Rusza test publiczny 1.13!

Dołączcie do testu publicznego i wypróbujcie nowe elementy jednej z największych aktualizacji w historii gry, Dowódcy!

Podczas testu publicznego poznacie przeprojektowane mechaniki zadawania uszkodzeń pociskami OB i nowe sposoby na przeciwdziałanie działom samobieżnym. Stale też rebalansujemy i poprawiamy zachowanie czterech pojazdów premium VIII poziomu i sześciu czołgów, które możecie otrzymać za osiągnięcia w bitwach na mapie globalnej. Co więcej, wprowadzamy nowy tryb zwany Misją zwiadowczą, z nowymi elementami interfejsu i nie tylko. Do boju!

Przeprojektowane pociski OB

Kilka miesięcy temu przeprowadziliśmy serię ważnych iteracji Piaskownicy, w których przetestowaliśmy wszystkie możliwe zmiany w kluczowych mechanikach gry. Razem przeszliśmy długą drogę i osiągnęliśmy dobre rezultaty. Otrzymaliśmy pełen obraz wpływu nowej mechaniki na system gry i upewniliśmy się, że działa ona sprawnie i jest stabilna. Teraz wszyscy dowódcy mogą przetestować te ważne zmiany podczas testu aktualizacji 1.13.

Jednymi z najistotniejszych składowych testu w Piaskownicy, które dodamy do gry w tej aktualizacji będą dogłębnie przeprojektowane pociski OB. Naszym celem było zmodyfikowanie pocisków OB, przy zachowaniu cech, za które najbardziej je cenicie - ekscytującą, interesującą i unikalną rozgrywkę oraz wysokie szanse na zadanie uszkodzeń. Musieliśmy poradzić sobie z wieloma problemami, ale udało nam się! Oto szybkie streszczenie działania nowej mechaniki zadawania uszkodzeń pociskami OB.

1. W nowym systemie pociski OB będą mogły przebić pancerz i zadać uszkodzenia w miejscu uderzenia.

Po uderzeniu w pancerz pocisk OB nadal będzie próbował się przebić, ale jeśli nie ma wystarczającej siły penetracji, jego uszkodzenia będą obliczane w punkcie zetknięcia się z pancerzem. Jednocześnie, po eksplozji, wewnątrz pojazdu utworzą się małe kawałki szrapnelu (odłamki). Odłamki rozniosą się po wnętrzu pojazdu i zranią członków załogi, uszkodzą moduły oraz sam pancerz. Promień rozprysku będzie taki sam jak promień wybuchu w obecnym systemie.

Teraz istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy grubością pancerza i uszkodzeniami: im grubszy pancerz, tym są one mniejsze. Dowódcy czołgów ciężkich z dobrym pancerzem przednim będą mogli odetchnąć, ponieważ utrzymają teraz mniejsze uszkodzenia od pocisków OB. Wykorzystanie pocisków OB w średnich i małych kalibrach będzie miało więcej sensu, ponieważ zapewnią one przynajmniej minimalne uszkodzenia przy trafieniu w pancerz.

2. W nowej mechanice pociski OB będą mogły przebijać ekrany, a także gąsienice i koła pojazdów kołowych w miejscu uderzenia. Przebiją się również przez obiekty, które są nieistotne i możliwe do zniszczenia (ogrodzenia, struktury, które można zburzyć itd.).

Ich zachowanie będzie przypominać reakcje na pociski przeciwpancerne. Jednak jeśli, po przebiciu ekranu, pocisk PP uderzy w pancerz grubszy niż wartość penetracji pocisku, nie zostaną zadane żadne uszkodzenia. W takiej sytuacji pociski OB wywołują efekt odłamków i tym samym gwarantują uszkodzenia. Jeśli pocisk OB przebije ekran i wybuchnie na pancerzu, zada uszkodzenia. Wysokość uszkodzeń zależeć będzie od grubości płata pancerza, na którym doszło do eksplozji.

Jeśli pocisk OB nie przebije ekranu i nie dosięgnie pancerza, nie spowoduje żadnych uszkodzeń. Aby sprawić, by pociski OB przebijały ekrany będziecie musieli wziąć pod uwagę grubość i nachylenie tych ekranów.

3. Dostosowaliśmy techniczne charakterystyki pojazdów polegających głównie na pociskach OB.

Podczas prób w Piaskowicy, mieliśmy pewne obawy względem KV-2, Type 5 Heavy, XM551 Sheridan i innych pojazdów polegających na grze pociskami OB. Ostatnio poświęciliśmy im supertest. Dostosowaliśmy ich zachowanie zgodnie z jego wynikami.

Po wszystkich testach przekonaliśmy się, że nowa mechanika działa i rozwiązuje problemy, które zamierzaliśmy wyeliminować. Dołączcie do testu publicznego i wypróbujcie te fundamentalne zmiany, którym poświęciliśmy tak dużo czasu!

Nowe taktyczne elementy do przeciwdziałania działom samobieżnym

Wraz z rozpoczęciem aktualizacji 1.13, gracze innymi pojazdami niż działa samobieżne będą dysponowali 3 taktycznymi rozwiązaniami, które pozwolą im zwalczać wspomniane pojazdy.

 1. Wykrywanie dźwiękiem (znane również jako Szósty zmysł dla arty)
 2. Jaśniejsze smugi pocisków
 3. Znaczniki wystrzałów na minimapie

Zacznijmy od ostatniego punktu.

Dowódcy będą mieli do opanowania nowy specjalny atut - wykrywanie dźwiękiem. Gdy działo samobieżne wystrzeli pocisk, gracze w obrębie rażenia zobaczą specjalny znacznik. Pojawi się on, gdy ich pojazd znajdzie się wewnątrz narażonej strefy. Zależnie od szybkości pocisku i przebytej odległości, będziecie mieć chwilę, aby zareagować. Te sekundy mogą wystarczyć, by umknąć z pola rażenia lub obrócić pojazd w celu wystawienia na ostrzał grubszej części pancerza i zmniejszyć ilość otrzymanych uszkodzeń. Wykrywanie dźwiękiem okazało się przydatne zarówno dla zwrotnych jak i wolnych pojazdów, ale wydobycie jego pełnego potencjału może zająć Wam trochę czasu.

Jasne i dobrze widoczne smugi pocisków staną się ważnym taktycznym wsparciem dla graczy innymi typami pojazdów. Takie smugi pocisków pozwolą Wam lepiej określić przybliżone położenie pozycji działa samobieżnego i kierunek jego ognia. To z kolei umożliwi Wam znalezienie lepszego schronienia przed ogniem artyleryjskim.

Gdy pocisk artyleryjski uderzy w ziemię, pojazd lub inny obiekt, w tym miejscu na minimapie pojawi się znacznik strzału. Będzie on widoczny przez 10 sekund, a potem zniknie. Na mapie znajduje się niewiele pozycji dla dział samobieżnych, zatem w połączeniu z jaśniejszymi smugami pocisków, znaczniki te pozwolą Wam precyzyjniej określić pozycję i cele wrogiej artylerii. Co więcej, gdy pojawi się znacznik strzału, możecie mieć pewność, że nie otrzymacie nadchodzących z góry uszkodzeń przez następne 10-20 sekund, co daje Wam czas na znalezienie osłony i zaplanowanie następnego posunięcia.

Zmiany dla dział samobieżnych

Działa samobieżne będą miały teraz do dyspozycji trzy typy pocisków. Każdemu z nich przypisane jest odmienne przeznaczenie bojowe, trajektoria i prędkość. Przyjrzyjmy się każdemu z nich.

StandardowY
 • Penetracja
 • Uszkodzenia
 • Promień rażenia
 • Uszkodzenia modułów
 • Ogłuszenie
Ogłusza załogę. Ma duży promień rażenia i może uszkodzić jednocześnie kilka celów. Zadaje małe uszkodzenia. Nie uszkadza modułów, ani nie rani załogi, jeśli trafi bez przebicia. Ma niską prędkość pocisków, ale trajektorię lotu o wysokim kącie.
AlternatywnY
 • Penetracja
 • Uszkodzenia
 • Promień rażenia
 • Uszkodzenia modułów
 • Ogłuszenie
Nie ogłusza załogi. Ma przyzwoitą penetrację, ale mały promień rażenia. Zadaje wyższe uszkodzenia. Zadaje uszkodzenia modułom / rani członków załogi, jeśli trafi z przebiciem. Ma wyższą prędkość pocisków, ale trajektorię lotu o niższym kącie.
TaktycznY
 • Penetracja
 • Uszkodzenia
 • Promień rażenia
 • Uszkodzenia modułów
 • Ogłuszenie
Nie ma promienia rażenia ani efektu ogłuszenia. Zadaje najwyższe uszkodzenia po przebiciu. Może uszkodzić tylko jeden cel. Ma najwyższe prędkość pocisków i współczynnik penetracji, ale trajektorię o najniższym kącie lotu.

