Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Szczegółowa lista zmian wprowadzanych przez aktualizację 7.5

 


Czołgiści,

W tym artykule przedstawiamy Wam pełną listę zmian wprowadzanych przez aktualizację 7.5. Wszystkie planowane zmiany mogą zostać poddane modyfikacji do chwili zainstalowania aktualizacji na głównym serwerze gry. Pełna lista zmian zostanie udostępniona w momencie zakończenia testu przed wprowadzeniem aktualizacji.

Ogólna lista zmian wprowadzanych przez aktualizację 7.5:

Zbalansowanie pojazdów:

Francuskie działa samobieżne i niszczyciele czołgów wprowadzone przez aktualizację 7.4:

Czołgi średnie IX tieru i czołgi ciężkie X tieru:

Sowieckie czołgi ciężkie i niszczyciele czołgów:

Ekonomia:

Zmiany we francuskim drzewie technologicznym:

Zmiany w rentowności pojazdów po wprowadzeniu aktualizacji 7.5:

 

Ogólna lista zmian wprowadzanych przez aktualizację 7.5:

 • Dodano trzy nowe mapy: Port, Autostrada, Cichy brzeg.
 • Dodano nowe czołgi średnie X tieru: E-50 Ausf. M, T-62A, M48A1
 • Dodano nowy francuski czołg lekki V tieru: ELC AMX
 • Dodane nowe niszczyciele czołgów X tieru: JagdPz E-100, Obiekt 268, AMX 50 Foch 155, T110E3, T110E4.
 • Dodano nowy niemiecki niszczyciel czołgów VIII tieru: Jagdpanther II
 • Dodano nowy brytyjski czołg średni: Matilda Black Prince
 • Zmodyfikowano mechanikę uszkadzania załogi za pomocą pocisków odłamkowo-burzących.
 • Od teraz trafienie modułu wewnętrznego pojazdu będzie powodowało uszkodzenia nawet jeśli pancerz nie został przebity.
 • Naprawiono błąd powodujący zamknięcie gry w momencie powrotu do garażu.
 • Poprawiono gęstość niektórych krzaków.
 • Wprowadzono wiele drobnych zmian do interfejsu użytkownika.
 • Zmodyfikowano MM (Match Maker / mechanizm losujący) dla większości pojazdów.
 • Niszczyciele czołgów II i III tieru zostały poddane zrebalansowaniu.
 • Zmieniono przychód kredytów i ilość zdobywanego doświadczenia dla części czołgów.

 

Zbalansowanie pojazdów:

Aktualizacja 7.5 zmodyfikuje wiele pojazdów.

Niszczyciele czołgów tierów II – III:

Większość z poniższych zmian została wprowadzona ze względu na modyfikacje wprowadzane do mechanizmu losującego, które zmniejszą przedział tierów pojazdów spotykanych w bitwach.

 • Dla wszystkich niszczycieli czołgów II tieru prędkość wsteczna została ograniczona do maksymalnie 8 km/h.
 • Dla wszystkich niszczycieli czołgów III tieru prędkość wsteczna została ograniczona do maksymalnie 12 km/h.
 • T18:
  • Poprawiono zwrotność pojazdu na niektórych rodzajach podłoża.
  • Zmniejszono wytrzymałość.
  • Specyfikacja dział została pogorszona (czas celowania, rozrzut w czasie ruchu, itd.)
  • Powiększono rozrzut po oddaniu strzału.
  • Zmniejszona szybkostrzelność dla działa 75 mm Howitzer M1A1.
 • AT-1:
  • Zmieniono specyfikację ulepszonego zawieszenia AT-1.
  • Zmniejszono prędkość obrotu.
  • Lekko osłabiono wszystkie cechy dział.
  • Obniżono szybkostrzelność dział 45 mm 20KS i 57 mm ZiS-8S.
  • Powiększono rozrzut po oddaniu strzału z działa 50 mm.
 • Panzerjager I:
  • Zmieniono szansę na dostrzeżenie pojazdu w momencie gdy znajduje się w ruchu.
  • Zmieniono osiągi na różnego rodzaju podłożach.
  • Zmieniono wpływ zamontowania ulepszonego zawieszenia PzJg-Ketten II na celność dział w czasie jazdy.
  • Lekko osłabiono wszystkie cechy dział.
  • Osłabiono szybkostrzelność dział 4.7 cm PaK 38 (t) L/43 i 5 cm PaK 39 L/60.
  • Rozrzut działa PaK 39 L/60 po oddaniu strzału został pogorszony.
 • T82:
  • Zmieniono szansę na dostrzeżenie pojazdu w momencie gdy znajduje się w ruchu.
  • Pogorszono wartości pancerza dla obu rodzajów zawieszenia.
  • Zmieniono osiągi na różnego rodzaju podłożach.
  • Zmniejszono zasięg widzenia do 370 m.
  • Lekko osłabiono charakterystyki dział.
 • SU-76:
  • Osłabiono wytrzymałość pojazdu.
  • Zmieniono osiągi na różnego rodzaju podłożach.
  • Zmniejszono prędkość obrotu.
  • Powiększono rozrzut w momencie strzelania w ruchu.
 • Marder II:
  • Zmieniono szansę na dostrzeżenie pojazdu w momencie gdy znajduje się w ruchu.
  • Zmieniono osiągi na różnego rodzaju podłożach.
  • Zmniejszono prędkość obrotu.
  • Zmniejszono zasięg widzenia do 360 m.
  • Lekko osłabiono specyfikację dział.

 

Francuskie działa samobieżne i niszczyciele czołgów wprowadzone przez aktualizację 7.4:

Statystyki tych pojazdów wyraźnie udowodniły, że są zbyt skuteczne na polach bitwy w porównaniu z ich odpowiednikami dostępnymi w innych drzewkach technologicznych. Po wprowadzeniu aktualizacji 7.5 zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 • Renault UE 57:
  • Zmniejszono zasięg widzenia do 360 m.
 • Somua 35 CA:
  • Zmniejszono szybkostrzelność następujących dział: 90 mm DCA 30 AC i Canon de 105 mle. 1930 Schneider AC.
 • ARL V39:
  • Osłabiono następujące działa: Canon de 105 mle. 1930 Schneider AC i działa 90 mm DCA 30 AC.
 • AMX AC Mle. 1946:
  • Prędkość cofania została obniżona do 12 km/h.
  • Minimalnie zmniejszono ilość punktów wytrzymałości.
  • Zmodyfikowano osiągi na miękkich podłożach.
  • Zmniejszono szybkostrzelność dla wszystkich dział.
 • AMX AC Mle. 1948:
  • Zmodyfikowano osiągi na miękkich podłożach.
  • Zmniejszono szybkostrzelność dla wszystkich dział.
 • AMX 50 Foch:
  • Zmieniono osiągi na różnego rodzaju podłożach.
  • Minimalnie zmniejszono ilość punktów wytrzymałości.
  • Zmniejszono szybkostrzelność i celność działa 120 mm SA 56 AC.
  • Zwiększono rozrzut po oddaniu strzału.
 • AMX 13 F3 AM:
  • Zmniejszono szybkostrzelność działa Obusier de 155 mm C Mle. 1917.
  • Zwiększono rozrzut działa Obusier de 155 mm C Mle. 1917 po oddaniu strzału.
 • Lorraine 155 50:
  • Powiększono rozrzut w momencie strzelania w ruchu.
  • Zmniejszono szybkostrzelność wszystkich dział.
 • Lorraine 155 51:
  • Powiększono rozrzut w momencie strzelania w ruchu.
  • Zmniejszono dopuszczalne wychylenie w osi pionowej dla wszystkich dział.
 • Bat Chatillon 155:
  • Powiększono rozrzut w momencie strzelania w ruchu.
  • Zmniejszono dopuszczalne wychylenie działa Canon de 155 mm w osi pionowej.
  • Czołgi średnie IX tieru i czołgi ciężkie X tieru:
  • W wyniku wprowadzenia nowych pojazdów X tieru obecnie istniejące pojazdy X i IX tieru musiały zostać poddane modyfikacjom

 

Czołgi średnie IX tieru i czołgi ciężkie X tieru:

Z powodu wprowadzenia nowych pojazdów X tieru koniecznym stało się wprowadzenia zmian do pojazdów obecnie znajdujących się w grze:

 • M46 Patton:
  • Minimalnie obniżono wartość czołgu na potrzeby mechanizmu losującego.
  • Osłabiono opancerzenie zawieszenia.
  • Zmodyfikowano osiągi podstawowego zawieszenia M46T80E1 na miękkim podłożu.
  • Zmodyfikowano rozrzut w czasie ruchu.
  • Powiększono prędkość obrotu ulepszonej wieży (M46M67).
  • Zmniejszono zasięg widzenia ulepszonej wieży (M46M67) do 410 m.
  • Osłabiono specyfikację działa 105 mm T5E1M2 na obu wieżach.
 • T-54:
  • Zwiększono ilość punktów wytrzymałości w momencie posiadania zamontowanej podstawowej wieży T-54 mod. 1946.
  • Minimalnie obniżono wartość czołgu na potrzeby mechanizmu losującego.
  • Poprawiono prędkość obrotu podstawowego zawieszenia.
  • Zmniejszono rozrzut w czasie celowania w ruchu przy zamontowanym podstawowym zawieszeniu.
  • Zmodyfikowano czas celowania dla obu wież.
  • Zmodyfikowano szybkostrzelność działa 100 mm D-10T mod. 1945.
  • Zmniejszono szybkostrzelność działa 100 mm LB-1 na podstawowej wieży.
  • Poprawiono statystki wszystkich dział, poza działem 100 mm D-54.
 • E-50:
  • Minimalnie obniżono wartość czołgu na potrzeby mechanizmu losującego.
  • Zmniejszono ilość punktów wytrzymałości w momencie zamontowania ulepszonej wieży E-50-Turm Ausf. F.
  • Minimalnie zmniejszono prędkość obrotu przy zamontowanym ulepszonym zawieszeniu E-50-Ketten Ausf. C.
  • Zwiększono rozrzut w czasie ruchu.
  • Minimalnie wydłużono czas celowania działa 10.5 cm KwK 45 L/52 Ausf B. i zmniejszono jego szybkostrzelność.
 • IS-4:
  • Zwiększono ilość punktów wytrzymałości pojazdu.
  • Zmniejszono rozrzut działa 122 mm M62-T2 wynikający z obrotu wieży.
 • Maus:
  • Zwiększono wytrzymałość pojazdu o 200 punktów.
 • E-100:
  • Zwiększono wytrzymałość pojazdu o 100 punktów.
  • Celność została zwiększona o 5%.
  • Czas przeładowania działa 15 cm KwK 44 L/38 przedłużony o 1,1 sekundy.

 

Sowieckie czołgi ciężkie i niszczyciele czołgów:

Następujące zmiany były niezbędne z powodu wprowadzenia zmian do mechanizmu losującego.

 • T-28:
  • Czołg został zrebalansowany.
  • Działo 85 mm F-30 zostało usunięte z drzewka rozwoju. Doświadczenie wydane na jego zbadanie zostanie zwrócone w postaci wolnego doświadczenia.
 • T-34-85:
  • Działo 85 mm D5T-85BM zostało ulepszone.
  • Działo 100 mm D10T zostało usunięte.
  • Dodano silnik V-54K.
 • T-43:
  • Działo 85 mm D5T-85BM zostało ulepszone.
  • Działo 100 mm D10T zostało usunięte.
  • Dodano silnik V-54K.
 • KW-13:
  • Czołg został zrebalansowany.
 • T-44:
  • Działo 85 mm D5T-85BM zostało ulepszone.
  • Czołg został zrebalansowany.
 • SU-85:
  • Dodano działo 85 mm D-5S-85BM.
  • Usunięto działo 107 mm ZiS-6S. Doświadczenie wydane na jego zbadanie zostanie zwrócone w postaci wolnego doświadczenia.
  • Pojazd został zrebalansowany.
 • SU-100:
  • Dodano działo 85 mm D-5S-85BM.
  • Pojazd został zrebalansowany.

 

Ekonomia:

Pierwsze istotne zmiany w ekonomii zostały wprowadzone wraz z aktualizacją 7.2. Kolejne zmiany zostaną wprowadzone wraz z aktualizacją 7.5.

Pierwszą istotną zmianą jest polepszenie rentowności niszczycieli czołgów tierów II – IV. Prędkość przejścia przez te tiery nie odpowiada obecnie przyjętemu schematowi rozwoju. Ilość kredytów nie była wystarczająca aby kupować nowe pojazdy odpowiednio wcześnie, przez co gracze musieli zbierać kredyty znacznie dłużej, niż powinni. Problem ten został rozwiązany przez zwiększenie rentowności pojazdów.

Niektóre amerykańskie czołgi średnie tierów VI – VII spisują się znacznie lepiej niż ich odpowiedniki innych nacji. Na przykład, M4A3E2 i M4A3E8 Sherman posiadają niższy koszt naprawy niż ich odpowiedniki i zarabiają więcej, przez co są znacznie lepsze do zarabiania kredytów. Ich wynik końcowy po odliczeniu kosztów naprawy jest znacznie lepszy niż np. VK 3601 (H). Chcieliśmy poprawić tą dysproporcję. Natomiast użytkownicy M26 Pershing będą zachwyceni wiedząc, że koszt naprawy tego pojazdu został obniżony.

Druga gałąź amerykańskich niszczycieli czołgów (a konkretniej czołgi tierów V – VIII wprowadzone przez aktualizację 7.2) okazała się bardziej rentowna, niż się spodziewano. Wynika to głównie z ich ponadprzeciętnych specyfikacji. Gałąź ta zarabia dużo więcej niż konkurencyjna gałąź amerykańskich niszczycieli czołgów kończąca się na T95. Dysproporcja ta zostanie poprawiona przez aktualizację7.5.

Model ekonomii niemieckich pojazdów na tierach VII i VIII również zostanie poddany zmianom. Gracze, którzy posiadają niszczyciel czołgów Jagdpanther i czołg VK3002 (DB) będą szczęśliwi wiedząc, że ich koszty naprawy zostaną zredukowane. PzKpfw VI Tiger (P) będą zarabiać równie dużo co inne czołgi typu Tiger zaprojektowane przez Henschla. Mamy również dobre wieści dla fanów Löwe, ponieważ jego zyski zostaną zwiększone, a koszt naprawy zostanie obniżony.

M6A2E1 otrzyma większy przychód, a jego koszt naprawy zostanie obniżony.

Przychód kredytów niszczycieli czołgów Jagdtiger i Obiekt 704 zostaną minimalnie obniżone. Dzięki temu ich rentowność zostanie zbliżona do innych niszczycieli czołgów IX tieru.

Dodatkowo Obiekt 704 otrzyma minimalną modyfikację. KW-3 po przeniesieniu na tier VII przez aktualizację 7.3 otrzymał zbyt wysoki koszt naprawy, który zostanie obniżony. Przychód kredytów z IS-3 jest nieco wyższy niż z innych czołgów ciężkich VIII tieru, w związku z czym zostanie on zmodyfikowany przez aktualizację 7.5.

 

Zmiany we francuskim drzewie technologicznym:

Z powodu wprowadzenia kilku nowych pojazdów, francuskie drzewo technologiczne musi zostać poddane kilku istotnym zmianom.
 • Przypadek 1:  AMX 12t nie znajduje się w garażu w momencie wprowadzenia aktualizacji, ale jest w pełni zbadany:
  • ELC AMX jak i AMX 12t będą zbadane.
  • Całe doświadczenie z AMX 12t zostanie przeniesione na ELC AMX.
  • Każdy członek załogi znajdujący się w koszarach lub na czołgach, który potrafi obsługiwać AMX 12t będzie nadal mógł obsługiwać AMX 12t bez strat w doświadczeniu.
  • Statystyki AMX 12t z V tieru zostaną przeniesione na AMX 12 t na VI tierze.
  • Wszystkie moduły AMX 12t znajdujące się w magazynie i nie pasują do innych pojazdów zostaną sprzedane po cenie zakupu.
  • Wszystkie moduły AMX 12t pasujące do innych czołgów pozostaną w magazynie, tak samo jak pociski do nich.
 • Przypadek 2: AMX 12t jest w garażu w momencie wprowadzenia aktualizacji. Zasady z przypadku 1 nadal są w użyciu, a dodatkowo:
  • AMX 12t z tieru V zostanie zamieniony na AMX 12t na tierze VI.
  • Amunicja zamontowana na AMX 12t zostanie przeniesiona do magazynu.
  • Materiały eksploatacyjne i elementy wyposażenia z AMX 12t V tieru zostaną przeniesione na AMX 12t VI tieru.
  • Gracze otrzymają czołg lekki V tieru, ELC AMX (bez wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych czy amunicji) i jedno darmowe miejsce w garażu.
  • Gracze otrzymają załogę do czołgu ELC AMX na 100% poziomu wyszkolenia.
  • Kamuflaż z czołgu AMX 12t V tieru zostanie przeniesiony na AMX 12t VI tieru, a także zostanie nałożony na ELC AMX.
  • Okres ważności kamuflażu na obu pojazdach będzie taki sam jak na AMX 12t w momencie wprowadzenia aktualizacji.
 • Inne zmiany we francuskim drzewku technologicznym:
  • AMX 13 75 zostanie przeniesiony na VII tier.
  • AMX 13 90 zostanie przeniesiony na VIII tier.
  • Lorraine 40 t zostanie przeniesiony na IX tier.
  • Nie będzie żadnej dodatkowej kompensaty.
  • Moduły zostaną wymienione na ich ekwiwalenty na nowych pojazdach.
  • Silnik Maybach HL230P45 i działo 90 mm DCA 45 zamontowane na czołgu zostaną przeniesione do magazynu. Czołg będzie posiadał wyłącznie wyposażenie podstawowe i amunicję.
  • Bat Chatillon 25 t zostanie przeniesiony na X tier:
  • Nie będzie żadnej dodatkowej rekompensaty.
  • Moduły podstawowe zostaną wymienione na ich ekwiwalenty (zarówno w drzewku jak i na czołgu). Nic nie zostanie przeniesione do magazynu.
  • Wszystkie podstawowe moduły w magazynie nie pasujące do innych pojazdów zostaną sprzedane po cenie kupna.
  • Wszystkie modele zawieszenia znajdujące się w magazynie zostaną sprzedane po cenie zakupu.
  • Działo 105 mm CN 105 57 zostanie zamontowane na czołgu tylko w sytuacji, gdy działo 100 mm SA 47 było zamontowane przed wprowadzeniem aktualizacji.
  • Jeżeli czołg posiadał zamontowane działo 90 mm DCA 45, to jego pociski zostaną przeniesione do magazynu, a działo zostanie wymienione na działo 90 mm F3.

 

Zmiany w rentowności pojazdów po wprowadzeniu aktualizacji 7.5:

Wszystkie wartości podane na zielono oznaczają zmianę na korzyść.

Wszystkie zmiany podane na czerwono oznaczają zmianę na niekorzyść.

Nacja
Pojazd Procentowa zmiana w przychodach
Procentowa zmiana w koszcie naprawy

Francja

 

 

 

D1

Hotchkiss H35

AMX 40

BDR G1B

+7

+7

+5

 

 

 

 

-16

Związek Radziecki

 

 

KV-3

IS-3

Object 704

 

 

-7

-15

+5

 

Stany Zjednoczone Ameryki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M8A1

T49

M4A3E2

M4A3E8 Sherman

M18 Hellcat

T25/2

T25 AT

M26 Pershing

T28 Prototype

M6A2E1

+20

-7

-6

-7

-9

-20

 

 

 

+25

-50

 

+35

+20

 

 

-4

-6

+6

-30

Niemcy

 

 

 

 

 

Hetzer

Jagdpanther

VK 3002 (DB)

PzKpfw VI Tiger (P)

Löwe

Jagdtiger

 

 

 

-4

+5

-5

-20

-8

-9

 

-8

 

Więcej informacji dotyczących aktualizacji 7.5 pojawi się już wkrótce!

Zamknij