Misja zwiadowcza 2023: wyniki

Dowódcy!

Misja zwiadowcza 2023 odniosła oszałamiający sukces! Dobrze znane lokacje z wprowadzonymi zdarzeniami losowymi – Himmelsdorf, Ruinberg, Prochorowka i Bezpieczna przystań – cieszyły się dużym zainteresowaniem czołgistów, a opinie o nich były w przeważającej mierze pozytywne. 86,8% osób, które wypełniły ankiety, lubiło grać na mapach z wydarzeniami losowymi, a 84,9% chciałoby, aby stały się one częścią bitew losowych. Dzięki takiemu wsparciu możemy dalej rozwijać i ulepszać zdarzenia losowe, czyniąc je jednymi z podstawowych elementów World of Tanks.

Ogółem w czasie wydarzenia rozegrano ponad 13 100 000 bitew przez więcej niż 521 000 pomocnych graczy, a ponad 107 000 spośród Was znalazło czas, by podzielić się wrażeniami, wypełniając prawie 400 000 kwestionariuszy. Przyjrzymy się mapom cieplnym, lokalizacja po lokalizacji, porównując wersje z wydarzeniami losowymi i bez nich, a następnie omówimy kluczowe wnioski!

Himmelsdorf

Porównanie rozłożenia gorących punktów dla mapy Himmelsdorf pokazuje, że wprowadzenie zeppelina rozbijającego się o górę sprawia, że sytuacja w centrum mapy staje się bardziej dynamiczna. Gracze nie tylko korzystają z nowego prowadzącego w dół zbocza góry przejścia, ale także stają się bardziej aktywni na ulicy u podnóża góry. Towarzyszą im również mniejsze obawy, by przekraczać plac.

Ruinberg

Na mapie Ruinberg bombardowanie z powietrza, które tworzy duże wyrwy w blokach miejskich, skłania czołgistów do aktywnego korzystania z nowych przejść i linii ognia. Jeśli w tych częściach mapy dochodzi do impasu, zostanie on bardzo szybko zażegnany, gdy spadną bomby, ponieważ wtedy pojawia się mnóstwo okazji do jego przełamania.

Prochorowka

Dwa bombowce rozbijające się na zarośniętej „alei” skłaniają drużyny do skrócenia dystansu i podjęcia walki na tym obszarze, bez czekania na ruch drugiej strony. Zgliszcza po uderzeniu we wzgórze strąconego bombowca stają się strefą gorącej walki w wielu bitwach.

Bezpieczna przystań

Dok i jego okolice staranowane przez płonący statek towarowy są bardzo popularną lokacją wśród walczących po obu stronach graczy. Próbują oni różnych zagrań na tym obszarze, aby przechytrzyć swoich przeciwników.

Dynamiczna osłona

Dynamiczne osłony: 74,9% uczestniczących w misji zwiadowczej, którzy wypełnili ankietę, polubiło tę funkcję. W czasie Misji zwiadowczej 2023 czołgiści wykazywali sporo kreatywności i inicjatywy, wchodząc w interakcję z każdym typem ruchomych obiektów. Aby dać Wam obraz tego, jak daleko zostały one przeciągnięte, poniżej znajdują się mapy cieplne dla wszystkich czterech lokalizacji. Trasy poszczególnych ruchomych obiektów są oznaczone unikalnym kolorem.

Kluczowe wnioski

Wstępna analiza opinii i danych z Misji zwiadowczej 2023 pomogła nam dopracować naszą wizję wydarzeń losowych. Gdy powrócą jako część bitew losowych, zmieni się w nich kilka elementów:

  • Zamierzamy zrezygnować z czerwonych linii wyznaczających granice stref zagrożenia na rzecz czegoś, co lepiej wpisuje się w środowisko mapy (np. gęsty dym). Okrągłe znaczniki nad strefami zdarzeń również zostaną usunięte, a oznaczenia minimapy zostaną przeprojektowane.
  • Oprawa wizualna zostanie całkowicie zmodyfikowana: wszystkie tekstury, efekty i animacje zostaną ulepszone, aby wydarzenia losowe były bardziej spektakularne i realistyczne. Zdarzenia losowe nie wpłyną negatywnie na systemy o słabszych parametrach, choć ich ogólna jakość wizualna będzie zależeć od ogólnej wydajności systemu.
  • Zdarzenia losowe będą przebiegać tak, jak sugeruje ich nazwa: rozpoczną się w losowym momencie po rozpoczęciu bitwy, a czasem w ogóle się nie pojawią.

Wnioskując z zebranych przez nas danych, wprowadzenie zdarzeń losowych nie wpływa znacząco na balans mapy. W przyszłości będziemy nadal uważnie monitorować balans mapy, dostosowując zdarzenia losowe lub wprowadzając inne poprawki, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Co dalej?

Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować wszystkim za wkład w naszą wspólną misję, jaką jest uczynienie World of Tanks jeszcze bardziej wciągającym i dostarczającym dobrej rozgrywki środowiskiem. Spodziewajcie się ulepszonej wersji zdarzeń losowych późną jesienią 2023 roku. Dokładny wybór map i wydarzeń zostanie określony później. Dowódcy, zostańcie z nami i śledźcie wiadomości!

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij