Přehled nového systému schopností posádky

Velitelé!

Děkujeme všem, kteří se již zúčastnili Společného testu a podělili se s námi o svou zpětnou vazbu. Nový systém schopností posádky je významnou změnou, která ovlivní všechny hráče. Hodláme zajistit, aby přechod na nový systém proběhl co nejplynuleji. Jsme přesvědčeni, že starý systém již potřeboval změnu, ze které by těžili všichni.

Nový systém cílí na:

  1. Kompetitivnost každé schopnosti. Odklon od současné situace, kdy si všichni hráči volí stejné schopnosti, směrem k prostředí vybízejícímu k rozmanitosti a uvědomělým rozhodnutím.
  2. Konzistentní systém schopností. Stejná a dobře srozumitelná pravidla platí pro všechny hráče a posádky, což je podpořeno i herním rozhraním.
  3. Spravedlivé rozdělení schopností. Pro všechny kvalifikace by měl být dostupný zhruba stejný počet schopností a jejich mechaniky by měly fungovat bezchybně a férově ve všech ohledech.
  4. Jednoduchou implementaci budoucích vylepšení. Je třeba vytvořit základ pro jednoduché zavádění budoucích vylepšení, jakými bude například:
    • odstranění členů posádky vycvičených na 50 a 75 %,
    • možnost jedné posádky řídit více vozidel,
    • zavedení mechaniky pro přesun nevyužitých zkušeností posádky z jedné posádky na druhou

Do těchto cílů nikdy nepatřila monetizace. Chápeme, že možná nebude jednoduché si na tyto změny zvyknout, a proto jsme pro vás připravili speciální propagační akci, díky které se seznámíte s novým systémem, vyzkoušíte si různé konfigurace a zjistíte, co vám vyhovuje nejvíce. Od vydání aktualizace 1.20.1 až do konce roku 2023 budete moci díky této propagační akci po dobu 30 dní obnovovat schopnosti posádky zdarma. Po prvním přihlášení do hry po vydání aktualizace získáte jeden měsíc na experimentování se schopnostmi posádky bez jakýchkoliv postihů. Všem hráčům navíc připíšeme 12 příkazů k přeškolení.

Bezplatné obnovení schopností posádky pro vás bude k dispozici od vydání aktualizace 1.20.1 až do konce roku. 30denní období začne ihned po vašem prvním přihlášení do hry po vydání aktualizace.

Často kladené dotazy

Během Společného testu již vyvstalo několik otázek, kterým bychom se chtěli věnovat.

Pokud jsou všechny schopnosti v novém systému užitečné, nebude to hráče tlačit k pořízení všech?

Přidali jsme do hry více schopností a navzájem je vůči sobě vyvážili, aby se jejich atraktivnost odvíjela od vašeho stylu hry a vozidel. Nezměnili jsme však zkušenostní postupový systém, protože si myslíme, že není žádoucí, aby se hráči naučili všechny schopnosti. Věříme, že je také důležité prožívat postup a učit se schopnosti jednu za druhou. Došli jsme navíc k poznání, že od páté či šesté schopnosti dál už zdroje potřebné k postupu převažují získané výhody. Vzhledem k nově zvýšenému počtu schopností se hráči budou muset rozhodnout, které si vyberou a jakou konečnou sestavu si zvolí.

Přestože schopnosti mají rozhodně vliv na vývoj bitev, je důležité si uvědomit, že faktory jako znalost mapy, řidičské schopnosti a taktické rozhodování také hrají klíčovou roli. Rozhodli jsme se zachovat systém zkušeností ve stávající podobě, abychom zajistili, že noví hráči nebudou v okamžiku překonáni vysoce vycvičenými protivníky. Je pro nás důležité ponechat ve hře základy výcviku posádky a zároveň hráče motivovat k dělání uvědomělejších rozhodnutí.

Proč není počet schopností dostupných pro posádku omezen?

Důležitou součástí této i budoucích změn je vytvoření několika oblíbených posádek. Již jsme oznámili, že bude možné vycvičit jednu posádku pro více vozidel. Budete moci také přesouvat zkušenosti od nevyužitých tankistů těm posádkám, které zrovna používáte, a tento systém jsme nechtěli omezovat. Několik experimentů s omezením schopností v rámci testování posádky 2.0 jsme provedli na Sandboxu, tyto změny spolu s dalšími však obdržely negativní zpětnou vazbu, což nás přesvědčilo nezavádět je do hry. Výsledkem toho jsme zvolili konzistentnější přístup k vylepšení stávajícího systému. Zavedení takových omezení by také vyvolalo určité problémy bez zjevných a snadných řešení, a to zvlášť u posádek, které by již disponovaly nadlimitním počtem schopností. Tyto posádky by se tak už neměly kam posunout a možná by dokonce došlo i k odstranění některých jejich schopností.

Co když nový systém schopností posádek zapříčiní vznik nevyrovnaných nebo neúměrně silných posádek?

Abychom se vyhnuli nevyváženostem, usilovně jsme simulovali různé scénáře, včetně použití největšího možného bonusu k daným parametrům a využití všech spotřebních doplňků, schopností, vybavení a dalšího. Provedli jsme také praktické testy. Přesto však budeme po vydání aktualizace pečlivě sledovat situaci, a pokud nějaké nevyváženosti vyvstanou, budeme se jimi bez odkladu zabývat.


Ještě jednou bychom vám chtěli vyjádřit náš vděk za vaše komentáře, názory a otázky. Věříme, že nový systém bude přínosem pro všechny hráče a dodá hře více rozmanitosti a hloubky. Posádka je důležitou herní mechanikou a můžeme vám zaručit, že na jejím vylepšování budeme pracovat i nadále.

Vpřed!

Diskutovat na Discordu

Zavřít