Aktualizacja ekranu klanowego i WOT Assistant

Dowódcy!

5 listopada światło dzienne ujrzała publikacja dwóch niewielkich aktualizacji ekranu klanowego oraz aplikacji WoT Assistant.

Zarządzanie rezerwami klanowymi oraz zamieszczanie wiadomości klanowych stało się łatwiejsze i wygodniejsze.

WoT Assistant

WoT Assistant został zaktualizowany o nową funkcję, a mianowicie możliwość aktywacji rezerw klanowych.

Rezerwy klanowe przydają się do zarabiania kredytów, doświadczenia bojowego (łącznie z wolnym) i doświadczenia załogi. Poprzednio, oficerowie klanowi musieli być zalogowani do klienta by aktywować rezerwy, co było dość niewygodnym rozwiązaniem w przypadku dużej liczby członków klanu online i braku oficerów w grze. Teraz to się zmieni! Zaktualizowana aplikacja umożliwia oficerom klanowym aktywowanie wymaganych rezerw bez konieczności logowania się do klienta gry.

Ekran klanowy w kliencie gry

Rezerwy klanowe

W tej aktualizacji wskaźnik aktywnych rezerw klanowych i opcja ich aktywacji zostały dodane do głównego okna klanowego.

Wiadomości klanowe

Pomimo tego, że wiadomości klanowe zostały przeniesione do klienta gry, w dalszym ciągu trzeba je będzie wysyłać za pośrednictwem portalu klanowego. Obecna aktualizacja ułatwia ten proces: dodany został bezpośredni link nadawania wiadomości.

Co dalej?

Nadal będziemy pracować nad funkcjami klanowymi, by uczynić je bardziej przydatnymi i przyjemniejszymi. Bądźcie czujni!

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij