Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Przedstawiamy bitwy drużynowe

Uwaga: Napisy są dostępne w polskiej wersji językowej. Aby włączyć lub wyłączyć napisy, wystarczy nacisnąć przycisk CC i wybrać pożądany język.

 

W aktualizacji 8.9 wprowadziliśmy nowy tryb gry o nazwie Bitwa drużynowa. W tym unikatowym trybie gracze tworzą niewielkie drużyny składające się z 5 do 7 osób, a następnie stają do walki na turniejowym poziomie.

Główne cechy

 • Maksymalny czas meczu to 10 minut.
 • W tym trybie dostępny jest tylko standardowy tryb bitwy (brak trybów szturmu i bitwy spotkaniowej).
 • Obecnie dostępne są następujące mapy:
  • Lakeville
  • Klasztor
  • Prochorowka
  • Kopalnie
  • Ruinberg
  • Step
  • Himmelsdorf
  • Ensk
  • Urwisko
 • Dostępne poziomy maszyn: I–VIII.
 • Aby drużyna mogła wziąć udział w bitwie, całkowita suma punktów poziomu wszystkich graczy nie może przekroczyć 42 (czołgi I poziomu kosztują 1 punkt, czołgi II poziomu – 2 punkty itp.).
 • Standardowy zespół składa się z 7 członków. W bitwach drużynowych dopuszczane są również zespoły składające się z 6 lub 5 graczy, ale w takich przypadkach zespół ma do dyspozycji odpowiednio 41 lub 40 punktów.

 

Jak uruchomić tryb bitwy zespołowej

Krok 1: Gdzie znaleźć tryb

Menu „Tryby gry” znajduje się pod przyciskiem „Bitwa!” w Garażu. Ustawienie domyślnie trybu gry to „Bitwa losowa”. Aby zmienić to ustawienie, należy rozwinąć menu, klikając nazwę trybu gry lewym przyciskiem myszy, a następnie wybrać pozycję „Bitwa drużynowa” z listy.

 

Krok 2: Poruszanie się po interfejsie

Po kliknięciu pozycji „Bitwa drużynowa” zostanie wyświetlone menu, w którym możecie:

 1. Wyszukać istniejącą drużynę.
 2. Utworzyć własną drużynę.
 3. Wybrać pojazdy, które zamierzacie wykorzystać w bitwie.
 4. Użyć opcji automatycznego wyszukiwania. W ten sposób szybko odnajdziecie drużynę, która potrzebuje wybranych przez Was pojazdów.

Jeśli nie ustawiliście zakresu poziomów, wkroczycie do bitwy w losowym pojeździe.

 

Krok 3: Wyszukiwanie zespołu

Aby dołączyć do istniejącej drużyny, kliknijcie przycisk „Szukaj” w menu bitwy drużynowej.

Wybierzcie z listy drużynę, w której są jeszcze miejsca dla graczy. Jeśli nie widzicie ani jednego zespołu z wolnymi miejscami, spróbujcie odświeżyć listę (nr 1). Na tym ekranie możecie także wybrać pojazdy, którymi chcecie walczyć w bitwach drużynowych (nr 2), a także wyświetlić osobistą wartość rankingową dowódcy drużyny (nr 3).

Dowódcy drużyn mogą określić wymagania dotyczące pojazdów w drużynie. Aby sprawdzić, czy zakres wybranych pojazdów spełnia wymagania, kliknijcie dany zespół. Prawa część okna zawiera informacje na temat członków drużyny i wolnych miejsc. Aby sprawdzić, czy wybrane pojazdy spełniają wymagania określone przez dowódcę, umieśćcie kursor na ikonie czołgu (nr 4).

Należy pamiętać, że dowódca może zablokować miejsca uczestników drużyny (nr 5). Jeśli tak się stanie, a chcecie dołączyć do tej drużyny, powinniście dołączyć do jej lobby w charakterze ochotnika (nr 6). Dowódca wybiera graczy z listy dostępnych ochotników i przydziela ich do pustych miejsc.

 

Krok 4: Rozpoczynanie bitwy

Po wybraniu pojazdów do walki naciśnijcie przycisk „Gotowy”. Bitwa rozpocznie się natychmiast, gdy dowódca potwierdzi gotowość całej drużyny.

 

Krok 5: Tworzenie drużyny

Możecie również utworzyć własną drużynę, ustalając wymagania pojazdów dla jej członków. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk „Utwórz” w menu głównym trybu Bitwa zespołowa.

Na środku okna zauważycie 7 miejsc. Pierwsze przydzielone jest do Was, tj. dowódcy drużyny. Pozostałe 6 miejsc jest puste.

Jeśli chcecie, aby drużyna zawierała mniej niż 7 osób, możecie zablokować jedno lub dwa ostatnie miejsca (nr 1).

Aby wybrać pojazd, należy kliknąć przycisk „Wybierz pojazdy” przy swoim pseudonimie (nr 2) i wybrać żądaną maszynę z listy. Nad tym przyciskiem znajduje się inny, opisany „Pojazdy” (nr 3). Gdy klikniecie ten przycisk, pojawi się nowe menu, w którym można określić ograniczenia dla każdego miejsca w drużynie. Silny skład pojazdów pozwoli drużynie osiągnąć największą skuteczność w bitwie.

Warto pamiętać, że istnieje możliwość ukrycia drużyny przed wyszukiwarką. W takim przypadku jedynym sposobem na dołączenie do niej będzie otrzymanie zaproszenia. Aby ukryć drużynę, należy kliknąć przycisk (nr 4) znajdujący się w lewym dolnym rogu okna.

Przycisk znajdujący się w lewej kolumnie, tuż nad pseudonimem, służy do „zamrożenia” zespołu. Kliknięcie tego przycisku uniemożliwi losowym graczom dołączenie do drużyny. O składzie zespołu będzie decydował sam dowódca, zapraszając graczy z listy ochotników (nr 6).

 

Krok 6: Zapraszanie graczy

Aby zaprosić graczy do drużyny, kliknijcie przycisk „Zaproś graczy” (patrz krok 5).

W oknie wyskakującym zauważycie dwie kolumny: w lewej można wybierać między znajomymi, towarzyszami z klanu lub wysyłać bezpośrednie zaproszenia. Zaproszenie wysyła się, przenosząc wybranego gracza do prawej kolumny i klikając przycisk „Zaproś”. Gdy gracz przyjmie Wasze zaproszenie, natychmiast dołączy do drużyny.

Zauważcie, że po lewej stronie każdego pseudonimu widoczny jest wskaźnik informujący, czy gracz jest połączony z grą (kolor zielony), czy też nie (kolor czerwony). Przy wysyłaniu zaproszeń warto zwrócić na nie uwagę.

 

Krok 7: Komunikacja

Dowódca drużyny może ustawić kanał głosowy dla drużyny. W tym celu należy kliknąć wyróżniony przycisk i nadać indywidualną nazwę swojemu kanałowi.

Wiadomości tekstowe czatu są wyświetlane w prawej kolumnie okna drużyny.

Aby użyć funkcji rozmowy głosowej, naciśnijcie i przytrzymajcie odpowiedni klawisz na klawiaturze (domyślnie „Q”). Po uaktywnieniu kanału głosowego nad Waszym pseudonimem pojawi się zielony symbol nadawania.


Krok 8: Bitwa drużynowa

Gdy drużyna jest już gotowa, kliknijcie przycisk „Bitwa!”. Jeśli w tym momencie skład Waszego zespołu jest niekompletny, gra automatycznie wypełni puste miejsca graczami szukającymi drużyny.

 

Powodzenia na polu walki!

Zamknij