Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Zmiany wartości pancerza modeli HD w wersji 9.13

W wersji 9.13 World of Tanks znajdziecie 23 nowe modele pojazdów w HD. Wiele z nich często spotykacie w bitwach, więc warto zapoznać się ze zmianami w ich pancerzu, które zostaną wprowadzone wraz z ich transformacją we wspaniałe bestie HD.

Dlaczego zmieniają się parametry pancerza przy przerabianiu modeli na HD?

Ulepszenie modeli do jakości HD sprawia, że realia gry są bliższe rzeczywistości. Sprawiają, że można poczuć zapach dymu, ogień i stal w World of Tanks. Prace nad ulepszeniem modeli do jakości HD nie tylko pozwoliły na zmiany kosmetyczne i wizualne, lecz także na rewizję parametrów opancerzenia. Podjęliśmy tę decyzję z kilku powodów.

  • Zyskaliśmy bardziej szczegółowe dane historyczne (np. dodatkowe informacje na temat istniejących pojazdów lub ich schematów).
  • W wyniku dokładniejszego odwzorowania geometrii poszczególnych elementów kadłuba czy wieży pojawiły się nowe kąty i miejsca, w których może dojść do przebicia.

Modele pojazdów w World of Tanks dzielą na dwa typy: modele kolizji i modele wizualne.

Model wizualny dotyczy tego, co widzicie podczas bitwy i w garażu – jest to graficzne odwzorowanie kadłuba, zawieszenia i wieży z działem. Model kolizji jest wykorzystywany podczas obliczeń na serwerze – obejmuje on pełne informacje na temat pancerza, rozmieszczenia modułów (wewnętrznych i zewnętrznych), a także umiejscowienia załogi czołgu.

Dlatego prace nad modelem HD pojazdu wiążą się ze zmianami zarówno w modelu wizualnym, jak i w modelu kolizji, który musi odpowiadać nowej geometrii czołgu.

Największe zmiany w opancerzeniu będą dotyczyć trzech spośród dwudziestu trzech pojazdów, które zostały opracowane na nowo w jakości HD w wersji 9.13.

KV-3: Ulepszony został pancerz wieży.

KV-5: Najwyraźniejsze zmiany to polepszenie pancerza wieży i włazu dowódcy. Dodatkowo zmodyfikowana została tylna płyta pancerza.

WZ-111: Ulepszony został pancerz na burtach czołgu.

 

Pamiętajcie, że liczby podane na schematach opancerzenia czołgów określają penetrację niezbędną do przebicia pancerza w danym punkcie przy trafieniu pod optymalnym kątem.

 

Dowódcy, Wasze ulubione czołgi to coś więcej niż fajny wygląd.

Zamknij