Návrat Waffenträgera: Jak zkrotit monstrum či porazit jednotku

Veteráni tažení proti Maxi von Kriegerovi i nováčci!

Aliance potřebuje vaši pomoc! Šílený vědec se vrátil a nyní je v sázce víc než kdykoliv předtím. Svět na vás spoléhá! Boj proti von Kriegerovi by se proto neměl brát na lehkou váhu jako něco zcela běžného. Osamocený boj vám vynese pouze porážku a ztrátu naděje! My však nejsme sami. Aliance ve vás věří, velitelé.

Plukovník leták odložil ještě předtím, než ho dočetl celý.

„Max von Krieger je opravdu arogantní,“řekl plukovník majorovi z velitelství Aliance, který s hlášením přišel, „A my nemáme dostatek mužů na to, abychom mu mohli vzdorovat. Chceme-li vyhrát, potřebujeme dobrovolníky a jasný plán akce.“

„Naši nejlepší taktičtí specialisté na tom již pracují,“ prohlásil major sebejistě. „Pro velitele tanků jsme již připravili seznam doporučení, jak proti stroji Blitzträger auf E 110 postupovat co nejefektivněji. Všechna uvidíte v tomto výcvikovém videu.“

Když obrazovka potemněla, major se na chvíli zastavil a vytáhl složku s dokumenty.

„Co je uvnitř?“ Plukovník otevřel složku a prohlédl si první dokument.

„Toto jsou nová vozidla, která byla navržena speciálně k boji proti Maxi von Kriegerovi,“ odvětil major.

„Balistická kupole na stroji Bat.-Chatillon 25 t? To je zajímavé,“ řekl plukovník, zatímco listoval stránkami.

„Boje během posledního tažení ukázaly, že efektivita Chrtích jednotek ve strojích T-55 Thunderbolt nebyla tak vysoká, jak bychom chtěli. Blitzträger auf E 110 pod velením von Kriegera zničil mnoho těchto vozidel,“ podotkl major, zatímco pokračoval ve čtení zprávy. „Nová vozidla byla vytvořena s ohledem na zkušenosti z předchozích bitev.“

Interaktivní obrázek. Najeďte kurzorem na bojovou schopnost vozidla, abyste se podívali na doplňující informace.
Rezistor
Rezistor
Bojová schopnost
Stříbrná střela
Stříbrná střela
Poškození udělené von Kriegerovu vozidlu přes štít se zvyšuje s každým přetíženým generátorem. Poškození se nesnižuje, když je nepřítel ve zranitelné fázi.
Nabití
Nabití
Na určitou dobu zvyšuje dynamické vlastnosti vozidla.
Elektromagnetické dělo
Elektromagnetické dělo
Po aktivaci bude následující výstřel méně přesný, ale nepříteli a jeho modulům způsobí větší poškození.
Přetížení
Přetížení
Chrt může sebrat shluk plazmy, kterou je potřeba dovézt do generátoru, aby došlo k jeho přetížení. Každý přetížený generátor dočasně vyřazuje štít von Kriegerovova vozidla. První sebrání obnovuje všem členům týmu určité množství bodů výdrže. Pokud navíc máte plazmu ve vozidle, zvyšuje se tím poškození způsobené von Kriegerovi.
Thunderbolt
Thunderbolt
Bojová schopnost
Stříbrná střela
Stříbrná střela
Poškození udělené von Kriegerovu vozidlu přes štít se zvyšuje s každým přetíženým generátorem. Poškození se nesnižuje, když je nepřítel ve zranitelné fázi.
 
Nabití
Nabití
Na určitou dobu zvyšuje dynamické vlastnosti vozidla.
Palebný režim
Palebný režim
Na určitou dobu zvyšuje rychlost palby vozidla, ale snižuje jeho pohyblivost.
Přetížení
Přetížení
Chrt může sebrat shluk plazmy, kterou je potřeba dovézt do generátoru, aby došlo k jeho přetížení. Každý přetížený generátor dočasně vyřazuje štít von Kriegerovova vozidla. První sebrání obnovuje všem členům týmu určité množství bodů výdrže. Pokud navíc máte plazmu ve vozidle, zvyšuje se tím poškození způsobené von Kriegerovi.
Foudre
Foudre
Bojová schopnost
Stříbrná střela
Stříbrná střela
Poškození udělené von Kriegerovu vozidlu přes štít se zvyšuje s každým přetíženým generátorem. Poškození se nesnižuje, když je nepřítel ve zranitelné fázi.
Nabití
Nabití
Na určitou dobu zvyšuje dynamické vlastnosti vozidla.
Balistická kupole
Balistická kupole
Na určitou dobu zajišťuje imunitu vůči ochromení a poškození obdrženému od granátů.
Přetížení
Přetížení
Chrt může sebrat shluk plazmy, kterou je potřeba dovézt do generátoru, aby došlo k jeho přetížení. Každý přetížený generátor dočasně vyřazuje štít von Kriegerovova vozidla. První sebrání obnovuje všem členům týmu určité množství bodů výdrže. Pokud navíc máte plazmu ve vozidle, zvyšuje se tím poškození způsobené von Kriegerovi.
 
Rezistor
 
Thunderbolt
 
Foudre
   

„Brzy tato vozidla vyšleme do bitvy. Roty speciálních obrněných jednotek Alfa a Bravo jsou těmito novými vozidly plně vybaveny. Je načase vrátit von Kriegera zpátky na zem." Major na okamžik zaváhal. Přílišné chvástání nemuselo být na místě. „Naše taktická řešení můžete najít na straně 25,“ dokončil rychle.


Stránka, kterou major zmínil, mnoho informací neobsahovala studium von Kriegerových výtvorů bylo velmi obtížným a nebezpečným úkolem:

Informace o stroji Blitzträger auf E 110

 • Palba z dálky na Blitzträger auf E 110 není účinná. Pro udělení co největšího poškození je nutné se k nepříteli přiblížit.
 • Pakliže nasbíranou plazmu nelze využít k přetížení generátorů, přijde vhod při udělování zvýšeného poškození stroji Blitzträger auf E 110.
 • Soustřeďte všechnu palbu na Blitzträger auf E 110 ve chvíli, kdy je ochranné pole vozidla vyřazeno.
 • Von Krieger pohltí plazmu, kterou převážela jakákoliv zničená spojenecká vozidla. Chcete-li tomu zabránit, vždy doprovázejte ty, kteří ve vašem týmu plazmu převáží.
 • Výdrž bojových vozidel lze obnovit sběrem plazmy nebo účastí na úspěšném přetížení generátoru.
 • Hraje-li Blitzträger auf E 110 pasivně, zaměřte se na přetížení generátorů. Přetížení každého generátoru na chvíli vyřadí nepříteli štít, přičemž přetížení posledního ze čtyř generátorů vyřadí štít trvale.
 • Je-li to možné, měla by plazmu převážet pohyblivější či méně poškozená vozidla – mají vyšší šanci, že se dostanou ke generátoru.
 • Nevzdávejte se! Pokud se bitva blíží ke konci, ovšem alespoň jeden z chrtů převáží plazmu, pak se spustí prodloužení – trvání bitvy bude prodlouženo o dobu na časomíře plazmy, nejméně však o 30 sekund.
 • Každý přetížený generátor přidává další čas na dokončení mise.

Von Kriegerovy poznámky – taktiky pro Blitzträger auf E 110

„Tohle všechno je dobré, co ale víme o stroji Blitzträger auf E 110 samotném?“ zeptal se plukovník poté, co zavřel složku.

„Z prvních misí se nám podařilo získat zpravodajské informace včetně několika nových zjištění.“

„Jakou cenu jsme, majore, za tyto informace zaplatili?“ otázal se plukovník vážným hlasem.

„Téměř kompletně jsme přišli o skupiny Alfa a Bravo. Max von Krieger neplýtval časem. Jeho Blitzträger auf E 110 je teď mnohem silnější,“ odvětil major zlomeným hlasem, když znovu vytáhl von Kriegerovy poznámky ze složky.

Vyložil na stůl před plukovníka štos nákresů s vysvětlivkami.

Interaktivní obrázek. Najeďte kurzorem na bojovou schopnost vozidla, abyste se podívali na doplňující informace.
Blitzträger auf E 110
Blitzträger auf E 110
Bojová schopnost
Gungnir
Gungnir
Výstřel může nepřátelským vozidlům způsobit značné škody.
 
Elektromagnetická střela
Elektromagnetická střela
Výstřel s vysokonapěťovým nábojem, který zpomaluje a ochromuje nepřátele. Resetuje body přetížení generátoru u poškozených vozidel.
Elektromagnetický impulz
Elektromagnetický impulz
Výboj energie, který pokrývá celou oblast okolo vozidla. Ochromuje všechny nepřátele v zasažené oblasti a ty nejbližší poškozuje. Prochází přes všechny překážky a resetuje body přetížení generátoru u poškozených vozidel.
Teleportace
Teleportace
Po určité prodlevě umožňuje vozidlu teleportaci do vybraného bodu na mapě. Během přípravy vozidlo nelze ovládat. Nelze použít s deaktivovaným štítem.
Pohlcení
Pohlcení
Když je vozidlo poblíž shluku plazmy na zemi, urychluje její odpařování. Pokud je v okamžiku odpařování plazmy vozidlo v okruhu 50 m od ní, obnoví se mu určité množství bodů výdrže a zrychlí se obnovení teleportace.

„Aliance přišla na můj trik s generátorem, jejich ubohé snahy porazit mě, Maxe von Kriegera, ale nemají šanci na úspěch! Vedl jsem si záznam o každém kroku. Je to jako šachová partie, kterou pokaždé vyhraji.“

 • Držte chrty dál od generátoru. Několik Chrtů může rychle přetížit generátor a zničit štít mé E 110, což by pro mé veledílo znamenalo ‚auf Wiedersehen‘!
 • Po zničení mého štítu bude má pozice odhalena celé Chrtí jednotce. Doufám, že na to Aliance nepřijde!
 • Poznámka pro mě: Pokud jsou štíty vyřazené z provozu, drž se mimo pozice v otevřených oblastech. Nebudeme to našim nepřátelům usnadňovat!
 • Když je ovšem štít aktivní, měli bychom těm vejtahům ukázat skutečnou sílu Maxe von Kriegera! Nejprve zaútočím, pak zaútočím a potom zase zaútočím. Důležité je také sbírat plazmu. Plazma pomůže obnovit výdrž a urychlí dobíjení Teleportace. Mé mistrovské dílo pohltí plazmu automaticky!
 • Je nutné Chrty rozdělit a ovládnout bojiště. Je to jednoduchý a efektivní návod na vítězství, stejně jako vše, co Max von Krieger dělá. Nepřipadá v úvahu, aby tento mistrovský kus techniky nebyl pořádně využit! Tohle mistrovské dílo, které jsem stvořil já! Aktivně chránit důležité body na mapě před Chrty a ničit je jednoho po druhém.
 • Každý Chrt má omezený počet znovuobjevení, takže se v jednom okamžiku zaměřím na jednoho protivníka a zlikviduji ho.
 • Použití Elektromagnetické střely nebo Elektromagnetického impulzu přeruší proces přetížení generátoru.
 • Čím více vozidel Aliance Elektromagnetický impulz zasáhne, tím rychleji se znovu dobije.
 • Elektromagnetický impulz může cíle zasáhnout skrze okolní objekty, což je pro pohůnky Aliance dalším „pěkným“ překvapením, pokud se zkusí před mým mistrovským dílem za něčím ukrýt!
 • Balistická kupole pro Foudre? Nemáte nic, co by mohlo velkého von Kriegera překvapit. Elektromagnetický impulz dokáže udělit poškození i skrze ni.
 • Elektromagnetická střela nemusí vozidlo nutně zasáhnout přímo. Zásah poblíž postačí. Nic by nemělo velkého von Kriegera rozptylovat od jeho výzkumu!

Plukovník dočetl a pak se na majora vážně zadíval.

„Vyhlaste nábor dobrovolníků. Potřebujeme každého. Povolejte ty, kteří se zúčastnili předchozího tažení, a také nováčky. Také se ujistěte, majore, že všichni dobrovolníci obdrží pokyny. Teď jsou z nich naše skupiny Alfa a Bravo.“

Major, téměř na odchodu z kanceláře, zaváhal a zastavil se ve dveřích.

„Plukovníku, hlášení od přeživších zmiňují druhý typ nepřítele, který se podobá von Kriegerovu vozidlu. Výpovědi očitých svědků jsou v tuto chvíli jen povrchní, ale systematické. Dokonce jsme tohoto nepřítele pojmenovali – Blitzträger auf E 220.“

„Tohle není vhodná chvíle na povídačky o ‚Bílém Tygrovi‘. Můžete jít!“

Major zasalutoval a opustil kancelář. Plukovník si těžce povzdechl, pak otevřel vrchní šuplík svého stolu a pohlédl na sametovou krabici uvnitř. Krabici, která ukrývala medaili s obrázkem bílého tanku...

Zavřít