Wielkie wygrane w Międzynarodowych Mistrzostwach WoT

Dowódcy!

Turniej WCI (World of Tanks Championship International – Międzynarodowe Mistrzostwa World of Tanks) to Wasza szansa na współzawodnictwo z najlepszymi drużynami z Europy, Ameryki Północnej, regionu Azja-Pacyfik i Chin w epickich bitwach 7 na 7. Zapiszcie się, pokonajcie konkurencję i zaklepcie sobie miejsce w finałowym turnieju offline w Chinach.

Zwycięska drużyna zabierze do domu tytuł i część puli 1 000 000 juanów (ok. 130 000 euro)!

Regionalne kwalifikacje online rozpoczynają się już niedługo i mają na celu wyłonienie drużyn, które spotkają się na żywo w Chinach później w tym roku w finałach offline! Wypatrujcie dalszych informacji.

Warunki uczestnictwa i oświadczenia prawne

Rozwiń

Ogólne warunki

Wszyscy gracze drużyn, które zakwalifikują się do finałów turnieju WCI muszą potwierdzić, że rozumieją, że aby wziąć udział w finałach turnieju WCI muszą być w stanie podróżować do Chin w okresie trwania finałów turnieju. Oznacza to między innymi:

  1. Posiadanie wszelkich niezbędnych dokumentów podróży i uzyskanie chińskiej wizy.
  2. Niepodleganie żadnym szczególnym ograniczeniom, które uniemożliwiałyby wyjazd z kraju zamieszkania lub przyjazd do Chin,
  3. Udostępnienie na żądanie szczegółów dotyczących dokumentów podróży i danych osobistych organizatorowi turnieju WCI, by możliwe było zorganizowanie podróży.
  4. Podjęcie kroków niezbędnych do uzyskania chińskiej wizy w odnośnej ambasadzie Chin i pełną współpracę z organizatorem turnieju WCI podczas procesu aplikacyjnego o wizę.
  5. Poniesienie pewnych wydatków związanych z otrzymaniem wizy, które po przedstawieniu odpowiednich dowodów płatności będą później zrekompensowane przez organizatora turnieju WCI. (Gracz zobowiązany jest posiadać takie dowody).

Udział mogą wziąć tylko gracze powyżej 18 roku życia.

Koszty pokrywane przez organizatora turnieju WCI

Organizator pokryje następujące koszty graczy biorących udział w finałach turnieju WCI:

  • Opłaty za wydanie chińskiej wizy dla gracza.
  • Koszty podróży w dwie strony między krajem zamieszkania gracza i miastem, w którym rozgrywane będą finały turnieju WCI. Lotnisko w kraju zamieszkania gracza, z którego nastąpi wylot, zostanie wybrane przez organizatora turnieju WCI po wzięciu pod uwagę wygody gracza i dostępności biletów lotniczych.
  • Koszty ubezpieczenia, zakwaterowania i posiłków w Chinach w okresie trwania finałów turnieju WCI.
  • Koszty transfery z miejsca zakwaterowania gracza w Chinach a lokalizacją finałów turnieju WCI.

Koszty nie wymienione powyżej mogą być poniesione przez uczestnika.

Prawo do zapraszania dodatkowych drużyn

Gracze przyjmują do wiadomości, że organizator turnieju WCI może dowolnie zaprosić do turnieju więcej niż jedną drużynę z danego regionu, ze względu na niemożność uczestnictwa jednej z drużyn lub z innych powodów.

Warunki uczestnictwa

Gracze nie wyrażający zgody na którykolwiek z warunków przedstawionych w tej sekcji, Warunki uczestnictwa, nie mogą uczestniczyć w finałach turnieju WCI i powinny o tym jak najszybciej poinformować kierowników swoich drużyn. Kierownik drużyny musi znaleźć zastępstwo dla takich graczy. W każdym przypadku, lista drużyny nie może liczyć więcej niż 8 zawodników, z kierownikiem drużyny łącznie. Aby drużyna mogła wziąć udział w finałach, w zestawieniu drużyny do finałów turnieju WCI musi znaleźć się przynajmniej czwórka graczy, która była w zestawieniu drużyny do kwalifikacji do turnieju WCI.

Gracze przyjmują do wiadomości, że by uczestniczyć w finałach turnieju WCI, oprócz wypełnienia powyższych warunków, muszą też akceptować oficjalne zasady finałów turnieju WCI, które zostaną udostępnione przez organizatora turnieju w okresie późniejszym.

Wszyscy uczestniczący gracze mają obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych standardów zachowania przez cały okres trwania turnieju. Podejmowanie działalności naruszających zasady gry, miejscowe prawa i regulacje prawne oraz zasady uczciwego współzawodnictwa, a także noszących miano nieodpowiedniego zachowania, jest ściśle zabronione. Gracze są zobowiązani do powstrzymywania swoich komentarzy i zachowań, które mogą być uznane za niestosowne, w tym, między innymi, poruszania tematów rasowych, politycznych, etnicznych, nawiązujących do związków klanowych lub przynależności płciowej.

Zwiń

To będzie nasz pierwszy turniej offline od dłuższego czasu. Mamy nadzieję, że jesteście równie podekscytowani jak my i jesteście gotowi udowodnić wszystkim, że to Wasza drużyna jest najlepsza w Europie – i na świecie!

Do dzieła!

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij