Wojny Klanów: Zmiany w trzecim sezonie

Co nowego?

 • Liczba prowincji generujących dochód zostanie ograniczona
 • Atakowanie prowincji inwazyjnej z terytoriów sąsiadujących zostało wyłączone.
 • Wprowadzono możliwość przesunięcia godziny bitwy.

 

Ograniczenie liczby prowincji generujących dochód

Wprowadzona zostanie nowa funkcja ograniczająca liczbę prowincji, z których klan może czerpać złoto. Liczba takich prowincji zostanie zmieniona na każdym Froncie. Przychody klanu będą się składać z zarobków z prowincji o najwyższych dochodach.

Przykład: Jeśli klan posiada 15 prowincji i może zdobywać złoto tylko z 10 prowincji na danym Froncie, to będzie zdobywać złoto tylko z 10 prowincji o najwyższych dochodach.

Jeśli prowincja osiągnęła nowy poziom i jej dochody się zwiększyły, system zliczy zyski z najbardziej dochodowych prowincji po wprowadzeniu tych zmian. Jeśli kilka prowincji z niższymi dochodami mają ten sam dochód, system zliczy profity zgodnie z unikalnymi identyfikatorami prowincji zapisanymi w bazie danych mapy globalnej.

Przykład: Klan może zdobywać złoto z 10 prowincji na danym Froncie. Osiem prowincji ma najwyższy dochód, a cztery – ten sam niższy dochód. W tym przypadku liczone będą zyski tylko z dwóch z nich, zgodnie z ich unikalnymi identyfikatorami. W wyniku tego całkowity przychód będzie pochodził z 10 prowincji.

Ta funkcja ograniczy liczbę terytoriów przynoszących zyski posiadanych przez klan bez wchodzenia do bitew i umożliwi klanom, które nie posiadają prowincji generujących zyski, walkę o możliwość zdobywania złota na mapie globalnej.

 

Ataki na prowincję inwazyjną z terytoriów sąsiadujących

Jeżeli klan dokonał inwazji w prowincji inwazyjnej ma mapie globalnej i zdobył kilka prowincji, a następnie stracił prowincję inwazyjną, to będzie musiał opuścić mapę, aby ponownie przejąć kontrolę nad prowincją inwazyjną. Ten wymóg wpłynie na planowanie przez klan działań na mapie globalnej. Klany z wieloma prowincjami będą musiały szczególnie uważać na swoje prowincje startowe. Jeżeli klan utraci jedną z nich, jego terytoria będą zagrożone, a klany, które wygrają turniej inwazyjny, będą mogły zaatakować duże zgrupowania prowincji.

 

Przesunięcie godziny bitwy

Funkcja umożliwia klanom o małej liczbie aktywnych członków włączać się do większej ilości bitew i stawiać czoło klanom posiadającym kilka aktywnych drużyn. Aby umożliwić tym samym członkom klanu wzięcie udziału w bitwach o dwie prowincje w tym samym Prime Time, klan może przesunąć godzinę bitwy o jedną z prowincji. W tym przypadku bitwa rozpocznie się 15 minut później.

Przy przesunięciu godziny bitwy mają zastosowanie następujące zasady:

 • Wniosek można złożyć po zakończeniu bitew i nie później niż na trzy tury przed kolejnym Prime Time.
 • Wniosek jest przetwarzany trzy tury przed Prime Time. Jeśli wniosek nie został jeszcze przetworzony, można go wycofać.
 • Klan płaci wpływami za przesunięcie godziny bitwy. Jeśli klan wycofa wniosek, wpływy są zwracane do skarbca klanu.
 • Nieprzetworzony wniosek jest widoczny tylko dla właściciela prowincji. Po przetworzeniu wniosku informacja o przesunięciu godziny bitwy staje się widoczna dla wszystkich klanów.
 • Przesunięcie godziny bitwy jest ważne tylko do zakończenia następnych bitew. Aby przesunąć godzinę bitwy na następny dzień, klan musi zgłosić nowy wniosek.

Następujący oficerowie klanu mogą składać i wycofywać wniosek o przesunięcie godziny bitwy:

 • dowódca,
 • oficer wykonawczy,
 • oficer kadrowy,
 • oficer bojowy.

Pracujemy nadal nad rozbudową możliwości, które urozmaicają działania na mapie globalnej. Sprawdzajcie wiadomości na naszym portalu!

 

 

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij