Rekompensata

Zasady rekompensaty w wypadku problemów technicznych z Wojnami Klanów i funkcjami klanu

Niniejsze zasady zostały opracowane w celu zapewnienia jednolitych usług wysokiej jakości wszystkim graczom, którzy uczestniczą w bitwach na Mapie Globalnej i w trybie Twierdze.

1. Graczom przysługuje rekompensata w przypadku strat finansowych lub materialnych, które zostały spowodowanie problemami technicznymi związanymi z działaniem klanów, mapy globalnej, trybu Twierdze lub serwerów World of Tanks.

2. W trybie Twierdze gracze mogą otrzymać rekompensatę tylko za atak lub obronę twierdzy. Rekompensata nie obejmuje potyczek.

3. Rekompensata może zostać przyznana zbiorowo lub indywidualnie.

3.1. Rekompensaty zbiorowe dla klanów będą przyznawane w przypadku, gdy problemy techniczne dotknęły ponad 5% klanów biorących udział w bitwach na Mapie Globalnej w trakcie jednego dnia. Suma rekompensaty będzie równa kosztowi jednodniowego dostępu do konta premium w złocie pomnożonemu przez 15. Złoto zostanie przelane do skarbca klanu.

Zamrożone żetony zostaną udostępnione po 24 godzinach (najpóźniej w kolejnym prime time równym temu, w którym utracono żetony).

Rekompensata dla graczy uczestniczących w trybie Twierdze będzie równa ilości surowców przemysłowych utraconych przez klan podczas ataku lub obrony twierdzy.

Jeżeli nie można określić dokładnej sumy utraconej przez klan, rekompensata będzie wynosić 20% maksymalnej liczby punktów wytrzymałości centrum dowodzenia w momencie rekompensaty.

Rekompensata zostanie przelana do magazynu w centrum dowodzenia jednorazowo. Jeżeli w magazynie brakuje miejsca, pozostałe surowce przemysłowe znikną. Klany muszą upewnić się, że mają odpowiednio dużo wolnego miejsca na otrzymanie rekompensaty.

3.2. Rekompensaty indywidualne będą przyznawane w sytuacjach, gdy problemy techniczne miały wpływ tylko na kilka klanów. Pojedyncze problemy na serwerze gry nie podlegają rekompensacie indywidualnej (problemy na serwerze są brane pod uwagę w ramach rekompensaty zbiorowej). Suma rekompensaty dla uczestników rozgrywek na mapie globalnej będzie równa kosztowi jednodniowego dostępu do konta premium w złocie pomnożonemu przez 15. Złoto zostanie przelane do skarbca klanu.

Zamrożone żetony zostaną udostępnione po 24 godzinach (najpóźniej w kolejnym prime time równym temu, w którym utracono żetony).

Jeżeli w wyniku problemu technicznego zostanie usunięty sztab klanu, będzie można umieścić go ponownie na mapie w ciągu 24 godzin.

Rekompensata dla graczy uczestniczących w trybie Twierdze będzie równa ilości surowców przemysłowych utraconych przez klan podczas ataku lub obrony twierdzy.

Jeżeli nie można określić dokładnej sumy utraconej przez klan, rekompensata będzie wynosić 20% maksymalnej liczby punktów wytrzymałości centrum dowodzenia w momencie rekompensaty.

Rekompensata zostanie przelana do magazynu w centrum dowodzenia jednorazowo. Jeżeli w magazynie brakuje miejsca, pozostałe surowce przemysłowe znikną. Klany muszą upewnić się, że mają odpowiednio dużo wolnego miejsca na otrzymanie rekompensaty.

4. Rekompensata zbiorowa jest udzielana z inicjatywy firmy Wargaming na podstawie zebranych danych na temat klanów dotkniętych problemem.

5. Rekompensata indywidualna może zostać udzielona po odebraniu zgłoszenia gracza przez Dział Obsługi Klienta.

Zgłoszenie należy wysłać najpóźniej 24 godziny po zdarzeniu.

Klany powinny podać jak najwięcej informacji na temat napotkanych problemów.

Jeżeli to możliwe, do zgłoszenia należy dołączyć powtórkę bitwy, podczas której wystąpił problem.

Klany mają obowiązek zapewnić zrzuty ekranu na dowód, że dana bitwa miała miejsce (mogą one pochodzić z mapy globalnej, klienta World of Tanks, itd.).

6. Rekompensata nie będzie przyznawana w następujących przypadkach:

  • Bitwa się odbyła.
  • Bitwa nie odbyła się ze względu na zbyt małą liczbę graczy.
  • Wystąpiły problemy z centrami danych w lokalizacji serwerów.
  • Problemy u dostawcy usług internetowych.
  • Nastąpiła awaria zasilania.
  • Inne sytuacje, które nie zostały spowodowane przez firmę Wargaming i były poza jej kontrolą.

7. Jeżeli natura problemu nie zostanie opisana wystarczająco dokładnie, rekompensata może nie zostać przyznana.

Zamknij