Aktualizacja – poprawki w preferencyjnym doborze drużyn

UWAGA: Poprawki opisane poniżej nie są ostateczne. Jest to rozwiązanie próbne, które za niedługo przetestujemy. Będziemy się bacznie przyglądać wszelkim problemom i wprowadzimy dalsze zmiany w miarę potrzeb, a jednocześnie będziemy Was informować o aktualnych postępach.

W maju testowaliśmy zmiany w KV-5. Gdyby zostały zaakceptowane przez graczy, wprowadzilibyśmy je również w innych preferencyjnych czołgach. Jednakże wyniki testów nie były zgodne z oczekiwaniami i większość opinii graczy na ten temat była negatywna. Na podstawie Waszych opinii i testów okazało się, że te czołgi trafiają do Waszych garaży i zabieracie je do bitwy przede wszystkim ze względu na ich preferencyjny status i unikalne charakterystyki. W odpowiedzi na Wasze komentarze wróciliśmy do etapu planowania, by opracować kolejną wersję poprawek.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób obecna konfiguracja stwarza problemy i jak nadchodzące zmiany starają się je rozwiązać.

Podstawy

 • Problem: Czołgi z preferencyjnym statusem często trafiają do jedno- lub dwupoziomowych bitew, gdzie ich status oraz parametry bojowe robią więcej złego niż dobrego. W niektórych bitwach nie mogą współzawodniczyć z pojazdami IX poziomu i wydają się słabsze niż zwykłe czołgi VIII poziomu.
 • Cel: Ulepszyć jakość gry czołgami preferencyjnymi, jednocześnie nie zmieniając ich preferencyjnego parametru MM oraz unikalnych charakterystyk.
 • Rozwiązanie: Całościowe, indywidualne zrównoważenie poszczególnych czołgów oraz korekta zasad systemu doboru. Ten drugi aspekt ma na celu zmniejszenie liczby przypadków, w których pojazdy są dobierane na tych samych pozycjach (góra/środek/dół) na liście przez kilka bitew z rzędu.
A tak na marginesie, standardowe pojazdy VIII poziomu również mają podobny problem przy doborze, ale powiększony przez fakt, że walczą także przeciwko czołgom X poziomu. Przerobienie reguł systemu doboru ma też na celu poprawienie tej sytuacji.

Równoważenie pojazdów

Korekty dla preferencyjnych czołgów rozpoczniemy od modyfikacji ich parametrów bojowych. Początkowo ustawiliśmy je tak, aby czołgi te mogły spokojnie grać i utrzymywać poziom w bitwach poziomów VIII-IX, gdzie są słabsze pod względem statystyk od innych maszyn. Ze względu na to, na X poziomie te pojazdy byłyby nieefektywne, dlatego otrzymały preferencyjny status. Zdecydowanie przyjrzymy się dokładniej statystykom tak, by ich efektywność była porównywalna do innych pojazdów VIII poziomu i żeby nadal były konkurencyjne w tych bitwach.

Nie istnieje żadne całościowe rozwiązanie tego problemu, więc będziemy do niego podchodzić czołg po czołgu, rozpoczynając od pojazdów VIII poziomu. Parametry bojowe zostaną poprawione tak, by lepiej pasowały do poziomów bitwy, a jednocześnie nie zmieniły charakterystyk, które określają styl gry tymi pojazdami.

 • KV-5
 • IS-6
 • FCM 50 t
 • 112
 • WZ-111
 • M6A2E1
 • T-34-3
 • Type 59
 • T26E4 SuperPershing
 • 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger
VIII KV-5 Sugerowane ulepszenia Opis

- Zwiększona wartość penetracji dla pocisku standardowego z 167 na 182 mm.

- Poprawiony przedni pancerz kopuły dowódcy (+40 mm, 150 -> 190); poprawiony pancerz kopuły radiooperatora (+20 mm).

- Poprawiony czas celowania z 2,9 na 2,3 s.

Relatywnie małe poprawki kopuły radiooperatora nadal powinny umożliwiać pojazdom niższych poziomów na penetrację pancerza pojazdu.

Wzmocnienie kopuły dowódcy do poziomu pancerza wieży pozwoli na wykorzystanie w pojeździe opancerzenia wieży.

Ogólne poprawki współczynnika penetracji i parametrów działa.

VIII IS-6 Sugerowane ulepszenia Opis

- Zwiększona penetracja z 175 na 182 mm dla pocisku standardowego i z 217 na 225 mm dla pocisku premium.

- Poprawiony czas celowania z 3,4 na 2,8 s.

- Poprawione przednie opancerzenie wieży (do 190 mm po bokach jarzma działa).

Zwiększony współczynnik penetracji, poprawione parametry działa. Pomniejsze poprawki w opancerzeniu wieży.

Pojazd pozostaje wielozadaniowym czołgiem ciężkim.

VIII FCM 50 t Sugerowane ulepszenia Opis

- Poprawiony stosunek mocy do masy z 19,5 na 23 KM/t.

- Zwiększony współczynnik uszkodzeń na minutę o 10% (z 1920 na 2100).

Utrzymanie i poprawa roli dynamicznego czołgu ciężkiego; zwiększona efektywność bojowa.

VIII 112 Sugerowane ulepszenia Opis

- Zwiększona wartość penetracji dla pocisku standardowego ze 175 na 182 mm.

- Zwiększona prędkość pocisku kumulacyjnego HEAT (pocisk premium) z 640 na 720 m/s.

- Zwiększony współczynnik uszkodzeń na minutę z 1775 na 1850.

Ogólne usprawnienia w charakterystykach technicznych.

VIII WZ-111 Sugerowane ulepszenia Opis

- Zwiększona wartość penetracji dla pocisku standardowego ze 175 na 182 mm.

- Zwiększona prędkość pocisku kumulacyjnego HEAT (pocisk premium) z 640 na 720 m/s.

Pomniejsze poprawki w pojeździe niewymagającym większych zmian.

VIII M6A2E1 Sugerowane ulepszenia Opis

- Zwiększona wartość penetracji dla pocisku standardowego ze 198 na 204 mm.

- Przegląd opancerzenia pojazdu; pomniejsze zmiany w ogólnym opancerzeniu.

- Poprawienie prędkości obrotu kadłuba z 24° na 28°

- Zmniejszenie rozrzutu przy obrocie wieży z 0,18 na 0,16

Poprawiona manewrowość i stabilizacja przy jednoczesnym utrzymaniu stanu opancerzenia pojazdu i utrzymaniu jego roli na polu bitwy.

VIII T-34-3 Sugerowane ulepszenia Opis

- Zwiększona wartość penetracji dla pocisku standardowego ze 175 na 182 mm.

- Poprawiony kąt opuszczenia lufy działa z -5° na -6,5°

- Zwiększona prędkość pocisku kumulacyjnego HEAT (pocisk premium) z 640 na 720 m/s.

Ogólne usprawnienia w charakterystykach technicznych.

VIII Type 59 Sugerowane ulepszenia Opis

- Poprawiona dynamika i stosunek mocy do masy z 14 na 15,5 KM/t.

- Poprawiony czas celowania z 2,3 na 2,1 s.

- Zwiększony współczynnik uszkodzeń na minutę z 1725 na 1775.

- Przegląd opancerzenia pojazdu; pomniejsze zmiany w ogólnym opancerzeniu (w razie potrzeby).

Charakterystyki techniczne pojazdu poprawione do poziomu innych czołgów średnich.

Ogólne usprawnienia w charakterystykach technicznych. Poprawiona stabilizacja działa.

VIII T26E4 SuperPershing Sugerowane ulepszenia Opis

- Zwiększona wartość penetracji dla pocisku standardowego ze 192 na 202 mm.

- Zwiększony współczynnik uszkodzeń na minutę z 1750 na 1800.

- Poprawiona dynamika i stosunek mocy do masy z 9,9 na 12 KM/t.

Graczom niezbyt podoba się ten pojazd.

Pomniejsze poprawki w dynamice przy utrzymaniu niskiej mobilności pojazdu w porównaniu z innymi czołgami średnimi. Poprawione parametry działa.

VIII 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger Sugerowane ulepszenia Opis

- Zwiększona wartość penetracji dla pocisku standardowego z 203 na 212 mm.

- Zwiększona wytrzymałość pojazdu z 1300 na 1400 PW.

- Zwiększona prędkość jazdy wstecz z 12 na 14 km/godz.

- Poprawiony czas celowania z 2 na 1,8 s.

Najgorszy pojazd na liście pod względem statystyk.

Pojazd otrzymał znaczące poprawki we wszystkich aspektach ważnych dla niszczycieli czołgów.

Ulepszenia mechanizmu losującego

W bieżącym stanie, system doboru często nie zapewnia poprawnej rotacji pomiędzy górą/środkiem/dołem listy. Wystawienie kilka razy z rzędu na tym samym miejscu spowalnia postępy i pogarsza jakość gry dla absolutnie wszystkich pojazdów. Niestety, proste zmiany w aktualnym algorytmie nie są w stanie tego poprawić.

Staraliśmy się sztucznie zaniżyć prawdopodobieństwo trafienia na preferencyjne pojazdy premium w bitwach tego samego poziomu i o jeden wyżej. Stworzyło to jednak więcej problemów, zwiększając liczbę jednopoziomowych bitew i wydłużając czas oczekiwania nie tylko dla czołgów VIII i IX poziomu, ale również dla poziomów VI – X.

Planujemy zatem przeprojektowanie wewnętrznych reguł doboru tak, by poprawić rozkład szablonów 3/5/7, 10/5 oraz 15. Pomoże to w zapobieganiu przypadkom, gdzie 80% czasu w grze spędza się w bitwach 3/5/7 na dole listy.

Jak się domyślacie, znalezienie optymalnego rozwiązania zajmie trochę czasu (mniej więcej pół roku), dlatego prosimy o cierpliwość. Mamy już plan działania i prace nad systemem doboru są w trakcie. Gdy będziemy mieli więcej informacji, powiadomimy Was w oddzielnym artykule, więc bądźcie czujni.

Co dalej?

Będziemy się uważnie przyglądać danym z supertestu, by sprawdzić, czy równoważenie pojazdów działa jak planowaliśmy i czy obecne lub przyszłe rozwiązania odbierane są przez Was pozytywnie. Zaglądajcie na forum, by podzielić się swoimi przemyśleniami na temat proponowanych zmian i bądźcie czujni – niedługo pojawi się bliższa analiza tego, co stanie się z systemem doboru drużyn.

 

Do boju!

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij