w piaskownicy było zwiększenie popularności standardowych pocisków względem pocisków specjalnych i lekkie zmniejszenie efektywności tych drugich.

Te zmiany okazały się udane i teraz jesteśmy gotowi wykonać następny ruch w kierunku pełnego zrebalansowania pocisków w World of Tanks, co w praktyce oznacza skupienie się na pociskach OB. Nie mogliśmy pozostawić ich bez zmian, ponieważ wszystkie wprowadzone modyfikacje w mechanice standardowych i specjalnych pocisków w końcu dotknęłyby także ich.

 

Krok naprzód

Zmiany z poprzednich iteracji piaskownicy (zrewidowanie pocisków standardowych oraz modyfikacja liczby PW dla wszystkich pojazdów w grze) dały pozytywne wyniki i zostaną wdrożone w następnej iteracji, w której także będziecie mogli przetestować nowe zmiany.

Obecnie testujemy mechanikę zadawania uszkodzeń pociskami OB jedynie dla standardowych czołgów. Nie dotyczy to pocisków dział samobieżnych oraz HESH. Przetestujemy je w innej iteracji, pod warunkiem, że obecne testy w piaskownicy przyniosą pozytywne rezultaty.

Mechanika zadawania uszkodzeń przez pociski OB jest przypuszczalnie najbardziej skomplikowanym i trudnym do zrozumienia elementem gry. Jest ona wielopoziomowa i oblicza ją się za pomocą wielu parametrów. Przyjrzyjmy się temu z bliska.

 1. Kiedy pocisk OB trafia w pancerz, wartość penetracji pancerza jest obliczana zależnie od tego, czy doszło do przebicia, czy nie.
 2. Jeśli pancerz został przebity, wliczane są pełne nominalne uszkodzenia.
 3. Jeśli pancerz nie został przebity, wlicza się tylko połowę nominalnych uszkodzeń.
 4. Następnie ustalany jest punkt otrzymujący uszkodzenia. W skrócie, w obrębie strefy otrzymującej uszkodzenia wybierany jest słaby punkt.
 5. Połowa nominalnych uszkodzeń zostaje proporcjonalnie pomniejszona w zależności od grubości pancerza i innych czynników w punkcie otrzymującym uszkodzenia.
 6. W dodatku na te obliczenia wpływa także obecność osłony przeciwodłamkowej, lub jej brak.
 7. Po wzięciu tych wszystkich czynników pod uwagę, obliczane są ostateczne uszkodzenia.

Jednak w przypadku obliczeń wchodzących w skład tej mechaniki, większość aspektów jest nieaktualna i nie przystaje do obecnego stanu gry. Z tego powodu nie możemy dostosować efektywności pocisków OB do poszczególnych dział – ale chcemy to zmienić.

 

Jakie wyzwania stawiają obecnie przed nami pociski OB?

Nasi gracze rzadko używają pocisków OB jako standardowej amunicji, która zapewniłaby zadawanie konkretnych uszkodzeń . Tak dzieje się głównie podczas gry pojazdami z działami o kal. 150 mm i wyższym. Dla mniejszych i średnich dział, pociski OB często używane są w celu:

 • Resetowania postępu zajmowania bazy
 • Dobijania przeciwników z małą liczbą PW
 • Uszkadzania przeciwników w przypadku, kiedy jest to niemożliwe przy użyciu pocisków innego typu

Jednak efektywność pocisków OB przy mniejszych i średnich kalibrach jest bardzo niska i wykorzystanie ich w powyżej wymienionych sytuacjach nie gwarantuje powodzenia. Jednocześnie te pociski mogą spowodować wielkie uszkodzenia słabo opancerzonym pojazdom i dzieję się tak często, ale i przypadkowo, podczas ostrzału bez ostrożnego celowania w słabe punkty przeciwnika. Wysokość uszkodzeń jest inna za każdym razem i często nawet doświadczeni gracze nie potrafią jej przewidzieć.

Biorąc to wszystko pod uwagę, celem priorytetowym w przypadku wprowadzania opisywanych zmian jest zbalansowanie pocisków OB dla wszystkich kalibrów dostępnych w grze. Chcemy zredukować wartość całkowitych uszkodzeń i uszkodzeń alfa dla kalibrów 150 mm i wyższych i poprawić efektywność pocisków OB dla niższych i średnich kalibrów w konkretnych sytuacjach. Jak chcemy to osiągnąć? Przyjrzyjmy się temu z bliska.

 

1. Usunięcie penetracji pancerza dla pocisków odłamkowo-burzących

Nie przesłyszeliście się – chcemy kompletnie usunąć możliwość penetracji pancerza przez pociski OB. Jeśli testy dadzą dobre rezultaty, pociski OB pożegnają się z parametrem „przebicia pancerza”. Początkowo ta charakterystyka dla pocisków OB miała sprawić, że będą one zadawać uszkodzenia w bardziej realistyczny sposób, jednak, jak widać, te pociski nie są używane przez naszych graczy, aby zapewnić zadawanie konkretnych uszkodzeń. Nawet przy dobrym celowaniu, niemożliwe jest zapewnienie penetracji i wysokich uszkodzeń. Chcemy uniknąć dużego rozstrzału w wartościach zadanych uszkodzeń w przypadkach kiedy gracze nie mogą przewidzieć, czy zadadzą nominalne uszkodzenia, jakąś ich część, czy w ogóle żadnych.

2. Zmiany w mechanice dystrybucji uszkodzeń w promieniu eksplozji

Jeśli pocisk OB nie przebił pancerza, obliczenia były przeprowadzane według ustalonej reguły: od 0,5 w centrum do 0,05 na krańcach eksplozji. W skrócie, przy obecnym stanie gry, jeśli pocisk OB nie przebija pancerza, połowa nominalnych uszkodzeń pocisku zostaje odjęta natychmiastowo, a następnie uszkodzenia zmniejszają się w zależności od odległości od centrum eksplozji. Przy nowej mechanice, pociski OB w ogóle nie przebijają pancerza, co oznacza, że te obliczenia nie maja już zastosowania. Po zrebalansowaniu, uszkodzenia będą rozprowadzone wzdłuż promienia eksplozji i będą osiągały wartość od 1 w centrum do 0,1 na obrzeżach. W obliczeniach zostaną wykorzystane pełne uszkodzenia nominalne pocisków OB.

3. Zmniejszenie nominalych uszkodzeń

Z wyżej wymienionych powodów duża wartość nominalnych uszkodzeń dla pocisków OB nie jest już potrzebna i zostanie znacznie obniżona, w zależności od kalibru działa.

Stosunek wielkości kalibru do wartości uszkodzeń także ulegnie zmianie. Uprzednio podstawowe uszkodzenia dla największych kalibrów (nie mniejszych niż 150 mm) były bardzo wysokie. Teraz, w zależności od rosnącej wielkości kalibru, wartości zadawanych uszkodzeń będą bardziej spójne i zwiększane o mniejsze wartości.

 

Poniżej znajdziecie tabelkę porównującą nowe wartości dla głównych kalibrów w grze (parametry mogą się różnić w zależności od indywidualnych ustawień czołgu i pocisków).

Kaliber Stare wartości Nowe wartości
76 mm 156–260 55–95
90 mm 270–370 95–115
105 mm 360–510 130–180
120 mm 440-530 180-190
122 mm 450-560 180-190
130 mm 580–750 210–270
150 mm 890–950 320–330
183 mm 1750 480

 

4. Zmniejszenie uszkodzeń dla centrum eksplozji

W nowym systemie uszkodzenia będą obliczane od 1 w centrum do 0,1 na obrzeżach eksplozji. Główna różnica między nowym systemem a poprzednim polega na tym, że eksplozja jest mniej „gęsta”: nawet na mniejszym dystansie od jej centrum uszkodzenia znacznie się zmniejszają. Nadal jednak możliwe jest zadanie małych uszkodzeń na obrzeżach eksplozji. Efektywność eksplozji zostanie obniżona, szczególnie w pobliżu jej centrum. W rezultacie, pociski OB będą zadawać mniejsze uszkodzenia wewnętrznym i zewnętrznym modułom, a także członkom załogi.

 

5. Zmiany algorytmu śledzącego i minimalnych uszkodzeń

Zadane uszkodzenia będą znacznie łatwiejsze do przewidzenia nie tylko dzięki usunięciu penetracji, ale także dzięki tym dwóm czynnikom:

1. Zmianie algorytmu śledzącego, który określa miejsce, które zostanie uszkodzone, dla pancerza, modułów i członków załogi. Obecny algorytm nie „wynajduje” ewidentnie słabszych punktów, przez co pociski OB mogą nie zadać żadnych uszkodzeń. Nowy algorytm „wynajduje” te punkty znacznie częściej i bardziej precyzyjnie, niż poprzedni. W skrócie, szansa na precyzyjne określenie słabego punktu na pancerzu pojazdu przeciwnika jest większa, jednak zadane uszkodzenia są znacznie niższe. Nowy algorytm nie został jeszcze dostrojony, zatem będzie on dopasowywany w zależności od nadchodzących testów na serwerze piaskownicy.

 

2. Możliwości zadania minimalnych uszkodzeń dzięki mechanice eksplozji (więcej informacji poniżej). Uszkodzenia zadane w ten sposób nie będą wysokie, ale w sytuacji krytycznej zwiększy się szansa na zadanie chociażby minimalnych uszkodzeń (na przykład przy powstrzymywaniu przed zajęciem bazy) do niemal 100% (jeśli traficie w pancerz lub moduł, uszkadzając go).

Poniżej znajdziecie więcej szczegółowych informacji o sposobie działania tej mechaniki.

 

Mechanika eksplozji

Rozwiń

Mechanika eksplozji zawierać będzie trzy komponenty:

 • Odłamki pochodzące z wybuchu pocisku
 • Odpryski na zewnętrznej stronie pancerza
 • Promień eksplozji

Oto, jak to działa.

Odłamki pochodzące z wybuchu pocisku

Odłamki tworzą się z łuski pocisku, kiedy wybuch rozrywa ją na kawałki. Rozpryskują się one sferycznie i wbijają w obiekty. Po zrebalansowaniu, odłamki będą rozpryskiwać się tylko na dystansie do pierwszego obiektu na swojej drodze. Jest to kluczowa różnica między nową a obecna mechaniką działania odłamków. W rezultacie odłamki nie mogą uszkadzać wewnętrznych modułów, z wyjątkiem pojazdów z otwartymi kabinami. Uszkodzenia pancerza przy takiej mechanice są absorbowane linearnie – im grubszy pancerz, tym większa absorpcja. Dla graczy oznacza to wykluczenie nielogicznych przypadków zadawania uszkodzeń, kiedy, na przykład, silnik wewnątrz kadłuba zapala się po trafieniu we właz dowódcy.

Odpryski na zewnętrznej stronie pancerza

Odpryski od pancerza tworzą się na zewnętrznej jego stronie podczas wybuchu pocisku OB. Rozpryskują się na powierzchni o kształcie stożka prostopadłego do pancerza. Nie ważne, pod jakim kątem pocisk uderzy w pancerz. Odpryski uszkadzają pancerz i mogą uszkodzić wewnętrzne moduły oraz załogę. Podobnie jak odłamki, odpryski nie mogą przebić się przez przedmiot na ich drodze. Uszkodzenia przy takiej mechanice są absorbowane linearnie – im grubszy pancerz, tym większa absorpcja odprysków.

Dla większości pocisków OB, wymienione powyżej mechaniki działają jednocześnie, ale mogą być skonfigurowane osobno. Jeśli mechaniki te są w stanie uszkodzić dany element, uszkodzenia te są obliczane indywidualnie dla każdej mechaniki i każdego fragmentu opancerzenia i członka załogi.

Promień eksplozji

W odróżnieniu od odłamków i odprysków, promień eksplozji nie jest ograniczony obiektami na swojej drodze. W tym przypadku, uszkodzenia zostają zredukowane. Promień eksplozji nie powoduje uszkodzeń członków załogi i pancerz absorbuje go nielinearnie (im grubszy pancerz, tym większa absorpcja; jednak pancerz nie może całkowicie zaabsorbować uszkodzeń od eksplozji). Z tego powodu pociski OB spowodują przynajmniej pomniejsze uszkodzenia każdego rodzaju pancerza.

Zwiń

Co stanie się z pociskami OB po wprowadzeniu tych zmian?

 1. Pociski OB spowodują mniejsze uszkodzenia na strzał (do 66-75 % poprzedniej wartości uszkodzeń).
 2. Pociski OB będą zadawać mniej krytycznych uszkodzeń wewnętrznym i zewnętrznym modułom i członkom załogi. Niemożliwe będzie podpalenie silnika podczas trafienia we właz dowódcy.
 3. Całkowicie wyeliminowane zostaną przypadki, kiedy pociski OB trafiają w pancerz (z wyjątkiem ekranu przeciwkumulacyjnego), nie zadając żadnych uszkodzeń. Te zmiany poprawią zachowanie pocisków OB. Na przykład podczas obrony bazy przed zajęciem lub dobijaniem pojazdu przeciwnika z małą pulą PW.
 4. Pociski OB będa miały szersze zastosowanie. Teraz będą efektywne nie tylko w przypadku dużych, ale także średnich i małych kalibrów.
 5. Słabo opancerzone pojazdy nie będą już otrzymywały tak dużych uszkodzeń wynikających z penetracji. Nadal będą otrzymywać większe uszkodzenia, niż ciężko opancerzone czołgi, jednak nie aż 3 razy większe.

Jak widzimy zastosowanie przeprojektowanych pocisków OB?

Chcemy zwiększyć rolę kontekstualności w zastosowaniu pocisków OB. Mówiąc prościej, strzelanie wyłącznie pociskami OB nie będzie działać na Wasza korzyść. Zamiast tego, powinniście korzystać z nich w konkretnych sytuacjach w grze, w których wiecie, że będą skuteczniejsze, niż dotychczas:

 1. Resetowanie postępu zajmowania bazy. Teraz szansa na zresetowanie poziomu zajęcia bazy jest większe.
 2. Dobijanie przeciwników z małą pulą PW.
 3. Unieruchamianie pojazdów przeciwnika. Przeprojektowane pociski OB zwiększają szansę na zlokalizowanie lub uszkodzenie zewnętrznego modułu.

Dołączcie do testu – Wasza opinia ma znaczenie!

Postępy poczynione we wcześniejszych fazach testu nie zostaną zachowane w tej iteracji na serwerze piaskownicy.

Wszystkie powyższe informacje opisują koncept, pomysły i sugestie. Decyzja o implementacji tych zmian nie została jeszcze podjęta. Czekamy na wyniki pozostałych testów i doceniamy Wasze w nich uczestnictwo, więc dołączcie do otwartego testu w piaskownicy i podzielcie się Waszymi wrażeniami na forum! Razem sprawimy, że World of Tanks będzie jeszcze ciekawszy!

DOŁĄCZ DO TESTU!

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij