Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Verze 9.12: Úpravy tanků

Na základě reakcí shromážděných během veřejných testů bylo rozhodnuto odstranit tuto funkci z nadcházející aktulizace. Pro více informací si přečtěte naše oficiální oznámení.

Tankisté,

dříve se emblémy a nápisy na vozidla používaly výhradně z estetických účelů. Praktické výhody bylo možné najít pouze u kamufláží, které zlepšovaly hodnotu maskování tanku v bitvě. Brzy se emblémy a nápisy stanou stejně užitečné jako kamufláže.

Co se změní?

Po aktualizaci získají emblémy a nápisy nový účel: kromě možnosti odlišit se od davu přinesou také příležitost získat bonusy k hlavním kvalifikacím posádky.

Tyto bonusy budou platit pro všechny členy posádky (ovlivní je všechny), nebo pro jednotlivé tankisty (ovlivní konkrétního člena posádky).

Individuální bonusy a bonusy pro všechny členy posádky se dělí do dvou typů:

  • Trvalé bonusy – bonusy k hlavním kvalifikacím, které platí po celou dobu trvání bitvy.
  • Dočasné bonusy – bonusy k hlavním kvalifikacím, které začínají fungovat po splnění konkrétních podmínek v bitvě.

Důležité upozornění! Všechny emblémy a nápisy použité na vozidla na nich zůstanou. A navíc, bonusy k hlavním kvalifikacím posádky budou fungovat bez ohledu na to, zda byly nápisy nebo emblémy na vozidlo použity před nebo po aktualizaci.

Další informace o typech bonusů můžete najít v následující infografice:

Jak fungují bonusy pro hlavní kvalifikace?

Každý emblém nebo nápis použitý na tank přidává konkrétní bonus k hlavním kvalifikacím. Bonusy pro všechny členy posádky ovlivňují celou posádku a, v závislosti na podmínkách aktivace, mohou přidávat buď +1 % (trvalý bonus) nebo +2 % (dočasný bonus) k hlavní kvalifikaci celé posádky. Individuální bonusy fungují podobně: +2 % pro bonusy, které jsou trvale aktivní a +3 % pro bonusy, které jsou aktivní po splnění některých podmínek v bitvě. Aktivované bonusy se zobrazí za stupnicí úrovně hlavních kvalifikací.

Sčítání bonusů

Na vozidlo můžete umístit maximálně dva emblémy a dva nápisy. V případě, že různé emblémy a nápisy poskytují bonusy stejným členům posádky nebo celé posádce, se tyto bonusy sčítají.

  • Identické bonusy z různých nápisů a emblémů se sčítají
  • Emblém nebo nápis, který poskytuje bonus konkrétnímu členovi posádky, bude fungovat pro všechny členy posádky se stejnými rolemi (například dva nabíječi ve vozidle E 100).
  • Pokud zastává konkrétní člen posádky více rolí (například je velitel a zároveň radista), sčítají se bonusy s konkrétními kvalifikacemi. Například pro použité nápisy a emblémy existuje bonus +3 % na hlavní kvalifikace velitele, +2 % na hlavní kvalifikace všech členů posádky a +3 % na kvalifikace radisty. V konečném součtu obdrží velitel +5 % ke hlavním kvalifikacím. Toto číslo se zobrazí na stupnici úrovně hlavních kvalifikací. Navíc i druhá role daného člena posádky, což je v tomto případě radista, obdrží bonus +5 % k hlavní kvalifikaci.

 

Tankisté, jak si upravíte své tanky?

Zavřít