[AKTUALIZACJA] Nowy system atutów załogi: Wypróbujcie go!

Grupa testowa jest kompletna i zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Dowódcy!

Załogi pojazdów to jedna z podstawowych mechanik w World of Tanks i jako takie wymagają dopracowania i odświeżenia. Ze względu na znaczenie tej mechaniki, trzeba zrobić to z wielką ostrożnością – dlatego też, zapraszamy Was do udziału we wczesnych testach nowego systemu atutów załogi, które odbędą się od 10 czerwca do 20 czerwca na osobnym serwerze gry. Zarejestrujcie się od razu, aby zapoznać się z kluczowymi funkcjami nowego systemu:

 • Nowe atuty takie jak Praktyczność, Zbrojmistrz, Inżynier i Tuning amunicji (aby wymienić tylko kilka; szczegóły znajdziecie na interaktywnym obrazku poniżej)
 • Szereg poprawionych klasycznych atutów (Gaszenie pożaru, Mentor, Desperat itp.)
 • Bonusowe atuty dla członków załogi z dodatkowymi kwalifikacjami (np. dowódca/radiooperator)
 • Maksymalna liczba atutów ograniczona do sześciu z rekompensatą dla „nadmiernie wykwalifikowanych” załóg
 • Częściowo zmienione dyrektywy załogi

Poznajcie nowe atuty

Zapoznajcie się z nowymi (podświetlonymi) atutami poniżej. Zmienione i niezmienione atuty również są wymienione.

Obrazek interaktywny. Przejdź do zakładek, by zobaczyć atuty załogi dostępne w grze. Wartości skuteczności zostały podane dla atutów wyszkolonych w 100%.
 – nowy atut.  – przerobiony atut.
 
DOWÓDCA
 
CELOWNICZY
 
KIEROWCA
 
ŁADOWNICZY
 
RADIOOPERATOR
dowódca
Zwiad
Zwiększa o 2% zasięg widzenia i zmniejsza o 20% karę za zniszczone urządzenia obserwacyjne.
Niebezpieczeństwo
Zwiększa premię do wydajności załogi7,5% na 15 s po odniesieniu uszkodzeń. Efekt działania nie kumuluje się.
Mentor
Zwiększa o 20% liczbę zdobywanych PD dla wszystkich członków załogi. Pozwala dowódcy na zastępowanie rannych czołgistów ze skutecznością 65%.
Koordynacja
Zwiększa o 12,5% szybkość celowania na 15 s po wykryciu pojazdu przeciwnika. Efekt działania nie kumuluje się.
Wykrywanie dźwiękiem
Atut z efektem sytuacyjnym
Wywołuje ostrzeżenie o strzale z działa samobieżnego przeciwnika z opóźnieniem 0,1 s i wskazuje kierunek, z którego wystrzelono pocisk. Zmniejsza o 10% negatywny efekt ogłuszenia.
Praktyczność
Skraca czas przygotowania materiału eksploatacyjnego7,5%.
celowniczy
Strzał z biodra
Zmniejsza o 7,5% rozrzut działa podczas obrotu wieży.
Snajper
Zwiększa o 3% szansę krytycznego uszkodzenia modułów pojazdu przeciwnikazranienia członków jego załogi wszystkimi typami pocisków.
Wyznaczony cel
Wydłuża o 2 s czas, po którym pojazd przeciwnika przestaje być widoczny w obszarze widzenia celowniczego. Pozwala zidentyfikować uszkodzone moduły z opóźnieniem 0,5 s.
Koncentracja
Atut z efektem sytuacyjnym
Zmniejsza o 3,5% rozrzut działa stacjonarnego pojazdu. Działanie rozpoczyna się po 3 s od zatrzymania pojazdu.
Szybkie celowanie
Skraca czas celowania2,5%.
Zbrojmistrz
Zmniejsza do ±20% zakres potencjalnych uszkodzeńpenetracji. Zmniejsza o 1,5% rozrzut działa.
kierowca
Hamowanie sprzęgłem
Zwiększa o 5% szybkość obrotu kadłuba.
Gładka jazda
Zmniejsza o 4% rozrzut działa przy strzelaniu w ruchu.
Jazda terenowa
Zmniejsza o 5% utratę prędkości na średnio miękkim terenie i ustala utratę prędkości na miękkim terenie jako 100% tej wartości.
Pewne rozmieszczenie
Zwiększa o 7,5% absorpcję uszkodzeń od pocisków odłamkowo-burzących i zmniejsza uszkodzenia wynikające z upadku o 30%.
Kontrolowane uderzenie
Zwiększa o 20% uszkodzenia zadawane taranowaniem pojazdom przeciwnika. Zmniejsza o 25% uszkodzenia własnego pojazdu spowodowane taranowaniem i o 50% uszkodzenia własnego zawieszenia.
Inżynier
Zwiększa o 1 km/h prędkość jazdy w przódw tył pojazdu. Zmniejsza o 20% karę za uszkodzony silnik.
ładowniczy
Desperat
Atut z efektem sytuacyjnym
Skraca o 5% czas ładowania działa, jeśli pojazd ma poniżej 25% swoich punktów wytrzymałości.
Bezpieczne magazynowanie
Zwiększa o 25% wytrzymałość magazynu amunicji.
Intuicja
Skraca o 60% czas zmiany typu pocisku w załadowanym dziale.
Idealny ładunek
Zwiększa o 10% prędkość wylotową pocisku.
Walka w zwarciu
Atut z efektem sytuacyjnym
Skraca o 2,5% ładowanie działa na dystansie do 50 m od przeciwnika.
Tuning amunicji
Zwiększa o 2% minimalne uszkodzenia potencjalneminimalną penetrację potencjalną.
radiooperator
Rozeznanie w sytuacji
Zwiększa o 3% zasięg widzenia.
Ramię w ramię
Zwiększa o 2,5% premię do wydajności załogi w odległości do 50 m od pojazdu sojuszniczego tego samego typu.
Zagłuszanie
Skraca o 1 s czas, przez który pojazd pozostaje wykryty przez przeciwnika.
Przechwycenie sygnału
Skraca o 0,5 s czas potrzebny do określenia, czy własny pojazd został wykryty przez przeciwnika.
Ekspert radiowy
Atut z efektem sytuacyjnym
Zwiększa o 2,5% premię do wydajności załogi, jeśli ilość zadanych uszkodzeń asysty przekracza początkową pulę wytrzymałości własnego pojazdu.
Gaszenie pożaru
Zwiększa o 80 % szybkość gaszenia pożaru.
ATUTY GRUPOWE
Braterstwo broni
Przy pełnym wyszkoleniu u wszystkich załogantów zwiększa o 5% premię do skuteczności załogi dla całej załogi.
Maskowanie
Przy pełnym wyszkoleniu u wszystkich załogantów zwiększa o 80% maskowanie pojazdu.
Naprawa
Przy pełnym wyszkoleniu u wszystkich załogantów zwiększa o 80% szybkość naprawy uszkodzonych modułów pojazdu.

Nowy system atutów: Podstawy

 • Maksymalna liczba atutów, którą członek załogi może wyszkolić w ramach głównej kwalifikacji wynosi sześć (wliczając atuty zerowe).
 • Dla każdej głównej kwalifikacji można wybrać spośród sześciu atutów indywidualnych (właściwych dla kwalifikacji) i trzech atutów grupowych.
 • Trzy atuty grupowe są dobrze znane (Braterstwo broni, Naprawy i Maskowanie). Gaszenie pożaru jest teraz indywidualnym atutem radiooperatora.
 • Jeśli członek załogi posiadał wcześniej więcej niż sześć atutów lub wyszkolił wszystkie sześć atutów możliwych w nowym systemie, obowiązują specjalne zasady (zob. poniżej).
 • W nowym systemie atutów nie da się uzyskać siódmego atutu poprzez wyposażenie niektórych dyrektyw załogi. Dla każdego pojazdu można używać wyłącznie tych dyrektyw załogi, które wzmacniają atut posiadany już przez przynajmniej jednego członka załogi. Należy pamiętać, że mamy zamiar dodać dwie nowe dyrektywy poprawiające odpowiednio atuty Praktyczność i Wykrywanie dźwiękiem (dyrektywy „Obowiązek przede wszystkim” oraz „Zwiększone skupienie” zostaną wycofane).

Bonusowe atuty dla dodatkowych kwalifikacji

Wielu członków załogi ma dodatkowe kwalifikacje. W większości przypadków dotyczy to pojazdów z ograniczoną liczbą członków załogi. W obecnym systemie atutów często wywiera to dodatkową presję na gracza, który musi zbadać więcej atutów na członka załogi niż zwykle.

