Ulepszajcie załogi dzięki podręcznikom dla załóg!

Załoga jest najważniejsza

Wraz z aktualizacją 1.5.1 wprowadzamy nową funkcjonalność, podręczniki dla załogi, pozwalającą przyspieszać szkolenie jednego lub więcej członków załogi poprzez natychmiastowe dodanie określonej liczby PD załogi. Podręczniki dla załogi można zdobyć:

 • jako nagrody w różnych wydarzeniach w grze;
 • jako darmowe przedmioty z nagród za zasługi, które można wylosować z określonym prawdopodobieństwem, grając pojazdami poziomów V-X;
 • a niektóre rodzaje są dostępne za kredyty.

Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu bliżej!

Przegląd ogólny

Podręczniki dla załogi są doładowaniami materiałów eksploatacyjnych, które znikają zaraz po użyciu. Każdy rodzaj podręcznika dla załogi ma swoją wartość. Im wyższa wartość, tym więcej doświadczenia zdobędzie członek załogi po ich wykorzystaniu. 

Są cztery rodzaje podręczników dla załogi:

Obrazek interaktywny. Stosuj podręczniki dla załogi, aby otrzymać doświadczenie załogi i przyspieszyć jej szkolenie. Użyj przycisków  i , aby użyć różnych typów podręczników dla załogi.
Książeczka szkoleniowa
Ma zastosowanie dla całej załogi. Po przeczytaniu, ta książka daje każdemu członkowi załogi 20 000 doświadczenia.
0
+
Przewodnik szkoleniowy
Ma zastosowanie dla całej załogi. Po przeczytaniu, ta książka daje każdemu członkowi załogi 100 000 doświadczenia.
0
+
Podręcznik szkoleniowy
Ma zastosowanie dla całej załogi. Po przeczytaniu, ta książka daje każdemu członkowi załogi 250 000 doświadczenia.
0
+
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 PD

 • Książeczka szkoleniowa
 • Przewodnik szkoleniowy
 • Podręcznik szkoleniowy
 • Osobisty podręcznik szkoleniowy

(Ulepsza całą załogę konkretnego czołgu. Dostępna jako nagroda za zasługi.)

(Ulepsza całą załogę konkretnego czołgu. Dostępny jako nagroda za zasługi, w porównaniu z książeczką szkoleniową daje więcej PD załogi.)

(Ulepsza całą załogę konkretnego czołgu. Dostępny jako nagroda w wydarzeniach w grze.)

Osobisty podręcznik szkoleniowy (Ulepsza konkretnego, wybranego członka załogi. Dostępny jako nagroda w wydarzeniach w grze.)

Podręczniki szkoleniowe oraz osobiste podręczniki szkoleniowe są najbardziej wartościowymi podręcznikami dla załogi, gdyż dają dużo PD załogi. Osobisty podręcznik szkoleniowy daje stałą liczbę PD załogi konkretnemu członkowi załogi, co jest główną różnicą w stosunku do innych podręczników dla załogi.

Ważne: Pomysł na osobisty podręcznik szkoleniowy nie jest jeszcze do końca określony, więc ten typ podręcznika dla załogi zostanie wprowadzony, gdy w pełni zakończymy jego konfigurację.

Czy mogę kupić podręcznik dla załogi?

Wraz z wprowadzeniem aktualizacji 1.5.1 przekażemy każdemu graczowi wstępny zestaw książeczek szkoleniowych (po jednej dla każdej narodowości, w sumie 11), a podręczniki dla załogi będziecie mogli zdobyć za darmo w wydarzeniach gry. Będziecie mogli też kupić podręczniki szkoleniowe za kredyty.

UWAGA: Kupione osobiste podręczniki szkoleniowe dadzą Wam PD załogi, ale nie wolne PD!

Otrzymane i kupione podręczniki załogi będą przechowywane w specjalnym dziale Waszych magazynów. Konkretne warunki ich użycia i liczba PD załogi, które będą dawać, są podane poniżej.

Rodzaj podręcznika załogi

PD załogi na członka załogi

Warunki użycia

Książeczka szkoleniowa

20 000

 • Można jej użyć tylko na pojazdach odpowiedniej narodowości.
 • Główna kwalifikacja wszystkich członków załogi musi być wypełniona w 100%.
 • Specjalizacja wszystkich członków załogi musi odpowiadać danemu czołgowi.
 • Pojazd musi mieć pełną załogę.

Przewodnik szkoleniowy

100 000

 • Można jej użyć tylko na pojazdach odpowiedniej narodowości.
 • Główna kwalifikacja wszystkich członków załogi musi być wypełniona w 100%.
 • Specjalizacja wszystkich członków załogi musi odpowiadać danemu czołgowi.
 • Pojazd musi mieć pełną załogę.

Podręcznik szkoleniowy

250 000

 • Można jej użyć tylko na pojazdach odpowiedniej narodowości.
 • Główna kwalifikacja wszystkich członków załogi musi być wypełniona w 100%.
 • Specjalizacja wszystkich członków załogi musi odpowiadać danemu czołgowi.
 • Pojazd musi mieć pełną załogę.

Osobisty podręcznik szkoleniowy

850 000

 • Można go wykorzystać na dowolnym pojeździe z dowolnej narodowości
 • Poziom kwalifikacji i specjalizacji wszystkich członków załogi nie ma znaczenia.
 • Można go używać na pojazdach z niekompletnymi załogami.

Uwaga: Wartości podręczników dla załogi nie są ostateczne i mogą się zmienić po oficjalnym wprowadzeniu tej funkcjonalności!

Grajcie w czołgi, zdobywajcie podręczniki dla załogi i ulepszajcie członków swoich załóg szybciej niż kiedykolwiek wcześniej!

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij