Wersja 9.14: Ulepszone dźwięki i fizyka ruchu pojazdów

Uwaga: Napisy są dostępne w polskiej wersji językowej. Aby włączyć lub wyłączyć napisy, wystarczy nacisnąć przycisk CC i wybrać pożądany język.

Zamknij