Dołączcie do nowych testów amunicji w piaskownicy!

Dowódcy!

Po zakończeniu pierwszej iteracji testów równoważenia amunicji uważnie przeanalizowaliśmy Wasze opinie i zebrane dane. Doszliśmy do odpowiednich wniosków, skorygowaliśmy niektóre z naszych poprzednich decyzji i z radością zapraszamy Was do kolejnej rundy testów!

Według wyników naszych ankiet wielu graczy, którzy wzięli udział w testach równoważenia amunicji w piaskownicy, zgodziło się z sugerowanymi zmianami. Większość ich pytań i sugestii była związana z pojedynczymi, ale z pewnością ważnymi aspektami implementacji tej koncepcji, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.

Zajęliśmy się tym problemem w tej iteracji, więc wskakujcie i powiedzcie nam, co sądzicie!Testowanie będzie ponownie przebiegać w otwartym formacie na otwartym serwerze piaskownicy. 

Okres testowania: 5 - 15 lipca 2019 roku

Jak mogę wziąć udział?

Tym razem wszyscy gracze mają dostęp do testów, po prostu ściągnijcie i zainstalujcie klienta z poniższego linka.

POBIERZ  

Poprawki, które pozostają bez zmian 

Proponowane poprawki w PW pojazdów niskich poziomów zostały dobrze przyjęte przez graczy, więc pozostaną bez zmian. Ale pozostałe proponowane zmiany zostaną trochę dostosowane. Przyjrzymy się temu bliżej. 

Amunicja specjalna a standardowa

Podczas testów pociski standardowe sprawowały się znacznie lepiej niż specjalne. W wyniku tego nasi testerzy rzadko używali pocisków specjalnych, nawet mając nieograniczone zasoby. Chcielibyśmy, żeby skuteczność pocisków specjalnych była porównywalna ze skutecznością pocisków standardowych tak, żeby gracze wykorzystywali oba typy pocisków w zależności od sytuacji. 

Ale jednocześnie chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której nikt nie używa pocisków specjalnych. W poprzedniej iteracji użycie pocisków specjalnych spadło nieznacznie poniżej oczekiwanego progu. Oznacza to, że w drugiej iteracji piaskownicy chcemy dostosować współczynnik skuteczności pocisków standardowych i specjalnych, redukując zwiększenie uszkodzeń od pocisków standardowych.

Uszkodzenia pociskiem standardowym 

Wielu graczy zwróciło uwagę na mocno zwiększoną skuteczność pojazdów z działami dużego kalibru (od 150 mm w górę). Jako najbardziej wyraźny przykład można podać niemiecką gałąź niszczycieli czołgów z Grille 15 na szczycie. Działa dużego kalibru w tej gałęzi otrzymały zbyt znaczne zwiększenie uszkodzeń i wykazały zwiększoną skuteczność. 

W następnej iteracji przybliżymy rozkład uszkodzeń do bardziej liniowego i zredukujemy zwiększenie uszkodzeń dla dział dużego kalibru z 40-43% do około 25%. Zatem zwiększenie uszkodzeń dla pojazdów poziomów VIII-X nie będzie tak istotne.

Większość innych czołgów również utraci nieco na zwiększeniu uszkodzeń, ale ta strata będzie mniej znacząca. Dla jasności, w poniższej tabeli sprawdzicie wartości uszkodzeń od jednego strzału dla niektórych czołgów w porównaniu z pierwszą iteracją:

 

Pojazd

Kaliber (w mm)

Aktualne uszkodzenia 

Test piaskownicy nr 1

Zwiększenie (%) w teście piaskownicy nr 1

Test piaskownicy nr 2

Zwiększenie (%) w teście piaskownicy nr 2

МS-1

45

47

57

21%

55

17%

Т-34

76

115

145

26%

140

22%

M26 Pershing

90

240

315

31%

290

21%

IS

122

390

525

35%

480

23%

IS-7

130

490

670

37%

600

22%

Object 268

152

750

1060

41%

930

24%

Grille 15

150

750

1060

41%

930

24%

Te zmiany pozwolą nam wyrównać skuteczność wszystkich pojazdów względem siebie.

Zmiany PW dla niszczycieli czołgów i poszczególnych pojazdów.

Jeśli chodzi o niszczyciele czołgów trzeciej linii (czyli słabo opancerzone pojazdy takie jak Grille 15), to zmniejszymy ich pulę PW o około 5% (uwzględniając zaokrąglenia). W przypadku niektórych czołgów ten parametr może się zmniejszyć bardzo nieznacznie. Jest to spowodowane faktem, że dostosowaliśmy wzór zaokrąglania.

