Hodnocení vozidel posuzuje vaše výkony s každým konkrétním vozidlem.

Pro snadnější procházení se hodnocení vozidel dělí na čtyři sekce:

  • MOJE NEJLEPŠÍ VOZIDLA
  • VOZIDLA X. ÚROVNĚ
  • NOVÁ VOZIDLA
  • PRÉMIOVÁ VOZIDLA

První sekce obsahuje řadu nejlépe hodnocených vozidel, která vlastníte. Následující tři sekce představují vozidla s nejlepšími výsledky a jejich nejlepší 3 hráče.

Pokud jste mezi jakýmikoliv těmito nejlepšími 3 hodnoceními, vaše pozice v tabulce hodnocení je zvýrazněna zeleně. Pokud nejste, klikněte na vozidlo, abyste si prohlédli tabulku jeho hodnocení, kde je zobrazena vaše aktuální pozice.

1 Časový filtr Vyberte si z dostupných hodnocených období: včera, určitý měsíc či za celou dobu.
2 Filtr počtu bitev  Vyberte si požadovaný počet odehraných bitev.
3 Panel kategorie  Klikněte na název kategorie, abyste si prohlédli tabulku hodnocení v této kategorii.
4 Panel hráče Klikněte pro zobrazení podrobných informací.
5 Dynamický index Zobrazuje změny v pozici hráče za předchozí den.

Hodnocení se aktualizují každou noc. Tabulka hodnocení zobrazuje výsledky hráče z předchozího dne. Všechny dnešní údaje budou do hodnocení zahrnuty zítra.

WTR vozidla

WTR je stupnice vytvořená k posouzení vašeho výkonu s každým konkrétním vozidlem.

Vzorec pro výpočet hodnocení vozidla vychází z klíčových statistik vozidla a obsahuje složky alfa (α) a beta (β).

Klíčové statistiky vozidla

Hodnocení vozidla vychází z následujících statistik:

  1. Způsobené poškození (DD)
  2. Způsobené + asistované poškození (DDA)
  3. Poškození zastavené pancířem (DB)
  4. Počet vozidel zničených za bitvu neboli „Fragy“ (F)
  5. Míra přežití (S)

Počet statistik používaných k výpočtu WTR se může lišit v závislosti na modelu, typu a úloze vozidla v bitvě. Každé vozidlo má minimálně 2 a maximálně až 4 klíčové statistiky.

Každá statistika má stupnici od minimální po maximální hodnotu této statistiky, rozdělenou do četných segmentů. Každý segment zahrnuje v rámci svého obsahu stejný počet hráčů. Hodnota vašich statistik s konkrétním vozidlem určuje segment, do kterého s ohledem na ostatní hráče patříte.

Například pokud je vaše průměrná míra přežití nízká, skončíte v nižším segmentu stupnice S. Pokud je zároveň vaše hodnota DD nadprůměrná, talk se dostanete do vysokého segmentu stupnice DD.

Složka alfa

Složka alfa určuje výkon hráče s daným vozidlem ve vztahu k ostatním hráčům. Vzorec pro výpočet α je následující:

Definice

Rozbalit

α  — složka, která určuje přibližně 25 % z WTR hodnoty vozidla

i — jedna z klíčových statistik konkrétního vozidla

Σ — souhrn

AudienceV — koeficient cílové skupiny pro toto vozidlo

Koeficient je zavedený pro vyrovnání standardních a prémiových/promo vozidel s velmi podobnými technickými vlastnostmi, ale rozdílnými statistikami výkonu mezi hráči. Jelikož standardní vozidla mají tendenci přitáhnout větší cílovou skupinu hráčů s různými dovednostmi, tak jsou jejich průměrné výkony poměrně nízké. Prémiové a jiné druhy vozidel za odměnu však přitahují menší, avšak schopnější cílovou skupinu - proto jsou jejich průměrné výkony vyšší.

Segmenti — statistický segment, do kterého patříte

Segmentsi — celkový počet segmentů pro určitou statistiku

Ai  — statistický koeficient (i)

Maximální hodnota alfy je rovna 1.

Sbalit

Složka beta

Složka beta určuje výkon hráče s daným vozidlem ve vztahu k průměrnému výkonu vozidla na serveru. Vzorec pro výpočet β je následující:

 

Definice

Rozbalit

β — component that determines around 75% of the vehicle WTR value

i  — one of the key stats of a specific vehicle

Σ — summation

NV— stat normalized value (player average stat value divided by server average stat value)

A— stat coefficient, which assesses vehicle key stat contribution to a positive battle outcome

AudienceV — audience coefficient for this vehicle

Beta_Norm and Beta_Offset— configurational values that determine the total weight of β in the final formula

The Survivability stat is not factored into beta calculations.
Sbalit

Konečný vzorec

Konečný vzorec pro výpočet hodnocení vozidla je následující:

Definice

Rozbalit

WTRV  — WTR hodnota vozidla

αV  — složka alfa 

βV  — složka beta

αWeight and βWeight— konfigurační hodnoty

Sbalit
Zavřít