Prvky nového vyvážení v aktualizaci 1.9

Po poslední iteraci serveru Sandbox jsme potřebovali nějaký čas, abychom analyzovali statistiky a výsledky získané z dotazníku. Jsme vděční všem aktivním hráčům, kteří se podíleli na tomto rozsáhlém testování a poslali nám svou zpětnou vazbu. Testy nového vyvážení se ukázaly být velice užitečné a plné informací. Velmi nám pomohly pochopit, jak postupovat tím správným směrem.

Děkujeme za vaše komentáře!

Komplexní úprava vyvážení sestává z mnoha prvků, které jsme ukázali během testování. Některé z našich hypotéz byly potvrzeny, ale některé koncepty vyžadují další revizi.

Díky testům na serveru Sandbox a vaší aktivní spoluúčasti však nyní máme data potřebná k dalšímu postupu v našem výzkumu a k budoucímu vývoji prvků nového vyvážení. Jakmile si promyslíme a aktualizujeme jejich koncepty, budete mít určitě příležitost vyzkoušet je na Sandboxu. Vážíme si vaší spolupráce!

Na serveru Sandbox jsme se s hráči podělili o naše nápady a hypotézy a nasbírali názory na současné experimenty, hratelnost a úpravy vyváženosti. Tato platforma byla navržena za účelem vývoje řešení ve spolupráci s herní komunitou. Testování jakýchkoliv prvků na serveru Sandbox ještě neznamená, že budou zavedeny i ve hře.

Co bude dál?

V současnosti pracujeme na následujících řešeních, která se osvědčila v poslední iteraci nového vyvážení:

 • Zvýšení HP a kapacity beden s municí pro vozidla nízkých úrovní
 • Změny v technologických stromech
 • Sběratelská vozidla

Soudě podle vaší zpětné vazby bylo celkové přijetí těchto prvků pozitivní a výsledky testů odpovídaly našim očekáváním. Plánujeme tyto prvky zavést v nadcházející aktualizaci 1.9. Pojďme se na každý z nich podívat jednotlivě.

Zvýšení HP a kapacity beden s municí pro vozidla nízkých úrovní

Během předchozích testů na serveru Sandbox jsme všem vozidlům navýšili množství HP. Po pečlivé analýze výsledků testu jsme se rozhodli částečně upravit nové hodnoty HP pro všechna vozidla na I.–VI. úrovni.

Změny množství HP u vozidel nízkých úrovní umožní:

 • zvýšit jejich celkový výkon, efektivitu a délku přežití v bitvách nízkých a středních úrovní, takže bude zábavnější s nimi hrát.
 • plynulejší přechod na vozidla nejvyšších úrovní.
 • konzistentnější navyšování odolnosti se stoupajícími úrovněmi.
 • novým hráčům se v každé bitvě více naučit a ve hře se tak rychleji zlepšovat.

Také jsme těmto vozidlům úměrně navýšili kapacitu beden s municí, aby odpovídala celkově vyššímu množství HP.

Změny v technologických stromech

Rozhraní technologických stromů bude především pro nové hráče uživatelsky přívětivější, jasnější a jednodušší. Po vizuálním vylepšení a přesunutí tanků na nízkých úrovních jinam budou navigace v rozhraní a výpočet optimální cesty výzkumem jednodušší.

Středová větev bude tou nejjasnější a nejjednodušší – bude to větev těžkých tanků. Z ní budou vycházet větve pro střední tanky a stíhače tanků. Technologické stromy pak budou lemovat dělostřelectvo shora a lehké tanky zdola. Podívejte se sami.

Sběratelská vozidla

Spousta vašich komentářů k testu se týkala sběratelských vozidel a s nimi souvisejících kompenzací. V tankistické komunitě to je jedno z těch nejžhavějších témat, proberme si ho proto podrobněji.

Chtěli bychom ještě jednou zdůraznit to nejzásadnější: všech 92 vozidel, která budou přesunuta z technologických stromů, včetně níže uvedených čtyř tanků IX.–X. úrovně, zůstane ve hře.

Po vydání sběratelských vozidel zůstanou všechny sbíratelné tanky v garáži a bude je možné získat i kdykoliv poté, co bude aktualizace vydána. Podívejte se na ně.

 • Nejvyšší dostupná úroveň sběratelských vozidel bude záviset na nejvyšší úrovni, kterou jste pro každý národ vyzkoumali. Pokud jste například vyzkoumali tank V. úrovně ve francouzském výzkumu, budete mít přístup ke všem francouzským sběratelským vozidlům do V. úrovně včetně.
 • K zakoupení sběratelských vozidel potřebujete pouze kredity (ZK nebudou vyžadovány), což jejich pořízení učiní jednodušším pro nováčky i zkušené hráče. Ceny nákupu a prodeje vozidel za kredity se nebudou lišit od těch současných. Bude také mnohem snadnější dosáhnout s neprémiovými vozidly elitního stavu, protože nemusíte vyzkoumat další tank ve větvi.
 • K dispozici budou výchozí verze všech tanků a po zakoupení můžete stejně jako u běžných vozidel začít vylepšovat jejich moduly.
 • Sběratelská vozidla se od svých předchozích verzí nebudou nijak lišit. Nepřijdou o možnost získat elitní stav, naopak ho dosáhnou jednodušeji.

Kromě tanků I.–VIII. úrovně plánujeme přemístit také následující čtyři tanky IX.–X. úrovně:

Některá vozidla budou přesunuta na jinou úroveň nebo přiřazena k jiné třídě a do hry budou dokonce přidány i zbrusu nové stroje. Podívejte se na ně.

Seznam vozidel

Rozbalit

Vozidla, která se přesunou na jinou úroveň (celkem 12)

Vozidla, která budou přiřazena k jiné třídě (celkem 5)

Vozidla, která budou do hry nově přidána (celkem 3)

 • BT-5— sovětský lehký tank III. úrovně.
 • T6 Medium— americký střední tank IV. úrovně. Jednoduše řečeno, je to slavný Sherman a podle toho se s ním i hraje.
 • Cavalier— britský střední tank V. úrovně.
Sbalit

Díky sběratelským vozidlům budou větve mnoha národů přehlednější a snadnější na pochopení. Zároveň si i nadále můžete užívat rozsáhlou sbírku tanků ve své garáži. Představíme také nové medaile za odemykání sběratelských vozidel, které vám umožní rozšířit váš seznam herních úspěchů.

Časté dotazy

Co se stane s vozidly, která byla přesunuta mimo technologický strom? Zůstanou ve hře?

Všech 92 vozidel, která získají sběratelský status, zůstane i nadále ve hře a na účtech hráčů (pokud se nacházejí v jejich garážích v době zavedení aktualizace). Po vydání sběratelských vozidel budou všechny tyto tanky dostupné k pořízení za kredity, přičemž nebude nutné utratit ZK za jejich výzkum.

Jak můžu získat sběratelský tank?

Sběratelská vozidla v každém technologickém stromu budou dostupná v závislosti na nejvyšší dosažené úrovni výzkumu v konkrétním stromu. Pokud jste například vyzkoumali stroj Tiger II v německém výzkumu, budete si moci pořídit Jagdpanther II a další německé sběratelské tanky na nižších úrovních.

Jaký je hlavní rozdíl mezi sběratelskými a běžnými vyzkoumatelnými vozidly? Musím přeškolit posádku, aby mohla být přiřazena na sběratelské vozidlo?

Hlavním rozdílem je způsob získávání těchto vozidel — za vyzkoumání sběratelských tanků nemusíte utrácet ZK. Po všech ostatních stránkách (ekonomické, přeškolení posádky atd.) jsou běžná a sběratelská vozidla totožná.

Kde si můžu koupit sběratelský tank?

Ve speciální sekci herního obchodu. Dostanete se do ní z technologického stromu nebo kliknutím na záložku „Sběratelská vozidla“ v herním obchodě. Nepřijdete o slevu v kreditech, kterou už jste obdrželi dříve, například za předchozí akci „Sváteční operace“.

Co se stane s úspěchy „Strojní inženýr“ a „Expert“?

Úspěchy „Strojní inženýr (podle národa)“ a „Starší strojní inženýr“ se vztahují pouze na běžná vyzkoumatelná vozidla.

Abyste získali úspěch „Expert (podle národa)“, musíte stále zničit všechny tanky z technologického stromu určitého národa, včetně těch sběratelských.

Také plánujeme přidat nový úspěch za vlastnictví všech sběratelských vozidel ve hře a 11 speciálních úspěchů za vlastnictví všech sběratelských vozidel určitého národa.

Kolik budou sběratelská vozidla stát?

Nákupní a prodejní cena zůstane stejná jako u jejich běžných vyzkoumatelných verzí.

Bude někdy upravena vyváženost sběratelských vozidel? Plánují se budoucí revize jejich výkonnosti?

Sběratelská vozidla jsou pro nás stejně důležitá jako ta běžná, proto se i na ně budou při úpravách vyvážení vztahovat stejná pravidla.

Jakou výbavu budou mít sběratelská vozidla?

Sběratelská vozidla budou přesunuta se všemi jejich moduly a vy si můžete zvolit, které z nich na tank namontujete. V případě tanku Sherman Jumbo si například můžete vybrat mezi 76mm dělem a dělem, které střílí výbušné granáty.

Mechaniky přemístění sběratelských vozidel

 1. Pokud bylo vozidlo do VIII. úrovně včetně přemístěno na tuto záložku, bude automaticky vyzkoumáno* vozidlo na následující úrovni (+1) a všechny tanky nižších úrovní. Toto pravidlo je platné, ať už jste tank zakoupili nebo ne.
 2. Všechny fragmenty plánů nevyzkoumaných vozidel budou převedeny na odpovídající množství univerzálních a národních, a to v závislosti na úrovni každého vozidla. Plány na vozidlo IV. úrovně budou například kompenzovány 1 národním a 4 univerzálními fragmenty.
 3. Pokud už jste vyzkoumali přemístěná vozidla na IX.−X. úrovni (113, Т-62А, AMX 30 B nebo AMX 30 1er prototype), můžete si je kdykoliv po vydání aktualizace 1.9 pořídit na záložce „Sběratelská vozidla“, bez ohledu na to, jestli jste vyzkoumali i jiné tanky IX.−X. úrovně. 

  Například: ve francouzské větvi jste vyzkoumali pouze dva tanky IX.–X. úrovně, AMX 30 1er prototype a AMX 30 B. Po vydání aktualizace si je můžete kdykoliv pořídit na záložce „Sběratelská vozidla“, a to i v případě, že jste ve francouzské větvi jiná vozidla vyzkoumali pouze po VIII. úroveň.
 4. Všichni hráči, kteří dosáhli tří vozidel na X. úrovni (113, AMX 30 B, T-62A), ale ještě je nevyzkoumali, zastavili se u vozidel IX. úrovně (WZ-111 model 1-4, AMX 30 1er prototype, T-54) a nevyzkoumali žádná vozidla X. úrovně, získají po vydání aktualizace k tankům těchto národů na X. úrovni přístup na záložce „Sběratelská vozidla“.
 5. Všichni hráči, kteří dosáhli tanku IX. úrovně (AMX 30 1er prototype), ale ještě ho nevyzkoumali, zastavili se u tanku VIII. úrovně (Batignolles-Châtillon 12t) a nevyzkoumali žádná vozidla IX. úrovně, získají po vydání aktualizace k tankům francouzské větve na IX. úrovni (+1 úroveň) přístup na záložce „Sběratelská vozidla“.

Protože je v technologickém stromě spousta tanků, má toto pravidlo i několik výjimek. V případě britských vozidel na I. úrovni bude například vyzkoumán pouze nový britský tank I. úrovně. Japonská vozidla II. úrovně se odemknou i se všemi jejich moduly. O několik dalších výjimek se s vámi ještě podělíme během nadcházejícího Společného testu.

Pravidla kompenzací budou platná ode dne, kdy vyjde aktualizace 1.9 na živých serverech. Výše uvedené kompenzace nemusí být dostupné během Společného testu aktualizace 1.9. Jakmile budeme mít bližší informace, budeme vás o jejich dostupnosti dopředu informovat.

Časté dotazy

Z tanku T-54 jsem ve výzkumu pokračoval strojem T-62A, ale dodnes se mi neodemkl. Stále na tomto tanku mám nějaké ZK. Co se s nimi stane?

 • Pokud vlastníte tank X. úrovně v sovětské větvi, počkejte prosím do vydání aktualizace. Poté můžete T-62A získat bez nutnosti utratit ZK a koupit ho pouze za kredity v ceně běžného tanku na X. úrovni.
 • Pokud v sovětském technologickém stromu nejsou vyzkoumány žádné tanky X. úrovně, můžete tyto ZK využít na výzkum vozidla Objekt 140 a automaticky tím odemknout T-62A.
 • Pokud už Objekt 140 vlastníte, T-54 obdrží elitní stav a vy můžete využít ZK, které jste s tímto tankem nasbírali, podle svého uvážení.

Tento příklad se vztahuje na jakákoliv sběratelská vozidla. Pokud jste neměli čas vozidlo, o které máte zájem, vyzkoumat, můžete si ho okamžitě po vydání aktualizace pořídit bez nutnosti utratit své ZK.

Může si nový hráč koupit sběratelská vozidla X. úrovně?

Ne, protože k získání přístupu ke sběratelským vozidlům X. úrovně musíte nejprve vyzkoumat tank na X. úrovni ve stromu daného národa. V takovém případě už ale pochopitelně nebudete považováni za nováčka.

Řekněme, že jsem tank Jagdpanther II vyzkoumal před aktualizací 1.9, ale další vozidlo v řadě, Jagdtiger, se ještě neodemklo. Co se s ním stane?

Pokud už máte Jagdpanther II ve své garáži, bude vám stále dostupný. V případě, že ne, můžete si ho zakoupit v herním obchodě pod záložkou „Sběratelská vozidla“. V tomto případě bude Jagdtiger automaticky vyzkoumán.

Budou v některých režimech, turnajích a herních akcích platná omezení na hraní se sběratelskými vozidly?

Ve srovnání se všemi vyzkoumatelnými tanky nemají sběratelská vozidla žádná omezení, bez váhání s nimi proto hrajte ve všech současných herních režimech.

Ještě jednou děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Váš přínos pro World of Tanks je nesmírně důležitý. Zůstaňte s námi pro více informací a hodně štěstí na bojišti!

Zavřít