Wojny Klanów: Piąta Kampania – Etap 3

1. Ogólne zasady Etapu 3 Piątej Kampanii

1.1. Etap 3 Piątej Kampanii będzie trwać od 9:15, 4 grudnia do 9:00, 14 grudnia.

1.2. Parametry etapu:

 • Wszystkie bitwy Etapu 3 będą rozgrywane pojazdami X poziomu.
 • Format bitwy: 15 na 15.
 • Czas trwania bitwy: 15 minut.
 • „Mgła wojny” jest włączona.
 • Liczba uczestników turnieju inwazyjnego: 32.
 • Klany, które zajmą prowincję, wciąż mogą uczestniczyć w turniejach inwazyjnych.
 • Klany nie mogą atakować prowincji startowych z przyległych terytoriów.
 • Blokada pojazdów jest wyłączona.
 • Moduły dywizji są włączone. Montowanie modułów jest darmowe.
 • Aukcje są wyłączone.
 • Plądrowanie jest wyłączone.
 • Bunty są wyłączone.
 • Prowincje nie przynoszą dochodów.
 • Zwiększanie przychodów prowincji nie jest dostępne.
 • Właściciele prowincji nie mogą uczestniczyć w turniejach inwazyjnych, aukcjach, ani atakach ze swoich terytoriów.
 • Przesunięcie godziny bitwy jest wyłączone. Czas bitwy w niektórych prowincjach będzie przesunięty o 15 minut w stosunku do Prime Time.
 • Całkowita liczba prowincji dostępnych na mapie globalnej w ramach etapu: 581.
 • Liczba dostępnych aktywnych zgłoszeń do turniejów podczas Prime Time: 6.
 • Utrzymanie dywizji jest darmowe.
 • Stosowane są kary za niestawienie się.

W pierwszym dniu Etapu 3 wszystkie prowincje będą prowincjami startowymi. Po zakończeniu Prime Time prowincje zostaną zamienione z powrotem na prowincje standardowe na czas Piątej Kampanii.

 • Liczba zgłoszeń do turniejów inwazyjnych dostępnych w pierwszym dniu Etapu 3: 16.
 • Jeśli bitwa o prowincję startową zakończy się remisem, obaj przeciwnicy zostaną uznani za przegranych.

1.3. Mapy Etapu 3

 

 • Klasztor
 • Lotnisko
 • Koło podbiegunowe
 • Urwisko
 • El Haluf
 • Ensk
 • Zatoka Rybacka
 • Himmelsdorf
 • Karelia
 • Lakeville
 • Malinowka
 • Kopalnie
 • Przełęcz
 • Murowanka
 • Prochorowka
 • Redshire
 • Ruinberg
 • Piaszczysta rzeka
 • Stepy
 • Fiordy

 

2. Specjalne zasady Etapu 3

Podczas Etapu 3 klany otrzymają specjalną serię zadań nazywanych Szturmami. Za wykonanie takiej serii klany będą zdobywać Puntky Sławy. Gracze także otrzymają więcej osobistych Punktów Sławy za bitwy w prowincjach docelowych.

2.1. Lądowanie.

2.1.1. Klany otrzymają serię zadań klanowych (Szturmów) na mapie globalnej. Przed rozpoczęciem Szturmu wybiorą one preferowany Front i Prime Time ze specjalnego menu. Zgodnie z wybranymi parametrami zostanie zdefiniowana prowincja docelowa dla klanu. Ta prowincja będzie prowincją startową dla danego Szturmu.

2.1.2. Jeśli liczba podań do turnieju inwazyjnego w prowincji startowej przekroczy 32 w jednym Prime Time, klan wciąż może zostać dodany do listy konkurentów i otrzyma zadanie dokonania inwazji w tej prowincji. Ta zasada ma zastosowanie również w przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby podań we wszystkich prowincjach docelowych klanu.

2.1.3. Jeden klan może otrzymać kilka serii zadań klanowych, zgodnie z wybranymi parametrami, według opisu w punkcie 2.1.2. Pozwala to na użycie kilku drużyn w jednym klanie do wypełniania zadań na różnych terytoriach Frontu. Maksymalna liczba aktywnych Szturmów na jeden klan – 5.

2.1.4. Wybierając Szturm według Prime Time, klany powinny mieć na uwadze następujące warunki:

 • Jeśli wybiorą Prime Time przed utworzeniem list turniejów inwazyjnych (nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem Prime Time), to zadania klanowe polegające na zajęciu prowincji docelowej zostaną oznaczone jako wykonane po zakończeniu aktualnego Prime Time.
 • Jeśli wybiorą Prime Time po utworzeniu list turniejów inwazyjnych (mniej niż godzinę przed rozpoczęciem Prime Time), to zadania klanowe polegające na zajęciu prowincji docelowej zostaną oznaczone jako wykonane po zakończeniu Prime Time kolejnego dnia.

2.1.5. Prowincje startowe będą się przemieszczać losowo po każdym Prime Time.

2.1.6. Po otrzymaniu serii zadań klanowych klany mogą rozpocząć zajmowanie prowincji docelowych w celu wykonania zadań Szturmu.

2.2. Wykonywanie zadań. Zajmowanie prowincji.

2.2.1. Prowincja docelowa dla następnego zadania klanowego w Szturmie jest wybierana spośród prowincji graniczących z prowincją docelową dla poprzedniego zadania klanowego i zgodnie z poniższymi warunkami:

 • Ta prowincja nie jest niezajęta.
 • Ta prowincja nie jest prowincją docelową dla tego klanu w innych Szturmach.
 • Ta prowincja nie jest prowincją startową po zakończeniu wykonywania przez klan zadania klanowego w serii. (Według 2.1.5, Prowincje startowe przemieszczają się losowo na mapie globalnej).
 • Prowincja jest położona na terytorium o wybranym Prime Time.

Jeśli prowincje graniczące z prowincją docelową dla poprzedniego zadania klanowego nie spełniają wszystkich tych warunków, system wyszukiwania będzie zwiększać zasięg terytoriów z wybranym Prime Time aż do znalezienia następnej prowincji docelowej. W takim przypadku następna prowincja docelowa może zostać wybrana spośród prowincji startowych.

2.2.2. Zadanie uważa się za wykonane, jeśli klan jest właścicielem prowincji docelowej po zakończeniu bitew o nią, zgodnie z warunkami wymienionymi w punkcie 2.1.5.

2.2.3. Za zajmowanie prowincji podczas Szturmu, klany otrzymują następującą liczbę Punktów Sławy:

 Punkty Sławy klanu
Nagroda za zajęcie prowincji docelowej 500

2.2.4. Po wykonaniu zadania w czasie Szturmu klan będzie miał następujące możliwości:

 • Kontynuacja Szturmu i otrzymanie nowego zadania klanowego. Za wykonanie tego zadania klan otrzyma większy dodatek. Informacja o następnym zadaniu klanowym w serii, w tym prowincja docelowa, będzie dostępna przed koniecznością podjęcia decyzji o kontynuacji.
 • Zakończenie Szturmu. Klan otrzyma Punkty Sławy bazując na etapie ostatniego wykonanego zadania.
 • Jeśli klan nie podejmie tej decyzji lub Szturm zakończy się później niż na trzy godziny przed Prime Time dla prowincji docelowej, Szturm zostanie zakończony, a klan otrzyma dodatek zgodnie z etapem ostatniego, wykonanego zadania.

2.2.5. Tabela poniżej pokazuje przydział Punktów Sławy po wykonaniu przez klan zadania Szturmu:

EtapPunkty Sławy klanu
1. zadanie 500
2. zadanie 4000
3. zadanie 8000
4. zadanie 15 000
5. zadanie 25 000
6. zadanie 50 000
7. zadanie 100 000
8. zadanie 200 000
9. zadanie 400 000
10. zadanie 800 000

 

Przykład: Podczas Szturmu klan A zajmuje czwartą prowincję docelową. Ten klan powinien zdecydować, czy chce zdobyć 15 000 Punktów Sławy (dodatek za ukończenie 4. etapu), czy kontynuować i walczyć o dodatek za kolejne zadanie – 25 000 Punktów Sławy klanu.

2.2.6. Jeśli klan zostanie pokonany, Szturm nie udaje się, a klan nie otrzymuje żadnych dodatków za ukończenie poprzednich zadań.

2.2.7. Po nieudanym Szturmie klan może wybrać następny Szturm i rozpocząć wykonywanie jego zadań.

2.2.8. Podczas Szturmu Punkty Sławy za zajmowanie prowincji docelowych będą przyznawane zgodnie z mnożnikiem. Jego wartości są opisane w punkcie o osobistych Punktach Sławy tego przewodnika po Zasadach.

2.2.9. Informacja o aktualnych Szturmach klanu jest wyświetlana na mapie globalnej.

2.3. Dodatkowe zadania klanowe

2.3.1. Klany mogą zdobywać Punkty Sławy za uniemożliwianie innym klanom wykonania ich zadań Szturmu.

2.3.2. Jeśli klan przerwie wykonanie Szturmu, zajmując prowincję docelową innego klanu lub kilku innych klanów i nie jest to pierwszy etap Szturmu, klan ten otrzyma 10% Punktów Sławy, które byłyby przyznane klanowi lub klanom przeciwnym za wykonanie zadania w tej prowincji docelowej. Ten dodatek jest przyznawany tylko, jeśli zajęta prowincja nie była prowincją docelową klanu, który przerwał wykonanie Szturmu.

2.3.3. Informacja o nagrodach we wszystkich prowincjach jest wyświetlana na mapie globalnej.

Przykład: Jeśli klan A przerwie wykonanie zadania Szturmu przez klan B (po zakończeniu Prime Time, klan A będzie właścicielem prowincji docelowej klanu B), to klan A otrzyma dodatek w wysokości 10% Punktów Sławy, które otrzymałby klan B, gdyby wykonał to zadanie.

 

3. Osobiste Punkty Sławy

3.1. Podczas Etapu 3 Punkty Sławy będą przyznawane według poniższego wzoru.

 • Fame_Points: Punkty Sławy
 • Fame_points_base: etapowy współczynnik Punktów Sławy – 1000
 • Battle_type_c:współczynnik typu bitwy
 • Event_value_c: współczynnik typu gry Ten współczynnik jest stosowany tylko w bitwach o prowincje docelowe.
 • Еllo_c: – współczynnik klasyfikacji Elo klanu przeciwnika równy klasyfikacji Elo X poziomu
 • Team_XP:doświadczenie zdobyte w bitwie przez drużynę
 • Battle_XP:całkowite doświadczenie zdobyte w bitwie przez obie drużyny
 • Team_size: rozmiar drużyny ustalony przez parametry Etapu 3 – 15

Współczynniki typu bitwy (Battle_type_c)

Typ bitwyWspółczynnik
Turniej inwazyjny 1
Bitwa o prowincję 5
Bitwa o prowincję z jej właścicielem 5

Współczynnik typu gry (Event_value_c)

EtapWspółczynnik
1. zadanie 1,1
2. zadanie 1,2
3. zadanie 1,3
4. zadanie 1,4
5. zadanie 1,5
6. zadanie 1,6
7. zadanie 1,7
8. zadanie 1,8
9. zadanie 1,9
10. zadanie 2,0

Współczynnik klasyfikacji Elo (Elo_c)

Klasyfikacja Elo klanu przeciwnikaElo_c
<1000 1,0
1001–1050 1,1
1051–1100 1,2
1101–1150 1,3
1151–1200 1,4
1201–1250 1,5
1251–1300 1,6
1301–1350 1,7
1351–1400 1,8
1401–1450 1,9
1451+ 2,0

3.2. Klan otrzymuje po każdej bitwie taką samą liczbę Punktów Sławy, jak uczestniczący w niej członek tego klanu. Przykładowo: członkowie klanu A zdobyli w bitwie 36 osobistych Punktów Sławy. Klan A także zdobędzie 36 Punktów Sławy

Ważne: Ustawiane bitwy są uznawane za naruszenie zasad i będą karane całkowitym odebraniem klanowych i osobistych Punktów Sławy oraz zawieszeniem konta w grze.

W sytuacjach spornych dotyczących przyznawania Punktów Sławy (podejrzenie ustawienia meczu itp.) administratorzy zachowują prawo do zażądania zapisu meczu, zrzutów ekranu i innych informacji związanych z zaistniałą sytuacją. Jeśli żądane informacje nie zostaną dostarczone, administracja zastrzega sobie prawo do nałożenia sankcji na potencjalnych winnych. Zalecamy użycie opcji „Włącz nagrywanie bitew” (powtórki bitew) w menu Ustawień.

Liczba bitew, na które się nie stawionoLiczba zgłoszeń do turniejuWpływyPunkty Sławy klanuCzas trwania
Etap 1Etap 2Etap 3
0
14

10

6

Kary nie są nakładane
3 dni
1
2 11 8 5 -10% -10%
3 7 5 3 -20% -10%
4 2 2 1 -30% -10%

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij