Čas pro mapy, část 2. – Zdokonalení návrhu úrovní na mapách Erlenberg, Charkov a Step

Velitelé!

Jsme tu zpět s dalším pokrokem ve zdokonalení návrhu úrovní pro další balíček map přepracovaných do HD. Dnes si projdeme změny navržené k ukončení častých přehlídek „kempování“ na mapě Erlenberg, dáme oběma týmům stejnou šanci k získání kontroly nad mapou Step, a z Charkova uděláme mapu příznivější pro každou třídu vozidel.

POZNÁMKA: I když se vás snažíme ohledně nadcházejících změn udržet v obraze, vždy existuje šance, že věci se mezi zveřejněním tohoto článku a vydáním map změní. S tím, jak budou práce pokračovat, tak vás budeme informovat.

Step

Nevyváženosti:

Test na serveru Sandbox ukázal, že tým, který začíná na jihu, může snadno projet nížinou a ponechat druhé straně jen stěží nějaké bezpečné ústupové cesty.

Změna

Aby bylo pravé křídlo hratelnější pro oba týmy, přidali jsme na obě strany nížiny kopce. Pokud jste v severním týmu, a hrajete úlohu podpory, tak se na kopce propližte a ničte protivníky na střední až velkou vzdálenost, abyste zpomalili jejich postup.

Nové kryté pozice v oblasti nížiny zajišťují severnímu týmu bezpečnou ústupovou trasu. Také se hodí k vybudování obranné linie, která nepříteli zabrání v rozdrcení křídla a otevření trasy k vaší základně.

Sekce za kolejemi (západní křídlo) dostala několik obranných pozic, které dále posilují severní tým. A nakonec oblast poblíž kamenů nyní nabízí příležitost k ukrytí a ostřelování nepřítele z velké vzdálenosti.

Aktualizace stavu:

Testy ukázaly, že jižní tým má stále snazší průjezd do středu nížiny. Právě teď pracujeme na tom, abychom to vyvážili, zatímco také posilujeme obranné pozice podél železnice.

Charkov

Nevyváženosti

Většina střetů probíhala v prostřední oblasti, kde budovy nabízely krytí před dělostřeleckou palbou. Městské uspořádání dávalo výhodu středním a těžkým tankům, nabízelo několik možností stíhačům tanků (které se držely na okraji města) a zcela zanedbávalo ostatní třídy vozidel. Bitvy končily rychle a často se zvrhly do rychlých střetnutí na krátkou vzdálenost.

Změna

Změny: mírná vylepšení by očividně nebyla dostatečná — museli jsme značně přepracovat mapu tak, aby byla příhodnější pro všechny třídy vozidel. Přepracování začalo zvětšením velikosti mapy z 800 x 800 na 850 x 850 m a přidáním obranných pozic a otevřených polí.

Aktualizace stavu

Ačkoliv testy vykázaly prodloužené trvání bitev a všestrannější hratelnost s ohledem na taktiku, skončil nový Charkov jako příliš otevřená a poněkud nudná (dle vašich připomínek) mapa. Vrátili jsme tedy tyto změny zpět a nyní pracujeme ve výchozí verzi mapy na zcela nových úpravách návrhu úrovní. Uvažujeme o zvětšení zastavěné oblasti, ale nechceme, aby byla zástavba tak hustá. Klíčové památky (divadlo, náměstí atd.) zůstanou na místě, zatímco zbytek města přepracujeme, aby se zvýšil dosah palby a vzniklo více možností pro odstřelovače (stíhače tanků bez věží atd.).

Pozor! V této fázi bety ještě Charkov není dostupný k testování. K vydání mapy dojde až po aplikaci aktualizace 1.0.

Erlenberg

Nevyváženosti

Bitvy na mapě Erlenberg měly smutnou tendenci zvrhnout se v přehlídku „kempování“. Ačkoliv střed mapy nabízel mnoho krytů, spousta akcí probíhala na severozápadě a jihovýchodě. Každá strana přesně věděla, co má očekávat: týmy se hned vydaly na kopce, zbudovaly své obrany a čekaly, až nepřítel najede do prostředku mapy. To se však stalo jen zřídka a oba týmy byly přinejmenším frustrované.

Víte proč: je obtížné zorganizovat nájezd a ještě obtížnější je dosažení toho, aby fungoval, když se základny nacházejí diagonálně proti sobě a přes jinak nepřekonatelnou řeku vedou jen tři mosty. Pokud se vydáte přejet prostřední most, nejspíše jich pár schytáte do korby ze západního či východního hřebene. Zkusíte-li jiné mosty, tak se dostanete do stejných problémů a upoutáte spoustu pozornosti.

Kromě toho nebyl terén nikdy na vaší straně: kopce bránily odstřelovačům v nerušené palbě (pokud jste nebyli na jednom z kopců). Zároveň měly lehké a střední tanky s dobrým sklápěním děla kvůli umístění kopců potíže s využitím nerovného terénu.

Změny

Přepracovali jsme město v centrální oblasti podél řeky, abychom bitvám přidali na rozmanitosti. Přibyly nové oblasti k přejetí na druhou stranu, zatímco břehy řeky přemosťují hustě postavené domy. Čím blíže se dostanete ke středu, tím hustější bude zástavba. Ačkoliv zde není dostatek místa pro těžké tanky, dobře obrněným středním tankům se zde bude dařit a budou využívat velké oblasti pevných krytů k likvidaci každého, kdo by se odvážil vstoupit na jejich území. Zajištění této oblasti se stane nezbytným později během bitvy, nebo když se rozhodnete překročit řeku.

Hodně jsme změnili terén, zúžili jsme pole, vytvořili výraznější rokliny a přidali les dost hustý na to, aby zajistil krytí. To by mělo usnadnit čtení mapy, předvídání dalšího nepřátelského tahu a plánování vašich vlastních tahů.

Změny v zastavěné oblasti zlepšily dynamiku bitev, ale nestačily k tomu, aby se z města stalo oblíbené místo. Bitvy často probíhaly podle stejného starého scénáře, kdy týmy zabraly protilehlé břehy řeky místo toho, aby využily kryt, který nabízelo město. Udělali jsme tedy další kolo úprav, abychom tuto oblast zatraktivnili:

  • Několik ulic bylo zablokováno, aby se zjednodušila struktura města a usnadnilo se zorganizování obranných pozic.
  • Do města nyní vede méně průjezdů, což by mělo usnadnit kontrolu oblasti.
  • Omezili jsme počet průstřelných oblastí v centrálním městě (praskliny ve zničených budovách, okna atd.) tím, že jsme přidali více budov. Teď se můžete plně soustředit na vypořádání s nepřáteli v soubojích zblízka a bez obav z toho, že schytáte pár granátů od nepřátel v kopcích.
  • Nově přidané a posílené obranné pozice na obou březích řeky nabízejí nerušený výhled na oblíbené pozice za mlýnem a za hradem. Vytlačte nepřátele z města, zaujměte postavení v těchto nových pozicích a odrazte útoky, které sem přicházejí.
  • Řeka už není nepřekročitelnou bariérou a nyní ji můžete přejet téměř kdekoliv.

 

Pokud jste to nezaznamenali, tak nedávno jsme popisovali zdokonalení v návrhu úrovní na mapách Rybářský přístav, Ruinberg, a Plzeň. Mrkněte se na tento odkaz, abyste nahlédli na změny a podívali se na více novinek o přepracování map.

Zavřít