 1. Standardowe pociski OB: najłatwiejsze w użyciu pociski; zadają małe uszkodzenia i ogłuszają przeciwników jednym strzałem. Pociski te będą też najwolniejsze ze wszystkich trzech rodzajów, ale otrzymają wygodniejszą, bardziej zakrzywioną trajektorię.
 2. Alternatywne pociski OB: nie wywołują ogłuszenia i mają stosunkowo niewielki promień rażenia, ale posiadają lepszą siłę przebicia i powodują wyższe uszkodzenia na strzał niż standardowe pociski. Te pociski są też szybsze, ale odznaczają się mniejszym kątem trajektorii lotu.
 3. Taktyczne pociski PP: jeśli poprzednie dwa typy nie zadziałają, spróbujcie wykorzystać ten typ pocisku, który może trafić tylko jeden cel. Ich siła przebicia jest wyższa od tej u OB, a ich prędkość jest największa ze wszystkich trzech typów, co pozwala im zadawać poważne uszkodzenia. Jednak pamiętajcie, że ich trajektoria wykazuje się największą płaskością, czyli podróżują one pod najmniejszym kątem względem podłoża.

W nowym systemie będziecie musieli używać pełnego spektrum typów pocisków w różnych sytuacjach na polu bitwy, aby uzyskać większą strategiczną przewagę. Opanujcie ich użycie i zapewnijcie sobie zwycięstwo!

Te zmiany w arsenale artylerii doprowadziły do przeobrażenia w interfejsie dla graczy działami samobieżnymi. Teraz będziecie mogli z łatwością zobaczyć, który typ amunicji jest załadowany, a każdy rodzaj pocisku będzie miał kolorowe znaczniki (zielony i czerwony), które pokażą, czy jesteście w stanie dosięgnąć celu, czy nie. Co więcej, interfejs wyświetli skalę przybliżenia. Przewijając kółkiem myszy, możecie przechodzić ze zwyczajowej artyleryjskiej perspektywy z powietrza na widok trajektorii.

Kolejnym ważnym elementem jest zmodyfikowany atut Intuicja, który nadal będzie dostępny dla ładowniczego, do wyszkolenia. Stanie się on umiejętnością, która pozwoli Wam szybko zmieniać typy pocisków i będzie można ją zastosować zarówno dla dział samobieznych jak i i pozostałych pojazdów w grze.

Po teście w Piaskownicy zauważyliśmy, że skuteczność taktycznych pocisków PP okazała się niższa, niż zakładaliśmy. Aby rozwiązać ten problem, zwiększyliśmy ich uszkodzenia na strzał i ulepszyliśmy kąt trajektorii lotu, aby był wygodniejszy. W rezultacie, skuteczność bojowa pocisków PP wzrosła. Zmiany te nie wpłynęły na popularność tego rodzaju amunicji - PP pozostały pociskami sytuacyjnymi, które wymagają dobrze przemyślanego użycia.

Zaobserwowaliśmy, że taktyczne pociski PP są mniej popularne od OB wśród pojazdów zadających wysokie uszkodzenia na strzał. Działom samobieżnym trudniej jest trafić cel taki jak G.W. E 100, T92 HMC, czy Conqueror Gun Carriage, zatem nagroda za celne strzały w tych pojazdach powinna być adekwatna. Z tego powodu postanowiliśmy nieco zwiększyć uszkodzenia na strzał dla pocisków PP dla tych konkretnych pojazdów.

Będziemy monitorować skuteczność bojową tych pojazdów i artylerii ogółem, a w razie potrzeby, dostosujemy charakterystyki zarówno dział samobieżnych jak i ich pocisków.

Rebalans pojazdów nadal trwa!

Kontynuujemy prace balansujące nad popularnymi czołgami premium oraz poprawiamy ich skuteczność bojową. W aktualizacji 1.12.1 zrównoważyliśmy cztery pojazdy z VIII poziomu. Tym razem trzy czołgi lekkie z różnych krajów otrzymają swoje ulepszenia. Aktualizujemy ich parametry bojowe i zwiększamy ich atuty, aby podkreślić ich styl gry. Jednocześnie kolejne kilka pojazdów premium w potrzebie rebalansu już zmierza do supertestu. Zostańcie z nami, aby dowiedzieć się więcej o kolejnej serii ulepszeń!

VIII M41D , zmodernizowana wersja amerykańskiego M41A3 Walker Bulldog, teraz stanie się nieustraszonym szybkim i zwrotnym zwiadowcą. Nieco zwiększyliśmy jego maksymalną prędkość jazdy w przód, a jego zakres widzenia zmieniliśmy z 390 na 410 metrów.

Brytyjski VIII FV1066 Senlac także otrzymał większe pole widzenia (z 400 m na 410 m), a jego działo stało się celniejsze. To sprawi, że ten pojazd stanie się bardziej konkurencyjny.

VIII T92 otrzymał trochę większą siłę przebicia zarówno pociskami standardowymi jak i specjalnymi. Wprowadzone ulepszenia pomogą mu nie tyko sprawnie spełniać rolę aktywnego zwiadowcy, ale także zwiększą jego szanse na zadanie uszkodzeń.

Poza czołgami lekkimi, usprawniliśmy też niszczyciel czołgów specjalizujący się w zasadzkach, VIII ISU-130 . Ten pojazd ma teraz zwiększoną moc silnika oraz poziome kąty celowania. Zwiększyliśmy też jego siłę przebicia zarówno standardowymi jak i specjalnymi pociskami, a także prędkość standardowych pocisków OB. Teraz, grając tą jednostką, będziecie mogli wygodniej strzelać i zadawać uszkodzenia z większych dystansów.

VIII ISU-130
Moc silnika
600 KM (▲ 10 KM)
Prędkość pocisku standardowego
960 m/s (▲ 62 m/s)
Prędkość pocisku odłamkowo-burzącego
850 m/s (▲ 148 m/s)
Penetracja pociskiem specjalnym
212 mm (▲ 25 mm)
Penetracja pociskiem standardowym
238 mm (▲ 23 mm)
Limity obrotu działa
–10/10° (▼ 8/0°)
Amunicja
35 szt. (▲ 10 szt.)
VIII T92
Penetracja pociskiem standardowym
189 mm (▲ 14 mm)
Penetracja pociskiem specjalnym
230 mm (▲ 20 mm)
VIII FV1066 Senlac
Zasięg widzenia
410 m (▲ 10 m)
Rozrzut na 100 m
0,35 m (▼ 0,03 m)
VIII M41D
Zasięg widzenia
410 m (▲ 20 m)
Prędkość maksymalna / cofania
68/24 km/h (▲ 3/2 km/h)
   
VIII
ISU-130
VIII
T92
VIII
FV1066 Senlac
VIII
M41D

Przyjrzeliśmy się bliżej osiągom bojowym następujących 6 czołgów, które można otrzymać za osiągnięcia w bitwach na mapie globalnej:

Kilka lat temu poprawiliśmy już charakterystyki czołgów X poziomu (M60 i 121B), ale nadal jest tu trochę do zrobienia. Rozgrywka tymi pojazdami nie zmieni się, ale chcemy wykorzystać tę okazję, by poprawić niektóre z ich bojowych parametrów, aby lepiej spełniały się w swoich rolach. Spójrzmy na każdy pojazd z osobna.

M60 otrzymał trwalszy pancerz wieży, który pozwoli mu lepiej sobie radzić w bitwach na krótkim i średnim dystansie.

Ulepszyliśmy pancerz wieży 121B poprzez wzmocnienie jej górnego przedniego płata. Co więcej, ten chiński czołg średni ma teraz szybszy czas ładowania, co oznacza, że jego uszkodzenia na minutę nieco wzrosły. Co więcej, ulepszyliśmy jego maksymalną prędkość jazdy w przód.

Chcemy też zaktualizować charakterystyki czołgów-nagród z poziomów VII-VIII. Dostępność tych pojazdów wzrasta, zatem grono ich odbiorców także rośnie. Czas najwyższy zrewidować ich skuteczność i dostosować ich do obecnego środowiska gry.

Chieftain/T95 otrzymał wygodniejsze działo z ulepszoną stabilizacją i zmniejszonym czasem przeładowania. Co więcej, ten pojazd posiada teraz zwiększony zakres widzenia i większą moc silnika.

KV-4 Kreslavskiy ma więcej PW. Wzmocniliśmy także przedni płat pancerza jego wieży i boki jarzma działa. Jego silnik stał się mocniejszy, a maksymalna prędkość jazdy w przód zwiększyła się. Wszytko to przyczyni się do zwiększenia żywotności tego czołgu ciężkiego.

Wprowadziliśmy niewielkie zmiany także do IS-5 i T23E3. Stabilizacja działa tych pojazdów została usprawniona, a kąty opuszczenia działa tego radzieckiego czołgu zwiększyliśmy z –5 do –7 stopni.

VIII Chieftain/T95
Moc silnika
850 KM (▲ 100 KM)
Rozrzut działa podczas ruchu i przy obrocie kadłuba
–22% (▼ 22%)
Rozrzut działa przy obrocie wieży
–22% (▼ 22%)
Zasięg widzenia
400 m (▲ 20 m)
Czas przeładowania działa
7,5 s (▼ 0,8 s)
VIII IS-5 (Object 730)
Rozrzut działa podczas ruchu i przy obrocie kadłuba
–17% (▼ 17%)
Rozrzut działa przy obrocie wieży
−38% (▼ 38%)
Kąt opuszczenia lufy
−7° (▼ 2°)
VIII KV-4 Kreslavskiy
Prędkość maksymalna
40 km/h (▲ 10 km/h)
Moc silnika
1350 KM (▲ 150 KM)
Rozrzut działa podczas ruchu i przy obrocie kadłuba
−38% (▼ 38%)
Punkty wytrzymałości
1700 PW (▲ 200 PW)
Ulepszony pancerz wieży
 
VII T23E3
Rozrzut działa podczas ruchu i przy obrocie kadłuba
−30% (▼ 30%)
X 121B
Prędkość maksymalna / cofania
55/25 km/h (▲ 5/5 km/h)
Czas przeładowania działa
8,1 s (▼ 0,6 s)
Ulepszony pancerz kadłuba i wieży
 
X M60
Ulepszony przedni pancerz kadłuba i wieży
 
   
VIII
Chieftain/T95
VIII
IS-5 (Object 730)
VIII
KV-4 Kreslavskiy
VII
T23E3
X
121B
X
M60

Zmiany w interfejsie wyboru trybu

Ulepszyliśmy interfejs wyboru trybu w garażu, aby był bardziej przejrzysty i dawał więcej informacji. Teraz wygodniej będzie się Wam wybierało tryb bitwy. Zamiast rozwijanego menu po prawej od przycisku „Bitwa!”, wprowadzimy standardowy pełnowymiarowy ekran z osobnymi okienkami dla poszczególnych trybów. Bitwy losowe i inne popularniejsze tryby będą miały większe okna. Inne stałe tryby będą wyświetlać się w mniejszych okienkach.

 • Główny tryb wyświetlania
 • Alternatywny tryb wyświetlaniaSzczegółowe informacje o trybie gry
Nazwa i logo trybu gry
Krótki opis; wielkość drużyny; dozwolone poziomy pojazdów
Menu rodzaju bitwy dla bitew losowych
Nagrody do zdobycia w trybie
Przycisk wyboru alternatywnego trybu wyświetlania
Daty i plan dla trybu gry
Szczegółowe informacje o trybie gry
Nazwa i logo trybu gry
Krótki opis; wielkość drużyny; dozwolone poziomy pojazdów
Menu rodzaju bitwy dla bitew losowych
Nagrody do zdobycia w trybie
Przycisk wyboru alternatywnego trybu wyświetlania
Daty i plan dla trybu gryPoziom postępu w trybie gry
Poziom postępu w trybie gry
Poziom postępu w trybie gry
Poziom postępu w trybie gry
Poziom postępu w trybie gry
Poziom postępu w trybie gry

Każdy tryb będzie miał podgląd i bardziej szczegółowy opis na osobnej stronie, informujący o zasadach i nagrodach. Będziecie mogli śledzić swoje postępy w niektórych trybach.

Odkryjcie nowe mapy i misję zwiadowczą!

Aktualizacja 1.13 przyniesie nowy tryb w World of Tanks - Misję zwiadowczą. W tym eksperymentalnym trybie będziecie mogli wypróbować mapy, które przechodzą przez ostatni etap prac rozwojowych. Będzie to platforma dla współpracy między twórcami a graczami, stworzona w celu ulepszenia i doszlifowania nowych lokacji.

Po rozegraniu określonej liczby bitew w Misjach zwiadowczych, będziecie mogli zagłosować na jedną z trzech map poddanych Waszej ocenie (ta liczba może się zmienić w przyszłości) i wypełnić ankietę. Wasze opinie pomogą nam lepiej zrozumieć poprawki, które musimy wnieść do gry, by zbalansować określone mapy, aby dostarczały jeszcze więcej zabawy.

Bitwy w misji zwiadowczej będą odbywały się na VIII - lub wyższym - poziomie, odbywając się na zasadach standardowych bitew. W tym trybie:

 • Misje osobiste nie będą dostępne, ale będziecie mogli ukończyć misje bojowe (w tym misje dzienne).
 • Ekonomia bitwy pozostanie taka sama jak w bitwach losowych.
 • Będziecie mogli zdobywać punkty przepustki bitewnej.

Będziecie mogli zdobyć różne nagrody za uczestnictwo w tym trybie.

Nadal pracujemy nad Misją zwiadowczą i usprawniamy system zbierania informacji zwrotnych. Potrzebujemy Waszej pomocy natychmiast, zatem dołączcie do testu publicznego, wypróbujcie ten tryb i podzielcie się wrażeniami! Więcej szczegółów o Misji zwiadowczej podamy później, zatem zostańcie z nami!

Rebalans mapy Mińsk

Po analizie statystyk i Waszych komentarzy zdecydowaliśmy się wprowadzić kilka zmian w mapie Mińska. Zmodyfikowaliśmy też nieco warstwę wizualną, aby rozwiązać pewne problemy z rozgrywką i urozmaicić oraz umilić bitwy na tej mapie.

W Mińsku mamy teraz jesień i widoczność na tej mapie polepszyła się na niektórych obszarach. Usunęliśmy też niektóre obiekty, które przeszkadzały w prowadzeniu ostrzału i zoptymalizowaliśmy głośność pojawiających się na tej mapie helikopterów i samolotów. Teraz hałas nie będzie odciągał Waszej uwagi od akcji na polu bitwy.

Podążając za Waszymi uwagami, obniżyliśmy poziom wody w rzece Świsłocz, a w zamian zyskaliśmy dostęp do wielu wzgórz i nizin. Dodaliśmy też przejścia między nimi. Teraz będziecie mogli szybko zmieniać flanki i docierać do dodatkowych pozycji strzeleckich.

W niektórych miejscach zmieniliśmy czerwoną linię, która wyznacza granicę mapy. To doprowadziło do powstania dodatkowych bezpiecznych przejść, które pozwolą uniknąć nieprzyjacielskiego ognia od pojazdów w centrum.

Pracując nad ulepszeniami mapy Mińska, staraliśmy się zachować historyczny wygląd białoruskiej stolicy, jednocześnie ułatwiając rozgrywkę różnymi klasami pojazdów na tej mapie. Obecnie mapa ta zaoferuje więcej możliwości oskrzydlania i pozwoli drużynom używać nowych kreatywnych taktyk.

Ulepszenia interfejsu

Kontynuujemy wprowadzanie najlepszych rozwiązań z popularnych modyfikacji do gry, aby jeszcze bardziej urozmaicić Wasze doświadczenia z rozgrywki. Teraz możecie śledzić poziom PW zarówno Waszych sojuszników jak i przeciwników na liście graczy oraz na minimapie. Będziecie też mogli łatwiej przeanalizować sytuacje na polu bitwy i znaleźć nowe okazje do ataku lub ucieczki dzięki kamerze dowódcy.

Wszystkie trzy modyfikacje można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach, w zakładce „Ogólne”.

Zbliża się sezon 5. Przepustki bitewnej!

5. sezon epickiego wydarzenia skupiającego się na postępach jest już za rogiem! Będzie ono trwało przez 3 miesiące, a składać się na nie będą trzy rozdziały, po 50 kolejnych etapów każdy. 5. sezon Przepustki bitewnej przyniesie trzy nowe pojazdy podstawowe:

Będziecie mogli wybrać jeden z trzech nowych stylów progresywnych dla trzech pojazdów podstawowych na początku każdego rozdziału. Te zupełnie nowe style zmieniają swój wygląd i otrzymują nowe elementy 2D i 3D po ukończeniu niektórych etapów postępu. Po ukończeniu każdego rozdziału sezonu możecie zdobyć unikalnego członka załogi.

Ponadto, wydłużyliśmy listę trybów gry, w których możecie zdobywać punkty przepustki bitewnej. Teraz możecie je także otrzymać podczas gry na Linii frontu i w Misji zwiadowczej, czyli w naszym nowym trybie, w którym testujemy projekty nowych map. W 5. sezonie będziecie też mogli zdobyć nowe wyposażenie z nagród - Cichy układ wydechowy z nagród. Opowiemy Wam o 5. sezonie Przepustki bitewnej w poświęconym mu artykule, który poprzedzi jego premierę, zatem zostańcie z nami!

Bitwy rankingowe sezon X

Nowy sezon testowy - Sezon X - wkracza do bitew rankingowych w znacznie odmienionej formie. To autonomiczne wydarzenie w grze nie jest powiązane z przyszłym cyklem bitew rankingowych 2021–2022 i wprowadzi zaktualizowany format bitew. Będą one rozgrywane z udziałem dwóch drużyn po 10 graczy, zamiast 15, co da Wam więcej możliwości wpłynięcia na wynik bitwy. Do tego:

 • Liczba szewronów, które należy zdobyć, aby awansować, także zostanie zmniejszona. Teraz zdobywanie nowych stopni i docieranie do nowych lig będzie przysparzało mniej problemów.
 • Sezon testowy potrwa dwa tygodnie, a nie, jak zwykle, trzy. Jego skrócenie spowoduje, że intensywność starć sięgnie zenitu.
 • System doświadczenia roli został jeszcze bardziej dopasowany do charakterystyk i funkcji pojazdów w bitwie.

Będziecie mogli zdobyć nowe ulepszone wyposażenie (Ulepszoną sprężarkę), zupełnie nowe dyrektywy Zamiennik filtra paliwa i inne nagrody. Potrzebujemy Waszych opinii, aby zadecydować o formacie kolejnego cyklu bitew rankingowych 2021-2022, zatem dołączcie do walki i podzielcie się wrażeniami! Dowiedzcie się więcej o eksperymentalnym Sezonie X bitew rankingowych w poświęconym mu artykule.

SZCZEGÓŁY SEZONU X

Zamiana fragmentów schematów

Ulepszyliśmy nieco system schematów. Teraz kraje z różnych narodowych formacji z kampanii misji osobistych Drugi front będą ze sobą współpracować.

Jeśli, podczas składania schematu danego pojazdu, zabraknie Wam narodowych fragmentów, możecie je zastąpić narodowymi fragmentami sojuszniczych krajów po kursie 1:6. Na przykład, jeśli nie macie wystarczająco dużo chińskich fragmentów narodowych, aby stworzyć chiński pojazd, możecie użyć radzieckich fragmentów narodowych, ale będzie ich trzeba 6 razy więcej.

Przy takiej wymianie możecie wykorzystać fragmenty narodowe jedynie jednej narodowości. Na przykład, aby zastąpić 10 chińskich fragmentów, będziecie potrzebować 60 radzieckich fragmentów, ale nie możecie użyć 5 chińskich fragmentów i zastąpić pozostałe 5 radzieckimi fragmentami w liczbie 30.

Oto kraje w narodowych formacjach:

 • Alianci: Polska, Wielka Brytania, USA
 • Blok: Niemcy, Japonia
 • Koalicja: Czechosłowacja, Francja, Włochy, Szwecja
 • Unia: Chiny, ZSRR

Aby zastąpić narodowy fragment sojuszniczym odpowiednikiem:

 • Udajcie się do wyszukiwarki fragmentów dla określonego pojazdu.
 • Wybierzcie jeden z sojuszniczych narodów.

Wypróbujcie przeprojektowane pociski OB i inne nowości, Dowódcy!

 • JAK DZIAŁA TEST PUBLICZNY
 • KLIENT TESTU PUBLICZNEGO
JAK DZIAŁA TEST PUBLICZNY

Pierwszy raz w testach? Przeczytajcie o zasadach testów publicznych w tym przewodniku.

Kwalifikacje: Rejestrację zamknięto 18 maja, więc wszyscy gracze, którzy zgłosili się do 17 maja, 22:59 CEST (20:59 UTC) mogą uczestniczyć w teście.

Informacje zwrotne: Prosimy o podzielenie się Waszymi opiniami i uwagami na temat tej wersji testu oraz zgłaszanie błędów w specjalnej sekcji na forum.

KLIENT TESTU PUBLICZNEGO

Aby uczestniczyć w teście z użyciem Wargaming.net Game Center, skorzystajcie z tego linku.

 • Wargaming.net Game Center pobierze wszelkie dodatkowe dane
 • Zacznij grę

WIĘCEJ O WARGAMING.net GAME CENTER

Lista zmian (w j. angielskim)

Rozwiń

Główne zmiany

High-Explosive Shells

Changes to HE Shell Damage Mechanics

 • HE shells interact with the armor at the point of impact. Shell fragmentation on the armor does not cause damage. The burst affects only destructible objects (trees, fences, etc.).
 • When an HE shell hits a target, it will always cause damage (although, sometimes it can be low) due to spall created inside the enemy vehicle.
 • HE shells can penetrate destructible objects and screens, including tracks, guns, etc. (similar to AP shells that lose penetration value).
 • The probability of causing critical damage to internal modules and crew members was decreased.
 • The basic (displayed) parameters of HE shells remain the same.
 • The icon of HE shells was changed for all vehicle types except SPGs.

The armor penetration indicator was improved. It now properly displays the probability of causing damage with HE shells:

 • Red—probability of causing damage is extremely low.
 • Yellow—damage will be caused, but not in full (without penetration).
 • Green—high probability of penetrating armor and causing full damage.

Messages regarding shot results were added:

 • Four messages were added: "Screen not penetrated", "Track not penetrated", "Wheel not penetrated", "Armor not hit".
 • The new messages allow players to understand why no damage was caused after a hit.
 • The new messages work for all shell types.

Changes were made to the technical characteristics of vehicles with HE-based gameplay.

Hints for loading screens that appear after pressing F1 were changed.

Some interface text and elements related to HE shells were changed.

New settings in the game client were added, and the operations of existing settings were revised.

SPGs

The concept of three shell types was implemented for most SPGs (the usage of a shell with stun as standard ammo) in the game:

 • Shell 1—HE shell with stun, a large burst radius, and low damage per shot. This shell type cannot damage internal modules or injure crew members without armor penetration. It has a low shell velocity, but the trajectory is more comfortable for firing.
 • Shell 2—HE shell with no stun, a small burst radius, and high damage per shot. There are no restrictions for critical hits. This shell also has a higher velocity but a lower angle trajectory.
 • Shell 3—AP or HEAT shell with high penetration but relatively low damage per shot. The trajectory of this shell type is the flattest and travels at the lowest angle to the ground.
 • The shells are roughly equivalent and differ insignificantly in cost. There are no special shells.
 • Missing shells for SPGs were added (new Shell 3 and new Shell 2, in some cases). Unnecessary shells with similar parameters for the same guns in different vehicles were removed.
 • The hit effects of SPG shells were reworked.
 • The HE shell icons for SPGs were changed. The icons of stunning and non-stunning HE shells for SPGs are different.

The battle interface for SPGs was changed:

 • Each shell type will have firing line indicators that inform you whether this shell can reach what you’re aiming at.
 • Each shell type will have a timer that shows how quickly the shell will reach the target.
 • A camera position indicator (zoom scale) was added.
 • An alternative camera control mode in Artillery Aim was added (the camera moves forwards or backwards and rotates around the SPG's location).
 • By scrolling the mouse wheel, you can switch aiming modes from the regular top-down view of Artillery mode to Trajectory View.

A separate tab with Artillery Aim options was added to the settings in the game client.

 • The option to enable/disable firing line indicators inside the aiming circle for different shell types was added.
 • The option to enable/disable the camera position indicator (zoom scale) was added.
 • The option to enable/disable the smooth camera zoom was added.
 • The option to enable/disable the automatic aiming mode switch was added.
 • The option to select the camera control mode in Artillery Aim (standard/alternative) was added.
 • The option to select an aiming mode when switching to Artillery Aim (last used/selected in settings) was added.

New features to counteract SPGs were added:

 • SPG shell tracers were made brighter.
 • Field of fire markers (SPG hit markers) are now displayed on the minimap.
 • The indication about incoming SPG fire (Sound Detection skill) was added.

The mechanic of quick shell-type swap was added via the reworked Intuition skill.

Sound effects were reworked.

Shell parameters were changed for most SPGs.

Hints for loading screens that appear after pressing F1 were changed.

Some interface text and elements related to SPG shells and new skills were changed.

Changes to Blueprint Fragments

When creating a blueprint for a specific vehicle, if you don't have enough national fragments, you can substitute them with the national fragments of an allied nation (formations in the "Second Front" Personal Missions campaign) at a 1:6 ratio.

Recon Mission Mode

In this mode, players will be able to try out maps that are in the late stages of development. Game features:

 • Battles in Recon Mission will follow the rules of Standard Battles.
 • Battle results will be added to the statistics of Random Battles.
 • The battle economy will be the same as in Random Battles.
 • Personal Missions will be unavailable, but you’ll be able to complete other battle missions (including Daily Missions).
 • Three maps are now available for your exploration.
 • The maps are ready in terms of gameplay, but some bugs and the quality of art objects should be improved.
 • The mode has a progression that includes 50 battles. Its completion is rewarded with days of WoT Premium Account, directives, camouflage patterns, and a medal.
 • After completing certain conditions, questionnaires will become available to players. You can complete them to share your opinion with the developers.
 • The best maps, determined by players' opinions, will be considered for addition to the game.

Battle Mode Selector

The battle mode selector is now displayed in full-screen mode.

Each available battle mode is represented by a separate tile.

The mode time contains information about the status, rules, availability, schedule, and mode rewards, as well as a link to the page with detailed information about the mode.

The tiles of some modes have an alternate display that contains information about the player's progress in the mode. For example, the Battle Pass level and the number of points to achieve the next level.

On the Random Battle tile, players can select their preferred battle types (Assault, Encounter Battle, Grand Battle).

Battle Pass: Summer 2021

The content for the new season was updated:

 • The interface of the main screen, the screen for selecting rewards, and the congratulation screens was improved.
 • Information about the vehicles in the 3D style selection window was added.
 • Integration with the Frontline and Recon Mission modes was implemented.
 • The Ranked Battles format was changed. For Season X, battles will take place between two teams of 10 players.
 • The role model and related interfaces were revised.
 • Rewards for Leagues within Season X were revised.
 • Improved versions of Turbocharger and Improved Hardening were implemented.
 • Directives for Turbocharger, Improved Aiming, and Low Noise Exhaust System were implemented.
 
 

Battle Interface Improvements

New camera types were added:

 • "Commander Camera" offers additional camera zoom levels during the battle for a better vantage point,
 • while "Tactical View" gives the possibility to look over obstacles to observe enemy activity.

There is the possibility to see how much health individual allies or enemies have left. This can be seen on the minimap and in the playerlist when pressing ALT.

These new features can be configured or turned off in the settings.

Map Changes

The Minsk map underwent some changes.

 • Gameplay changes:
  • We changed the red line that marks the border of the map in some places. This will create areas with additional safe passageways and help avoid fire from enemy vehicles in the center.
  • We lowered the water level in the Svisloch River, which resulted in the formation of many hills and lowlands. We also provided additional passages through it.
  • A subway construction site was added.
  • Additional hills were added in the park next to the avenue, and foliage was reworked.
  • Cover at bases and in some other places was added. Gaps in concrete block covers were closed.
  • We also removed some objects that interfered with shooting in various places.
 • Visual Changes:
  • The map setting was changed to Autumn.
  • We also optimized the volume of flying helicopters and planes on the map.
  • Radio communication between helicopter pilots was added.
  • We changed the wind's noise and added thunderstorm sounds to the opera house area.

U.S.S.R.

 • SU-122A
  • Added the 53-BR-540B shell for the 152 mm Howitzer D-1. Damage: 380 HP. Penetration: 160 mm. Shell velocity: 492 m/s.
  • Added the 53-OF-540V shell for the 152 mm Howitzer D-1. Damage: 650 HP. Penetration: 48 mm. Shell velocity: 439 m/s.
  • Changed the damage value of the 53-OF-531 shell in 152 mm Howitzer D-1 from 600 to 550 HP
 • SU-8
  • Added the 53-BR-540B shell for the 52 mm Howitzer ML-20 mod. 1931. Damage: 380 HP. Penetration: 182 mm. Shell velocity: 546 m/s
  • Added the 53-OF-540V shell for the 52 mm Howitzer ML-20 mod. 1931. Damage: 650 HP. Penetration: 48 mm. Shell velocity: 487 m/s
  • Changed damage of the 53-OF-531 shell in the 152 mm Howitzer ML-20 mod. 1931 from 600 to 550 HP
 • S-51
  • Added the 53-G-551 shell for the 152 mm BR-2 gun. Damage: 440 HP. Penetration: 216 mm. Shell velocity: 600 m/s
  • Added the G-620 shell for the 203 mm B-4 gun. Damage: 600 HP. Penetration: 258 mm. Shell velocity: 510 m/s
  • Increased the velocity of the 53-OF-551BM shell in the 152 mm BR-2 gun by 7%
  • Increased the velocity of the F-625DBM shell in the 203 mm B-4 gun by 7%
  • Changed the penetration value of the 53-OF-551BM in the 152 mm BR-2 gun from 38 to 48 mm
  • Changed the penetration value of the F-625DBM in the 203 mm B-4 gun from 52 to 65 mm
  • Changed the damage of the 53-OF-551B shell in the 152 mm BR-2 gun from 700 to 600 HP
  • Changed the damage of the 53-OF-551BM shell in the 152 mm BR-2 gun from 700 to 800 HP
  • Changed the damage of the F-625D shell in the 203 mm B-4 gun from 1,050 to 900 HP
  • Changed the damage of the F-625DBM shell in the 203 mm B-4 gun from 1,050 to 1,200 HP
 • SU-14-2
  • Added the 53-G-551 shell for the 152 mm BR-2 gun. Damage: 440 HP. Penetration: 216 mm. Shell velocity: 600 m/s
  • Added the G-620 shell for the 203 mm B-4 gun. Damage: 600 HP. Penetration: 258 mm. Shell velocity: 510 m/s
  • Increased the velocity of the 53-OF-551BM shell in the 152 mm BR-2 gun by 7%
  • Increased the velocity of the F-625DBM shell in the 203 mm B-4 gun by 7%
  • Changed the penetration value of the 53-OF-551BM in the 152 mm BR-2 gun from 38 to 48 mm
  • Changed the penetration value of the F-625DBM in the 203 mm B-4 gun from 52 to 65 mm
  • Changed the damage of the 53-OF-551B shell in the 152 mm BR-2 gun from 700 to 600 HP
  • Changed the damage of the 53-OF-551BM shell in the 152 mm BR-2 gun from 700 to 800 HP
  • Changed the damage of the F-625D shell in the 203 mm B-4 gun from 1,050 to 900 HP
  • Changed the damage of the F-625DBM shell in the 203 mm B-4 gun from 1,050 to 1,200 HP
 • 212A
  • Added the 53-G-551 shell for the 152 mm BR-2 gun. Damage: 440 HP. Penetration: 216 mm. Shell velocity: 600 m/s
  • Added the G-620 shell for the 203 mm B-4 gun. Damage: 600HP. Penetration: 258 mm. Shell velocity: 510 m/s
  • Increased the velocity of the 53-OF-551BM shell in the 152 mm BR-2 gun by 7%
  • Increased the velocity of the F-625DBM shell in the 203 mm B-4 gun by 7%
  • Changed the penetration value of the 53-OF-551BM in the 152 mm BR-2 gun from 38 to 48 mm
  • Changed the penetration value of the F-625DBM in the 203 mm B-4 gun from 52 to 65 mm
  • Changed the damage of the 53-OF-551B shell in the 152 mm BR-2 gun from 700 to 600 HP
  • Changed the damage of the 53-OF-551BM shell in the 152 mm BR-2 gun from 700 to 800 HP
  • Changed the damage of the F-625D shell in the 203 mm B-4 gun from 1,050 to 900 HP
  • Changed the damage of the F-625DBM shell in the 203 mm B-4 gun from 1,050 to 1,200 HP
 • Object 261
  • Added the UBR-600 shell. Damage: 520 HP. Penetration: 334 mm. Shell velocity: 612 m/s
  • Increased the velocity of the F-600BM shell by 7%
  • Changed the penetration value of the F-600BM shell from 45 to 56 mm
  • Changed the damage of the F-600BM shell from 900 to 1,000 HP
  • Changed the damage of the F-600D from 900 to 800 HP
 • SU-5
  • Added the 53-G-530 shell for the 152 mm Mortar NM mod. 1931. Damage: 300 HP. Penetration: 100 mm. Shell velocity: 342 m/s
  • Added the 53-OF-521 shell for the 152 mm Mortar NM mod. 1931. Damage: 450 HP. Penetration: 44 mm. Shell velocity: 305 m/s
  • Changed the damage of the 53-OF-500 shell in the 152 mm Mortar NM mod. 1931 from 400 to 350 HP
 • SU-14-1
  • Added the 53-BR-540B shell for the 52 mm Howitzer ML-20 mod. 1931. Damage: 380 HP. Penetration: 182 mm. Shell velocity: 546 m/s
  • Added the 53-OF-540V shell for the 52 mm Howitzer ML-20 mod. 1931. Damage: 650 HP. Penetration: 48 mm. Shell velocity: 487 m/s
  • Added the 53-G-551 shell for the 152 mm BR-2 gun. Damage: 440 HP. Penetration: 216 mm. Shell velocity: 600 m/s
  • Added the G-620 shell for the 203 mm B-4 gun. Damage: 600 HP. Penetration: 258 mm. Shell velocity: 510 m/s
  • Increased the velocity of the F-625DBM shell in the 203 mm B-4 gun by 7%
  • Increased the velocity of the 53-OF-551BM shell in the 152 mm BR-2 gun by 7%
  • Changed the penetration value of the F-625DBM in the 203 mm B-4 gun from 52 to 65 mm
  • Changed the penetration value of the 53-OF-551BM in the 152 mm BR-2 gun from 38 to 48 mm
  • Changed damage of the 53-OF-531 shell for the 152 mm Howitzer ML-20 mod. 1931 from 600 to 550 HP
  • Changed the damage of the 53-OF-551B shell in the 152 mm BR-2 gun from 700 to 600 HP
  • Changed the damage of the 53-OF-551BM shell in the 152 mm BR-2 gun from 700 to 800 HP
  • Changed the damage of the F-625D shell in the 203 mm B-4 gun from 1,050 to 900 HP
  • Changed the damage of the F-625DBM shell in the 203 mm B-4 gun from 1,050 to 1,200 HP
 • ISU-130
  • Changed the engine power from 520 to 600 h.p.
  • Increased the velocity of the Ch. № 2-02864A shell by 7%
  • Increased the velocity of the Ch. № 2-02742 shell from 21%
  • Changed the penetration value of the Ch. № 2-01743 from 187 to 212 mm
  • Changed the penetration value of the Ch. № 2-02864A shell from 215 to 238 mm
  • Changed the gun traverse angles from -2/10 to -10/10 deg
  • Changed the ammo rack capacity from 25 to 35 shells
 • IS-5 (Object 730)
  • Decreased the dispersion during movement by 17%
  • Decreased the dispersion on turret traverse by 38%
  • Changed the gun depression angle from -5 to -7 deg
 • KV-4 Kreslavskiy
  • Changed the engine power from 1,200 to 1,350 h.p.
  • Decreased the dispersion during movement and on hull traverse by 33%
  • Improved the turret armoring
  • Changed the top speed from 30 to 40 km/h
  • Changed the vehicle durability from 1,500 to 1,700 HP
 • KV-2
  • Decreased the dispersion during movement and on hull traverse for the KV-2 mod. 1941 suspension by 7%
  • Changed the hull traverse speed for the KV-2 mod. 1941 suspension from 18 to 20 deg/s
  • Decreased the dispersion during rotation of the MT-2 turret by 6%
  • Changed the aiming time of the 152 mm M-10 gun from 4 to 3.8 s
  • Changed the traverse speed of the MT-2 turret from 16 to 17 deg/s
  • Changed the power of the V-5 engine from 600 to 640 h.p.
 • KV-2 (R)
  • Decreased the dispersion during movement and on hull traverse by 7%
  • Changed the hull traverse speed from 18 to 20 deg/s
  • Decreased the dispersion on turret traverse by 6%
  • Changed aiming time from 4 s to 3.8 s
  • Changed the turret traverse speed from 16 to 17 deg/s
  • Changed the engine power from 600 to 640 h.p.
 • A-43, A-44, Т-150, KV-3
  • Changed the power of the V-5 engine from 600 to 640 h.p.
 • Removed the Object 140 WB

Germany

 • Grille
  • Added the 15 cm Gr. 19 Stg shell for the 15 cm s.F.H. 13 L/17 gun. Damage: 580 HP. Penetration: 48 mm. Shell velocity: 380 m/s
  • Added the Gr 39 H1A shell for the 15 cm s.F.H. 13 L/17 gun. Damage: 340 HP. Penetration: 154 mm. Shell velocity: 426 m/s
  • Added the Sprgr L erz. shell for the 15 cm s.I.G. 33 L/11 gun. Damage: 450 HP. Penetration: 44 mm. Shell velocity: 294 m/s
  • Added the Gr 39 H1A L shell for the 15 cm s.I.G. 33 L/11 gun. Damage: 300 HP. Penetration: 98 mm. Shell velocity: 330 m/s
  • Changed the damage of the Sprgr 18 shell in the 15 cm s.F.H. 13 L/17 gun from 540 to 480 HP
  • Changed the damage of the Sprgr L shell in the 15 cm s.I.G. 33 L/11 gun from 400 to 350 HP
 • Hummel
  • Added the 15 cm Gr. 19 Stg shell for the 15 cm s.F.H. 13 L/17 gun. Damage: 580 HP. Penetration: 48 mm. Shell velocity: 380 m/s
  • Added the Gr 39 H1A shell for the 15 cm s.F.H. 13 L/17 gun. Damage: 340 HP. Penetration: 154 mm. Shell velocity: 426 m/s
  • Added the 15 cm Gr. 19 Stg FES shell for the 15 cm s.F.H. 18 L/29.5 gun. Damage: 730 HP. Penetration: 49 mm. Shell velocity: 449 m/s
  • Added the Gr 39 H1A G shell for the 15 cm s.F.H. 18 L/29.5 gun. Damage: 400 HP. Penetration: 188 mm. Shell velocity: 504 m/s
  • Changed the damage of the Sprgr 18 shell in the 15 cm s.F.H. 13 L/17 gun from 540 to 480 HP
  • Changed the damage of the Sprgr G shell in the 15 cm s.F.H. 18 L/29.5 gun from 680 to 600 HP
 • G.W. Panther
  • Added the 15 cm Gr. 19 Stg FES shell for the 15 cm s.F.H. 18 L/29.5 gun. Damage: 730 HP. Penetration: 49 mm. Shell velocity: 449 m/s
  • Added the Gr 39 H1A G shell for the 15 cm s.F.H. 18 L/29.5 gun. Damage: 400 HP. Penetration: 188 mm. Shell velocity: 504 m/s
  • Added the Gr 39H2A G shell for the 15 cm s.F.H. 43 gun. Damage: 400 HP. Penetration: 224 mm. Shell velocity: 528 m/s
  • Increased the velocity of the Sprgr 36 shell in the 15 cm s.F.H. 43 gun by 7%
  • Changed the penetration value of the Sprgr 36 shell in the 15 cm s.F.H. 43 gun from 39 to 49 mm
  • Changed the damage of the Sprgr G shell in the 15 cm s.F.H. 18 L/29.5 gun from 680 to 600 HP
  • Changed the damage of the Sprgr G 31 shell in the 15 cm s.F.H. 43 gun from 680 to 600 HP
  • Changed the damage of the Sprgr 36 shell in the 15 cm s.F.H. 43 gun from 680 to 730 HP
 • G.W. Tiger (P) 
  • Added the Pzgr 73 shell for the 17 cm Kanone 72 gun. Damage: 500 HP. Penetration: 268 mm. Shell velocity: 612 m/s
  • Added the Gr. 18Be shell for the 21 cm Mörser 18/1 gun. Damage: 640 HP. Penetration: 296 mm. Shell velocity: 522 m/s
  • Increased the velocity of the Gr. 18 shell in the 21 cm Mörser 18/1 by 7%
  • Increased the velocity of the Sprg18 Ausf. G shell in the 17 cm Kanone 72 gun by 7%
  • Changed the penetration value of the Gr. 18 shell in the 21 cm Mörser 18/1 from 53 to 66 mm
  • Changed the penetration value of the Sprg18 Ausf. G shell in the 17 cm Kanone 72 gun from 44 to 55 mm
  • Changed the damage of the Sprgr 18 shell in the 17 cm Kanone 72 gun from 850 to 750 HP
  • Changed the damage of the Sprg18 Ausf. G shell in the 17 cm Kanone 72 gun from 850 to 950 HP 
  • Changed the damage of the Gr. 18 Stg shell in the 21 cm Mörser 18/1 gun from 1,100 to 900 HP
  • Changed the damage of the Gr. 18 shell in the 21 cm Mörser 18/1 gun from 1,100 to 1,200 HP
 • G.W. Tiger
  • Added the Pzgr 73 shell for the 17 cm Kanone 72 gun. Damage: 500 HP. Penetration: 268 mm. Shell velocity: 612 m/s
  • Added the Gr. 18Be shell for the 21 cm Mörser 18/1 gun. Damage: 640 HP. Penetration: 296 mm. Shell velocity: 522 m/s
  • Increased the velocity of the Gr. 18 shell in the 21 cm Mörser 18/1 by 7%
  • Increased the velocity of the Sprg18 Ausf. G shell in the 17 cm Kanone 72 gun by 7%
  • Changed the penetration value of the Gr. 18 shell in the 21 cm Mörser 18/1 from 53 to 66 mm
  • Changed the penetration value of the Sprg18 Ausf. G shell in the 17 cm Kanone 72 gun from 44 to 55 mm
  • Changed the damage of the Sprgr 18 shell in the 17 cm Kanone 72 gun from 850 to 750 HP
  • Changed the damage of the Sprg18 Ausf. G shell in the 17 cm Kanone 72 gun from 850 to 950 HP
  • Changed the damage of the Gr. 18 Stg shell in the 21 cm Mörser 18/1 gun from 1,100 to 900 HP
  • Changed the damage of the Gr. 18 shell in the 21 cm Mörser 18/1 gun from 1,100 to 1,200 HP
 • G.W. E 100
  • Added the Gr. 18Be shell. Damage: 640 HP. Penetration: 372 mm. Shell velocity: 522 m/s
  • Increased the velocity of the Gr. 18 shell by 7%
  • Changed the penetration value of the Gr. 18 shell from 53 to 66 mm
  • Changed the damage of the Gr. 18 Stg shell from 1,100 to 900 HP.
  • Changed the damage of the Gr. 18 shell from 1,100 to 1,200 HP.
 • Sturmpanzer I Bison  
  • Added the Sprgr L erz. shell for the 15 cm s.I.G. 33 L/11 gun. Damage: 450 HP. Penetration: 44 mm. Shell velocity: 294 m/s
  • Added the Gr 39 H1A L shell for the 15 cm s.I.G. 33 L/11 gun. Damage: 300 HP. Penetration: 98 mm. Shell velocity: 330 m/s
  • Changed the damage of the Sprgr L shell in the 15 cm s.I.G. 33 L/11 gun from 400 to 350 HP
 • Sturmpanzer II
  • Added the Sprgr L erz. shell for the 15 cm s.I.G. 33 L/11 gun. Damage: 450 HP. Penetration: 44 mm. Shell velocity: 294 m/s
  • Added the Gr 39 H1A L shell for the 15 cm s.I.G. 33 L/11 gun. Damage: 300 HP. Penetration: 98 mm. Shell velocity: 330 m/s
  • Changed the damage of the Sprgr L shell in the 15 cm s.I.G. 33 L/11 gun from 400 to 350 HP

U.S.A.

 • M41 HMC
  • Added the HE M107 shell for the 155 mm Howitzer M1. Damage: 600 HP. Penetration: 48 mm. Shell velocity: 460 m/s
  • Added the HEAT M167 shell for the 155 mm Howitzer M1. Damage: 360 HP. Penetration: 150 mm. Shell velocity: 516 m/s
  • Changed the damage of the HE M102 shell in the 155 mm Howitzer M1 from 550 to 500 HP
 • M44
  • Added the HE M107 shell for the 155 mm Howitzer M1. Damage: 600 HP. Penetration: 48 mm. Shell velocity: 460 m/s
  • Added the HEAT M167 shell for the 155 mm Howitzer M1. Damage: 360 HP. Penetration: 150 mm. Shell velocity: 516 m/s
  • Added the HE M107 shell for the 155 mm Howitzer M45. Damage: 600 HP. Penetration: 49 mm. Shell velocity: 460 m/s
  • Added the HEAT M167 shell for the 155 mm Howitzer M45. Damage: 360 HP. Penetration: 182 mm. Shell velocity: 516 m/s
  • Changed the damage of the HE M102 shell in the 155 mm Howitzer M1 from 550 to 500 HP
  • Changed the damage of the HE M102 shell in the 155 mm Howitzer M45 from 550 to 500 HP
 • M12
  • Added the AP M111 shell for the 155 mm Gun M1918M1. Damage: 440 HP. Penetration: 206 mm. Shell velocity: 570 m/s
  • Added the AP M112 shell for the 155 mm Gun M1A1. Damage: 420 HP. Penetration: 218 mm. Shell velocity: 588 m/s
  • Increased the velocity of the HE M101M6 in the 155 mm Gun M1A1 by 7%
  • Increased the velocity of the HE M101M2 shell in the 155 mm Gun M1918M1 by 7%
  • Changed the penetration value of the HE M101M6 shell in the 155 mm Gun M1A1 from 39 to 49 mm
  • Changed the penetration value of the HE M101M2 shell in the 155 mm Gun M1918M1 from 39 to 49 mm
  • Changed the damage of the HE M101A1 shell in the 155 mm Gun M1918M1 from 700 to 600 HP
  • Changed the damage of the HE M101M2 shell in the 155 mm Gun M1918M1 from 700 to 800 HP
  • Changed the damage of the HE M101M4 shell in the 155 mm Gun M1A1 from 700 to 600 HP
  • Changed the damage of the HE M101M6 shell in the 155 mm Gun M1A1 from 700 to 750 HP
 • M40/M43
  • Added the AP M112 shell for the 155 mm Gun M1A1. Damage: 420 HP. Penetration: 218 mm. Shell velocity: 588 m/s
  • Added the M106/M78 shell for the 8-inch Howitzer M1. Damage: 600 HP. Penetration: 272 mm. Shell velocity: 528 m/s
  • Increased the velocity of the HE M101M6 in the 155 mm Gun M1A1 by 7%
  • Increased the velocity of the HE M106 shell in the 8-inch Howitzer M1 by 7%
  • Changed the penetration value of the HE M101M6 shell in the 155 mm Gun M1A1 from 39 to 49 mm
  • Changed the penetration value of the HE M106 shell in the 8-inch Howitzer M1 from 52 to 65 mm
  • Changed the damage of the HE M101M4 shell in the 155 mm Gun M1A1 from 700 to 600 HP
  • Changed the damage of the HE M101M6 shell in the 155 mm Gun M1A1 from 700 to 750 HP
  • Changed the damage of the HE M106 shell in the 8-inch Howitzer M1 from 1,050 to 1,100 HP
  • Changed the damage of the HE A1M1 shell in the 8-inch Howitzer M1 from 1,050 to 900 HP
 • M53/M55
  • Added the AP M112 shell for the 155 mm Gun M46. Damage: 420 HP. Penetration: 282 mm. Shell velocity: 588 m/s
  • Added the M106/M78 shell for the 8-inch Howitzer M47. Damage: 600 HP. Penetration: 314 mm. Shell velocity: 528 m/s
  • Increased the velocity of the HE M101M6 shell in the 155 mm Gun M46 by 7%
  • Increased the velocity of the HE M106 shell in the 8-inch Howitzer M47 by 7%
  • Changed the penetration value of the HE M101M6 shell in the 155 mm Gun M46 from 39 to 49 mm
  • Changed the penetration value of the HE M106 shell in the 8-inch Howitzer M47 from 52 to 65 mm
  • Changed the damage of the HE M101M4 shell in the 155 mm Gun M46 from 700 to 600 HP
  • Changed the damage of the HE M101M6 shell in the 155 mm Gun M46 from 700 to 750 HP
  • Changed the damage of the HE M106 shell in the 8-inch Howitzer M47 from 1,050 to 1,100 HP
  • Changed the damage of the HE A1M1 shell in the 8-inch Howitzer M47 from 1,050 to 900 HP
 • T92 HMC
  • Added the M114/M78 shell. Damage: 750 HP. Penetration: 372 mm. Shell velocity: 552 m/s
  • Increased the velocity of the HE M160 shell be 7%
  • Changed the penetration value of the HE M160 shell from 60 to 75 mm
  • Changed the damage of the HE M146 shell from 1,300 to 1,100 HP
  • Changed the damage of the HE M160 shell 1,300 to 1,420 HP
 • T49
  • Changed the dispersion of the 152 mm Gun-Launcher XM81 (conventional) gun in the XM551 test bed turret from 0.6 to 0.57 m
  • Changed the dispersion of the 152 mm Gun-Launcher XM81 (conventional) gun during rotation of the XM551 test bed turret by 8%
 • XM551 Sheridan
  • Changed the dispersion of the 152 mm Gun-Launcher XM81 (conventional) gun changed from 0.53 to 0.51 m
  • Decreased the dispersion of the 152 mm Gun-Launcher XM81 (conventional) gun on turret traverse by 12%
 • T23E3
  • Decreased the dispersion during movement and on hull traverse by 30%
 • T92
  • Changed the penetration value of the HVAP-DS-T M331A2 shell from 175 to 189 mm
  • Changed the penetration value of the HEAT-T M496 shell from 210 to 230 mm
 • M60
  • Improved the frontal armor of the hull and turret

France

 • AMX 13 F3 AM
  • Added the OCO mle. 1944 shell for the Canon de 155 mm de 33 calibres gun. Damage: 420 HP. Penetration: 194 mm. Shell velocity: 564 m/s
  • Added the HE M107 shell for the Canon de 155 mm de 33 calibres gun. Damage: 770 HP. Penetration: 49 mm. Shell velocity: 503 m/s
  • Added the H.E. Mk. 1A1 shell for the Obusier de 155 mm C mle. 1917 gun. Damage: 600 HP. Penetration: 48 mm. Shell velocity: 412 m/s
  • Added the OCO mle. 1944 shell for the Obusier de 155 mm C mle. 1917 gun. Damage: 380 HP. Penetration: 182 mm. Shell velocity: 462 m/s
  • Changed the damage of the OE mle. 1956 shell in the Canon de 155 mm de 33 calibres gun from 700 to 630 HP
  • Changed the damage of the OE mle. 1917 shell in the Obusier de 155 mm C mle. 1917 gun from 550 to 500 HP
 • Lorraine 155 mle. 50
  • Added the OCO mle. 1944 shell for the Canon de 155 mm de 33 calibres gun. Damage: 420 HP. Penetration: 194 mm. Shell velocity: 564 m/s
  • Added the HE M107 shell for the Canon de 155 mm de 33 calibres gun. Damage: 770 HP. Penetration: 49 mm. Shell velocity: 503 m/s
  • Added the OCO mle. 1944 shell for the Obusier de 155 mm mle. 1950 gun. Damage: 420. Penetration: 230 mm. Shell velocity: 540 m/s
  • Increased the velocity of the HE M107 shell in the Obusier de 155 mm mle. 1950 gun by 7%
  • Changed the penetration value of the HE M107 shell in the Obusier de 155 mm mle. 1950 gun from 40 to 50 mm
  • Changed the damage of the OE mle. 1956 shell in the Canon de 155 mm de 33 calibres gun from 700 to 630 HP
  • Changed the damage of the OE mle. 1956 shell in the Obusier de 155 mm mle. 1950 gun from 700 to 630 HP
  • Changed the damage of the HE M107 shell in the Obusier de 155 mm mle. 1950 gun from 700 to 770 HP
 • Lorraine 155 mle. 51
  • Added the AP M112 shell for the Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F gun. Damage: 460 HP. Penetration: 268 mm. Shell velocity: 570 m/s
  • Added the OCO mle. 1944 shell for the Obusier de 155 mm mle. 1950 gun. Damage: 420 HP. Penetration: 230 mm. Shell velocity: 540 m/s
  • Increased the velocity of the HE M107 shell in the Obusier de 155 mm mle. 1950 gun by 7%
  • Increased the velocity of the OE M101M6 shell in the Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. gun by 7%
  • Changed the penetration value of the HE M107 shell in the Obusier de 155 mm mle. 1950 gun from 40 to 50 mm
  • Changed the penetration value of the OE M101M6 shell in the Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. gun from 45 to 56 mm
  • Changed the damage of the OE M101M4 shell in the Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. gun from 750 to 680 HP
  • Changed the damage of the OE M101M6 shell in the Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. gun from 750 to 830 HP
  • Changed the damage of the OE mle. 1956 shell in the Obusier de 155 mm mle. 1950 gun from 700 to 630 HP
  • Changed the damage of the HE M107 shell in the Obusier de 155 mm mle. 1950 gun from 700 to 770 HP
 • Bat.-Châtillon 155 55
  • Added the AP M112 shell for the Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F gun. Damage: 460 HP. Penetration: 268 mm. Shell velocity: 570 m/s
  • Added the AP M112 shell for the Canon de 155 mm gun. Damage: 460 HP. Penetration: 310 mm. Shell velocity: 588 m/s
  • Increased the velocity of the OE M101M6 shell in the Canon de 155 mm gun by 7%
  • Increased the velocity of the OE M101M6 shell in the Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. gun by 7%
  • Changed the penetration value of the OE M101M6 shell in the Canon de 155 mm gun from 48 to 60 mm
  • Changed the penetration value of the OE M101M6 shell in the Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. gun from 45 to 56 mm
  • Changed the damage of the OE M101M4 shell in the Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. gun from 750 to 680 HP
  • Changed the damage of the OE M101M6 shell in the Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. gun from 750 to 830 HP
  • Changed the damage of the OE M101M4 shell in the Canon de 155 mm gun from 750 to 680 HP
  • Changed the damage of the OE M101M6 shell in the Canon de 155 mm gun from 750 to 830 HP
 • Bat.-Châtillon 155 58
  • Added the AP M112 shell. Damage: 460 HP. Penetration: 310 mm. Shell velocity: 588 m/s
  • Increased the velocity of the OE M101M6 shell by 7%
  • Changed the penetration value of the OE M101M6 shell from 48 to 60 mm
  • Changed the damage of the OE M101M4 shell from 750 to 680 HP.
  • Changed the damage of the OE M101M6 shell from 750 to 830 HP.
 • Panhard AML Lynx 6x6
  • Increased the dispersion during movement and on hull traverse for the Panhard AML Lynx 6x6 suspension by 12%
  • Increased the dispersion during movement and on hull traverse for the Panhard AML Lynx 6x6 bis suspension by 12%
  • Increased the dispersion of the 90 mm CN 90 F3 gun on turret traverse by 25%
  • Changed the penetration value of the OE shell in the 90 mm D. 921 F1 gun from 90 to 75 mm
  • Changed the penetration value of the OE shell in the 90 mm CN 90 F3 gun from 90 to 75 mm
 • Panhard EBR 90
  • Increased the dispersion during movement and on hull traverse for the Panhard EBR 90 suspension by 12%
  • Increased the dispersion during movement and on hull traverse for the Panhard EBR 90 bis suspension by 12%
  • Increased the dispersion of the 90 mm CN 90 F3 gun on turret traverse by 25%
  • Increased the dispersion of the 90 mm D. 921 gun on turret traverse by 25%
  • Changed the penetration value of the OE shell in the 90 mm D. 921 gun from 90 to 75 mm
  • Changed the penetration value of the OE shell in the 90 mm CN 90 F3 gun from 90 to 75 mm
 • Panhard EBR 105
  • Increased the dispersion during movement and on hull traverse by 12%
  • Increased the dispersion on turret traverse by 25%
  • Changed the penetration value of the OE-105-Mle. 60 D. 1504 (EBR) shell from 105 to 75 mm
 • The following vehicle was added for testing by Supertest players: AltProto AMX 30

U.K.

 • Crusader 5.5-in. SP
  • Added the AP 80-lb Mk. 3 shell for the B.L. 5.5-in. Gun. Damage: 400 HP. Penetration: 212 mm. Shell velocity: 528 m/s
  • Increased the velocity of the HE 80-lb Mk. 4 shell in the B.L. 5.5-in. Gun by 7%
  • Changed the penetration value of the HE 80-lb Mk. 4 shell in the B.L. 5.5-in. Gun from 35 to 44 mm
  • Changed the damage of the HE 80-lb Mk. 4 shell in the B.L. 5.5-in. Gun from 600 to 650 HP
  • Changed the damage of the HE 80-lb Mk. 3 shell in the B.L. 5.5-in. Gun from 600 to 550 HP
 • FV207
  • Added the AP 80-lb Mk. 3 shell for the B.L. 5.5-in. Gun. Damage: 400 HP. Penetration: 212 mm. Shell velocity: 528 m/s
  • Added the AP Mk. V shell for the Q.F. 6-in. Gun Mk. V Damage: 480 HP. Penetration: 254 mm. Shell velocity: 576 m/s
  • Increased the velocity of the HE Mk. VI shell in the Q.F. 6-in. Gun Mk. V by 7%
  • Increased the velocity of the HE 80-lb Mk. 4 shell in the B.L. 5.5-in. Gun by 7%
  • Changed the penetration value of the HE Mk. VI shell in the Q.F. 6-in. Gun Mk. V from 38 to 48 mm
  • Changed the penetration value of the HE 80-lb Mk. 4 shell in the B.L. 5.5-in. Gun from 35 to 44 mm
  • Changed the damage of the HE 80-lb Mk. 3 shell in the B.L. 5.5-in. Gun from 600 to 550 HP
  •  Changed the damage of the HE 80-lb Mk. 4 shell in the B.L. 5.5-in. Gun from 600 to 650 HP
  • Changed the damage of the HE Mk. V shell in the Q.F. 6-in. Gun Mk. V from 700 to 650 HP
  • Changed the damage of the HE Mk. VI shell in the Q.F. 6-in. Gun Mk. V from 700 to 800 HP
 • FV3805
  • Added the AP 80-lb Mk. 3 shell for the B.L. 5.5-in. Gun. Damage: 400 HP. Penetration: 212 mm. Shell velocity: 528 m/s
  • Added the AP Mk. V shell for the Q.F. 6-in. Gun Mk. V Damage: 480 HP. Penetration: 254 mm. Shell velocity: 576 m/s
  • Added the AP Mk. 1D shell for the B.L. 7.2-in. Howitzer Mk. 6. Damage: 560 HP. Penetration: 306 mm. Shell velocity: 528 m/s
  • Increased the velocity of the HE Mk. 2D shell in the B.L. 7.2-in. Howitzer Mk. 6 by 7%
  • Increased the velocity of the HE 80-lb Mk. 4 shell in the B.L. 5.5-in. Gun by 7%
  • Increased the velocity of the HE Mk. VI shell in the Q.F. 6-in. Gun Mk. V by 7%
  • Changed the penetration value of the HE Mk. 2D shell in the B.L. 7.2-in. Howitzer Mk. 6 from 46 to 58 mm
  • Changed the penetration value of the HE 80-lb Mk. 4 shell in the B.L. 5.5-in. Gun from 35 to 44 mm
  • Changed the penetration value of the HE Mk. VI shell in the Q.F. 6-in. Gun Mk. V from 38 to 48 mm
  • Changed the damage of the HE 80-lb Mk. 3 shell in the B.L. 5.5-in. Gun from 600 to 550 HP
  • Changed the damage of the HE 80-lb Mk. 4 shell in the B.L. 5.5-in. Gun from 600 to 650 HP
  • Changed the damage of the HE Mk. V shell in the Q.F. 6-in. Gun Mk. V from 700 to 650 HP
  • Changed the damage of the HE Mk. VI shell in the Q.F. 6-in. Gun Mk. V from 700 to 800 HP
  • Changed the damage of the HE Mk. 1D shell in the B.L. 7.2-in. Howitzer Mk. 6 from 900 to 850 HP
  • Changed the damage of the HE Mk. 2D shell in the B.L. 7.2-in. Howitzer Mk. 6 from 900 to 1,000 HP
 • Conqueror Gun Carriage
  • Added the AP Mk. 18 shell. Damage: 720 HP. Penetration: 370 mm. Shell velocity: 432 m/s
  • Increased the velocity of the HE Mk. 19 shell in the B.L. 9.2-in. Howitzer Mk. II by 7%
  • Changed the penetration value of the HE Mk. 19 shell from 59 to 74 mm
  • Changed the damage of the HE Mk. 18 shell from 1,200 to 1,000 HP
  • Changed the damage of the HE Mk. 19 shell from 1,200 to 1,350 HP
 • Chieftain/T95
  • Changed the engine power from 750 to 850 h.p.
  • Decreased the dispersion during movement and on hull traverse by 22%
  • Decreased the dispersion on turret traverse by 29%
  • Changed the reload time from 8.3 to 7.5 s
  • Changed the view range from 380 to 400 m
 • FV1066 Senlac
  • Changed the dispersion from 0.38 to 0.35 m
  • Changed the view range from 400 to 410 m
 • Alecto
  • Changed the name of the AP-T Mk. 1T S.C. shell in the Q.F. 25-Pr. AT Gun/How. Mk. III to AP-T Mk. 1TA S.C.

Japan

 • Type 4 Heavy
  • Added the Common Type 91 shell for the 15 cm/45 41st Year Type gun. Damage: 680 HP. Penetration: 252 mm. Shell velocity: 900 m/s
  • Changed the dispersion of the 15 cm/45 41st Year Type gun from 0.52 to 0.49 m
  • Changed the dispersion of the 14 cm/50 3rd Year Type gun from 0.42 to 0.4 m
 • Type 5 Heavy
  • Added the Common Type 91 shell for the 15 cm/45 41st Year Type gun. Damage: 680 HP. Penetration: 252 mm. Shell velocity: 900 m/s
  • Changed the dispersion of the 14 cm/50 3rd Year Type gun from 0.40 to 0.38 m
  • Changed the dispersion of the 15 cm/45 41st Year Type gun from 0.5 to 0.47 m

China

 • 121B
  • Changed reload time from 8.7 to 8.1 s
  • Improved hull and turret armoring
  • Changed the top speed from 50 to 55 km/h
  • Changed the reverse speed from 20 to 25 km/h
 • M41D
  • Changed the view range from 390 to 410 m
  • Changed the top speed from 65 to 70 km/h
  • Changed the reverse speed from 22 to 24 km/h

Czechoslovakia

 • The following vehicle was added for testing by Supertest players: Škoda T 56
Zwiń

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij