Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Nowa funkcja: Tablica ogłoszeń na profilu klanu

Tablica informacyjna klanu jest dostępna!

Skuteczna komunikacja to klucz do sukcesów klanu. Dlatego Wargaming chce pomóc Wam w porozumiewaniu się wewnątrz klanu poprzez ulepszenie funkcji portalu. Narzędzie to ułatwi Wam przekazywanie ważnych informacji członkom klanu lub wzywanie ich do działania.

Tablica informacyjna to wewnętrzne narzędzie komunikacyjne. Oznacza to, że osoby nieupoważnione oraz nienależące do Waszego klanu nie będą mogły go zobaczyć.

 

Kto może pisać na tablicy?

Tylko członkowie klanu posiadający określone funkcje mogą tworzyć wiadomości. Są to: oficer grupy bojowej, oficer kadrowy, oficer wykonawczy oraz dowódca klanu. W tabeli poniżej znajdują się dokładne uprawnienia poszczególnych ról.

Tabela uprawnień
Zwiń

 

Zasady

Funkcje

Goście klanu

Wszyscy członkowie klanu

Oficer grupy bojowej

Oficer kadrowy i wyższe

Oficer wykonawczy i wyższe

Dostęp do Tablicy informacyjnej klanu, możliwość przeglądania ogłoszeń.

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Publikowanie, edycja, usuwanie wiadomości.

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Dostęp do archiwum, przeglądanie wiadomości w archiwum, kopie zapasowe, usuwanie i przywracanie zarchiwizowanych wiadomości.

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Zmiana kolejności wiadomości.

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Zwiń Rozwiń

 

Przeglądanie tablicy informacyjnej klanu

Po wejściu na stronę klanu odwiedzający zobaczą specjalne miejsce, w którym wyświetlane będą trzy najnowsze wiadomości.

Jeśli klan opublikował więcej niż trzy wiadomości, pozostałe będzie można zobaczyć po kliknięciu kwadratów (patrz: poniższy obrazek). Kolor kwadratu informuje czytelnika, czy na stronie są nieprzeczytane wiadomości.

 

Wszyscy członkowie klanu mogą przejść do tablicy informacyjnej po kliknięciu „Wszystkie wiadomości”, a także przeglądać dostępne informacje po kliknięciu ich lewym przyciskiem myszy. Nieprzeczytane wiadomości mają brązowe tło i żółty trójkąt w lewym górnym rogu. Po otwarciu i zamknięciu wiadomości jej status zmienia się na „przeczytana”, a tło staje się szare.

 

Pisanie na tablicy

Aby utworzyć wiadomość na tablicy, kliknijcie żółtą ikonę z plusem. Możecie także dodać ogłoszenie w dziale „Wiadomości” oraz na stronie „Wszystkie wiadomości”.

Interfejs „Nowa wiadomość” ma następujące elementy:

  • pole tekstowe (maksymalna długość wiadomości to 1000 znaków);
  • wybór daty – określenie czasu wyświetlania wiadomości, domyślnie wynosi on 30 dni;
  • dostępność wiadomości:
    - wszyscy członkowie klanu,
    - tylko dowództwo klanu (Oficer grupy bojowej, oficer kadrowy, oficer wykonawczy i dowódca klanu).
  • Podczas pisania wiadomości możecie użyć przycisków znajdujących się u góry po prawej stronie, aby sformatować tekst (pogrubienie i pochylenie) lub dodać odnośniki.
  • Na tablicy ogłoszeń klanu może się znajdować jednocześnie najwyżej 15 wiadomości. Ogłoszenia można archiwizować, jeśli posiada się odpowiednie uprawnienia.

 

Jak edytować wiadomości

Edycja wiadomości jest podobna do publikowania nowych ogłoszeń. Wiadomość po edycji pozostaje w tym samym miejscu na tablicy, ale zostanie oznaczona jako „nieprzeczytana”.

 

Jak usuwać wiadomości

Członek klanu z odpowiednimi uprawnieniami może usuwać na stałe wiadomości lub przenosić je do archiwum (więcej informacji poniżej).

 

Lista wiadomości

Oficer wykonawczy oraz dowódca klanu mają możliwość zmiany kolejności ogłoszeń – można je chwytać, przesuwać i upuszczać, aby ułożyć je w określonym porządku. Funkcji tej można używać do skupienia uwagi członków klanu na konkretnej informacji.

 

Powiadomienia

Po opublikowaniu nowej wiadomości jej adresaci (część lub całość klanu) otrzymają powiadomienie. Komunikat pojawi się w specjalnym interfejsie, który zostanie zaimplementowany jednocześnie na wszystkich oficjalnych stronach z wiadomościami klanowymi. Po kliknięciu powiadomienia odbiorca będzie mógł przejść bezpośrednio do wiadomości.

 

Archiwum

Wiadomości, których czas publikacji się zakończył, zostają automatycznie przeniesione do archiwum. Data przeniesienia danej wiadomości do archiwum jest widoczna dla użytkowników.

Na stronie archiwum wyświetlane jest maksymalnie 20 wiadomości, ale ich liczba w archiwum nie jest ograniczona.

Jeśli użytkownik ma odpowiednie uprawnienia, może zarchiwizować dowolną wiadomość. Archiwizacja przydaje się na przykład, jeśli na tablicy znajduje się już 15 aktywnych wiadomości i trzeba zrobić miejsce na następną. Oprócz tego archiwum może być wykorzystywane do przechowywania wzorów opublikowanych wcześniej wiadomości, których można powtórnie użyć później.

Zarchiwizowane wiadomości mogą zostać usunięte na stałe przez użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkownicy, którzy nie mają wymaganych uprawnień, nie mogą przeglądać archiwum.

 

 

 Do boju!

Zamknij