¡Atención!
El objeto de noticias que estás visualizando está en el formato de la antigua web. Puede haber problemas de presentación en algunas versiones de navegadores.

Cerrar

Herní událost: Nadvláda

Noticias generales
En otros lenguajes: pl de fr tr cs

 

Počínaje 16. červnem se tato herní událost přesouvá do své druhé fáze a s tím také platí trochu jiná pravidla a omezení. Přečtěte si informace níže, ve kterých je vše popsáno. Dále je také tato herní událost dostupná i pro týmové bitvy.

Důležité: Z důvodu zachování optimálního a bezchybného chodu hry při účasti v herním módu Nadvláda, důrazně doporučujeme vyhnout se používání veškerých módů a doplňků od třetích stran.

Nadvláda

Událost bude mít dvě fáze. Pro každou z nich budou platit vlastní základní pravidla a počet hráčů v týmu:

Fáze

Datum

Počet vlajek

Mapy a počet hráčů v týmu

1.

2. - 16. června

1 vlajka na mapě

 • Město duchů (10 vs 10)
 • Pouštní řeka (15 vs 15)
 • Icebound (15 vs 15)
 • Doly (10 vs 10)

2.

16. - 30. června

4 vlajky na mapě

 • Město duchů (10 vs 10)
 • Icebound (15 vs 15)
 • Himmelsdorf (10 vs 10)
 • Karélie (15 vs 15)

 

Událost Nadvláda funguje jako samostatný herní mód. Hrát v něm můžete se 3 speciálními vozidly, která budou poskytnuta všem hráčům po prvním přihlášením do hry od spuštění události. Tato vozidla nemohou být použita mimo Nadvládu, jedná se konkrétně o:

 • AMX 50 B (D)
 • Objekt 140 (D)
 • T110E5 (D)

 

Cílem je získat určité množství vítězných bodů, než se tak podaří protivníkově týmu. Zvítězit je také možné tak, že váš tým bude mít na konci bitvy více vítězných bodů, než-li ten protivníkův. Bitva trvá 10 minut, ale pokud některý z týmů získá potřebné množství bodů, skončí i dříve. Vítězné body mohou být získány buď převezením ukořistěné vlajky do vyhrazené zóny či za zničení nepřátelského vozidla. Za zničení nepřátelského vozidla získáte vždy jeden bod. Naopak ukořistění a doručení vlajky může být odměněno různě v závislosti na fázi a mapě:

Fáze

Počet hráčů na mapě

Body za ukořistění a doručení vlajky

Počet bodů nezbytných k vítězství

1.

10 vs 10

1 vlajka = 35 bodů

100

15 vs 15

1 vlajka = 50 bodů

150

2.

10 vs 10

1 vlajka = 10 bodů

100

15 vs 15

1 vlajka = 15 bodů

150

 

Speciální medaile: Hrdina Nadvlády

Tato medaile bude udělena každému hráči, který vyhraje bitvu v události Nadvláda.

Medaile Hrdina Nadvlády je udělována pouze jedenkrát.

 

 

Podrobnosti a mechanismy

O vlajkách Posádky tanků
Znovuzrození v bitvě Vybavení a spotřební doplňky
Servisní zóny Zkušenosti
Ekonomika události Další


O vlajkách
Sbalit

V průběhu bitvy můžete ukořistit a vozit vlajky. Vlajka je sebrána automaticky ve chvíli, kdy se jí dotkne vaše vozidlo. Jakmile vlajku ukořistíte, musíte jí také dovézt do určeného místa. Ve chvíli, kdy tak učiníte, bude váš tým odměněn určitým počtem bodů a vlajka se automaticky vrátí na svou původní pozici.

 • Vlajky budou umístěny ve speciálních zónách.
 • Tank, který vlajku sebere, bude označen na mapě.
 • Pozice a pohyb vlajek bude označen speciální ikonou na minimapě.
 • Zničením vozidla nesoucího vlajku dojde k jejímu upuštění. Po určitou dobu od té chvíle jí může kterýkoli hráč opět sebrat z místa, kde leží. Pokud ji nikdo v časovém limitu nezvedne, vrátí se automaticky na svou původní pozici.

V závislosti na mapě bude v průběhu události možné se setkat se dvěma typy speciálních oblastí pro doručení vlajky:

 • Jedním je pro oba týmy společná oblast pro doručení vlajky ve středu mapy.
 • V rámci druhého typu bude mít každý tým své dvě vyhrazené oblasti pro doručení vlajek, které nebudou moci být použity protivníkem k doručení jejich vlajek.
Sbalit Rozbalit

 

Znovuzrození v bitvě
Sbalit

Mimo doručování vlajek bude jedním z nejdůležitějších prvků možnost se po zničení v bitvě znovuzrodit a zapojit se opět do bojů v novém vozidle. Jakmile bude váš tank zničen, zobrazí se nabídka, ve které bude možné přepnout se do dalšího vozidla a vrátit se tak do bitvy. Na výběr nového tanku budete mít 10 sekund. Zničený tank nemůže být vybrán po 30 sekund od chvíle jeho zničení.

Neexistuje žádný limit počtu znovuzrození. Po znovuzrození je tank zcela napěchován minucí i spotřebními doplňky, a to v množství, které si hráč dříve sám zvolil v garáži.

Sbalit Rozbalit

 

Servisní zóny
Sbalit

Na mapě bude k nalezení také určité množství  servisních zón, kde bude možné vozidlo opravit a doplnit munici. Pro aktivaci funkce takové zóny musí hráč vjet do žlutého kruhu označeného na minimapě příslušnou ikonou a počkat 5 sekund. Přitom nesmí obdržet žádné poškození ani opustit zónu. Pokud je tank poškozen, časovač se resetuje.

Funkce zóny se obnovuje po jedné minutě, což znamená, že pokud jste servisní zónu využili, budete muset počkat 60 vteřin než budete své vozidlo moci opět opravit a doplnit munici. Čas obnovy se počítá pro každého hráče zvlášť, takže může servisní zónu využít několik vozidel z obou týmů zároveň.

Sbalit Rozbalit

 

Ekonomika události
Sbalit

Za aktivitu v bitvě budou hráčům připisovány jak zkušenosti, tak kredity. To zahrnuje například odhalování nepřátel, jejich poškozování či ukořisťování vlajek. Množství zkušeností udělených jednotlivým vozidlům bude určeno na základě individuálních statistik každého tanku v dané bitvě.

Sbalit Rozbalit

 

Posádky tanků
Sbalit

Tanky určené pro tuto událost jsou obsazeny 100% vytrénovanou posádkou. Můžete do nich ale převelet jakékoli posádky odpovídajícího národa,  avšak v takovém případě je třeba posádku na nový tank přeškolit.

V obou fázích bude možné používat stejné posádky a po skončení události budou tyto posádky automaticky přesunuty do kasáren. Pokud ve chvíli jejich přesouvání nebudete mít dostatek volných pryčen v kasárnách, posádky využijí pro tento účel dočasně vytvořených míst, která zmizí automaticky ve chvíli, kdy pošlete některé z vojáků v kasárnách do jejich vozidel.

Posádky z události Nadvláda bude možné přeškolit na libovolné vozidlo. Pokud však posádky nepřeškolíte sami, budou automaticky převedeny na klasické verze vozidel s nimiž budete bojovat v Nadvládě, tedy:

 • AMX 50 B (D) – AMX 50 B
 • Object 140 (D) – Object 140
 • T110E5 (D) – T110E5
Sbalit Rozbalit

 

Vybavení a spotřební doplňky
Sbalit

Na tanky určené pro událost Nadvláda můžete namontovat jakékoli vybavení a použít jakékoli spotřební doplňky, které jsou dostupné pro jejich standardní protějšky. Jakmile událost skončí, všechno vybavení bude zdarma demontováno a umístěno do vašeho skladu.

Po tyto speciální tanky je dostupná prémiová munice i spotřební doplňky. Prémiová munice bude stát stejně, jako v běžných herních módech, standardní munice však bude levnější. Doplnění munice v servisní zóně nebude nikterak zpoplatněno. Zaplatíte pouze za munici, kterou zakoupíte před bitvou.

Sbalit Rozbalit

 

Zkušenosti
Sbalit

Všechny tanky určené pro událost Nadvláda budou mít již od začátku dostupnou funkci zrychleného výcviku posádky. Pokud nebude tato možnost zapnuta, budou všechny získané zkušenosti připisovány na daná vozidla. Jakmile bude událost u konce, všechny zkušenosti nashromážděné na speciálních vozidlech budou převedena dle těchto pravidel:

Sbalit Rozbalit
 
Další
Sbalit

Herní mechanismy zůstávají stejné, jako ve kterémkoli jiném herním módu. V průběhu události Nadvláda bude dostupná prémiová munice i prémiové spotřební doplňky.

Charakteristiky vozidel určených pro tuto událost jsou shodné s jejich standardními protějšky. Tato vozidla budou připsána na začátku události všem hráčům zdarma a umístěna do svých vlastních garážových stání. Aby bylo možné s nimi vstoupit do bitvy, měla by být do vozidel doplněna munice.

Vozidla určená pro tuto událost se řídí stejnými mechanismy, jako standardní vozidla. To znamená, že nedisponují zvýšeným příjmem kreditů či zkušeností a v případě využití nepřeškolené posádky z jiného tanku budou uplatněny stejné penalizace jako u standardního vozidla.

Jakmile událost skončí, všechna tři vozidla budou odstraněna včetně jejich garážových stání.

Rotace map je náhodná. Každá mapa má 25% pravděpodobnost, že bude pro bitvu zvolena.

Sbalit Rozbalit

 

Je čas získat nadvládu na bojišti, velitelé!

Cerrar