Test w Piaskownicy: Załoga 2.0 - reakcje i komentarze

Dowódcy!

Testowanie Załogi 2.0 na serwerze Piaskownicy zostało ukończone. Raz jeszcze dziękujemy za aktywny udział w rozwoju World of Tanks.

Otrzymaliśmy od Was mnóstwo pytań, komentarzy i sugestii . Najwyraźniej zaproponowana koncepcja nie pozostawiła nikogo obojętnym.

Teraz jest dla nas oczywiste, że Załoga 2.0 wymaga dalszych udoskonaleń. Dlatego główne zaproponowane zmiany, które testowaliśmy w obecnej iteracji Piaskownicy nie zostaną wprowadzone w aktualnej formie. Potrzebujemy teraz więcej czasu , by kontynuować prace nad innym ujęciem zagadnienia, zanim przygotujemy nową wersję do zaprezentowania.

Wstępne rezultaty

Wstępne wyniki ankiety i opinie pokazały, że proponowane zmiany nie uzyskały akceptacji , jakiej oczekiwaliśmy ze strony społeczności. Wielu graczy wskazało na potrzebę znacznych zmian i ulepszeń Załogi 2.0. Niektórzy gracze zgadzają się z pomysłem wprowadzenia modyfikacji do załogi, ale wciąż mają kilka uwag co do zaproponowanego ujęcia zagadnienia. Części graczy zaproponowana koncepcja nie spodobała się w ogóle, a ich opinie w dużej mierze wskazują na wspomniane wcześniej problematyczne kwestie.

Główne tematy dyskusji

Przeanalizowaliśmy Wasze opinie i wyróżniliśmy najczęściej omawiane punkty: 

  • Doświadczenie za atut zerowy nie jest brane pod uwagę przy konwersji
  • Żadnej premii do kwalifikacji załogi dla w pełni wyszkolonego dowódcy
  • Przypadkowość w doborze umiejętności instruktora 
  • Efektywność poszczególnych umiejętności w nowym i starym systemie
  • Zbędne załogi pozostałe ze starego systemu

Co dalej?

Przetwarzamy obecnie wszystkie dane zebrane z testów w Piaskownicy. Szczegółowo je przeanalizujemy , a następnie postaramy się opracować rozwiązania, które będą odpowiedzią na poruszone kwestie i zadowolą wszystkich graczy. W zależności od wyników tej pracy zdecydujemy o ewentualnej drugiej iteracji testów Załogi 2.0 na serwerze Piaskownicy. Będziemy Was o tym informować.

Raz jeszcze, dziękujemy Wam za aktywny udział w rozwoju gryto dzięki Waszym opiniom i sugestiom możemy sprawdzać różne pomysły, by rozgrywki w World of Tanks przynosiły mnóstwo satysfakcji.

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij