Nápor 2022: Systém hodností a odměny

Velitelé!

Po prozkoumání herních mechanik nového režimu „Nápor“ nastal čas zaměřit se na soutěžní stránku nové akce. Během Sezóny gryfa budou mít hráči od 12. října, 10:00 CEST (UTC+2), do 21. listopadu, 2:00 CET (UTC+1), příležitost sbírat body hodnocení, vyšplhat na vrchol žebříčku, dosáhnout hodnosti Legenda a získat ty nejlepší odměny.

Poznámka: Režim „Nápor“ je nyní součástí Společného testu aktualizace 1.18.1. Některé hodnoty herního režimu se můžou po oficiálním vydání ještě změnit.

 
 

Základy systému hodností

Rozbalit
 • Bitvy 7 proti 7 se spojenci a nepřáteli s podobným hodnocením
 • Body hodnocení získané za vítězství a ztracené za prohry, remízy a dezerci
 • Postupujte v každé z 5 hlavních hodností 4 divizemi. K tomu navíc existují 2 prestižní hodnosti
 • 200 bodů hodnocení za každou hlavní hodnost (50 bodů pro postup z jedné divize do další)
 • Hodnost Šampion pro hráče, kteří získají alespoň 1 000 bodů hodnocení
 • Hodnost Legenda pro hráče, kteří budou v nejlepších 10 % hráčů s hodností Šampion seřazených dle bodů hodnocení
 • Body hodnocení ztracené za delší neaktivitu
Sbalit

Systém hodnocení a tvorba týmů

Nápor je nový kompetitivní herní režim ve World of Tanks. Na rozdíl od náhodných bitev, kde je složení týmu závislé na výběru vozidla, se budou bitvy Náporu odehrávat ve vozidlech X. úrovně s veliteli s podobným hodnocením.

Systém tvorby týmů bere v úvahu pozici každého hráče v systému hodností a vybere protivníky s podobným hodnocením. Sestaví týmy srovnatelné síly založené na bodech hodnocení, divizi a hodnosti. Výsledkem bude střet hráčů v intenzivních bitvách ve vyrovnaných podmínkách, kde může vyhrát kdokoliv.

 • Hráči s rozdílem 10 nebo více divizí se nemohou ve stejné bitvě potkat.
 • Samostatní hráči a dvoučlenné čety budou častěji postaveni proti dalším skupinám a samostatným hráčům.
 • V četě mohou být pouze 2 hráči a v týmu pouze jedna taková četa, pokud tedy tým nestojí proti superčetě.
 • Superčety ale budou častěji postaveny proti jiným superčetám.
 • V opravdu vzácných případech, kdy se proti superčetě ocitnou samostatní hráči či běžné čety, pak tito hráči získají za vítězství více bodů hodnocení a méně jich v případě prohry ztratí.
 • Týmy složené ze samostatných hráčů a čet budou mít vyšší hodnocení, než je průměrné hodnocení superčety, proti které stojí.
 • Složení protějšího týmu neovlivní množství získaných nebo ztracených bodů hodnocení superčety.

Výpočet bodů hodnocení

Množství bodů hodnocení, které hráč po bitvě získá nebo ztratí, bude záležet jak na výsledku bitvy, tak na individuálním výkonu. Systém bere v úvahu výkon každého jednotlivého hráče dle získaných bodů prestiže a srovná je s průměrným výkonem celého týmu. Body prestiže hráči získávají za pozitivní akce v bitvě.

