Nowe rezerwy osobiste: proste, skuteczne i łatwe w użyciu

Witajcie, Dowódcy!

Aktualizacja 1.18.1 przyniesie świeżą porcję usprawnień do World of Tanks. Jednym z nich będzie wprowadzenie przerobionych rezerw osobistych, które są łatwiejsze w użyciu, efektywniejsze i wydajniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ponieważ wprowadzana zmiana wpłynie na wiele cennych przedmiotów w grze, chcemy z wyprzedzeniem podzielić się z Wami wszystkimi szczegółami.

 
 

Rezerwy osobiste są świetnym rozwiązaniem, ale w tej chwili mają też pewne wady:

 • Trudno je znaleźć i nawigować po nich
 • Są podzielone na zbyt wiele rodzajów, zbyt wiele nietypowych czasów działania (np. 4 lub 6 godzin) i zapewniają mało znaczących wartości premii (np. +10% lub +15%)

Z tych powodów rezerwy osobiste zbyt często zbierają kurz w magazynach graczy. Chcielibyśmy, abyście uzyskali jak największą korzyść z rezerw osobistych przy możliwie minimalnym nakładzie wysiłku.

Zobaczmy, co się poprawi!

Łatwe w użyciu

Rezerwy osobiste będą miały nowy punkt dostępu w Waszym garażu, który wskaże, które z nich są aktualnie aktywowane i ile czasu pozostało dla każdej.

Stary sposób aktywacji rezerw osobistych był nieco skomplikowany. Teraz będziecie mogli je uruchomić, wykonując jedynie kilka kliknięć.

Nowy ekran aktywacji i zarządzania rezerwami osobistymi będzie dostępny poprzez górny pasek w garażu. Na ekranie zobaczycie również:

 • Wszystkie typy rezerw dostępne w grze: rezerwy osobiste (na PD bojowego, kredyty, PD załogi i wolne PD), rezerwy wydarzenia i rezerwy klanowe
 • Liczbę dostępnych rezerw na koncie
 • Czas pozostały dla każdej aktywowanej rezerwy

Będziecie mogli również zakupić rezerwy osobiste bezpośrednio z tego ekranu, co pozwoli Wam zaoszczędzić cenny czas gry.

Jeśli, z jakiegoś powodu, otrzymacie starą wersję rezerwy osobistej po premierze aktualizacji 1.18.1, nie pojawi się ona w oknie aktywacyjnym nowych rezerw osobistych. Bez obaw, nadal będziecie mogli ja aktywować z poziomu magazynu. Aby to zrobić, przejdźcie do magazynu z Waszego garażu, a następnie wybierzcie sekcję rezerw osobistych z menu po lewej. Otworzy się okno, w którym zobaczycie wszystkie Wasze rezerwy osobiste. Najedźcie kursorem na potrzebną Wam rezerwę i wciśnijcie „Aktywuj”.

Zauważcie, że program rekrutacyjny oferować będzie nagrody w postaci nowych rezerw osobistych, mimo że niektóre materiały w kliencie gry i portalu mogą nadal wymieniać stare rezerwy.

 Co więcej, możliwe będzie aktywowanie rezerw osobistych podczas bitwy. Wystarczy nacisnąć Tab (lub klawisz B) i wybrać rezerwę.

Niektórzy mogą powiedzieć: „Co jest takiego specjalnego w aktywowaniu rezerw osobistych w trakcie bitwy? Zgodnie z obecnymi zasadami, jeśli premia wygaśnie w trakcie mojej walki, to i tak zostanie zastosowana do wyników”. Wyobraźcie sobie, że wyruszacie do bitwy bez aktywowanych rezerw osobistych – tak na rozgrzewkę – a potem bitwa idzie Wam wyjątkowo dobrze. W obecnym systemie nie bylibyście w stanie skorzystać ze swoich wyników. Zmieni się to jednak wraz z aktualizacją 1.18.1 z nastaniem której będziecie mogli aktywować rezerwy osobiste przed zakończeniem walki! Premia zostanie zastosowana do wyników całej bitwy, a nie tylko tego, co zarobiliście po aktywacji.

Ponadto, gdy efekt aktywowanej rezerwy osobistej dobiegnie końca, otrzymacie powiadomienie pokazujące ilość zdobytych dodatkowych kredytów / PD bojowego / PD załogi i wolnych PD. W powiadomieniu pojawi się również przycisk odsyłający do ekranu aktywacji rezerw osobistych.

Proste i efektywne

Aby dopełnić zmiany w interfejsie, zrewidowaliśmy i poprawiliśmy podstawową mechanikę rezerw osobistych, usprawniając ją i zwiększając jej efektywność.

 • Wszystkie rezerwy osobiste będą miały jednakowy czas trwania, który wyniesie 1 godzinę. Wasze odpowiedzi w kwestionariuszu wykazały, że większość graczy preferuje 1-godzinne rezerwy osobiste, więc mamy nadzieję, że ta zmiana zostanie dobrze przyjęta.
 • Będą tylko trzy kategorie rezerw osobistych: na dodatkowe kredyty, na dodatkowe PD bojowego oraz połączone na PD załogi i wolne PD. Uzasadnienie jest proste: są tylko trzy miejsca na rezerwy osobiste i nie powinniście wybierać, który typ pominąć, gdy wypełniacie wszystkie z nich.
 • Będą tylko dwa rodzaje wartości premii rezerw osobistych: standardowa i ulepszona. Ponownie chodzi o prostotę i przejrzystość. Wierzymy, że gra w World of Tanks powinna sprowadzać się do dobrej zabawy na polu bitwy, a nie do szacowania wartości porównawczych różnych rezerw w magazynie.
  W poniżej tabeli możecie zobaczyć całą pulę nowych rezerw osobistych:
Typ rezerwy osobistej Na PD bojowego Na PD załogi + wolne PD Na kredyty
Standardowe -50% -200% -50%
Ulepszone -100% -300% -100%
 • Rezerwy standardowe będą przyznawane za udział w wydarzeniach i aktywnościach w grze. Ulepszone rezerwy będą pochodzić z zakupów w grze lub stanowić część pakietów Sklepu premium.

Chcecie wiedzieć więcej? Przeskoczcie prosto do zasad konwersji!

 • Po wprowadzeniu aktualizacji 1.18.1 zaistnieje techniczna możliwość, aby standardowe rezerwy osobiste miały datę wygaśnięcia (po upłynięciu której znikną one z konta gracza). Pamiętajcie, że nie będziemy używać tej funkcjonalności w najbliższej przyszłości. Oto co to oznacza dla graczy:

  • Ulepszone rezerwy osobiste nie mają daty wygaśnięcia.
  • Wymienione rezerwy osobiste nie mają daty wygaśnięcia. Dotyczy to zarówno standardowych, jak i ulepszonych rezerw osobistych.
  • Przepustka bitewna, Zasłużona nagroda, Operacje świąteczne, czy jakiekolwiek inne obecne i nadchodzące aktywności NIE będą w najbliższym czasie dystrybuować rezerw osobistych z datą wygaśnięcia.

Zasady konwersji rezerw osobistych

Ponieważ nowe rezerwy osobiste mają ograniczony, 1-godzinny, czas trwania i biorąc pod uwagę, że będą tylko dwie wartości premii na typ (standardowa i ulepszona), będziemy musieli przekonwertować wszystkie istniejące rezerwy osobiste. Dzięki tej konwersji łączna wartość nowych rezerw osobistych na Waszym koncie będzie większa lub równa łącznej wartości starych rezerw osobistych, które zgromadziliście.

Wartość starej rezerwy osobistej można określić jako jej premię (w %) pomnożoną przez czas trwania w godzinach. Wartość nowej rezerwy osobistej to po prostu jej premia (w %), ponieważ wszystkie nowe rezerwy osobiste mają jednakowy czas trwania wynoszący 1 godzinę.

Dlatego wskutek tego przeliczenia wartość Waszych rezerw osobistych pozostanie taka sama lub wzrośnie. Liczba nowych rezerw osobistych będzie zawsze zaokrąglana w górę i nic nie stracicie podczas konwersji.

 • Rezerwy osobowe o wartości liczbowej istniejącej w nowym systemie, ale długim czasie trwania (np. 2 godziny) zostaną przeliczone na odpowiednią liczbę rezerw 1-godzinnych.
PRZYKŁAD:
macie siedem 2-godzinnych rezerw osobistych na +50% PD bojowego. Po przeliczeniu otrzymacie czternaście 1-godzinnych rezerw osobistych na +50% PD bojowego.
 • Rezerwy osobiste z wartościami liczbowymi, które nie istnieją w nowym systemie (np. +15% kredytów) będą miały „skompresowane” premie w taki sposób, że całkowita wartość dla gracza pozostanie taka sama lub wzrośnie.
PRZYKŁAD:
Macie dwie 4-godzinne rezerwy osobiste na +15% kredytów. Po przeliczeniu otrzymacie trzy 1-godzinne rezerwy osobiste na +50% kredytów. Dlaczego? Jedna 4-godzinna rezerwa osobista z premią 15% ma wartość 60% (15% × 4). Ponieważ najbliższa wartość premii nowych rezerw osobistych wynosi 50%, powinniście otrzymać 2,4 nowych rezerw (1,2 × 2). Wartość jest zaokrąglana na Waszą korzyść do trzech. Z nową rezerwą w ciągu 1 godziny zarobicie mniej więcej tyle samo dodatkowych kredytów, ile udałoby Wam się pozyskać w ciągu 4 godzin ze starą.
 • Rezerwy osobiste na PD załogi i wolne PD na Waszym koncie zostaną zamienione na nowe połączone rezerwy osobiste na PD załogi i wolne PD w następujący sposób. Najpierw konwerter oceni ilość, premie i czas trwania rezerw (osobno dla rezerw ze standardowymi i ulepszonymi premiami). Następnie konwerter obliczy liczbę nowych połączonych rezerw osobistych, które pojawiłyby się po konwersji rezerw na PD załogi i wolne PD. W następnej kolejności konwerter wybierze większą wartość i doda wynikającą z niej liczbę nowych połączonych rezerw osobistych na Wasze konto.
PRZYKŁAD:
Macie osiem dwugodzinnych rezerw osobistych na +300% PD załogi i jedenaście dwugodzinnych rezerw osobistych na +300% wolnych PD. Po konwersji otrzymacie dwadzieścia dwie 1-godzinne połączone rezerwy osobiste na +300% PD załogi i wolne PD. Dlaczego? Jedna 2-godzinna rezerwa osobista z premią 300% ma wartość 600% (300% × 2). W przypadku ośmiu dwugodzinnych rezerw osobistych łączna wartość wynosi 4800%, a w przypadku jedenastu dwugodzinnych rezerw osobistych jest to 6600%, co jest większą z tych dwóch wartości. Dzieląc 6 600% przez 300% otrzymujemy 22.

Wiemy, że te zasady mogą wydawać się zagmatwane, dlatego przygotowaliśmy przydatne narzędzie do konwersji rezerw osobistych. Za jego pomocą możecie sprawdzić, co stanie się z Waszymi starymi rezerwami osobistymi w aktualizacji 1.18.1.

Obrazek interaktywny. Dowiedz się, które rezerwy otrzymasz po zamianie. Wybierz typ rezerwy, czas jej trwania i wysokość premii. Następnie użyj i , aby podać liczbę rezerw do zamiany.
Typ
Doświadczenie bojowe
Doświadczenie załogi
Wolne doświadczenie
Kredyty
Czas
1 godz.
2 godz.
3 godz.
4 godz.
6 godz.
Premia
5%
10%
15%
20%
25%
50%
70%
75%
100%
150%
200%
300%
Wyczyść
Aktualna rezerwa
 
Nowa rezerwa
 

Jeśli chcecie dokładniej poznać matematykę stojącą za konwersją, zapoznajcie się z poniższą tabelą.

Konwersja rezerw osobistych w 1.18.1

Rozwiń
Stary typ Stara premia Stary czas działania Nowy typ Nowa premia Nowy czas działania Kurs wymiany
Kredyty 50% 1 godz. Kredyty 50% 1 godz. 1
Kredyty 25% 1 godz. Kredyty 50% 1 godz. 0,5
Kredyty 25% 2 godz. Kredyty 50% 1 godz. 1
Kredyty 15% 2 godz. Kredyty 50% 1 godz. 0,6
Kredyty 15% 4 godz. Kredyty 50% 1 godz. 1,2
Kredyty 10% 4 godz. Kredyty 50% 1 godz. 0,8
Kredyty 10% 6 godz. Kredyty 50% 1 godz. 1,2
Kredyty 5% 6 godz. Kredyty 50% 1 godz. 0,6
Kredyty 50% 2 godz. Kredyty 50% 1 godz. 2
Kredyty 100% 1 godz. Kredyty 100% 1 godz. 1
Kredyty 100% 3 godz. Kredyty 100% 1 godz. 3
Kredyty 150% 1 godz. Kredyty 100% 1 godz. 1,5
Kredyty 150% 3 godz. Kredyty 100% 1 godz. 4,5
Kredyty 200% 1 godz. Kredyty 100% 1 godz. 2
Kredyty 200% 3 godz. Kredyty 100% 1 godz. 6
Kredyty 70% 1 godz. Kredyty 100% 1 godz. 0,7
PD załogi 300% 1 godz. Połączone 300% 1 godz. 1
PD załogi 200% 1 godz. Połączone 200% 1 godz. 1
PD załogi 200% 2 godz. Połączone 200% 1 godz. 2
PD załogi 100% 2 godz. Połączone 200% 1 godz. 1
PD załogi 100% 4 godz. Połączone 200% 1 godz. 2
PD załogi 50% 4 godz. Połączone 200% 1 godz. 1
PD załogi 50% 6 godz. Połączone 200% 1 godz. 1,5
PD załogi 300% 2 godz. Połączone 300% 1 godz. 2
PD załogi 50% 2 godz. Połączone 200% 1 godz. 0,5
PD załogi 100% 1 godz. Połączone 200% 1 godz. 0,5
PD załogi 100% 3 godz. Połączone 200% 1 godz. 1,5
PD załogi 200% 1 godz. Połączone 200% 1 godz. 1
PD załogi 200% 3 godz. Połączone 200% 1 godz. 3
PD załogi 300% 1 godz. Połączone 300% 1 godz. 1
PD załogi 300% 3 godz. Połączone 300% 1 godz. 3
PD załogi 75% 2 godz. Połączone 200% 1 godz. 0,75
PD załogi 50% 2 godz. Połączone 200% 1 godz. 0,5
PD załogi 25% 2 godz. Połączone 200% 1 godz. 0,25
Wolne PD 300% 1 godz. Połączone 300% 1 godz. 1
Wolne PD 200% 1 godz. Połączone 200% 1 godz. 1
Wolne PD 200% 2 godz. Połączone 200% 1 godz. 2
Wolne PD 100% 2 godz. Połączone 200% 1 godz. 1
Wolne PD 100% 4 godz. Połączone 200% 1 godz. 2
Wolne PD 50% 4 godz. Połączone 200% 1 godz. 1
Wolne PD 50% 6 godz. Połączone 200% 1 godz. 1,5
Wolne PD 20% 6 godz. Połączone 200% 1 godz. 0,6
Wolne PD 300% 2 godz. Połączone 300% 1 godz. 2
Wolne PD 50% 2 godz. Połączone 200% 1 godz. 0,5
Wolne PD 100% 1 godz. Połączone 200% 1 godz. 0,5
Wolne PD 100% 3 godz. Połączone 200% 1 godz. 1,5
Wolne PD 200% 1 godz. Połączone 200% 1 godz. 1
Wolne PD 200% 3 godz. Połączone 200% 1 godz. 3
Wolne PD 300% 1 godz. Połączone 300% 1 godz. 1
Wolne PD 300% 3 godz. Połączone 300% 1 godz. 3
Wolne PD 100% 2 godz. Połączone 200% 1 godz. 1
Wolne PD 75% 2 godz. Połączone 200% 1 godz. 0,75
Wolne PD 50% 2 godz. Połączone 200% 1 godz. 0,5
PD bojowego 50% 1 godz. PD bojowego 50% 1 godz. 1
PD bojowego 25% 1 godz. PD bojowego 50% 1 godz. 0,5
PD bojowego 25% 2 godz. PD bojowego 50% 1 godz. 1
PD bojowego 15% 2 godz. PD bojowego 50% 1 godz. 0,6
PD bojowego 15% 4 godz. PD bojowego 50% 1 godz. 1,2
PD bojowego 10% 4 godz. PD bojowego 50% 1 godz. 0,8
PD bojowego 10% 6 godz. PD bojowego 50% 1 godz. 1,2
PD bojowego 5% 6 godz. PD bojowego 50% 1 godz. 0,6
PD bojowego 50% 2 godz. PD bojowego 50% 1 godz. 2
PD bojowego 100% 2 godz. PD bojowego 100% 1 godz. 2
PD bojowego 100% 1 godz. PD bojowego 100% 1 godz. 1
PD bojowego 100% 3 godz. PD bojowego 100% 1 godz. 3
PD bojowego 150% 1 godz. PD bojowego 100% 1 godz. 1,5
PD bojowego 150% 3 godz. PD bojowego 100% 1 godz. 4,5
PD bojowego 200% 1 godz. PD bojowego 100% 1 godz. 2
PD bojowego 200% 3 godz. PD bojowego 100% 1 godz. 6
PD bojowego 15% 2 godz. PD bojowego 50% 1 godz. 0,6
PD bojowego 10% 2 godz. PD bojowego 50% 1 godz. 0,4
PD bojowego 5% 2 godz. PD bojowego 50% 1 godz. 0,2
PD bojowego 100% 4 godz. PD bojowego 100% 1 godz. 4
Zwiń

Dowódcy, mamy nadzieję, że zmieniony system rezerw osobistych i przebudowany interfejs przypadną Wam do gustu. Gramy dalej!

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij