Supertest HE granátů a dělostřelectva

Velitelé!

Sandboxový test HE granátů a dělostřelectva nám dal mnoho podnětů ke zvážení. Vaši zpětnou vazbu a odpovědi v dotaznících jsme přivítali s nadšením, protože představovaly hodnotné návrhy na vylepšení hry.

Což znamená, že se posouváme dál. Dalším krokem před samotným vydáním je zahájit uzavřený test pro určitá vozidla s hratelností založenou na HE granátech a některá samohybná děla.

Co se bude během Supertestu testovat?

Upozornění: Supertest je uzavřenou formou testu, při kterém jsou předběžně testována vozidla vyžadující doladění a kontrolu efektivity a změn provedených v jejich vyvážení.

18. května vstoupí do Supertestu následujících devět vozidel:

Testovat budeme také systémové změny alfa poškození dělostřeleckých AP granátů a několik vylepšení konkrétních vozidel. Po vyhodnocení Supertestu a příslušných úpravách budou navrhované změny pravděpodobně přidány do Společného testu aktualizace 1.13, aby si je mohli vyzkoušet všichni.

Změny vozidel s HE granáty

T49

 • Rozptyl děla 152 mm Gun-Launcher XM81 (konvenční) byl snížen z 0,6 na 0,57.
 • Rozptyl děla 152 mm Gun-Launcher XM81 (konvenční) byl při rotaci věže snížen z 0,38 na 0,35.

XM551 Sheridan

 • Rozptyl děla 152 mm Gun-Launcher XM81 (konvenční) byl snížen z 0,53 na 0,51.
 • Rozptyl děla 152 mm Gun-Launcher XM81 (konvenční) byl při rotaci věže snížen z 0,4 na 0,35.

Americké lehké tanky na vysokých úrovních mají v současnosti na poměry své třídy vysoké poškození na výstřel a velice nízkou šanci na přesné zasažení cíle.

Navrhované změny pomohou snížit dobu potřebnou k vypálení přesné rány. Věříme, že to bude stačit k tomu, aby mohly tyto stroje využívat výhody nových mechanik na způsobování poškození HE granáty. Buď budete trpěliví a mazaní, nebo troufalí a odvážní a zkusíte své štěstí za nepřátelskými liniemi!

Type 5 Heavy

 • Průbojnost granátů děla 15 cm/45 41st Year Type byla u stroje Common Type 91 zvýšena z 240 na 252 mm.
 • Rozptyl děla 15 cm/45 41st Year Type byl snížen z 0,5 na 0,47.
 • Rozptyl děla 14 cm/50 3rd Year Type byl snížen z 0,4 na 0,38.

Type 4 Heavy

 • Průbojnost granátů děla 15 cm/45 41st Year Type byla u stroje Common Type 91 zvýšena z 240 na 252 mm.
 • Rozptyl děla 15 cm/45 41st Year Type byl snížen z 0,52 na 0,49.
 • Rozptyl děla 14 cm/50 3rd Year Type byl snížen z 0,42 na 0,4.

Tyto japonské ocelové bestie vynikají svou odolností, pomalostí a vytrvalostí. Všichni dobře ví, co očekávat od jejich HE granátů – přesné rány, které jsou špatnou zprávou pro nepřátele a úspěchem pro váš tým. Nyní máme v plánu nepatrně zvýšit předpokládanou efektivitu průbojných granátů vypálených jejich 15cm dělem. Díky lepšímu probíjení pancíře si lépe povedou v soubojích na krátkou vzdálenost.

K výběru existující HE a prémiové HE munice byl u děla 15 cm/45 41st Year Type pro tanky Type 4 Heavy a Type 5 Heavy přidán AP granát Common Type 91, který je součástí celkových změn mechanik HE granátů.

Kromě toho také upravíme jejich přesnost, aby v soubojích na blízko mohla tato vozidla při zaměření na slabá místa nepřátel, kteří jsou mnohem menší, přesněji pálit HE i AP munici.

KV-2/KV-2 (R)

 • Výkon motoru V-5 byl zvýšen z 600 na 630 hp.
 • Čas zaměření děla 152 mm М-10 byl snížen z 4,0 na 3,8.
 • Rychlost otáčení u podvozku KV-2 MOD. 1941 byla zvýšena z 18 na 20 stupňů/s.
 • Rozptyl za pohybu u podvozku KV-2 MOD. 1941 byl snížen z 0,28 na 0,26.
 • Rozptyl při otáčení korby u podvozku KV-2 MOD. 1941 byl snížen z 0,28 na 0,26.
 • Rychlost otáčení věže МТ-2 byla zvýšena z 16 na 17 stupňů/s.
 • Rozptyl při rotaci věže МТ-2 byl u děl 122 mm U-11, 152 mm М-10 a 107 mm ZIS-6 snížen z 0,16 na 0,15.

Tento sovětský ocelový obr i jeho verze z Císařské gardy vyžadují málo a dokáží mnoho. V diskuzích o Sandboxu týkajících se HE granátů byly komentáře o KV-2 a jeho protějšku ústředním motivem. Tato vozidla jsou velmi oblíbená a důležitá pro každého tankistu.

Statistiky nám ukázaly, že nedošlo k žádným výrazným změnám v jejich výkonnosti. Rozdíl v hodnotách poškození způsobeném při prvním testu HE granátů na živém serveru byl nižší než 6 %. Během druhého testu byl tento rozdíl ještě nižší, téměř poloviční s hodnotou 3 %. Vaše zpětná vazba a odpovědi v dotaznících nám dokázaly, že je toto vozidlo pro mnoho hráčů velmi důležité.

Abychom jeho jedinečnost zachovali, provedeme menší změny na vylepšení jeho hratelnosti a zanecháme jeho bojovou výkonnost na stejné úrovni, jakou má v současnosti na živém serveru.

Kolová vozidla

Panhard EBR 105

 • Průbojnost děla 105 mm D. 1504 (EBR) byla u granátů OE-105-Mle. 60 D. 1504 (EBR) snížena ze 105 mm na 75 mm.

Panhard EBR 90/Panhard AML Lynx 6x6

 • Průbojnost děl 90 mm CN 90 F3, 90 mm D. 921 F1 a 90 mm D. 921 byla u granátů OE snížena z 90 mm na 75 mm.

Ze všech výše uvedených vozidel vykazovala právě ta kolová největší změny v efektivitě jejich HE granátů. Důvodem byla řada faktorů – přesnost a stabilizace děla nebo rychlost a obratnost samotných vozidel.

Tento nárůst výkonnosti kolových vozidel byl až příliš vysoký a vyžaduje nápravu. Abychom zabránili takovému nárůstu efektivity, budeme testovat sníženou průbojnost pancíře HE granátů všech vyzkoumatelných vozidel. Novým standardem celé větve se tak může stát 75mm průbojnost.

Dělostřelectvo

Během Supertestu se dělostřelectvo dočká dvou hlavních změn.

 1. AP granáty budou udělovat vyšší poškození. Podle statistik určitých vozidel (zejména těžkého dělostřelectva s velkorážnými děly) neodpovídaly výsledky zásahů a způsobeného poškození vynaloženému úsilí. Při řízení vozidel Т92 nebo G.W. E 100 je velmi obtížné zaměřit a zasáhnout cíl AP granátem. Toto úsilí by mělo být po zásluze odměněno. V rámci testu jsme proto vylepšili poškození na výstřel, které udělují AP granáty některých samohybných děl, aby jejich efektivita odpovídala ostatním vozidlům stejného typu.
 2. Některá samohybná děla se z důvodů úprav jejich efektivity dočkají menšího snížení poškození AP granátů a alternativní munice. Tyto drobné změny by měly jejich výkonnost udržet na vhodné úrovni. Hodnota poškození AP granátů a alternativní munice 155mm děl v linii amerického dělostřelectva (M12, M40/M43 a M53/M55) bude například snížena o 30 a 50 HP (v uvedeném pořadí).

A co ostatní vozidla?

Kromě uvedených změn je ve hře i řada jiných vozidel, jejichž hratelnost je částečně založena na používání HE granátů. Jedná se například o polský tank B.U.G.I., FV4005 a některé stroje Sherman.

Na základě analýzy dat získaných během sandboxových testů a na živém serveru můžeme nyní potvrdit, že nevyžadují žádné změny. Je tomu tak z řady důvodů: nedošlo ke změně jejich efektivity nebo je podíl poškození způsobeného HE granáty příliš nízký na to, aby ovlivnil celkové poškození způsobené daným vozidlem.

Podobně komplexní změna herních mechanik má vliv na téměř všechny aspekty hry. Výsledkem toho je zapotřebí podrobná kontrola některých vozidel v Supertestu a všech strojů ve Společných testech.

Po vydání aktualizace 1.13 v červnu budeme i nadále pokračovat v naší analýze, upozorňujeme proto, že pravděpodobně dojde k dalším vyladěním a úpravám.

Těšíme se na vaši zpětnou vazbu, jak z výsledků Společného testu tak i po vydání aktualizace 1.13.


Hodně štěstí na bojišti. Vpřed!

Diskutovat na Discordu

Zavřít