Za vítězství v bitvě:

 • Výpočet průměrného výkonu týmu v závislosti na získaných bodech prestiže
 • Rozdělení bodů hodnocení bude záležet na průměrném výkonu týmu
 • Hráči, kteří hráli nadprůměrně, obdrží body hodnocení navíc
 • Hráči, kteří hráli podprůměrně, obdrží méně bodů hodnocení

Za porážky nebo remízy:

 • Výpočet průměrného výkonu týmu v závislosti na získaných bodech prestiže
 • Rozdělení ztracených bodů hodnocení bude záležet na průměrném výkonu týmu
 • Hráči, kteří hráli nadprůměrně, ztratí méně bodů hodnocení
 • Hráči, kteří hráli podprůměrně, ztratí více bodů hodnocení

Za dezerci nebo neaktivitu v bitvě hráči vždy ztratí velké množství bodů hodnocení, nehledě na její výsledek. 

Čety a komunikace

Do bitvy v režimu „Nápor“ lze vstoupit třemi způsoby.

 • Velitel může hrát sám jako samostatný hráč
 • Hráč se může spojit s dalším a vytvořit četu o dvou hráčích
 • Skupiny hráčů mohou vytvořit superčetu

Superčeta se skládá ze 7 velitelů, kteří mohou do Náporu vstoupit jako kompletní tým.

Rozdíl mezi body hodnocení v četě o dvou hráčích nesmí překročit 350 bodů.

V superčetě o sedmi hráčích nesmí rozdíl mezi nejvýše hodnoceným a nejhůře hodnoceným hráčem překročit 500 bodů.

Hráči si mohou vybrat stejná vozidla jako jejich spoluhráči. Na třídy vozidel nejsou kladena žádná omezení.

Hlasová komunikace ve hře

V Náporu budete moci se svými spoluhráči komunikovat a koordinovat taktiku prostřednictvím hlasové komunikace.

Funkce je ve výchozím nastavení vypnuta, hráči však mohou do hlasové komunikace vstoupit zmáčknutím klávesy „H“ (ve výchozím nastavení) nebo přímo skrze rozhraní režimu kliknutím na „Aktivovat hlasovou komunikaci“. Hráči se zapnutou hlasovou komunikací jsou označeni speciální ikonou reproduktoru.

Po spuštění soustředění před bitvou se hlasová komunikace mezi dvoučlennými četami a superčetami automaticky připojí k týmovému kanálu hlasové komunikace. Pokud hráč v četě hlasovou komunikaci nedeaktivoval, pak bude na začátku bitvy automaticky připojen k týmové komunikaci.

Hodnosti Náporu

Herní režim má celkem sedm hodností:

 1. Debutant
 2. Železný
 3. Bronzový
 4. Stříbrný
 5. Zlatý
 6. Šampion
 7. Legenda

Pět hlavních hodností (Debutant až Zlatý) se každá skládá ze čtyř divizí (A, B, C a D). Všichni hráči začínají v divizi D na hodnosti Debutant. Sbíráním bodů se postupně dostanete do divize A hodnosti Zlatý. K postupu z jedné divize do další je potřeba 50 bodů, což celkem činí 1 000 bodů hodnocení. Body hodnocení získáváte za vítězství a ztrácíte za prohry, remízy a dezerci.

Prestižní hodnosti

Hodnosti Šampion a Legenda nejsou rozděleny do divizí A–D a neexistuje fixní počet bodů hodnocení potřebných pro postup z jedné hodnosti do další. Místo toho 10 % hráčů s nejvyšším počtem bodů hodnocení s hodností Šampion automaticky postoupí na hodnost Legenda.

Počet hráčů, kteří dosáhnou hodnosti Legenda, bude záležet na celkovém počtu hráčů s hodností Šampion. Umístění hráčů s hodností Šampion a Legenda se aktualizuje každých 15 minut.

Hodnost Šampion

Pro dosažení úrovně Šampion získejte alespoň 1 000 bodů hodnocení

Hodnost Legenda

Pro dosažení úrovně Legenda buďte mezi 10 % nejlepších hráčů v žebříčku

 

Žebříček

Aktivita hráčů s hodnostmi Šampion a Legenda je zaznamenána v dynamickém žebříčku Náporu v herním klientovi.

Pozice hráče v žebříčku závisí na množství bodů hodnocení, které získal. Pokud bude mít stejný počet bodů hodnocení několik hráčů, vyšší pozici obsadí ten hráč, který v Náporu odehrál více bitev. K aktualizaci žebříčku dojde každých 15 minut.

Neaktivita v herním režimu

Hráči s hodnocením Stříbrný nebo vyšší budou ztrácet body hodnocení za delší neaktivitu. Když se hráč umístí v jedné z těchto čtyř hodností, každá bitva je odmění určitým počtem nabití aktivity. Tato nabití hráč obdrží za jakýkoliv výsledek bitvy, nebude však poskytnut neaktivním hráčům ani těm, kteří bitvu opustí předčasně.

V ukazateli aktivity může mít hráč nastřádáno až 14 nabití aktivity, které se vypotřebovávají rychlostí 1 nabití za den. Pokud na konci dne akce hráč nemá žádné nabití aktivity (v 01:00 CEST (UTC+2)), pak přijde o několik bodů hodnocení v závislosti na své aktuální hodnosti.

Počet nabití aktivity získaných za bitvu:

Počet bodů hodnocení ztracených za každý den neaktivity:

 • Hodnost Stříbrný:5 nabití
 • Hodnost Zlatý:5 nabití
 • Hodnost Šampion:1 nabití
 • Hodnost Legenda:1 nabití
 • Hodnost Stříbrný: –3 body
 • Hodnost Zlatý: –5 bodů
 • Hodnost Šampion: –25 bodů
 • Hodnost Legenda: –50 bodů

Hráč s plně nabitým ukazatelem aktivity má 14 dní na obnovení hraní, než začne ztrácet část svých bodů hodnocení. Delší období neaktivity povede ke ztrátě hodnosti, potenciálně až na divizi A hodnosti Bronzový.

Systém neaktivity hodností umožňuje hráčům vzít si přestávku, zajistí však soutěživost režimu až do konce. Hráči se musí hry účastnit pravidelně, jinak přijdou o nejvyšší hodnost s nejlepšími odměnami.

Odměny

V režimu „Nápor“ se můžete těšit na dvě řady odměn s jedinečnými prvky na úpravu vzhledu za postup hodnostmi a hromadu herních odměn za vítězství.

Odměny za postup

Sezóna gryfa v Náporu se bude konat od 12. října, 10:00 CEST (UTC+2), do 20. listopadu, 23:00 CET (UTC+1)

 • Debutant
 • Železný
 • Bronzový
 • Stříbrný
 • Zlatý
 • Šampion
 • Legenda
Maskovací vzor „Debutant“ pro styl „Gryf“
2D styl „Gryf“
FV217 Badger
M48A5 Patton
IS-4
Maskovací vzor „Železný“ pro styl „Gryf“
Prvek pro vojenské známky: Gravírování „Body prestiže“
Prvek pro vojenské známky: Podklad „Železný“
Maskovací vzor „Bronzový“ pro styl „Gryf“
Prvek pro vojenské známky: Podklad „Bronzový“
Kopie 2D stylu „Gryf“ navíc
Maskovací vzor „Stříbrný“ pro styl „Gryf“
Prvek pro vojenské známky: Gravírování „Vítězství v režimu „Nápor““
Prvek pro vojenské známky: Podklad „Stříbrný“
Maskovací vzor „Zlatý“ pro styl „Gryf“
Prvek pro vojenské známky: Podklad „Zlatý“
Kopie 2D stylu „Gryf“ navíc
Maskovací vzor „Šampion“ pro styl „Gryf“
Odznak „Šampion Náporu“
Prvek pro vojenské známky: Podklad „Šampion“
25 bonů denně za udržení se na pozici v žebříčku
Kopie 2D stylu „Gryf“ navíc
Maskovací vzor „Legenda“ pro styl „Gryf“
Odznak „Legenda Náporu“
Stužka přezdívky „Gryfí legenda“
Prvek pro vojenské známky: Podklad „Legenda“
50 bonů denně za udržení se na pozici v žebříčku
Kopie 2D stylu „Gryf“ navíc

Progresivní 2D styl režimu „Nápor“

První řada odměn se točí okolo zbrusu nového progresivního 2D stylu a zahrnuje doprovodné emblémy, nápisy a úpravy vzhledu vojenských známek. Odměny jsou hráčům udělovány za postup hodnostmi a určité úspěchy v bitvě.

Nejvýznamnější odměnou je nový styl „Gryf“, první progresivní 2D styl, který se s každou získanou hodností vylepší. Lze jej aplikovat pouze na vozidla X. úrovně a skládá se z maskovacího vzoru, nápisů a emblémů.

Hráči styl obdrží po odehrání první bitvy v novém režimu, a po dosažení hodností Bronzový, Zlatý, Šampion a Legenda mohou získat až čtyři další kopie.

Maskovací vzor se vylepší poté, co hráč poprvé dosáhne nové hodnosti.

Po splnění určitých podmínek lze v režimu Nápor získat tři variance pěti emblémů a devět jedinečných nápisů. Mezi výzvy patří např. 15 vítězství jako součást superčety nebo způsobení 25 000 bodů poškození. Tyto speciální prvky úpravy vzhledu lze aplikovat pouze na 2D styl režimu „Nápor“.

 • Emblémy
 • Nápisy

Ničivé poškození
Podmínky:
Způsobte v režimu „Nápor“ 25 000/225 000/550 000 bodů poškození
 
Odměna:
1 emblém „Ničivé poškození 1“
1 emblém „Ničivé poškození 2“
1 emblém „Ničivé poškození 3“
Exhibiční utkání
Podmínky:
Vybojujte v režimu „Nápor“ 10/25/50 bitev s vozidlem se stylem „Gryf“
 
Odměna:
1 emblém „Exhibiční utkání 1“
1 emblém „Exhibiční utkání 2“
1 emblém „Exhibiční utkání 3“
Do obsazovacího kruhu
Podmínky:
Získejte v režimu „Nápor“ celkem 250/500/750 bodů za obsazování/obranu základny
 
Odměna:
1 emblém „Do obsazovacího kruhu 1“
1 emblém „Do obsazovacího kruhu 2“
1 emblém „Do obsazovacího kruhu 3“
Taktická výhoda
Podmínky:
Obsaďte v týmu celkem 15/150/375 bodů zájmu v režimu „Nápor“ (zahrnuje obsazení od hráče a jeho spojenců)
 
Odměna:
1 emblém „Taktická výhoda 1“
1 emblém „Taktická výhoda 2“
1 emblém „Taktická výhoda 3“
Než se opět shledáme
Podmínky:
Zničte v režimu „Nápor“ 15/150/300 vozidel
 
Odměna:
1 emblém „Než se opět shledáme 1“
1 emblém „Než se opět shledáme 2“
1 emblém „Než se opět shledáme 3“
 
 
 
 
 

Bok po boku
Podmínky:
Vyhrajte v režimu „Nápor“ 25 bitev v četě složené ze 2 hráčů
 
Odměna:
1 nápis „Bok po boku“
Ze staré školy
Podmínky:
Vyhrajte v režimu „Nápor“ 5 bitev jako součást superčety složené z hráčů jediného klanu
 
Odměna:
1 nápis „Ze staré školy“
Iniciátor
Podmínky:
Buďte v režimu „Nápor“ 10x prvním hráčem, který zničí nepřátelské vozidlo
 
Odměna:
1 nápis „Iniciátor“
7 proti 7
Podmínky:
Vyhrajte v režimu „Nápor“ 15 bitev jako součást superčety
 
Odměna:
1 nápis „7 proti 7“
Vařený natvrdo
Podmínky:
Zůstaňte v režimu „Nápor“ sami proti minimálně 3 nepřátelským vozidlům a vyhrajte.
 
Odměna:
1 nápis „Vařený natvrdo“
Najdi a znič
Podmínky:
Odhalte nebo zničte v režimu „Nápor“ 750 nepřátelských vozidel
 
Odměna:
1 nápis „Najdi a znič“
Prestiž
Podmínky:
Staňte se v režimu „Nápor“ 50krát nejlepším hráčem svého týmu podle získaných bodů prestiže
 
Odměna:
1 nápis „Prestiž“
Přestal jsem počítat
Podmínky:
Zničte v jedné bitvě v režimu „Nápor“ 4 nepřátelská vozidla
 
Odměna:
1 nápis „Přestal jsem počítat“
Veni Vidi Vici
Podmínky:
Vyhrajte bitvu v režimu „Nápor“ zničením všech nepřátelských vozidel za méně než 180 sekund
 
Odměna:
1 nápis „Veni Vidi Vici“
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vozidla k pronájmu

Za odehrání první bitvy v režimu „Nápor“ budete odměněni třemi nájemními vozidly použitelnými v rámci režimu:

Všechna nájemní vozidla jsou repliky stávajících tanků a mají stejné parametry a vlastnosti. Na vašem účtu zůstanou do konce sezóny 20. listopadu, 23:00 CET (UTC+1), a po jejím skončení budou odstraněny.

Prvky vojenských známek

Hráči si po dosažení hodnosti Železný a vyšší odemknou jedinečné podklady pro vojenské známky. Na hodnosti Železný získají také gravírování s počtem získaných bodů prestiže a na hodnosti Stříbrný dodatečné gravírování s počtem vítězství v Sezóně gryfa.

Gravírování „Body prestiže“

Gravírování „Počet vítězství v Sezóně gryfa v režimu „Nápor““

Ocenění a stužky

Nejlepší a nejambicióznější hráči, kteří dosáhnout prestižních hodností, obdrží skvělé ocenění Vzorný tankista Gryf a působivou stužku „Gryfí legenda“ spolu s denní odměnou 25 bonů za hodnost Šampion a 50 bonů za hodnost Legenda.

Odznak „Šampion Náporu“

Odznak „Legenda Náporu“

Stužka přezdívky

Odměny za vítězství

Druhá řada odměn zahrnuje bony, kredity, kusy vybavení, osobní zálohy, spotřební doplňky a další. Hráči postoupí přes 8 fází v závislosti na počtu jejich vítězství v režimu „Nápor“. Aby každou fázi dokončili a získali ceny, hráči musí zvítězit v určitém počtu bitev.

Během hraní Náporu budete také moci získávat body Battle Passu.

Disciplinární akce

Předčasné opuštění bitvy nebo neúčast v bitvě může váš tým výrazně oslabit. Proto využijeme disciplinární tresty a akce, které mají odrazovat od nepřijatelného chování a sankcionovat hráče, jejichž akce negativně bitvy ovlivňují.

Penalizace pomocí dočasných zákazů a značných redukcí bodů hodnocení se týká následujících činů:

 • Opuštění bitvy v soustředění před bitvou
 • Neaktivita v bitvě
 • Předčasné opuštění bitvy

Za dezerci a neaktivitu v bitvě ztratíte výrazně více bodů hodnocení než za prohranou bitvu. Opakovaná porušení pravidel zvýší dobu zákazu hráče v herním režimu.


Tím uzavíráme náš podrobný vhled do nového kompetitivního herního režimu. Podívejte se na první část, kde se dozvíte více o mechanikách režimu, a zúčastněte se Společného testu pro možnost si režim vyzkoušet a zaslat nám zpětnou vazbu.  

Připravte se vyšplhat hodnostmi až nahoru a získat epické odměny hned, jakmile režim „Nápor“ vtrhne 12. října na živé servery! 

Vpřed! 

Zavřít