Vylepšení level designu: Mé milované Fjordy

S aktualizací 1.0 se zcela předělává nepřeberný výběr prvků, od map a grafiky až po hudbu, a mapa Fjordy v tom není žádnou výjimkou. Po značném přepracování vám přinášíme náhled na tuto zdokonalenou letní mapu i s odůvodněním všech změn.

Nevyváženosti

 • CQC Club: Téměř všechny boje probíhaly z krátké vzdálenosti (na obrázku jsou označeny jako zóny 1 – 4). V důsledku toho mohly tanky, které nejsou do rvačky příliš vhodné, svým spoluhráčům nabídnout jen málo.
 • Kde je maskování?: Nedostatek úkrytů omezoval váš vliv na průběh bitvy (označeny jako zóny 5 a 6).
 • Střílejte rovně: Nedostatek zjevných pozic pro přímou palbu přes mapu. Ve městě (zóna 8) ztěžovalo rozestavění ulic a bloků domů orientaci a způsobovalo potíže při hledání výše zmíněných pozic. K tomu navíc byla zóna 7 k dispozici pro lehké tanky, ale obsazení této pozice bylo velmi obtížné a využívalo ji jen velmi málo tankistů.
 • Neměnnost Fjordů: Mapa byla vnímána jako koridorová, v níž těžké tanky zaberou zónu 1 (a jen zřídka se dostanou do zóny 4) a střední tanky bojují až do konce v zónách 2 – 4. Kromě pole v zóně 9 zde nebyl žádný prostor pro manévry lehkých tanků, a jejich efektivita v této pozici byla extrémně omezená.
 • Zasypte mě palbou: Ze zóny 10 mohlo dělostřelectvo pálit na zónu 1. Palebná podpora ze zóny 11 však nebyla možná.

Kromě vizuálních zdokonalení jsme se pokusili o nápravu nevyvážeností, díky kterým mohly lehké tanky a stíhače tanků „zůstat u ledu“, budeme-li se bavit o jejich dopadu na bitvu. Většina střetů probíhala na krátkou vzdálenost, což znamenalo, že stroje, které se nehodily do pranice, byly v nevýhodě. Kromě toho znesnadňoval situaci výše zmíněných tříd vozidel i nedostatek úkrytů a pozic, ze kterých by bylo možné střílet napříč přes mapu. Vedle toho byly Fjordy vnímány jako koridorová mapa, která nedávala lehkým tankům z obou stran příliš možností k ovlivnění bitvy.

Dělostřelectvo, které se objevilo na východě, omezovala ve srovnání s protivníky jeho přirozená pozice v zajišťování palebné podpory v jižním zúžení koridoru.

Níže můžete vidět porovnání mezi dvěma minimapami (nová vlevo a stará vpravo) a nepochybně si všimnete značného rozdílu po přepracování:

Teď, když jste to viděli na vlastní oči, pojďme už přímo na zdokonalení...

Změna

 • Vyrovnali jsme centrální pole a po stranách jsme přidali kryty a vegetaci kvůli maskování. Ve výsledku budou tanky, které bojují z dálky efektivnější a lehké tanky dokáží účinněji provádět průzkum.
 • Přidali jsme snadný vjezd na centrální kopec. Oba týmy ho budou moci využít, aby vychýlili jazýček vah ve svůj prospěch. Navíc jsme se rozhodnuli, že tuto pozici dále rozvineme a dáme jí v bitvě větší význam.
 • Obsazení centrálního kopce je riskantní, ale výsledek může stát za to. Jeho obsazení vám dá kontrolu nad středem mapy a umožní vám podporovat spojence.
 • Změny byly provedeny i ve struktuře a rozložení města. Navigace v něm bude nyní snadnější a umožní vám provádění určitých manévrů.
 • Pozice dělostřelectva jsou nyní vyváženější — dělostřelectvo nedokáže nadále pálit z bezpečného prostoru (zóna 10 na staré mapě) na těžké tanky, které se nacházejí v zóně 1 staré mapy.
 • Úpravy terénu po celé mapě umožňují výběr různých směrů útoku. Tyto trasy jsou vhodné pro všechny třídy vozidel a dovolují jim volnější pohyb.

Vzpomínáte si, jak jsme zmínili, že Fjordy byly vnímány jako koridorová mapa? Aby se tedy na mapě zlepšila hratelnost, budou mít nyní tanky, jež zajišťují palbu z dálky, větší vliv na konečný výsledek a lehké tanky budou moci efektivněji plnit své povinnosti.

Novým přírůstkem mapy je centrální kopec. Ovládnutím tohoto bodu se kyvadlo vychýlit ve prospěch kteréhokoliv z týmů, protože toto místo lze využít k zajištění podpůrné palby. S těmito přídavky budou rvačky v zúženém koridoru k vidění méně často a boj se tím otevře všem tankům.

Pozice dělostřelectva jsou vyváženější, a to znamená, že týmy, které začínají na severu, už nemohou nadále využívat výhodu dělostřelecké palby a samy zůstat v bezpečném úkrytu na severu.

Zdokonalené Fjordy můžete omrknout spolu se spoustou dalších map v ohromujícím HD hned teď tím, že se zapojíte do Bety. Po jejich vyzkoušení nezapomeňte nechat své připomínky na fóru, abyste nám pomohli s jejich dalším zdokonalením!

PŘIPOJTE SE K BETĚ  

Diskutovat na Discordu

Zavřít