Szósty zmysł: specjalna cecha dowódcy

Witajcie, Dowódcy!

Wraz z nastaniem aktualizacji 1.18.1, atut Szósty zmysł stanie się specjalną cechą dowódców! Oznacza to, że będzie on zawsze dostępny dla wszystkich dowódców załogi w grze i wyszkalanie go nie będzie już potrzebne. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie bitwy zyskają na atrakcyjności dla wszystkich graczy, a zwłaszcza tych nowych. Zobaczmy, jak to działa i co się stanie z Waszym nowo dostępnym miejscem na atut.

 
 

Test w Piaskownicy: Załoga 2.0: spojrzenie wstecz

W 2021 roku poddaliśmy testom w Piaskownicy Załogę 2.0. Od samego początku testów, Szósty zmysł był dostępny jako domyślny atut dla wszystkich dowódców załóg. Otrzymaliśmy ogromną ilość pytań, opinii i komentarzy. Najwyraźniej gracze byli bardzo zainteresowani tymi proponowanymi zmianami. Po zakończeniu testów zrobiliśmy przerwę i dokładnie przeanalizowaliśmy uzyskane od Was statystyki i informacje zwrotne. Było jasne, że Załoga 2.0 wymaga dalszych ulepszeń, a jej główne zmiany nie mogły być opublikowane w zaprezentowanej formie. Postanowiliśmy jednak najpierw opracować rozwiązania, które byłyby dla Was najprzydatniejsze, a jednym z nich był atut Szósty zmysł jako specjalna cecha dowódcy.

Od tego czasu stopniowo posuwamy się do przodu, dopracowując i ulepszając niektóre z pomysłów zaprezentowanych na serwerze Piaskownicy. Atut Szósty zmysł będzie pierwszym ulepszeniem załogi z tych pomysłów wprowadzonym do gry. W przyszłości nastąpią dalsze zmiany ujęcia koncepcji załogi. Jednak szczegółowo zajmiemy się tym kiedy indziej.

Darmowy Szósty zmysł: zasady ogólne i rekompensata

Szósty zmysł stanie się cechą specjalną wszystkich obecnych i przyszłych dowódców, których zrekrutujecie, otrzymacie lub przekwalifikujecie. Będzie on dostępny automatycznie od pierwszej bitwy dowódcy załogi, niezależnie od poziomu wyszkolenia kwalifikacji głównych. Mechanika atutu Szósty zmysł będzie działać w ten sam sposób, co uprzednio.

Jeśli któryś z Waszych dowódców posiada już atut Szósty zmysł, wydane na jego wyszkolenie PD zostaną w pełni zrekompensowane po ukazaniu się aktualizacji 1.18.1, a następnie automatycznie rozdzielone w następującej kolejności:

  1. By osiągnąć 100% głównej kwalifikacji Waszego dowódcy (jeśli była wyszkolona na poziomie niższym niż 100%).
  2. By wyszkolić ostatnią umiejętność dowódcy do 100% (jeśli była jakaś umiejętność, która nie była wyszkolona w pełni).
  3. Pozostałe doświadczenie trafi do puli doświadczenia dowódcy i będzie można je wydać na nową wybraną umiejętność/atut.

Przykład:

AKTUALIZACJA 1.18 AKTUALIZACJA 1.18.1

Główna kwalifikacja — 100%

Szósty zmysł — 100%

Główna kwalifikacja — 100%

Szósty zmysł — specjalna cecha dowódcy
Nowa wybrana umiejętność lub atut — 100%

Jeśli Szósty zmysł nie został wytrenowany w 100%, to doświadczenie wydane na niego zostanie przeznaczone na osiągnięcie 100% głównych kwalifikacji dowódcy. Pozostałe PD wrócą do puli doświadczenia dowódcy, więc możecie wybrać i rozpocząć trenowanie nowej wybranej umiejętności/atutu. Ta nowa umiejętność/atut zostanie automatycznie ulepszona do poziomu wyjściowego atutu Szósty zmysł (np. 70% za 70%).

Przykład:

AKTUALIZACJA 1.18 AKTUALIZACJA 1.18.1

Główna kwalifikacja — 90%

Szósty zmysł — 70%

Główna kwalifikacja — 100%
Szósty zmysł — specjalna cecha dowódcy
Nowa wybrana umiejętność lub atut — 41*%

Wytrenowanie pierwszego atutu z 0% do 70% to koszt 51 172 PD. Aby osiągnąć 100% głównej kwalifikacji z 90%, potrzebujecie 39 153 PD. Pozostałe 12 019 PD wystarczy tylko na 41% nowej umiejętności/atutu.

Po opublikowaniu aktualizacji 1.18.1 dyrektywa Zwiększone skupienie nie będzie już możliwa do kupienia. Zakupione/otrzymane już dyrektywy tego typu pozostaną w Waszym magazynie i nadal będziecie mogli ich używać do wzmocnienia efektu Szóstego zmysłu, aż do momentu zużycia zapasów.

Ulepszenia interfejsu

Przeprojektowaliśmy też nieco interfejs załogi, czyniąc go bardziej przejrzystym i łatwiejszym w nawigacji. Specjalne cechy dowódcy i zerowe umiejętności/atuty będą teraz wyświetlane osobno. Na poniższych zrzutach ekranu zobaczycie te zmiany.

Szósty zmysł jako atut zerowy

Jeśli Wasz dowódca ma Szósty zmysł jako atut zerowy, będziecie mogli wybrać dowolny z 4 podstawowych atutów i umiejętności (Naprawa, Gaszenie pożaru, Maskowanie, Braterstwo broni) lub dowolny z głównych atutów kwalifikacji w jego miejsce jako atut zerowy (zasada ta dotyczy również każdego członka załogi, który posiadał Szósty zmysł).

Jeśli Szósty zmysł był atutem zerowym, a Wy zdołaliście wyszkolić jeszcze inne atuty, nadal możecie uczynić je nowym atutem zerowym.

Przykład:

Mieliście wyszkolonych 5 atutów, a w tym Wykrywanie dźwiękiem. Będziecie teraz mogli ustawić Wykrywanie dźwiękiem jako atut zerowy. Nie będzie on już widniał na liście Waszych wyszkolonych atutów, a PD, które wydaliście na jego wyszkolenie, zostanie zrekompensowane i automatycznie rozdzielone w takiej samej kolejności, jak w przypadku w pełni wyszkolonego atutu Szósty zmysł.

AKTUALIZACJA 1.18 AKTUALIZACJA 1.18.1
Wykrywanie dźwiękiem – 40% Wykrywanie dźwiękiem – atut zerowy
Szósty zmysł — atut zerowy Szósty zmysł — specjalna cecha dowódcy

Główna kwalifikacja — 100%

Braterstwo broni — 100%

Gaszenie pożaru — 100%

Główna kwalifikacja — 100%

Braterstwo broni — 100%

Gaszenie pożaru — 100%

Nowa wybrana umiejętność lub atut — 40%

Zamiast atutu zerowego Szósty zmysł możecie wybrać dowolną podstawową umiejętność/atut (Naprawa, Gaszenie pożaru, Maskowanie, Braterstwo broni) lub dowolną umiejętność/atut z głównych kwalifikacji Waszego członka załogi. Na przykład dla dowódcy (poza podstawowymi umiejętnościami/atutami) można wybrać:

  1. Wszechstronność
  2. Mentora
  3. Zwiad
  4. Orle oko

Dlatego też, jeśli przekwalifikujecie swojego dowódcę na ładowniczego, będziecie mogli wybierać spośród:

  1. Bezpiecznego magazynowania
  2. Intuicji
  3. Desperata

Pamiętajcie, że wyboru atutu zerowego dokonujecie tylko raz i nie będziecie w stanie zmienić go później.

Do boju i bądźcie czujni, Dowódcy!

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij