Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Odnośnie aktualizacji 7.2: Parametry czołgów i odznaki kwalifikacyjne.

Czołgiści,

Po przeczytaniu informacji na temat aktualizacji 7.2 na pewno zaczęliście się zastanawiać nad kilkoma elementami, które będą wprowadzane do gry. W tym artykule wyjaśnimy Wam, na czym będą polegać zmiany parametrów czołgów i jak będziecie mogli uzyskać odznaki kwalifikacyjne.

Znormalizowanie parametrów czołgów:

Jednym z punktów wymienionych w informacji dotyczącej aktualizacji 7.2 było znormalizowanie parametrów wszystkich czołgów. Co kryje się pod tym zdaniem?

Doświadczeni gracze często pytają się, dlaczego różne charakterystyki czołgów podawane w okienkach informacyjnych różnią się od ich faktycznych parametrów, które można zaobserwować w grze. Przykładem może być szybkostrzelność, która w parametrach czołgu wyraźnie jest określona na 10 strzałów na minutę, a w rzeczywistości możliwe jest wystrzelenie tylko 9 strzałów.

Rozbieżność wynika z kumulatywnego sposobu naliczania parametrów w wersji 7.1.1. W obecnej wersji gry wszystkie parametry w oknach informacyjnych naliczane są biorąc pod uwagę załogę wyszkoloną na (efektywnie) 133%. Kumulatywne naliczenie 133% umiejętności załogi jest możliwe dzięki braniu pod uwagę 100% wyszkolonej załogi wraz z bonusami w postaci wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych. W momencie wprowadzenia aktualizacji 7.2 mechanizm ten zostanie zmieniony.

Wraz z wprowadzeniem tej aktualizacji, mnożnik ten zostanie usunięty, co powinno ułatwić Wam szacowanie parametrów Waszych czołgów.

W wyniku tego parametry wszystkich czołgów będą opisywały parametry podstawowe dla załogi na poziomie doświadczenia 100%. Oznacza to, że w czołgu, w którym ładowniczy jest wyszkolony na 100%, będzie możliwe osiągnięcie szybkostrzelności określonej w parametrach czołgu.

Odznaki kwalifikacyjne:

Wraz ze zbliżającą się aktualizacją 7.2 do World of Tanks wprowadzone zostaną odznaki kwalifikacyjne. Będziecie mogli je zdobyć za uzyskanie określonej ilości doświadczenia w walce.

Odznaki kwalifikacyjne mają za zadanie, tak jak w rzeczywistości, odzwierciedlać poziom umiejętności czołgisty, jego profesjonalizm i zdolności bitewne.

Historycznie, odznaki kwalifikacyjne dla czołgistów i artylerzystów były dawane generałom, oficerom, sierżantom i żołnierzom oddziałów pancernych. Pierwszy raz zostały wprowadzone przez ministerstwo obrony Związku Radzieckiego, 6 kwietnia 1954 roku. W momencie wprowadzenia istniały cztery rangi odznak kwalifikacyjnych: odznaka mistrzostwa dla kierowcy pojazdu sił zmechanizowanych, a także odznaki kierowcy pojazdu sił zmechanizowanych klasy I – III. W momencie otrzymania określonych odznaczeń, otrzymywało się również certyfikat potwierdzający poziom kwalifikacji. Oficerowie pozyskiwali te odznaczenia za pieniądze, natomiast szeregowcy mogli je otrzymywać bezpłatnie.

W lipcu 1954 roku dano osobom będącym żołnierzami innych formacji zbrojnych, a także osobom nie będącym w wojsku możliwość uzyskania innych odznak kwalifikacyjnych. Te odznaki zostały natomiast zarezerwowane wyłącznie dla oficerów.

W 1961 roku wszyscy oficerowie (niezależnie od formacji w której służyli) otrzymali możliwość uzyskania odznaki kwalifikacyjnej. W związku z tym szczególne odznaki wyłącznie przyznawane dla dowódcom czołgów i artylerii przestały być nadawane.

 W grze będzie możliwe otrzymywanie odznaczeń kwalifikacyjnych w nagrodę za otrzymanie określonej ilości doświadczenia. Oznacza to, że odznaka będzie przyznawana za najlepszy wynik określonych pojazdem w standardowej bitwie. Odznaka kwalifikacyjna będzie przyznawana po zakończeniu bitwy. Dla śledzenia osiągnięć na określonych czołgach i w związku z tym przyznawania odznak kwalifikacyjnych stosowane będą dane z walk mających miejsce w ciągu ostatnich 7 dni.

Prosimy pamiętać, że wszystkie nazwy i cechy gry są przedmiotem ciągłych zmian ze względu na ewolucję aktualizacji 7.2.

  • W momencie uzyskania wyniku lepszego niż średni wynik 50% najlepszych czołgistów kierujących wybranym czołgiem przez ostatnie 7 dni, czołgista zostanie nagrodzony odznaką III klasy.
  • W momencie uzyskania wyniku lepszego niż średni wynik 20% najlepszych czołgistów kierujących wybranym czołgiem przez ostatnie 7 dni, czołgista zostanie nagrodzony odznaką II klasy.
  • W momencie uzyskania wyniku lepszego niż średni wynik 5% najlepszych czołgistów kierujących wybranym czołgiem przez ostatnie 7 dni, czołgista zostanie nagrodzony odznaką I klasy.
  • W momencie uzyskania wyniku lepszego niż średni wynik 1% najlepszych czołgistów kierujących wybranym czołgiem przez ostatnie 7 dni, czołgista zostanie nagrodzony odznaką mistrzowską.

Prosimy brać pod uwagę, że w trakcie liczenia punktów, na podstawie których przyznawane będą te odznaki, nie będzie miało znaczenia, czy gracz posiada konto premium czy nie. Pod uwagę będą brane tylko bazowe wartości doświadczenia.

Odznaki kwalifikacyjne nie zostaną nigdy odebrane, ani zmniejszone. Jeżeli następnym razem zagrasz gorzej, nie utracisz swojej odznaki kwalifikacyjnej. W momencie uzyskania odznaki klasy mistrzowskiej, nie będzie już możliwe uzyskanie żadnych innych odznak kwalifikacyjnych dla danego pojazdu. Widoczna będzie tylko najwyższa zdobyta odznaka kwalifikacyjna. Odznaki kwalifikacyjne nie będą miały wpływu na przeliczanie doświadczenia zdobytego przed aktualizacją 7.2.

Przykład: W ciągu ostatnich 7 dni średnia ilość doświadczenia zdobytego przez 5% najlepszych graczy grających czołgiem BT-7 wynosiła 600 punktów. W momencie uzyskania 610 punktów doświadczenia w walce przy pomocy BT-7 (na koncie bez premium), zostanie Ci przyznana odznaka I klasy. Natomiast w momencie uzyskania 750 punktów doświadczenia posiadając konto premium, nie uzyskasz odznaki I klasy. Wynika to z tego, że mnożnik dający dodatkowe 50% doświadczenia dla użytkownika konta premium nie został wzięty pod uwagę, a dla potrzeb uzyskania odznaczenia Twoja ilość doświadczenia wyniosła 500. 

Oczekujcie więcej informacji wkrótce!

Zamknij