Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Zmiany opancerzenia modeli HD w aktualizacji 9.12

W wersji 9.12 zobaczycie 28 nowych modeli pojazdów w jakości HD. 27 z nich toopracowane na nowo czołgi, które już wcześniej okryły się sławą na polach bitew. Ostatni zaś, to nowy brytyjski czołg średni X poziomu – Centurion Action X.

Dlaczego prace nad modelami HD czołgów pociągają za sobą zmiany w opancerzeniu?

Dzięki modelom HD gra staje się bardziej realistyczna, a charakterystyczna atmosfera dymu, ognia i stali wśród pojazdów pancernych w World of Tanks zostaje wzbogacona. Jednak podczas pracy nad modelami HD możemy także przyjrzeć się ponownie opancerzeniu pojazdów i zmienić jego wartość. Podjęliśmy tę decyzję z kilku powodów:

  • Zyskaliśmy bardziej szczegółowe dane historyczne (np. dodatkowe informacje na temat istniejących pojazdów lub ich schematów).
  • W wyniku dokładniejszego odwzorowania geometrii elementów kadłuba i wieży pojawiły się nowe kąty uderzenia oraz punkty, w których może dojść do przebicia.

Modele pojazdów w World of Tanks dzielą się na dwa typy: modele kolizji i modele wizualne.

Model wizualny dotyczy tego, co widzicie podczas bitwy i w garażu – jest to graficzne odwzorowanie kadłuba, zawieszenia i wieży z działem. Model kolizji jest wykorzystywany podczas obliczeń na serwerze – obejmuje on pełne informacje na temat pancerza, rozmieszczenia modułów (wewnętrznych i zewnętrznych), a także umiejscowienia załogi czołgu.

Dlatego prace nad modelem HD pojazdu wiążą się ze zmianami zarówno w modelu wizualnym, jak i w modelu kolizji, który musi odpowiadać nowej geometrii czołgu.

Największe zmiany w opancerzeniu będą dotyczyć trzech spośród dwudziestu siedmiu pojazdów, które zostały opracowane na nowo w jakości HD w wersji 9.12.

T34zwiększono standardową wartość pancerza kadłuba i wieży. Model kolizji gąsienic został dodany do przedniego pancerza – ta zmiana powoduje wzrost efektywnej grubości pancerza o 20 mm. Właz dowódcy został zmniejszony.

IS-8w wersji 9.12 pojazd przemianowano na T-10. Zmieniono standardową wartość pancerza przedniego oraz ulepszono osłonę burt.

KV-220 – w wersji 9.12 pojazd przemianowano na KV-220-2. Ulepszono pancerz dolnej płyty przedniej, zmieniono także wartości górnej płyty przedniej.

* Uwaga: liczby podane na schematach opancerzenia czołgów określają penetrację niezbędną do przebicia pancerza w danym punkcie przy trafieniu pod optymalnym kątem.

Dowódcy, Wasze czołgi wyróżniają się nie tylko wyglądem!

Zamknij