Uszkodzenia od pocisków OB i wytrzymałość dział samobieżnych

Niektórzy gracze zwrócili uwagę, że zwiększenie uszkodzeń standardowych pocisków artylerii o 22% było zbyt wysokie, co potwierdziliśmy w wynikach naszego testu. Dlatego zwiększymy uszkodzenia pocisków standardowych o 11% zamiast ogłoszonych wcześniej 22%.

Dodatkowo zmniejszymy PW dział samobieżnych o około 10%. 

Podczas pierwszej iteracji testów wielu z Was przesłało opinie nie tylko na temat konkretnych zmian w mechanice pocisków, ale również na tematy takie jak występujące w grze ekonomia, misje osobiste i statystyki.

Wiemy, że są to bardzo ważne aspekty naszej gry, więc z pewnością będą konieczne dalsze testy, zanim wprowadzimy zmiany. Przyjrzyjmy się Waszym kluczowym uwagom!

Misje osobiste 

Większość misji osobistych jest w ten lub inny sposób związana z zadawaniem lub blokowaniem uszkodzeń, więc warunki tych misji możemy ponownie rozważyć dopiero po ustaleniu końcowych wartości tych parametrów. Wypatrujcie kolejnych informacji! 

Zmiany ekonomii

Zanim nie ustalimy wartości współczynników uszkodzeń do PW, nie możemy określić optymalnych kosztów kupna i naprawy pojazdów. Z pewnością będziemy mieli to na uwadze w dalszych rozważaniach wraz z poziomem dochodów z bitew. Naszym celem jest, aby bez wprowadzania fundamentalnych zmian w grze spróbować zachować równowagę pomiędzy wydatkami i dochodami gracza na tym samym poziomie co teraz.

Statystyki w grze 

Niektórzy gracze byli zaniepokojeni faktem, że po zwiększeniu liczby punktów wytrzymałości statystyki w grze (średnie zadane uszkodzenia, średnie doświadczenie zdobyte w bitwie itp.) straciłyby na znaczeniu. Jest to istotna kwestia i pracujemy nad kilkoma możliwymi sposobami jej rozwiązania, co może mieć wpływ głównie na to, jak są wyświetlane statystyki. Kiedy tylko będziemy mieli gotowy prototyp tej funkcjonalności, wprowadzimy go do piaskownicy.  

Uszkodzenia od pocisków OB

Obecnie nie planujemy zmieniać ustawień pocisków OB, ale będziemy nadal bacznie przyglądać się ich skuteczności. Chcielibyśmy mieć pewność, że są one używane głównie podczas:

  • ostrzału słabo opancerzonych pojazdów lub celów z małą liczbą PW
  • zerowania zajęcia bazy

Ogólnie, pociski OB powinny zadawać nieco więcej uszkodzeń od pocisków PP, ale mieć mniejszą zdolność przebicia od tych drugich. Naszym obecnym priorytetem jest zrównoważenie pocisków standardowych i specjalnych, a zmiany pocisków OB rozważymy po tej iteracji. 

Pojemność magazynu amunicji

W pojazdach poziomów I-VII pojemność magazynu amunicji proporcjonalnie zwiększono, aby skompensować bardziej zauważalne zwiększenie ich wytrzymałości w porównaniu do zwiększenia uszkodzeń zadawanych przez nie jednym strzałem.

W pojazdach poziomów VIII-X zwiększona wytrzymałość i uszkodzenia od jednego strzału mniej więcej się wyrównują, więc nie potrzebują one na razie zwiększenia pojemności magazynu amunicji. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że przy zmianie częstości użycia pocisków standardowych i specjalnych może być konieczne zwiększenie pojemności magazynu amunicji pojedynczych czołgów, więc zbadamy ten problem w przyszłych testach. 

Dołączcie do kolejnego testu amunicji! 

Jeśli braliście udział w pierwszej rundzie testów równoważenia amunicji w piaskownicy, będziecie mogli kontynuować z poprzedniego stanu w drugiej iteracji.

Dowódcy, przygotujcie się do kolejnej rundy testów! Ta gra jest w równym stopniu Wasza, co nasza, więc gorąco zachęcamy tak wielu graczy, jak to tylko możliwe do wzięcia udziału w piaskownicy i podzielenia się swoimi opiniami.

Razem kształtujmy przyszłość!

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij