Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Wersja 9.3 – nowe funkcje promujące fair play

Niestety wielu z Was zna to nieprzyjemne uczucie, które pojawia się, gdy drużyna przegrywa, ponieważ ktoś opuścił swój pojazd, lub gdy ostatni przeciwnik sam się niszczy, a Wam znowu przepada pożądany „Specjalista” albo „Odznaka mistrzowska”. Wasze skargi na takie zdarzenia są całkowicie uzasadnione – tego typu zagrywki mogą kompletnie zepsuć grę.

Wraz z wersją 9.3 do gry zostanie wprowadzona nowa funkcja, która ma za zadanie zwiększyć uczciwość i zachęcać graczy do wzajemnego szacunku.

Nie mówimy przy tym o karaniu Was za przypadkowe czy nieplanowane utraty połączenia albo sytuacje, w których pilne sprawy zmuszają Was do odejścia od komputera. Niestety niektórzy gracze regularnie nadużywają zaufania, które powinno być stałym elementem World of Tanks.

Zespół deweloperów uważnie obserwuje niesportowe zachowania i ciągle pracuje nad ulepszaniem systemu ich oceny i radzenia sobie z nimi. W niniejszym artykule przedstawimy mechanikę naszego nowego systemu, który zostanie wprowadzony w wersji 9.3.

 

Uwaga – zamieszczone zrzuty ekranu są w języku angielskim, ponieważ jest to wciąż wersja rozwojowa. Wersje w pozostałych językach zostaną dodane do gry, gdy nowa funkcja zostanie wprowadzona.

Nowe sposoby zapobiegania niesportowemu opuszczaniu bitwy

Gracza uważa się za „dezertera”, jeśli wychodzi z bitwy do garażu, zanim jego pojazd zostanie zniszczony.

W wersji 9.3 zostanie wprowadzony system śledzący graczy, którzy są notorycznymi „dezerterami”. Po naciśnięciu przycisku „Wróć do garażu” pojawi się okno z ostrzeżeniem wyjaśniającym wszystkie negatywne konsekwencje tej akcji.

Jeśli gracz nie posłucha ostrzeżenia, to po pewnej liczbie naruszeń zostanie ukarany grzywną w wysokości równej dochodowi z opuszczonej bitwy. Oznacza to, że nie otrzyma żadnych punktów doświadczenia, kredytów, bonusów za misje, medali ani odznak biegłości. Jeśli gracz uczestniczy w potyczkach i z nich dezerteruje, nie otrzyma także żadnych surowców przemysłowych.

Kiedy ten próg zostanie przekroczony, każde kolejne naruszenie zasad będzie skutkowało grzywną, chociaż bitwy rozegrane w całości, zgodnie z zasadami, będą wynagradzane normalnie.

System zostanie wyregulowany tak, by odpowiadał nowym graczom. Do ustalonej liczby rozegranych bitew nie będzie kar za przedwczesne opuszczenie bitwy, wyświetlane będzie jednak ostrzeżenie.

 

Nowe sposoby zapobiegania bezczynności w grze

Gracz jest uznawany za AFK (Away From Keyboard, ang. z dala od klawiatury), jeśli nie zrobi nic podczas trwania bitwy.

Aby uniemożliwić nieodpowiedzialnym graczom bezczynne uczestnictwo w bitwie i uzyskanie niezasłużonej nagrody, opracowaliśmy system zapobiegania temu zjawisku. Jeśli system wykryje, że gracz jest nieaktywny, osoba taka otrzyma ostrzeżenie. W przypadku powtarzania się nieaktywnych bitew grzywna będzie taka sama, jak w przypadku dezercji.

Pojedyncze przypadki utraty połączenia nie będą prowadzić do kar – system jedynie ostrzeże gracza. Dla nowicjuszy, którzy rozegrali mniej niż ustaloną liczbę bitew, zostaną ustawione łagodniejsze warunki.

 

Podsumowanie

W wersji 9.3 zostanie wprowadzony nowy system kontroli niesportowego zachowania, skupiający się na zapobieganiu:

  1. nieuczciwemu wychodzeniu z bitwy;
  2. bezczynności.

Pojedyncze przypadki naruszenia fair play nie będą skutkować karami – system będzie jedynie ostrzegał gracza. Do nowych graczy, z mniejszą niż ustalona liczbą rozegranych bitew na koncie, stosowane będą łagodniejsze warunki. Jeśli konto zostanie obciążone karami za powtarzające się przewinienia, począwszy od następnej bitwy gracz będzie mógł ponownie uzyskiwać normalne zyski z gry, jeśli będzie ukańczał bitwy zgodnie z fair play, bez naruszania zasad. Przez pewien okres utrzyma jednak status „podejrzanego”. Zmiany koloru pseudonimu nie będą widoczne dla innych graczy i zostaną usunięte po pewnym okresie aktywnej, uczciwej gry.

 

Pamiętajcie o najważniejszym: głównym zadaniem tego systemu nie jest po prostu przyznawanie kar, lecz ograniczanie niesportowego zachowania.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o działaniu systemu w praktyce, zapraszamy do uczestnictwa w teście publicznym.

 

W ramach naszych starań o zapewnienie fair play i uczynienie gry w World of Tanks tak przyjemną i ekscytującą, jak to możliwe, 29 sierpnia około 1000 kont otrzymało ostateczne ostrzeżenie i zostało zawieszonych na dwa tygodnie za stosowanie botów w celu farmienia doświadczenia i kredytów. Takie zachowanie jest nieuczciwe i stoi w sprzeczności z duchem koleżeństwa, który powinien być promowany przez grę drużynową. Przypominamy, że przypadki dalszego stosowania botów po otrzymaniu ostatecznego ostrzeżenia będą skutkowały permanentnym banem.

 

Do boju!

Zamknij