Piaskownica 2021: Wypróbujcie Załogę 2.0!

Witajcie, Dowódcy!

Załoga jest jednym z najważniejszych elementów gry World of Tanks. Dla wielu z Was dobrze wyszkolona załoga to powód do dumy, ponieważ szkolenie wymaga wiele czasu i poświęceń.

Będąc świadomymi, jak ważna jest dla was załoga, wprowadzamy kompleksowy system poprawek do istniejącej już mechaniki. Te ulepszenia pomogą każdemu dowódcy wyszkolić swoją załogę w bardziej ukierunkowany sposób, zależnie od ich preferowanego stylu gry, a także uproszczą korzystanie z tej funkcjonalności.

Począwszy od 23 lutego, na serwerze Piaskownicy udostępnimy test otwarty globalnego przeprojektowania systemu załogi. Wszyscy będą mogli wypróbować Załogę 2.0, zmodyfikowany system umiejętności i wiele innych ważnych zmian, a w tym system wymiany starych załogantów na nowych.

Od Waszych informacji zwrotnych zależy sposób w jaki zaimplementujemy Załogę 2.0 w przyszłości w grze.

Dołączcie do testu, opanujcie zmienione mechaniki i podzielcie się wrażeniami!

Test Załogi 2.0 na serwerze Piaskownicy

Od 23 lutego, 13:00 CET, do 1 marca, 07:00 CET (UTC+1)

O Piaskownicy

Po raz kolejny chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na cel istnienia serwera Piaskownicy. Służy on jako miejsce dla testów, w których razem z Wami sprawdzamy efektywność i praktyczne zastosowanie naszych pomysłów i nowych mechanik oraz potencjalne zmiany w grze. Każdy test w Piaskownicy powinien być traktowany jako eksperyment. Nie można z wyprzedzeniem przewidzieć wyników tego eksperymentu.

Wasze opinie i informacje zwrotne są bardzo ważne. Pozwalają nam zrozumieć, czy obraliśmy właściwy kierunek i które z proponowanych rozwiązań wymagają dopracowania i warte są implementacji w grze. Współpraca między deweloperami i graczami to najwyższa wartość Piaskownicy!

Ostateczny kształt i data publikacji Załogi 2.0 nie zostały jeszcze ustalone. Wszystko zależy od tego, jak proponowane zmiany zostaną ocenione w teście Piaskownicy. Testowane funkcje nie zostaną zastosowane na serwerach głównych dopóki nie będziemy przekonani, że stworzyliśmy intuicyjny i elastyczny system załóg.

Cele zmian

Po pierwsze, przedstawmy przekrój głównych celów zmian w systemie załóg.

 1. Ułatwienie korzystania z tego systemu w Garażu. W obecnej wersji gry każdy pojazd ma załogę składającą się z 2 do 6 członków. Ta liczba różni się nawet w obrębie tej samej gałęzi. Na przykład, Tiger II i E 75 mają przypisane 5 załogantów, a E 100 ma ich 6. Jeśli chcecie użyć załogi z E 75 w E 100, musicie zwerbować jeszcze jednego ładowniczego, który będzie miał mniejsze umiejętności od reszty załogi. Jeśli Wasza kolekcja pojazdów w garażu jest liczna, musicie zawiadywać dziesiątkami lub nawet setkami załogantów. Pragniemy zmniejszyć tę liczbę „zbytecznych” operacji i ulepszyć doświadczenie użytkownika w interakcji z systemem załóg w Garażu.
 2. Zwiększenie różnorodności umiejętności i atutów. W obecnym systemie większość umiejętności i atutów jest uniwersalna dla wszystkich typów pojazdów. W rezultacie wybieracie te same standardowe kombinacje najpopularniejszych umiejętności, czasem nawet w tej samej kolejności. Chcemy, abyście mogli dostosować swoje załogi do indywidualnego stylu gry i wykorzystać ich pełen potencjał w bitwie.
 3. Intuicyjny system postępów z jasnymi i przystępnymi celami. Aby szkolenie i ulepszanie nowych umiejętności było osiągalnym celem i przynosiło jasno zdefiniowane korzyści, zmienimy bieżący system, aby uczynić go prostszym i bardziej zrozumiałym. Efekt dodania każdego punktu umiejętności będzie natychmiast odczuwalny.
 4. Ulepszenie i uproszczenie interfejsu oraz narzędzi zarządzania załogą. Aby uzyskać zamierzony efekt, próbowaliśmy różnych rozwiązań zanim doszliśmy do wniosku, że konieczne jest zupełne przeprojektowanie istniejącego systemu załogi. Przyjrzyjmy się głównym zmianom, które możecie przetestować na serwerze Piaskownicy i ocenić.

Pojedynczy dowódca

Załoga w Garażu będzie reprezentowana przez pojedynczego dowódcę, zamiast wszystkich poszczególnych jej członków. Możecie zmienić imię i nazwisko dowódcy, a także jego wygląd. Pozostali członkowie załogi będą obecni nominalnie i będą pełnili reprezentatywną funkcję. To uprości zarządzanie załogą i znacznie zredukuje liczbę dowódców w koszarach.

Jednak w bitwie pojazdy nadal będą kontrolowane przez wszystkich załogantów, a liczebność załogi dla każdego pojazdu nie zmieni się. Jeśli pojazd miał dwóch ładowniczych, w nowym systemie nadal tak będzie. Jak poprzednio, załoganci będą mogli zostać zranieni i ogłuszeni, obniżając tym samym skuteczność pojazdu w bitwie.

Przeprojektowany system umiejętności

Jedną z najważniejszych zmian, które zaproponujemy, jest całkowita modyfikacja systemu umiejętności. Podczas testu każda załoga będzie miała przypisany swój Plan szkolenia, który składa się z pięciu kursów szkoleniowych:

 • Szkolenie taktyczne
 • Szkolenie artyleryjskie
 • Szkolenie techniczne
 • Szkolenie operacyjne
 • Szkolenie kierowcy

Każdy z tych kursów obejmuje pięć umiejętności i dwa talenty (więcej informacji poniżej). Niektóre umiejętności (na przykład, Maskowanie lub Gładki obrót wieży) będą wyglądać znajomo, ale większość z nich to kompletna nowość. Na przykład, umiejętność Koncentracja zmniejsza rozrzut uszkodzeń względem bazowej wartości. Zatem daje to Wam możliwość zmiany losowej wartości na zredukowaną standardową wartość w zakresie +/-25% podczas obliczania rozrzutu uszkodzeń spowodowanych przez Wasz pojazd. Nowa umiejętność Racjonowanie skróci czas odnowy materiałów eksploatacyjnych.

Umiejętność Szósty zmysł będzie domyślnie zastosowana dla wszystkich załóg bez wyjątku. Nie będzie trzeba jej już szkolić.

W miarę zdobywania doświadczenia w bitwach, Wasza załoga będzie przechodzić na wyższe poziomy i zdobywać jeden punkt umiejętności za każdy poziom. Wszystkie umiejętności w Planie szkolenia są odblokowane od początku i możecie inwestować punkty umiejętności w umiejętność, którą sami wybierzecie.

Podczas testu nowa załoga zacznie na 1. poziomie z jednym punktem umiejętności. W każdą umiejętność można zainwestować maksymalnie 10 punktów umiejętności. W miarę wzrostu poziomu umiejętności i liczby zainwestowanych punktów umiejętności, skuteczność bojowa pojazdu załogi będzie się polepszać. Jednak załoga może zebrać maksymalnie 75 punktów umiejętności.

Elementy takie jak instruktor i dyrektywy mogą dodać bonusowe punkty do umiejętności, aby wyjść poza limit 10 punktów.

Będziecie mogli dysponować dostępnymi punktami umiejętności w ramach Planu szkolenia w dowolnej kolejności, co pozwoli Wam na wybór i poprawę umiejętności zależnie od Waszego stylu gry. Wszystkie umiejętności zaczynają działać od razu po ich wyszkoleniu (tj. po dodaniu przynajmniej jednego punktu do umiejętności). Jeśli chcecie, możecie ulepszyć kilka umiejętności jednocześnie.

Obrazek interaktywny. Rozdziel punkty umiejętności w tabeli, aby zobaczyć, jakie premie do charakterystyk technicznych otrzymasz. Aby zwiększyć poziom niektórych umiejętności, możesz też wybrać do czterech instruktorów.

 

Jewgienij Siemaszko
Dowódca
Nauka umiejętności. Dostępne punkty umiejętności: 75
Wyzeruj
Zapewniane premie
Trwałe
Sytuacyjne
Czas celowania: 0%
Zasięg widzenia: 0% 0%
Prowadzenie pojazdu: 0% 0%
Widzenie celu, kiedy przestaje być wykryty: 0 s
Przygotowanie materiałów eksploatacyjnych: 0%
Szansa na zadanie uszkodzeń modułom / zranienie załogantów pojazdów przeciwnika: 0%
Czas przeładowania: 0%
Rozrzut uszkodzeń: 0%
Rozrzut podczas obrotu wieży i działa: 0%
Rozrzut podczas ruchu oraz obrotu kadłuba i wieży: 0%
Dolne ograniczenie rozrzutu uszkodzeń: 0%
Dolne ograniczenie penetracji pancerza: 0%
Maskowanie: 0%
Przyspiesza naprawę uszkodzonego modułu: 0%
Szansa na zranienie członka załogi: 0% 0%
Negatywne skutki zranienia załogi: 0%
Prawdopodobieństwo zapalenia się silnika: 0%
Przyspiesza gaszenie pożaru: 0%
Liczba punktów wytrzymałości modułów wewnętrznych: 0%
Negatywne skutki uszkodzeń krytycznych modułów wewnętrznych: 0%
Czas ogłuszenia: 0%
Rozrzut: 0%
Przyspieszenie pojazdu: 0%
Opór na wszystkich typach terenu: 0%
Prędkość obrotu kadłuba: 0%
Rozrzut podczas ruchu i obrotu kadłuba: 0% 0%
Czas przeładowania działa: 0%
Przyspieszenie pojazdu i prędkość obrotu kadłuba: 0%
Szansa na otrzymanie uszkodzeń przez moduły wewnętrzne lub zranienie członków załogi: 0%
Prędkość zmiany typu pocisku: 0%
Uszkodzenia zadawane przy taranowaniu: 0%
Uszkodzenia otrzymywane przy taranowaniu: 0%
Przyspieszenie wstecz: 0%
Czas przygotowania apteczek: 0%
Czas przygotowania zestawów naprawczych: 0%
Szkolenie taktyczne
Szybkie reagowanie
Na 10 sekund po wykryciu przeciwnika czas celowania gracza jest zmniejszany o 0,75% na każdy zainwestowany punkt umiejętności. Licznik czasu jest zerowany po każdym wykryciu nowego przeciwnika.
0/10
-
+
Szybkie reagowanie
Oczy otwarte
Maksymalny zasięg widzenia jest zwiększany o +0,4% na każdy zainwestowany punkt umiejętności.
0/10
-
+
Oczy otwarte
Zwartość
Prowadzenie pojazdu poprawia się o +0,5% na każdy zainwestowany punkt umiejętności. Ten efekt nie działa, jeśli którykolwiek członek załogi jest ogłuszony lub ranny.
0/10
-
+
Zwartość
Śledzenie celu
Każdy uszkodzony przez gracza przeciwnik, który opuści jego pole widzenia w ciągu 30 sekund po odniesieniu uszkodzeń, pozostaje widoczny przez dodatkowe 0,2 sekundy na każdy zainwestowany punkt umiejętności.
0/10
-
+
Śledzenie celu
Racjonowanie
Czas każdego przygotowania materiałów eksploatacyjnych po pierwszym użyciu jest zmniejszany o 3% na każdy zainwestowany punkt umiejętności.
0/10
-
+
Racjonowanie
0/30
 
Duch walki
Jeśli uszkodzenia zadane drużynie przeciwnika przekroczą 50% bazowych punktów wytrzymałości Twojego pojazdu, prowadzenie pojazdu polepszy się o 2,5% na każdego zniszczonego przez Ciebie przeciwnika. Efekty sumują się do 3 razy (7,5%).
 
Duch walki
LUB
 
Duch drużyny
Jeśli ilość uszkodzeń zadanych przy Twojej asyście przekroczy 75% całkowitych punktów wytrzymałości Twojego pojazdu, prowadzenie pojazdu polepszy się o 2,5%. Efekty sumują się do 3 razy (7,5%).
 
Duch drużyny
Szkolenie artyleryjskie
Ekspert od słabych punktów
Kiedy używasz pocisków przeciwpancernych, pełnokalibrowych z rdzeniem i kumulacyjnych, szansa na zadanie uszkodzeń modułom lub na zranienie załogi pojazdów przeciwnika rośnie o 1% na każdy zainwestowany punkt umiejętności.
0/10
-
+
Ekspert od słabych punktów
Szybkie celowanie
Czas celowania stacjonarnego pojazdu zmniejsza się o 0,25% na każdy zainwestowany punkt umiejętności.
0/10
-
+
Szybkie celowanie
Desperat
Czas przeładowania zmniejsza się o 7%, kiedy wytrzymałość Twojego pojazdu spadnie do X%, gdzie X rośnie o 5% na każdy zainwestowany punkt umiejętności. Na przykład, jeśli zainwestujesz 2 punkty umiejętności, X wynosi 10% całkowitych punktów wytrzymałości pojazdu.
0/10
-
+
Desperat
Koncentracja
Rozrzut uszkodzeń względem bazowej wartości zmniejsza się o 0,5% na każdy zainwestowany punkt umiejętności.
0/10
-
+
Koncentracja
Gładki obrót wieży
Rozrzut w czasie obrotu wieży lub działa zmniejsza się o 0,75% na każdy zainwestowany punkt umiejętności. Nie wpływa na rozrzut podczas ruchu lub obrotu kadłuba.
0/10
-
+
Gładki obrót wieży
0/30
 
Szybki ogień
Po zadaniu przeciwnikowi uszkodzeń od strzału (w tym uszkodzeń krytycznych) czas celowania i rozrzut w czasie ruchu oraz obrotu kadłuba i wieży zmniejsza się o 10%. Przestaje działać po 5 sekundach po zakończeniu przeładowania.
 
Szybki ogień
LUB
 
Czysty strzał
Przez 5 sekund po załadowaniu działa dolne ograniczenie rozrzutu uszkodzeń i dolne ograniczenie penetracji pancerza zwiększają się o 10%. Efekt jest zerowany po każdym strzale.
 
Czysty strzał
Szkolenie techniczne
Maskowanie
Zmniejsza ogólną widoczność pojazdu o 8% na każdy zainwestowany punkt umiejętności. Nie działa, kiedy pojazd płonie.
0/10
-
+
Maskowanie
Szybka naprawa
Zmniejsza czas naprawy uszkodzonych modułów o 8% na każdy zainwestowany punkt umiejętności. Nie działa, kiedy pojazd płonie.
0/10
-
+
Szybka naprawa
Próg bólu
Zmniejsza ryzyko zranienia Twojego załoganta o 1% i negatywne skutki zranienia o 5% na każdy zainwestowany punkt umiejętności.
0/10
-
+
Próg bólu
Gaszenie pożaru
Zmniejsza ryzyko pożaru silnika o 3% i czas gaszenia pożarów o 8% na każdy zainwestowany punkt umiejętności.
0/10
-
+
Gaszenie pożaru
Środki bezpieczeństwa
Zwiększa liczbę punktów wytrzymałości modułów wewnętrznych o 3% i zmniejsza negatywne skutki ich uszkodzeń krytycznych o 5% na każdy zainwestowany punkt umiejętności.
0/10
-
+
Środki bezpieczeństwa
0/30
 
Sygnał alarmowy
Na 10 sekund po zadziałaniu umiejętności Szósty zmysł czas ogłuszenia maleje o 10%, a ryzyko zranienia członka Twojej załogi o 50%.
 
Sygnał alarmowy
LUB
 
Nerwy ze stali
Udane zablokowanie uszkodzeń przez pancerz zmniejsza rozrzut pojazdu o 15% na 10 sekund.
 
Nerwy ze stali
Szkolenie kierowcy
Gaz do dechy
Przyspieszenie pojazdu podczas jazdy do przodu i wstecz po linii prostej zwiększa się o 0,5% na każdy zainwestowany punkt umiejętności.
0/10
-
+
Gaz do dechy
Jazda terenowa
Zmniejsza opór na wszystkich typach terenu o 0,5% na każdy zainwestowany punkt umiejętności.
0/10
-
+
Jazda terenowa
Hamowanie sprzęgłem
Zwiększa prędkość obrotu kadłuba o 0,5% na każdy zainwestowany punkt umiejętności. W przypadku pojazdów kołowych zwiększa prędkość obrotu kół.
0/10
-
+
Hamowanie sprzęgłem
Gładka jazda
Zmniejsza rozrzut podczas ruchu i obrotu kadłuba o 0,4% na każdy zainwestowany punkt umiejętności. Nie wpływa na rozrzut podczas obrotu wieży i działa.
0/10
-
+
Gładka jazda
Duże prędkości
Osiągnięcie prędkości 40 km/godz. zmniejsza rozrzut działa podczas ruchu i obrotu kadłuba o 1% na każdy zainwestowany punkt umiejętności. Nie wpływa na rozrzut podczas obrotu wieży i działa.
0/10
-
+
Duże prędkości
0/30
 
Aktywny zwiad
5 sekund po rozpoczęciu ruchu czas przeładowania zmniejsza się o 3%, a maksymalny zasięg widzenia zwiększa się o 3%. Efekt jest zerowany po zatrzymaniu pojazdu.
 
Aktywny zwiad
LUB
 
Szybki start
Zwiększa przyspieszenie pojazdu i prędkość obrotu kadłuba o 10%. Efekt jest usuwany po odniesieniu uszkodzeń.
 
Szybki start
Szkolenie operacyjne
Stara gwardia
Każdy przypadek odniesienia uszkodzeń lub uszkodzeń krytycznych modułów wewnętrznych lub zranienia członków załogi Twojego pojazdu zmniejsza ryzyko ich kolejnych uszkodzeń lub zranień o 0,5% na każdy zainwestowany punkt umiejętności. Efekty sumują się do 3 razy.
0/10
-
+
Stara gwardia
Intuicja
Zmienia typ pocisku w załadowanym dziale o 6% szybciej na każdy zainwestowany punkt umiejętności.
0/10
-
+
Intuicja
Taktyka grupowa
Jeśli w zasięgu 50 metrów od Ciebie znajdzie się przynajmniej jeden pojazd sojusznika tego samego typu, prowadzenie pojazdu polepszy się o 0,25% na każdy zainwestowany punkt umiejętności.
0/10
-
+
Taktyka grupowa
Walka w zwarciu
Jeśli w zasięgu 50 metrów od Ciebie znajdzie się aktywny pojazd przeciwnika, prowadzenie pojazdu polepszy się o 0,25% na każdy zainwestowany punkt umiejętności.
0/10
-
+
Walka w zwarciu
Taktyka taranowania
Zwiększa uszkodzenia zadawane pojazdowi przeciwnika przez taranowanie o 2% i zmniejsza uszkodzenia odnoszone przez Twój pojazd podczas taranowania o 2% na każdy zainwestowany punkt umiejętności. Kiedy Twój pojazd zada uszkodzenia przez taranowanie, przyspieszenie wstecz zwiększy się na następne 10 sekund o 2% na każdy zainwestowany punkt umiejętności.
0/10
-
+
Taktyka taranowania
0/30
 
Medycyna stosowana
Użycie apteczki polepsza prowadzenie pojazdu o 10% na 20 sekund. Czas przygotowania apteczek zwiększa się o 30%. Aby użyć apteczki, nie trzeba mieć rannych członków załogi.
 
Medycyna stosowana
LUB
 
Mechanika stosowana
Użycie zestawu naprawczego zmniejsza czas przeładowania o 7,5% na kolejne 20 sekund. Czas przygotowania zestawów naprawczych zwiększa się o 30%. Aby użyć zestawu naprawczego, nie trzeba mieć krytycznie uszkodzonych modułów.
 
Mechanika stosowana

Ogólnie, w ramach nowego systemu, załoga szybciej zyska odczuwalne korzyści ze zgromadzonego doświadczenia i szkolenia. Będzie to miało znaczny wpływ na skuteczność bojową pojazdów, szczególnie w porównaniu z obecnym systemem.

Aby szybciej podnieść poziom załogi (tj. otrzymać punkty umiejętności), będziecie mogli wykorzystać podręczniki dla załóg i wolne doświadczenie. Po osiągnięciu 75 poziomu nie można zdobywać więcej punktów umiejętności, a dla dowódcy zostanie odblokowany elitarny postęp (Profesjonalna ekspertyza).

Z każdym nowym poziomem Profesjonalnej ekspertyzy załoga otrzyma mały bonus do ich poziomu prowadzenia pojazdu. To znak dobrze wyszkolonej załogi.

Załoga otrzyma także specjalną progresywną odznakę, którą można zastosować tak jak inne odznaki. Odznaka ta nie jest powiązana z żadną narodowością, ale zmienia wygląd po osiągnięciu przez załogę kolejnych etapów rozwoju.

Talenty

Po zainwestowaniu 30 punktów umiejętności w wybrany kurs szkoleniowy będziecie mogli wybrać jeden z dwóch talentów dostępnych w tym kursie. Są to specjalne umiejętności, które uaktywniają się w określonych sytuacjach w bitwie, kiedy mogą wpłynąć na ich przebieg.

Na przykład talent Aktywny zwiad skróci czas przeładowania o 3% i zwiększy zakres widzenia o 3% na 5 sekund po tym, jak zaczniecie się poruszać. Efekt jest zerowany po zatrzymaniu pojazdu. Talent Szybki start zwiększy przyspieszenie pojazdu i szybkość jego obrotu o 10%. Efekt jest usuwany po odniesieniu uszkodzeń.

Talent staje się dostępny natychmiast po jego aktywacji i nie wymaga inwestycji dalszych punktów umiejętności.

Nie można wyszkolić wszystkich umiejętności i talentów w ramach jednego Planu szkolenia. Będziecie musieli wybrać te najodpowiedniejsze dla każdego pojazdu, zależnie od Waszego stylu gry. W obecnym teście Piaskownicy dostępnych będzie maksymalnie 75 punktów umiejętności i 2 talenty, które można aktywować dla poszczególnej załogi.

Jeśli chcecie, możecie zainwestować punkty we wszystkie dostępne umiejętności, stopniowo rozwijając każdą z nich. Jednak taka strategia nie przyniesie najlepszych efektów, ponieważ:

 • Umiejętności z jedynie kilkoma punktami dają tylko nieznaczną premię do skuteczności bojowej.
 • Po zainwestowaniu 30 punktów w wybrany Plan szkolenia będziecie mogli wybrać jeden z dwóch talentów dostępnych w obrębie tego kursu.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, możecie zresetować wszystkie punkty umiejętności, lub przearanżować niektóre z nich, bez utraty doświadczenia, które dzięki nim zyskaliście. Aby to uczynić, będziecie musieli użyć Rozkazu przekwalifikowania(więcej informacji poniżej) lub zapłacić pewną sumę w kredytach. Zapewni to więcej możliwości eksperymentowania z różnymi kombinacjami umiejętności i talentów oraz dopasowywania skuteczności Waszej załogi w poszczególnych pojazdach do Waszego stylu gry.

Specjalizacja załogi zostanie wyświetlona w Garażu w postaci „Radaru umiejętności”. Pomoże Wam to szybciej ocenić postępy każdej załogi.

Szkolenie załogi

W nowym systemie, załogi obecnie wytrenowane w 50% lub 75% zostaną zastąpione załogami wyszkolonymi w 100% (dla pojazdów, do których były zrekrutowane). Wszystkie nowe załogi będą już na starcie w pełni wyszkolone dla przypisanych pojazdów, za darmo. Gdy załoga osiągnie 10. poziom, możecie ją szkolić za doświadczenie lub walutę w grze.

 • W przypadku darmowego ponownego przeszkolenia załoga utraci nieco uzbieranego doświadczenia, a nie doświadczenia z głównej kwalifikacji, jak to ma miejsce obecnie.
 • Możecie zdecydować się na płatność w kredytach, aby zmniejszyć ilość doświadczenia, które zostanie utracone podczas ponownego przeszkolenia, lub w złocie, by całkowicie zapobiec utracie doświadczenia. Jeśli użyjecie złota do ponownego przeszkolenia załogi, możecie też zadecydować, czy zresetować ich umiejętności, czy pozostawić je nienaruszone.
 • Gdy załoga osiągnie 10. poziom, aby ją ponownie przeszkolić będzie trzeba zapłacić doświadczeniem lub walutą w grze.

Co więcej, będziecie mogli szkolić załogę, aby mogła kierować dowolnymi dwoma możliwymi do zbadania i kolekcjonerskimi pojazdami tej samej narodowości i typu (zgadza się - załogi nareszcie przestaną zapominać swoich pojazdów!). Nowe specjalizacje będą odblokowywane stopniowo w miarę wzrostu poziomu załogi i zdobywania przez nią określonych poziomów. Będziecie mogli szybciej odblokowywać te specjalizacje, używając złota.

Chcemy też, by załogi mogły prowadzić dowolny pojazd premium tego samego typu i narodowości. Poza odblokowywaniem i podnoszeniem ich umiejętności w danym obszarze, dalszy rozwój pozwoli załodze odbyć szkolenie dla kilku pojazdów jednocześnie.

Instruktorzy

Wszyscy obecni specjalni dowódcy (Śnieżynki, Chuck Norris, bohaterowie Przepustki bitewnej itd.) zostaną przemienieni w nowe postacie pełniące ważną rolę: instruktorów. Nadadzą oni dodatkowe punkty umiejętności (poza 10-punktowym limitem) załodze i zwiększą zdobywane przez nią doświadczenie w każdej bitwie. Instruktorzy będą oznaczeni specjalną ikonką umieszczoną obok ich awatarów w Garażu. Możecie przypisać do czterech instruktorów do każdej załogi w Garażu. Ta funkcjonalność zostanie odblokowana za darmo na następujących poziomach załogi: 15, 30, 45 i 60. Im więcej instruktorów przypisanych do drużyny, tym więcej doświadczenia zdobywa ona w bitwach.

Specjalnym członkom załogi zostanie nadana instruktorska klasa, zależnie od premii, jaką oni zapewniają:

 • Specjalni członkowie załogi z atutem zerowym staną się instruktorami III klasy.
 • Specjalni członkowie załogi z dwoma atutami zerowymi zostaną instruktorami II klasy.
 • Instruktorzy I klasy będą dodawani do gry w późniejszym czasie.

Możecie wybrać jedną z pięciu certyfikacji, które odpowiadają kursom szkoleniowym załogi (Taktyka, Artyleria, Konserwacja, Prowadzenie, Operacje) dla każdego instruktora oraz jedną kwalifikację instruktorską, która przyniesie dodatkowe punkty, ponad standardowy 10-punktowy limit dla jednej lub dwóch umiejętności załogi. Całkowita liczba tych dodatkowych punktów zależeć będzie od klasy instruktora.

Załogi ze współpracy z naszymi partnerami (Sabaton, postacie z serialu „The Boys” itd.) otrzymają czterech instruktorów z poprzedniej załogi, z uprzednio określonymi certyfikacjami.

Wymiana istniejących załóg

Uwaga:

W przypadku załogi z umiejętnościami na poziomie zerowym, umiejętności te nie dają żadnego doświadczenia. Dlatego też żadne doświadczenie nie zostanie ponadto dodane podczas zamiany, a wliczona zostanie jedynie jego ilość, która została zdobyta w bitwie.

W miejsce umiejętności na poziomie zerowym otrzymacie cennego instruktora. Zważcie, że jest to system z obecnej Piaskownicy i, zależnie od wyników testów i opinii graczy, może on zostać zmieniony w przyszłych iteracjach.

Jednym z najtrudniejszych zadań jest zaoferowanie Wam jasnego i przejrzystego systemu konwersji bieżących załóg, zatem nasza uwaga szczególnie skupi się na tym aspekcie. Wszelkie niejasne sytuacje powinny być rozwiązane wyłącznie na korzyść gracza, a sam proces konwersji przebiec gładko i stopniowo. Oto, jak zamierzamy to zrobić.

 • Po zalogowaniu do gry, wszyscy załoganci z pojazdów premium, którzy nie zostali przeszkoleni dla swoich obecnych pojazdów, zostaną odesłani do koszar. Niekompletne załogi także zostaną posłane do koszar. Pozostałe załogi pozostaną na miejscu i można je będzie wysyłać do bitwy, ale nie będą zdobywać doświadczenia, a ich umiejętności i atuty (poza Szóstym zmysłem domyślnie dostępnym dla wszystkich) przestaną działać.
 • Aby w pełni wykorzystać nowy system i nowe umiejętności i atuty załogi, będziecie musieli ręcznie, indywidualnie ponownie przeszkolić i przearanżować pozostałe w pojazdach załogi. Zamiast implementować automatyczną zasadę konwersji dla każdego, stwierdziliśmy, że najlepiej będzie, abyście sami decydowali jak najlepiej użyć cennego owocu Waszej pracy, jakim jest doświadczenie załogi.
 • Zyskacie możliwość ponownego przeszkolenia bieżących załogantów i nadania im dowolnych kwalifikacji dla dowolnego pojazdu z tego samego kraju, przy standardowych wymaganiach, za darmo, za kredyty lub za złoto. Stracicie pewną ilość doświadczenia głównej kwalifikacji, jeśli ponownie przeszkolicie załogę za darmo lub za kredyty. Po ponownym przeszkoleniu możecie konwertować tę załogę na nowy system.
 • Podczas ręcznej konwersji załóg łączne doświadczenie wszystkich załogantów w pojeździe zostanie podzielone przez liczbę członków załogi. Tym samym nowa załoga otrzyma średnią wartość doświadczenia zdobytego przez starą załogę. Zależnie od ilości tego doświadczenia, nowa załoga natychmiast otrzyma określony poziom załogi, a także powiązane z nim korzyści. Dzięki tej procedurze doświadczone załogi nie zostaną zdewaluowane w nowym systemie.

Instruktorzy zostaną automatycznie przyznani do waszych kont natychmiast po zalogowaniu do gry. Otrzymacie jednego instruktora za każdego unikalnego załoganta z przynajmniej jednym atutem zerowym. Dla niektórych instruktorów gracze będą mogli wybrać kraj i certyfikację dającą premię do umiejętności.

Dyrektywy także zostaną automatycznie przekonwertowane na nowe, w stosunku 1:1. Jednak łączna liczba dyrektyw dla załóg zostanie zmniejszona do 7 rodzajów. Każda nowa dyrektywa pozwoli Wam zainwestować 2 punkty umiejętności w jedną odpowiednią umiejętność w ramach Planu szkolenia. Punkty bonusowe z dyrektyw nie będą mogły być wykorzystane do odblokowywania talentów.

Obrazek interaktywny. Aby poznać poziom załogi po jej wymianie, wprowadź aktualną liczbę umiejętności/atutów i poziom podstawowej kwalifikacji każdego członka załogi, a następnie kliknij WYMIEŃ ZAŁOGĘ.
Dowódca
-
+
Liczba w pełni wyszkolonych umiejętności/atutów
-
+
Poziom aktualnej umiejętności/atutu
-
+
Poziom podstawowej kwalifikacji
KIEROWCA
-
+
Liczba w pełni wyszkolonych umiejętności/atutów
-
+
Poziom aktualnej umiejętności/atutu
-
+
Poziom podstawowej kwalifikacji
CELOWNICZY
-
+
Liczba w pełni wyszkolonych umiejętności/atutów
-
+
Poziom aktualnej umiejętności/atutu
-
+
Poziom podstawowej kwalifikacji
ŁADOWNICZY
-
+
Liczba w pełni wyszkolonych umiejętności/atutów
-
+
Poziom aktualnej umiejętności/atutu
-
+
Poziom podstawowej kwalifikacji
Wymień załogę
Poziom załogi
Punkty umiejętności
Stopień: „Mładszyj sierżant”
Zniżka na przeszkolenie
Nowe specjalizacje: 1

Wszyscy załoganci w koszarach, którzy nie mają wystarczająco dużo doświadczenia na wyszkolenie przynajmniej jednej umiejętności, opuszczą swoje łóżka. Zostaną oni automatycznie wymienieni na podręczniki dla załóg odpowiednich krajów, które potem będzie można wykorzystać dla nowych załóg. Łączna liczba otrzymanych podręczników dla załóg zależeć będzie od całkowitego doświadczenia wszystkich załogantów w koszarach, którzy nie posiadają nawet jednej umiejętności. Dla każdego kraju stworzymy oddzielny system obliczeń , który zaokrągli sumy na korzyść graczy.

Wszystkie podręczniki szkoleniowe na Waszych kontach zostaną wymienione na uniwersalne podręczniki szkoleniowe.

Załoganci, którzy mają wystarczająco dużo doświadczenia, aby wyszkolić przynajmniej jedną umiejętność pozostaną w koszarach. Możecie przypisać ich do wybranego pojazdu i przekonwertować na nową załogę.

Łóżka w koszarach zostaną przekonwertowane na Rozkazy przekwalifikowania, w proporcji: 16 łóżek = 1 Rozkaz ponownego przeszkolenia. Będziecie potrzebować Rozkazów przekwalifikowania, aby zresetować wszystkie punkty umiejętności za darmo. Dadzą Wam one więcej możliwości eksperymentowania z różnymi aranżacjami załogi oraz dopasowywania ich dla poszczególnych pojazdów i Waszego stylu gry.

W nowym systemie łóżka w koszarach stracą swoją funkcję, zatem zostaną zastąpione internatami wojskowymi. Każdemu miejscu w garażu zostanie automatycznie przypisany internat dla załogi odpowiadającego mu pojazdu. W razie potrzeby będzie można kupić dodatkowe internaty.

Dołączcie do testu i podzielcie się wrażeniami

Miejcie na względzie to, że opisane powyżej funkcjonalności to jedynie projekt roboczy, dlatego potrzebujemy Waszego aktywnego zaangażowania w testy, abyście mogli pomóc nam w pracach nad nowym systemem załogi, dzieląc się uwagami i informacjami zwrotnymi. Po zakończeniu pierwszego testu dokładnie przeanalizujemy Wasze informacje zwrotne i statystyki zanim ogłosimy rezultaty testu i nasze wnioski.

Wszystkie elementy nowego systemu załogi w teście (łącznie z wartościami liczbowymi) nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w zależności od wyników tego testu.

Jak wziąć udział

W teście mogą uczestniczyć wszyscy gracze!
 1. Pobierzcie program uruchamiający Piaskownicy.
 2. Zainstalujcie klienta Piaskownicy, uruchomiając pobrany plik. Jeżeli uruchomiliście Game Center po raz pierwszy, będziecie musieli autoryzować i restartować pobrany plik instalacyjny.
 3. Poczekajcie, aż klient Piaskownicy zostanie pobrany i zainstalowany.
 4. Otwórzcie zakładkę World of Tanks, wybierzcie Piaskownica World of Tanks i kliknijcie Graj.

Nagrody za uczestnictwo w teście

Podczas testowania Załogi 2.0 będziecie mieli dostęp do serii 5 prostych misji. Za ukończenie każdej z misji otrzymacie w nagrodę 2 żetony. Gdy wypełnicie wszystkie 5 misji, 6., finałowa, misja w serii zostanie dla Was odblokowana. Aby ją ukończyć wystarczy rozegrać jedną bitwę, która da Wam 20 żetonów jako nagrodę. Możecie ukończyć całą serię misji trzykrotnie podczas testu i zgarnąć łącznie 90 żetonów. Kolejna seria misji dostępna będzie następnego dnia w grze.

 • Krok po kroku, część 1.
 • Krok po kroku, część 2.
 • Krok po kroku, część 3.
 • Krok po kroku, część 4.
 • Krok po kroku, część 5.
 • Krok po kroku, część 6.
Krok po kroku, część 1.

Warunek:

 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 10 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Raz na dzień
 • 3 razy na konto
 • Wyłącznie pojazdów VI poziomu
 • Bitwy losowe

Nagroda:

 • 2 żetony
Krok po kroku, część 2.

Warunek:

 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 10 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Raz na dzień
 • 3 razy na konto
 • Wyłącznie pojazdy VII poziomu
 • Bitwy losowe

Nagroda:

 • 2 żetony
Krok po kroku, część 3.

Warunek:

 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 10 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Raz na dzień
 • 3 razy na konto
 • Wyłącznie pojazdy VIII poziomu
 • Bitwy losowe

Nagroda:

 •  2 żetony
Krok po kroku, część 4.

Warunek:

 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 10 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Raz na dzień
 • 3 razy na konto
 • Wyłącznie pojazdy IX poziomu
 • Bitwy losowe

Nagroda:

 • 2 żetony
Krok po kroku, część 5.

Warunek:

 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 10 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Raz na dzień
 • 3 razy na konto
 • Wyłącznie pojazdy X poziomu
 • Bitwy losowe

Nagroda:

 • 2 żetony
Krok po kroku, część 6.

Warunek:

 • Ukończyć misje Krok po kroku 1-5
 • Rozegrać bitwę

Ograniczenia:

 • Raz na dzień
 • 3 razy na konto
 • Bitwy losowe

Nagroda:

 • 20 żetonów

Żetony zostaną przesłane na serwery główne po pewnym czasie od zakończenia testu Załogi 2.0. Możecie wymienić żetony na nagrody przed rozpoczęciem następnego etapu Piaskownicy. Wszystkie niewykorzystane żetony zostaną zrekompensowane po kursie 10 000 za żeton.

Unikalna naklejka nawiązująca do każdego etapu testu będzie dostępna do wymiany za żetony w sklepie, po każdej iteracji Piaskownicy. Wszystkie 4 naklejki (za 4 etapy testu) zostaną udostępnione po zakończeniu ostatniej iteracji.

Będziecie mogli też zdobyć jeden unikalny styl 2D w zamian za uczestnictwo w przynajmniej dwóch iteracjach Piaskownicy i wypełnienie jednego łańcucha misji w każdej z nich.

Dołączcie do testów i podzielcie się swoimi opiniami, Dowódcy! Razem sprawimy, że World of Tanks będzie jeszcze ciekawszy!

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij