Aktualizacja 1.13: 2. test publiczny już tu jest!

2. test publiczny aktualizacji 1.13 trwa w najlepsze! Testy publiczne są dla nas źródłem bezcennych informacji, które pozwalają nam przygotować aktualizację do wprowadzenia na zwykłe serwery. Wiele zmian zdało już test w grze i wśród graczy World of Tanks, jednak pozostało jeszcze kilka kwestii do rozwiązania.

Pragniemy Wam podziękować za Wasze zaangażowanie i opowiedzieć Wam o dodatkach do mechaniki zadawania uszkodzeń pociskami OB, które chcielibyśmy zaimplementować w 2. teście publicznym. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Wasze pytania i przeanalizować sugerowane rozwiązania.

 • JAK DZIAŁAJĄ TESTY PUBLICZNE
 • KLIENT TESTU PUBLICZNEGO
JAK DZIAŁAJĄ TESTY PUBLICZNE

Pierwszy raz w testach? Przeczytajcie o zasadach testów publicznych w tym przewodniku.

Kwalifikacje: Rejestrację zamknięto 18 maja, więc wszyscy gracze, którzy zgłosili się do 17 maja, 22:59 CEST (20:59 UTC) mogą uczestniczyć w teście.

Informacje zwrotne: Prosimy o podzielenie się Waszymi opiniami i uwagami na temat tej wersji testu oraz zgłaszanie błędów w specjalnej sekcji na forum.

KLIENT TESTU PUBLICZNEGO

Aby uczestniczyć w teście z użyciem Wargaming.net Game Center, skorzystajcie z tego linku.

 • Wargaming.net Game Center pobierze wszelkie dodatkowe dane.
 • Zacznij grę!

WIĘCEJ O WARGAMING.NET GAME CENTER

Jakich zmian oczekiwać w 2. teście publicznym?

Uwaga: Efektywna penetracja pancerza pociskami OB po przebiciu ekranów zostanie zmniejszona. W poprzedniej wersji tej mechaniki zmniejszenie wartości przebicia pancerza było powiązane z grubością ekranu. Obecnie zmniejszenie wartości tego współczynnika będzie zależało od grubości ekranu i mnożnika.

Od czasu pierwszej Piaskownicy naszym głównym celem było zredukowanie uszkodzeń zadawanych frontalnie - i udało nam się to. Teraz pragniemy zrównoważyć szanse na przebicie i wysokość uszkodzeń zadanych bardziej podatnym obszarom na pojeździe, które zazwyczaj zakrywa osłona przeciwkumulacyjna (np. ekran, moduły zewnętrzne lub gąsienice). Teraz prawdopodobieństwo penetracji głównego pancerza po tym, jak pocisk OB przebije ekran znacznie się zmniejszy, zwłaszcza w przypadku pojazdów o słabym pancerzu bocznym. Dlatego prawdopodobieństwo otrzymania dużych uszkodzeń przy penetracji pociskiem OB także będzie mniejsze. Po przebiciu ekranu przeciwkumulacyjnego, efektywna penetracja pociskiem OB zostanie trzykrotnie pomniejszona o grubość tego ekranu. Na przykład:

 • W 1. teście publicznym pocisk OB o sile przebicia 100 mm po przejściu przez 20 mm ekranu przeciwkumulacyjnego spenetrował 80 mm głównego pancerza.
 • W 2. teście publicznym pocisk OB o sile przebicia 100 mm po przejściu przez 20 mm ekranu przeciwkumulacyjnego spenetruje 40 mm głównego pancerza.
Uwaga: Możliwe, że będziemy dodatkowo dostosować ten mnożnik podczas testu publicznego, aby osiągnąć jego optymalną wartość.

Co się stanie po zastosowaniu tych zmian na serwerze głównym?

Wprowadzenie zmian w mechanice artylerii i pocisków OB wpłynie całościowo na środowisko gry. Rozważamy Wasze informacje zwrotne i wątpliwości, które weźmiemy pod uwagę, pracując nad przyszłymi zmianami w nowych mechanikach, po ich wprowadzeniu do gry.

Zestawimy statystyczne kryteria dla poszczególnych grup pojazdów, w tym zmiany wartości zadawanych i otrzymywanych uszkodzeń, skuteczność itd. Przeanalizujemy też, które zmiany są konieczne dla poszczególnych jednostek lub grup pojazdów. Na ten proces składać się będą trzy etapy:

 1. Zbieranie danych statystycznych z głównego serwera
 2. Zdefiniowanie pojazdów, które wymagają modyfikacji
 3. Przygotowanie tych zmian do testów

Zmiany w pociskach OB

 • Pojazdy ze średnich i niskich poziomów polegające na grze pociskami OB. Obecnie Piaskownica i 1. test publiczny nie dały nam wystarczająco danych o tych pojazdach, abyśmy mogli podjąć decyzję o zmianach ich skuteczności. Będziemy uważnie śledzić sytuację po wprowadzeniu nowej aktualizacji i, w razie konieczności, wprowadzimy zmiany.
 • Zmiany w charakterystyce pojazdów z pociskami OB. Według danych otrzymanych z testu publicznego wprowadzone zmiany pozytywnie wpłynęły na skuteczność tych pojazdów. Dlatego zostaną one zawarte w nadchodzącej aktualizacji, ale po jej wprowadzeniu wartości skuteczności będą bacznie monitorowane dla każdego pojazdu.
 • Ciężko opancerzone pojazdy, szczególnie Object 279 early i T95/FV4201 Chieftain. Zazwyczaj te czołgi nie otrzymują głównych uszkodzeń od pocisków OB. Dlatego wpływ na skuteczność bojową tych pojazdów będzie minimalny. Zadawanie uszkodzeń przedniemu pancerzowi tych pojazdów pociskami OB będzie trudniejsze, ale to było do przewidzenia.

Zmiany w działach samobieżnych

 • Wartość penetracji pancerza dla alternatywnych pocisków OB. Ogólnie, działa samobieżne nie wykazują odchyleń ani wzrostu skuteczności. Będziemy przyglądać się wartości penetracji alternatywnych pocisków OB, aby mieć pewność, że będą one funkcjonować poprawnie w porównaniu ze standardowymi pociskami OB. Pragniemy zachować spójność w użyciu pocisków OB i nie zwiększać skuteczności jednego ich rodzaju względem drugiego. Pamiętając o tym, nie planujemy żadnych zmian w potencjale ogłuszenia pociskami standardowymi. Naturalnie, tak fundamentalne zmiany w skuteczności będą wymagać dodatkowego monitoringu tych wartości dla poszczególnych dział samobieżnych, zarówno podczas testu publicznego, jak i po wprowadzeniu nowej wersji gry.
 • Misje osobiste. Zdecydowanie te zmiany mogą potencjalnie wpłynąć na złożoność misji osobistych. Aby zrozumieć specyfikę i zakres zmian po wprowadzeniu aktualizacji zbierzemy dane i zaimplementujemy zmiany tam, gdzie będą konieczne.
 • Wykrywanie dźwiękiem i pozostałe mechaniki Obecnie dwie z trzech mechanik służących do przeciwdziałania artylerii są domyślnie dostępne dla graczy. Są to jasne smugi pocisków i znaczniki wystrzałów na minimapie. Trzecia mechanika jest dostępna jako atut dowódcy. Rozważamy możliwość nadania tej nowej umiejętności radiooperatorowi, ale nie wszystkie pojazdy go posiadają. Wtedy ta rola zostaje przypisana dowódcy. Jednak bierzemy też pod uwagę fakt, że dowódca ma obecnie najwięcej obowiązków, co wymusi na graczach konieczność wyboru między różnymi innymi atutami. Dlatego właśnie modyfikujemy Załogę 2.0. W tym przypadku skupiamy się na rozwiązaniu problemu dystrybucji obowiązków wśród załogi.
 • Amerykańska gałąź dział samobieżnych Zastosujemy zmiany dla M44 przed wprowadzeniem aktualizacji. Następnie będziemy śledzić statystyki dla pozostałych amerykańskich dział samobieżnych i wprowadzimy kolejne zmiany, w miarę potrzeby.

Szczerze doceniamy Wasz wkład w testowanie i udział w dyskusji na temat proponowanych zmian, który teraz jest dla nas jeszcze cenniejszy. Wskakujcie, weźcie udział w 2. teście publicznym i podzielcie się swoimi wrażeniami i uwagami!

Lista zmian dla 2. testu publicznego

Rozwiń

Naprawione błędy i dodane usprawnienia

 • Zastosowano zwiększony współczynnik redukcji siły przebicia pancerza pociskami OB wystrzelonymi z czołgów lub niszczycieli czołgów. Podczas interakcji z możliwymi do zniszczenia obiektami (jak zewnętrzne moduły lub ekrany) wartość penetracji pociskami OB zmniejszona będzie o trzykrotną wartość grubości napotkanej przeszkody.

 • Teraz można filtrować klasyfikację sezonową bitew rankingowych wg kategorii znajomych i klanowiczów.

 • Naprawiono problem z rekrutowanymi amerykańskimi i brytyjskimi członkami załogi (otrzymanymi za wypełnienie misji lub za fragmenty narodowe), którzy byli wyświetlani jako radziecka załoga.

 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że tekst „Wybierz unikalny styl jako nagrodę za ukończone etapy” wyświetlał się w oknie Przepustki bitewnej po wybraniu unikalnego stylu 3D.
 • Naprawiono niepoprawne wyświetlanie wartości uszkodzeń dla pocisków AP M111 i HE M101M2 w dziale M1918M1 kal. 155 mm dla M12 (amerykańskiego działa samobieżnego).

 • Naprawiono błędy związane z lokalizacją.
 • Naprawiono niektóre techniczne usterki.
Zwiń

Do boju!

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij