Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Wojny klanów w 8.1

Wiadomości
W innych językach: en de fr es tr cs

Czołgiści!

Globalna mapa zostanie przywrócona 1. listopada.

Chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na zmiany, jakie zostały wprowadzone w mechanice Wojen Klanów. Szczegóły tych zmian znajdziecie poniżej.

Wywiad i kontrwywiad

Mechanizm działania operacji wywiadowczych w Wojnie Klanów został całkowicie przebudowany. W tej chwili, aby przeprowadzić operacje wywiadowcze klan będzie musiał zwerbować „szpiega” (rodzaj „specjalnego żetonu”), który będzie go kosztował 300 złota z klanowego skarbca i będzie trwać 24 godziny. Każdy z klanów może mieć maksymalnie trzy takie żetony. Szpieg, po jego infiltracji do wrogiego klanu, umożliwi klanowi poznanie zarówno ilosci i rozmieszczenia sił (żetonów) infiltrowanego klanu na mapie globalnej, jak i położenia jego sztabu. Informacje te będą dostępne przez cały czas pracy szpiega – poczynając od jego infiltracji, do momentu jego wykrycia przez nieprzyjaciela. Powodzenie infiltracji nie jest gwarantowane i zależy od wielu czynników.

Operacje szpiegowskie może przeprowadzać jedynie dowódca lub jego zastępca.

Więcej na temat wywiadu.

Aby przeciwdziałać wywiadowi klany będą mogły teraz przeprowadzać kontrwywiad. W tym celu będą one musiały przygotować „specjalny żeton” – oficera kontrwywiadu, którego następnie należy wysłać do jednej z posiadanych prowincji. Przez kolejne 24 godziny prowincja, na której prowadzony jest kontrwywiad będzie oznaczana dla wrogów jako pusta, nawet w przypadku, gdy znajdują się tam oddziały klanu (żetony). Ponadto, operacja kontrwywiadu przyprowadzona w prowincji klanowej zwiększa szansę wykrycia szpiegów oraz zmniejsza szansę na infiltrację klanu.

Operacje kontrwywiadowcze może przeprowadzać jedynie dowódca lub jego zastępca.

Więcej na temat kontrwywiadu.


Dodatkowo, wprowadzono jeszcze inne zmiany na mapie globalnej:

Zmieniono wygląd żetonu na mapie; obecnie liczbę żetonów na danej prowincji będzie oznaczać kod w żetonie, nie zaś rulon żetonów.

Dla następujących prowincji mapa została zmieniona na "Lotnisko":
Dodano trzy dodatkowe punkty startowe w poniższych prowincjach:
  • Kraj Krasnodarski
  • Astrachań
  • Archangielsk
Zamknij