Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Zmiany charakterystyk pancerza w modelach HD

W wersji 9.12 World of Tanks znajdziecie 28 nowych modeli pojazdów w HD. 27 pojazdów znanych wam dobrze z pół bitewnych zostało ulepszonych do jakości HD, dodatkowo pojawi się model HD zastępujący brytyjski czołg średni X poziomu – to Centurion Action X.

Dlaczego zmieniają się parametry pancerza przy przerabianiu modeli na HD?

Ulepszenie modeli do jakości HD sprawia, że realia gry są bliższe rzeczywistości. Sprawiają, że można poczuć zapach dymu, ogień i stal w World of Tanks. Prace nad ulepszeniem modeli do jakości HD nie tylko pozwoliły na zmiany kosmetyczne i wizualne, lecz również pozwoliły na rewizję parametrów opancerzenia. Podjęliśmy tę decyzję z kilku powodów:

  • Zyskaliśmy bardziej szczegółowe dane historyczne (np. dodatkowe informacje na temat istniejących pojazdów lub ich schematów).
  • W wyniku dokładniejszego odwzorowania geometrii elementów kadłuba i wieży pojawiły się nowe kąty uderzenia oraz punkty, w których może dojść do przebicia.

Modele pojazdów w World of Tanks dzielą na dwa typy: modele kolizji i modele wizualne.

Model wizualny dotyczy tego, co widzicie podczas bitwy i w garażu – jest to graficzne odwzorowanie kadłuba, zawieszenia i wieży z działem. Model kolizji jest wykorzystywany podczas obliczeń na serwerze – obejmuje on pełne informacje na temat pancerza, rozmieszczenia modułów (wewnętrznych i zewnętrznych), a także umiejscowienia załogi czołgu.

Dlatego prace nad modelem HD pojazdu wiążą się ze zmianami zarówno w modelu wizualnym, jak i w modelu kolizji, który musi odpowiadać nowej geometrii czołgu.

Największe zmiany w opancerzeniu będą dotyczyć trzech spośród dwudziestu siedmiu pojazdów, które zostały opracowane na nowo w jakości HD w wersji 9.12.

T34zwiększono standardową wartość pancerza kadłuba i wieży. Model kolizji gąsienic został dodany do przedniego pancerza – ta zmiana powoduje wzrost efektywnej grubości pancerza o 20 mm. Właz dowódcy został zmniejszony.

IS-8 w wersji 9.12 pojazd przemianowano na T-10. Zmieniono standardową wartość pancerza przedniego. Ulepszono osłonę burt. 

KV-220w wersji 9.12 pojazd przemianowano na KV-220-2. Ulepszono pancerz dolnej płyty przedniej, zmieniono także wartości górnej płyty przedniej.

* Uwaga: liczby podane na schematach opancerzenia czołgów określają penetrację niezbędną do przebicia pancerza w danym punkcie przy trafieniu pod optymalnym kątem.

Dowódcy, Wasze czołgi wyróżniają się nie tylko wyglądem!

Zamknij