Proponowany system atutów ma na celu rozwiązanie tego problemu za pomocą bonusowych atutów. Każdy członek załogi posiadający jedną lub więcej dodatkowych kwalifikacji będzie pasywnie i z prędkością 50% szkolić wybrany indywidualny atut właściwy dla danych kwalifikacji w czasie, gdy szkoli atuty swojej głównej kwalifikacji. Na szkolenie bonusowych atutów nie będą wydawane żadne dodatkowe PD. Ich maksymalna liczba wynosi trzy.

Przykład:

Dowódca Waszego T57 Heavy Tank posiada dodatkową kwalifikację radiooperatora. Na każde dwa w pełni wyszkolone atuty w swojej głównej kwalifikacji (dowódca) będzie pasywnie szkolić jeden indywidualny (nie grupowy) atut radiooperatora wybrany przez Was – łącznie do trzech atutów.

Zduplikowane główne kwalifikacje

Jeśli dwóch lub więcej członków załogi ma tę samą główną kwalifikację (zob. przypadek wielu ładowniczych w niektórych dużych pojazdach z działami dużego kalibru), to każdy z nich musi mieć ten sam indywidualny (właściwy dla kwalifikacji) atut wyszkolony w 100%, aby miał on 100% skuteczności.

Przykład:

Jeden z ładowniczych w Waszym Jadgpanzer E 100 ma Intuicję wyszkoloną w 100%, a drugi ma Idealny ładunek wyszkolony w 100%. Skuteczność każdego atutu będzie w obu przypadkach ograniczona do 50% (zapewniając bonusy odpowiednio 30% i 5%).

Podwójne drugie kwalifikacje

W tej chwili niektóre pojazdy mają takie konfiguracje załóg, gdzie:

 • załogant ma drugą kwalifikację, którą ktoś inny w tej załodze ma jako swoją główną kwalifikację, lub
 • wielu załogantów ma drugą kwalifikację, której nikt w danej załodze nie ma jako głównej kwalifikacji.

W nowym systemie atutów, dla znacznej większości takich załóg tylko jeden załogant zatrzyma swoją kwalifikację jako główną kwalifikację (w pierwszym przypadku) lub swoją drugą kwalifikację (w drugim przypadku). Uprości to system i sprawi, że będzie wygodniejszy, bez zmniejszania skuteczności Waszych załóg. PD zainwestowane w atuty załogantów, którzy utracą swoje drugie kwalifikacje zostaną zrekompensowane w standardowy sposób.

Przykład:

AMX 50 B nie ma teraz specjalnej pozycji ładowniczego, ale trzech załogantów (dowódca, celowniczy i radiooperator) mają drugie kwalifikacje „ładowniczy”. Po wprowadzeniu nowego systemu atutów tylko celowniczy utrzyma swoją drugą kwalifikację „ładowniczy”.

Naszym celem w testach jest ocena, jak sprawdzają się nowe atuty i jak współdziałają. Dlatego też wszystkie „techniczne” elementy obecnego systemu atutów załogi, takie jak liczba PD załogi potrzebnych na wyszkolenie każdego kolejnego atutu, kary za przeszkolenie członków załogi i zmianę ich atutów itd., pozostają niezmienione. Jedyna różnica polega na tym, że operacja resetowania atutów resetuje teraz również atuty zerowe.

Los super-doświadczonych członków załogi

Proponowany system atutów ogranicza liczbę atutów głównej kwalifikacji do sześciu. Po jego wprowadzeniu dla każdego członka załogi posiadającego więcej niż sześć atutów otrzymacie rekompensatę za PD załogi ponad limit – w podręcznikach dla załogi dla tej samej nacji.

Członkowie załogi, którzy w pełni wyszkolili sześć atutów głównej kwalifikacji będą nadal gromadzić PD załogi. Te dodatkowe PD załogi będą zamieniane na uniwersalne przewodniki w miarę ich gromadzenia i osiągania określonych progów (zaczynając od 100 000 PD), bez limitów.

Oprócz pomocy w szkoleniu Waszych początkujących załóg, ta cecha jest dosyć realistyczna: członkowie Waszych załóg asów stają się tak biegli w walce pancernej, że piszą pamiętniki i traktaty.

Za członków załogi z sześcioma w pełni wyszkolonymi atutami i dowolnymi dodatkowymi kwalifikacjami otrzymacie taką samą rekompensatę w PD załogi jak za tych, którzy mają tylko główną kwalifikację. Będziecie mogli przypisać im trzy bonusowe atuty dla każdej dodatkowej kwalifikacji.

Dlaczego potrzebujemy przerobionego systemu atutów?

Planujemy wprowadzić ulepszony system atutów, aby:

 • Przywrócić znaczący wybór: Proponowany system z limitem sześciu atutów dla każdego członka załogi zachęca do wybierania atutów w oparciu o osobisty styl gry i promuje eksperymentowanie z wieloma konfiguracjami. (W obecnym systemie rola wyboru jest ograniczona, ponieważ często możliwe jest zbadanie wszystkich możliwych atutów.)
 • Zniwelować luki w umiejętnościach: World of Tanks istnieje już od ponad dekady i jest wielu czołgistów z ogromnym doświadczeniem bojowym oraz wybitnymi umiejętnościami gry. W obecnym systemie załogi ze zbadanymi wszystkimi (lub prawie wszystkimi) atutami dają naszym weteranom dodatkową przewagę nad nowicjuszami.
 • Zrównoważyć szale wagi: Nowy system jest bardziej sprawiedliwy zarówno dla małych, jak i dla dużych załóg. Jest też ogólnie bardziej ustrukturyzowany z taką samą liczbą możliwych atutów dla każdej głównej kwalifikacji.

Kto może wziąć udział w testach?

Każdy gracz może się zarejestrować. Uczestników wylosujemy spośród kandydatów. Naszym celem jest stworzenie znaczącej puli graczy reprezentatywnej dla naszej publiczności, która jest duża i zróżnicowana (pod względem lat służby, poziomu umiejętności, parametrów demograficznych itp.).

Jeśli zostaniecie wybrani do testów, otrzymacie e-mail z zaproszeniem do pobrania testowego klienta gry (ze specjalnej zakładki w Wargaming.net Game Center, która stanie się dla Was dostępna). Otrzymacie konto testowe z wystarczającą liczbą zasobów, aby do woli eksperymentować z różnymi konfiguracjami atutów. Jeśli nie otrzymacie zaproszenia, koniecznie śledźcie nasze relacje!

W czasie testów będziecie mogli używać systemu masowego uzupełniania/resetowania atutów, aby uzupełnić wszystkie niewyszkolone atuty lub zresetować wszystkie atuty dla każdego członka załogi. (Prosimy pamiętać, że może być konieczna ręczna zmiana niektórych wyborów w celu optymalizacji zestawu atutów postaci dla jej pojazdu.)

Uczestnicy testów będą mogli bez ograniczeń dzielić się informacjami o zmienionym systemie atutów i swoimi wrażeniami.

Jakie są kolejne kroki?

Nadchodzące testy mają na celu wykazanie, że nowy system jest dobrze zbalansowany. Większość zmian powinna trafić do głównej gry jeszcze w tym roku (po ewentualnych poprawkach). Oto, czego można się spodziewać po wdrożeniu nowego systemu:

 • Okres karencji począwszy od daty pierwszego logowania po zmianie. W tym okresie możecie za darmo ponownie wybrać dowolne atuty członka załogi (w tym zerowe) nieograniczoną liczbę razy. Ponadto, pierwsza operacja resetowania atutów po zakończeniu okresu karencji będzie darmowa dla każdego członka załogi (w tym dla nowo zwerbowanych). Do końca okresu karencji będziecie mogli automatycznie przypisywać i resetować atuty wszystkich członków załogi na swoim koncie (bez optymalizacji pod kątem ich roli i bieżącego pojazdu). Członkowie załogi zachowają te atuty, jeśli pozostaną one niezmienione na koniec okresu karencji.
 • System masowego wypełniania/resetowania atutów, który pozwoli Wam wypełnić wszystkie nieprzypisane atuty lub zresetować wszystkie atuty dla każdego członka załogi na Waszym koncie. (Specyfika poszczególnych pojazdów nie będzie brana pod uwagę, system ma pomóc jak najszybciej wejść do bitwy.)
 • Rekompensata PD załogi przekraczających szósty atut dla każdego członka załogi. Obecnie planujemy rekompensatę w podręcznikach dla załogi dla poszczególnych nacji.
 • Stały dopływ Uniwersalnych przewodników, gdy członkowie Waszych załóg z w pełni wyszkolonymi wszystkimi (sześcioma) atutami gromadzą dodatkowe PD załogi.
 • Efekty wszystkich atutów pokazane w porównaniu pojazdów w garażu (zamiast efektów wybranych atutów).

Nowy system atutów ma wiele do zaoferowania, więc zapiszcie się do testów i zapoznajcie się z nim z wyprzedzeniem!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congratulations, you are participating in the event!

You are already participating in the event.

Event unavailable.

An error occurred. Please try again later.

Log in

Do dzieła!

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij