Operacja Tajfun: Zasady

Operacja Tajfun: Zasady

1. Regulamin i obowiązujące zasady

1.1. Operacja Tajfun będzie trwać od 10:00 we wtorek, 19 kwietnia do 10:00 w poniedziałek, 3 maja.

1.2. Szczegółowe informacje:

 • Wszystkie bitwy w wydarzeniu będą rozegrane na pojazdach VIII poziomu.
 • Format bitwy: 10×10.
 • Czas trwania bitwy: 15 minut.
 • „Mgła wojny” jest włączona.
 • Liczba uczestników turnieju inwazyjnego: 64.
 • Blokada pojazdów jest wyłączona.
 • Moduły dywizji są wyłączone.
 • Plądrowania są wyłączone.
 • Aukcje są wyłączone. 
 • Dochody wszystkich prowincji wynoszą 600 dziennie.
 • Zwiększanie dochodów prowincji na Froncie kampanii jest niedostępne.
 • Całkowita liczba prowincji dostępnych na mapie globalnej: 600.
 • Liczba prowincji startowych została zwiększona z 25% do 50% całkowitej liczby prowincji.
 • Liczba dostępnych aktywnych zgłoszeń do turniejów podczas Prime Time: 5.
 • Stosowane są kary za niestawienie się.
 • Przed rozpoczęciem wydarzenia wszystkie aktywne kary są zerowane.

1.3. Podczas pierwszego dnia wydarzenia wszystkie prowincje będą dostępne do inwazji. Po zakończeniu okresów Prime Time, prowincje przejdą w tryb standardowego wydarzenia, zgodnie z punktem 1.2. Remis w bitwie o prowincję startową rozstrzygany jest jako przegrana atakujących.

1.4. W trakcie Operacji Tajfun na mapie globalnej znajdą się Azja Południowa i Południowo-Wschodnia oraz nowy Front:

Front wydarzenia: 20:00–22:00

Ten front będzie działał na takich samych zasadach, jak w czasie poprzednich wydarzeń.

2. Zasady specjalne Operacji Tajfun

2.1. W trakcie Operacji Tajfun klany będą współzawodniczyły o prowincje, co oznacza, że będą zdobywały Punkty Sławy zarówno za obronę własnych terytoriów, jak i przejmowanie nowych.

2.2. Klany mogą zajmować prowincje na dwa sposoby:

 • uczestnictwo w turnieju inwazyjnym,
 • atak z lądu.

2.3. Prowincje startowe będą losowo przesuwane na mapie po zakończeniu każdego Prime Time. Jeżeli klan już posiada prowincję, może dokonać ponownej inwazji.

2.4. Dzienny przychód dla każdej prowincji wynosi 400 Punktów Sławy.

Punkty Sławy za przejęcie i utrzymanie prowincji są przyznawane klanom po zakończeniu Prime Time obowiązującego w prowincji.

2.5. Jeżeli prowincja nie zostaje zdobyta przez żaden klan, jej dzienny przychód pozostaje na poziomie 400 PS.

2.6. Kontrolując prowincję, klan gromadzi Punkty Sławy. Po zajęciu prowincji przez inny klan zgromadzone Punkty Sławy są rozdzielane pomiędzy nowych i poprzednich właścicieli. Kiedy klan kontrolujący prowincję utraci ją, otrzymuje ustaloną część Punktów Sławy zgromadzonych w czasie, kiedy kontrolował prowincję; pozostałe Punkty Sławy przypadną nowemu właścicielowi prowincji.

2.7. Tabela poniżej pokazuje podział Punktów Sławy po przejęciu prowincji przez klan od poprzedniego właściciela.

Typ prowincji

Właściciel

Atakujący

Startowa

25%

75%

Zwykła

25%

0%

2.8. Jeśli klan zajmie niezajętą dotychczas prowincję, 75% zgromadzonych w niej PS jest dodawane do klasyfikacji klanu. Pozostałe 25% znika, gdyż nie ma poprzedniego właściciela, więc nie ma ich komu przekazać.

2.9. Po opuszczeniu mapy globalnej klan nie otrzymuje Punktów Sławy za kontrolowanie prowincji. Punkty Sławy zgromadzone w prowincjach klanu zostaną odjęte od klasyfikacji klanu. Niemniej punkty zgromadzone w prowincjach pozostają w nich i zostaną przekazane ich przyszłym właścicielom.

2.10. Punkty Sławy zgromadzone w prowincji są dodawane do konta jej właściciela do momentu zajęcia prowincji przez inny klan. Kiedy tylko nowy właściciel przejmie prowincję, PS są odejmowane z konta poprzedniego właściciela zgodnie z punktem 2.7. PS są przeliczane po zakończeniu każdego Prime Time. 

 

Kliknij, aby powiększyć.

Punkty Sławy klanu są zapisywane i wyświetlane w Alei Sław oraz we wszystkich profilach klanu na portalu klanowym (sekcja mapy globalnej), gdzie klany mogą śledzić swoje postępy w kampanii.

Więcej szczegółów oraz wskazówek dotyczących zasad etapu będzie dostępnych na mapie globalnej.

3. Osobiste Punkty Sławy 

3.1. Podczas Operacji Tajfun osobiste Punkty Sławy będą wyliczane według następującego wzoru:

 • Fame_Points: Punkty Sławy
 • Fame_points_base: Współczynnik Punktów Sławy = 150.
 • Еlo_c: współczynnik klasyfikacji Elo równy klasyfikacji Elo VIII poziomu
 • Team_XP: doświadczenie zdobyte w bitwie przez drużynę
 • Battle_XP: całkowite doświadczenie zdobyte w bitwie przez obie drużyny 
 • Team_size: rozmiar drużyny ustalony przez wymogi wydarzenia = 10
 • Battle_type_c: współczynnik typu bitwy
 • Event_value_c: współczynnik wydarzenia w grze = 1
Współczynniki typu bitwy (Battle_type_c)

Typ bitwy

Współczynnik

Turniej inwazyjny

1

Bitwa z właścicielem prowincji

5

Współczynniki klasyfikacji Elo (Elo_c)

Klasyfikacja Elo klanu przeciwnika

Elo_c

<=1000

1.0

10011050

1.1

10511100

1.2

1101 1150

1.3

11511200

1.4

12011250

1.5

12511300

1.6

13011350

1.7

13511400

1.8

14011450

1.9

1451+

2.0

3.2. Klan otrzymuje po każdej bitwie taką samą liczbę Punktów Sławy, jak uczestniczący w niej członek tego klanu. Na przykład, jeśli gracze klanu A otrzymali po bitwie 47 osobistych Punktów Sławy, To klan A również otrzyma 47 Punktów Sławy.

Ustawiane bitwy/wyniki są uznawane za naruszenie zasad i będą karane całkowitym odjęciem osobistych i klanowych Punktów Sławy oraz zawieszeniem konta w grze.

W sytuacjach spornych dotyczących przyznawania Punktów Sławy (podejrzenie ustawienia meczu itp.) administratorzy zachowują prawo do zażądania zapisu meczu, zrzutów ekranu i innych informacji związanych z zaistniałą sytuacją. Jeśli żądane informacje nie zostaną dostarczone, administracja zastrzega sobie prawo do nałożenia sankcji na potencjalnych winnych. Zdecydowanie polecamy ustawienie opcji „Włącz nagrywanie bitew” (powtórek) na „wszystkie” w menu ustawień.

4. Nagrody i medale 

Główną nagrodą wydarzenia Operacja Tajfun jest 8000 pojazdów poziomu VIII Chieftain\T95, przyznawanych zgodnie z poniższymi zasadami. 

4.1. Ranking osobisty

Zgodnie z zasadami wydarzenia, najlepsi gracze, znajdujący się najwyżej w hierarchii Alei Sław, otrzymają pojazdy nagrody, przyznawane w zależności od miejsca zajętego przez gracza.

 

Front

Czołgi przeznaczone do rozdania graczom indywidualnym

Front wydarzenia

8000

Łącznie

8000

 

4.1.2. Jednemu graczowi może zostać przyznany tylko jeden czołg.

4.1.3. Jeżeli gracz zdobył tę samą liczbę PS, co inny, najniżej punktujący nagrodzony czołgiem gracz, to również otrzymuje czołg nagrodę.

 4.2. Klasyfikacja klanowa

4.2.1. Najlepsze klany zostaną nagrodzone zasobami przemysłowymi, które zostaną dodane do Centrum Dowodzenia Twierdz klanowych.

4.2.2. Całkowita ilość zasobów przemysłowych przeznaczonych na nagrody to 25 063 00. Zostaną one rozdane w następujący sposób:

Pula nagród

25 063 000

Liczba nagradzanych klanów

850

4.2.3. Zasoby przemysłowe będą przyznawane na podstawie klasyfikacji klanu. Poniżej zaprezentowano przykład przyznawania zasobów.

4.2.4. Jeżeli klan zdobył tę samą liczbę PS, co inny, najniżej punktujący nagrodzony klan, to również otrzymuje tę samą ilość zasobów przemysłowych. 

4.2.5. Jeżeli klan pod koniec wydarzenia nie posiada stworzonej Twierdzy, nagroda w postaci zasobów przemysłowych nie zostanie mu przyznana.

4.3. Medale Operacji Tajfun

Medal

Wymagania

Grafika

Wojownik dżungli

Przyznawana graczom, którzy stoczyli co najmniej 5 bitew podczas Operacji Tajfun na mapie globalnej. Bitwy, w których jedna lub obie strony nie stawiły się, nie są wliczane.

Tygrys bengalski IV klasy

Przyznawana graczom, których klan wygrał 51% do 60% swoich bitew podczas Operacji Tajfun i uczestniczył w co najmniej 20 bitwach. Zwycięstwa techniczne nie są wliczane.

Tygrys bengalski III klasy

Przyznawana graczom, których klan wygrał 61% do 70% swoich bitew podczas Operacji Tajfun i uczestniczył w co najmniej 20 bitwach. Zwycięstwa techniczne nie są wliczane.

Tygrys bengalski II klasy

Przyznawana graczom, których klan wygrał 71% do 80% swoich bitew podczas Operacji Tajfun i uczestniczył w co najmniej 20 bitwach. Zwycięstwa techniczne nie są wliczane.

Tygrys bengalski I klasy

Przyznawana graczom, których klan wygrał co najmniej 81% swoich bitew podczas Operacji Tajfun i uczestniczył w co najmniej 20 bitwach. Zwycięstwa techniczne nie są wliczane.

Słoń bojowy III klasy

Przyznawany graczom, których klan zdobył 3. miejsce według wyników bitew w wydarzeniu Operacja Tajfun na mapie globalnej.

Słoń bojowy II klasy

Przyznawany graczom, których klan zdobył 2. miejsce według wyników bitew w wydarzeniu Operacja Tajfun na mapie globalnej.

Słoń bojowy I klasy

Przyznawany graczom, których klan zdobył 1. miejsce według wyników bitew w wydarzeniu Operacja Tajfun na mapie globalnej.

 

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij