Modyfikacja rezerw bojowych w trybie bitew o Twierdze

Dowódcy!

Aktualizacja 1.17 wprowadza zmiany do systemu rezerw bojowych w trybie bitew o Twierdze. Rezerwa Ostrzał artyleryjski zostanie poddana nieznacznym modyfikacjom, a Nalot zostanie zastąpiony zupełnie nową rezerwą taktyczną– Inspiracją. Przyjrzyjmy się szczegółom.

SPIS TREŚCI

  Zmiany w Ostrzale artyleryjskim

  Do tej pory Twierdze posiadały dwie rezerwy bojowe: Ostrzał artyleryjski i Nalot. Pomimo podobnych efektów, rezerwy te różnią się rodzajem zadawanych uszkodzeń i sposobem działania.

  Obecnie rezerwa Ostrzał artyleryjski imituje salwę oddaną z kilku dział samobieżnych. Po jej aktywacji, pociski są wystrzeliwane z kierunku bazy sojuszniczej pod kątem około 50 stopni, powodując uszkodzenia od wybuchu. Wartości penetracji i uszkodzeń są obliczane oddzielnie dla każdego pocisku w salwie, więc zakres tych uszkodzeń jest trudny do przewidzenia. Możecie zadawać przeciwnikom zarówno bardzo duże, jak i dość niewielkie uszkodzenia.

  W aktualizacji 1.17 znacząco zmodyfikujemy rezerwę Ostrzał artyleryjski, tak by jej efekty były łatwiejsze do zrozumienia dla graczy. Teraz obszar uderzenia będzie widoczny dla obu drużyn, a spowodowane uszkodzenia, stałe i przewidywalne. Jednak miejcie oczy szeroko otwarte– Ostrzał artyleryjski uszkodzi wszystkie pojazdy znajdujące się w strefie rażenia, zarówno sojusznicze jak i wrogie.

  Rozmiar strefy rażenia i ilość wyrządzonych szkód zależą nie tylko od poziomu pojazdów w bitwie – VI, VIII lub X – ale także od poziomu samej rezerwy bojowej.

  Zastąpienie Nalotu Inspiracją

  Rezerwa Nalot zostanie zastąpiona rezerwą taktyczną Inspiracja. Odpowiednio w trybie Twierdz struktura Szwadron bombowców szturmowych zostanie zastąpiona przez nową strukturę Usługa logistyczna.

  Mechanika Inspiracji jest prosta i przypomina podobną rezerwę w trybie Linii frontu: zwiększa ona wydajność załogi pojazdu, który aktywował rezerwę, a także wszystkich sojuszników znajdujących się w określonym promieniu od niego, dodając procentową premię do kwalifikacji głównych każdego członka załogi.

  Rezerwa Inspiracja w równym stopniu zwiększa osiągi wszystkich sprzymierzonych załóg znajdujących się w konkretnym oddaleniu od pojazdu, który ją aktywował i pozostaje aktywna przez określony czas. Jeśli pojazd, który aktywował rezerwę Inspiracja ulegnie zniszczeniu, jej efekt zostanie utracony.

  Przygotowanie do bitwy

  Do walki będziecie mogli zabrać obie rezerwy - Ostrzał artyleryjski i Inspirację - jednocześnie. Dodatkowo, dowódca może wyznaczyć członków klanu, by ci aktywowali poszczególne rezerwy. W takim przypadku, jeden z nich zostanie Celowniczym, a drugi Inspirującym.

  Zdobywanie surowców przemysłowych

  Poprzednio na ilość zdobytych surowców przemysłowych wpływał fakt zastosowania w bitwie rezerw bojowych. W aktualizacji 1.17, ta zasada pozostaje w mocy. Jednak biorąc pod uwagę, że do bitwy można wziąć dwie rezerwy, łączna premia do surowców przemysłowych pozostanie taka sama, pod warunkiem, że wykorzystane są obie rezerwy.

  Konwersja struktur i rezerw

  • W aktualizacji 1.17 struktura Szwadron bombowców szturmowych zostanie zastąpiona strukturą Usługa logistyczna, z zachowaniem właściwych im poziomów.
  • Wszystkie przygotowane rezerwy bojowe na stanie zostaną zamienione na ilość surowców przemysłowych wydanych na ich przygotowanie.

  Jesteśmy pewni, że zmiany wprowadzone do rezerw bojowych otworzą przed Wami nowe opcje taktyczne i będą pomocne w odniesieniu chwalebnych zwycięstw. Powodzenia w bitwach klanowych, Dowódcy!

  Podyskutuj na Discordzie

  Zamknij