Začínáme

Obsah:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přečtěte si tuto kapitolu, abyste zjistili více o úvodních kritériích a o základech systému hodnocení.

 

Úvodní kritéria

Pro vstup do hodnocení, musí mít váš klan alespoň 15 hráčů.

 

 

 

 

 

 Zpět na obsah » 

Základy

Úspěchy klanů, bojujících na globální mapě, jsou zobrazeny v žebříčku hodnocení:

 

 

Hodnocená období

Hodnocení jsou k dispozici za následující časová období:

  • Celkem
  • 4 týdny
  • 7 dní
  • 1 den

Pro zobrazení hodnocení za určité období, klikněte na časové období v Panelu hodnoceného období.

Data upřesňující vybrané hodnocené období jsou uvedena v Panelu hodnoceného období.

Hodnocená období jsou navázána na aktuální datum a denně se obnovuj:

 

Zpět na obsah »

Hodnocené kategorie

Klany jsou hodnoceny v následujících kategoriích:

Hodnocení klanu
Průměrné osobní hodnocení členů klanu
Průměrný počet bitev odehraný členy klanu
Celkový počet vozidel 10. úrovně
Hodnocení globální mapy

Pozice klanu v žebříčku hodnocení závisí na vybrané kategorii hodnocení.

Pro zobrazení hodnocení v určité kategorii klikněte na název kategorie v Panelu kategorií.

 Zpět na obsah »

Dynamický index

Dynamický index změnu pozice klanu za předchozí den:

 zelený — vzestup v hodnocení
 červený — pokles v hodnocení

Index zobrazuje počet pozic, o které se klan v žebříčku hodnocení posunul nahoru nebo dolů.

Dynamický index se zaokrouhluje podle následujícího pravidla: pokud hodnota indexu přesahuje 10 000
(např.. +14 323 pozic), je index zaokrouhlen k nejbližší stovce a zobrazen jako +14.3 К, kde К = 1 000 pozic.

 

Zpět na hodnocení klanu »

Zavřít