Poprawa bezpieczeństwa zakupów dokonywanych przy użyciu kart

Zanim zaczniecie lekturę: Niżej opisane zmiany będą dotyczyć wyłącznie zakupów online dokonywanych za pomocą kart bankowych lub kredytowych. Zmiany te nie wpłyną na przeprowadzane przez Was transakcje, jeżeli dokonujecie zakupów online za pośrednictwem telefonu lub kart przedpłaconych (tzw. kart pre-paid), korzystając np. z usługi paysafecard.

Dowódcy!

W związku z ostatnimi zmianami regulacji prawnych UE dostawcy usług płatniczych wprowadzili szereg nowych zmian w zakresie bezpieczeństwa, będących procedurą określaną jako SCA (ang. Strong Customer Authentication – wzmocnione uwierzytelnienie klienta) . Zmiany te mają na celu ochronę Waszych kont bankowych przed ich oszukańczym użyciem. Poniżej znajdziecie więcej informacji na temat funkcjonowania nowej procedury. Dzień, w którym SCA wejdzie w życie:

--> 14 września <--

Co się zmieni z mojej perspektywy?

Tylko jedno: procedura SCA oznacza wprowadzenie uwierzytelniania wieloskładnikowego, np. 3D Secure (3DS), które zwiększy bezpieczeństwo płatności. W zależności od banku w skład powyższych metod wchodzić mogą kod PIN lub ustawione hasło oraz drugie uwierzytelnianie za pośrednictwem banku, polegające na weryfikacji na drugim urządzeniu (np. używanym telefonie). Czasami w grę może wchodzić skanowanie twarzy lub odcisków palców.

Gdy już skonfigurujecie metody uwierzytelniania, będziecie mogli umieścić zaufanych sprzedawców na białej liście; opcja ta może nie być dostępna od razu, gdyż bank musi najpierw samodzielnie ją ustawić. To tzw. wykluczenie. Uwierzytelnienia SCA i 3DS nie powinny być wymagane po dokonaniu zakupu u zaufanego sprzedawcy.

Jeżeli sprzedawca online okaże się szczególnie godny zaufania, może złożyć wniosek o automatyczne wykluczenia w przypadku zakupów o niskiej wartości (poniżej 30 EUR). Parametr „zaufania” zależy od proporcji oszustw i płatności: im rzadziej dochodzi do oszukańczych transakcji na platformie sprzedawcy, tym większe zyska on zaufanie.

Aktualny sposób działania płatności

  • W sklepie premium gracz wybiera kupowaną pozycję i metodę płatności.
  • Gdy gracz płaci przy użyciu swojej karty, wprowadza jej numer, datę ważności, a także trzycyfrowy numer na odwrocie karty.
  • Nowość: Następnie bank gracza poprosi o uwierzytelnienie dokonywanego zakupu za pośrednictwem własnej aplikacji na telefonie kupującego lub za pomocą jednorazowego hasła przesłanego w wiadomości tekstowej. Używana metoda zależy wyłącznie od banku, z którego usług korzysta gracz.
  • Po etapie uwierzytelniania wieloskładnikowego transakcja przebiega tak, jak dotychczas.
W razie problemów z dokonywaniem transakcji po wprowadzeniu ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa należy skontaktować się z działem obsługi gracza. Jego pracownicy udzielą pomocy w rozwiązaniu wszelkich ewentualnych problemów.

 

Dowódcy, do boju!

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij