Tři hrdinky druhé světové války

Šťastný Mezinárodní den žen, velitelé!

Pravděpodobně se už nyní vrháte do výnosných misí Mezinárodního dne žen a s nadšením očekáváte speciální stream, který poběží dnes odpoledne od 14:00 do 18:00 CET (UTC+1). Budou v něm díky Twitch Drops dostupné úžasné vzhledy členek posádky a krásný 2D styl!

Ještě než však vyrazíte na bojiště, rádi bychom využili této příležitosti a zaměřili se na letošní Mezinárodní den žen. Od tisíců žen, které udržovaly teplo rodinného krbu, přes ty, jež se prosadily ve dříve výlučně mužských profesích, až k ženám, které bojovaly v předních liniích, toto je pocta všem neústupným, odvážným a pozoruhodným ženám, které sehrály během druhé světové války důležité role.

Zde je několik příběhů jejich inspirativní rozvahy, odvážných činů a neoddiskutovatelného hrdinství.


Krystyna Skarbek (Christine Granville), špionka, okupovaná Evropa

Krystyna Skarbek, dcera polského hraběte a vnučka zámožného židovského bankéře, sehrála zásadní roli při organizaci odbojových skupin a převádění pilotů pryč z okupované Evropy.

Po propuknutí války Krystyna v Etiopii rychle podepsala smlouvu se Sekcí D, novým oddělením Britské tajné zpravodajské služby (nyní MI6). Poté byla tajně převedena přes Maďarsko zpět do Polska s rozkazy usnadnit komunikaci mezi odbojovými skupinami a Londýnem. Shromažďovala informace o říční a vlakové dopravě a pomáhala převádět válečné zajatce a piloty pryč ze země a dále do Británie, kde se mohli znovu setkat se svými jednotkami.

V roce 1941 ji však štěstí opustilo a byla zatčena a vyslýchána gestapem. Propuštěna byla po předstíraném případu tuberkulózy, čehož docílila kousáním se do jazyka, dokud nezačala krvácet. Po změně identity na Christine Granville se cvičila pro roli výsadkářky a radistky. V době úspěšného vylodění v Normandii byla shozena nad územím Francie, ovšem oblast, do níž přistála, se hemžila nepřátelskými bojovými silami. Unikla proto směrem k italským hranicím. Pěšky zdolala 70 mil, aby se dostala do bezpečí, kde se setkala s partyzány. S nimi pomáhala zajistit propuštění zajatců a zdržování německého postupu vyhazováním cest a mostů do povětří.

Sekce D byla založena k maření německých válečných snah a vykonávala sabotáže a tajné operace na území celé okupované Evropy. Eskapády Christine Granville zpečetily její pověst legendární špionky.

Gwen Thomas, pracovnice v továrně, Velká Británie

Gwen Thomas byla během druhé světové války dělnicí liverpoolské zbrojovky. Protože nebyla řádně vyučena, byla poslána na oddělení s menší municí, kde pracovníci továrny plnili granáty a nášlapné miny trhavinami včetně TNT.

Ženám, které ve zbrojovkách často nakládaly s toxickými chemikáliemi, jako je síra, se přezdívalo „kanárci“. Neustálý kontakt a vystavení síře totiž zabarvovalo jejich kůži i vlasy na žluto. Gwen Thomas tedy nebyla jediná. Pracovala ve skutečně obtížných podmínkách a musela vykonávat takové úkoly, jako je plnění granátů horkým TNT. Jednoho dne uklouzla na podlaze poblíž velkého kontejneru s TNT, který se na ni zvrhl a pokryl ji trhavinou od hlavy až k patě. A přestože měla obličej rudý a samý šrám, po hodině odpočinku na ošetřovně se znovu vrátila k práci.

V britských zbrojovkách pracovalo téměř milion dělnic, a to navzdory vážnému riziku vystavení se nebezpečným chemickým látkám nebo rizikové strojní technice. Často pracovaly sedm dní v týdnu a riskovaly svůj život i končetiny, aby zajistily dodávky zbraní a munice do předních linií.

Reba Whittle, zdravotní sestra v zajateckém táboře, Německo

Poručík Reba Whittle byla americkou zdravotní sestrou 813. zdravotnické evakuační letky. Byla první válečnou zajatkyní svého pohlaví na západní frontě a jedinou ženou-Američankou, která byla držena v Evropě v zajetí.

V září 1944 mířila Reba na palubě letadla vyzvednout spojenecké oběti ve Francii, když se letadlo odchýlilo z kurzu a následně bylo sestřeleno nad Cáchami v Německu. Několik přeživších bylo zajato a posláno do zajateckého tábora. Němci si nebyli příliš jistí, co si s ní v táboře počít. Namísto nucených prací, na které byly posílány ruské válečné zajatkyně z východní fronty, ji nakonec drželi pohromadě s jejími mužskými spoluzajatci. Starala se sice o zraněné v táboře, v té době však také utrpěla několik fyzických i psychických traumat. Německý červený kříž naštěstí v lednu 1945 zajistil její propuštění. Reba byla povýšena na poručíka a vyznamenána americkou Leteckou medailí a Purpurovým srdcem.

Druhá světová válka představovala vzestup zdravotních sester. Ty byly školeny, aby se dokázaly vypořádat s mimořádnými zdravotnickými událostmi, a cvičeny k přežití v poli, čtení z map a maskování. Trénovány byly také pro případy leteckých havárií a seskoky padákem. Mnoho z nich sloužilo v zahraničí, v Evropě nebo v Pacifiku, a létalo nebezpečnými oblastmi nad bojovými zónami a okupovanými územími.


Vpřed!

Zavřít