Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Aktualizace 9.4: Změny systému kolizí

Tankisté,

ti nejzkušenější z Vás již dobře znají výhody tohoto manévru. Pokud ale jste ve World of Tanks novější, rádi Vám k tomu povíme něco víc: taran je taktický manévr, kdy úmyslně narazíte do nepřátelského obrněného vozidla, abyste jej zneškodnili. Přečtěte si, jaké podstatné změny přinese aktualizace 9.4 pro systém kolizí ve World of Tanks.

Historické okénko

V dějinách tankové války najdeme mnoho záznamů o použití tohoto nebezpečného taktického manévru. Jako první zdokumentovaný případ použití tankového taranu je považována bitva poblíž osady Seseña (blízko Madridu) v průběhu Španělské občanské války. Během bitvy posádka tanku T-26 pod velením poručíka K. Osadchiyho zničila falangistický tančík nárazem do něj. Později se taran stal na bojišti běžným úkazem. Ať je tomu jakkoliv, náraz do tanku byl velmi riskantní krok. Je téměř stejně nebezpečný pro tank „útočící“, jako pro jeho cíl. Proto se obvykle k taranu posádka uchýlila jen v největší nouzi, když už neměla jinou možnost.

 

Ve hře

Ve World of Tanks se s úmyslným nárazem do tanku setkáme znatelně častěji než ve skutečnosti. Jistota velkého poškození, jaké nepříteli nárazem způsobíte, je často důvodem, proč se k tomu v tankovém duelu odhodláte. Někdy dojde i na humorné situace, třeba když méně zkušení hráči vidí vážně poškozené, ale těžší a lépe pancéřované vozidlo, a ve snaze připsat si jeho zničení to „do něj naperou“. Co neočekávají je, že jejich lehčí a křehčí vozidlo je ve skutečnosti v nevýhodě. Jejich hrdinská honba za výhrou, body a oceněními tak může být prudce utípnuta pohledem na ponižující sebezničení. Mějte proto vždy na paměti objem a pancéřování tanku, do kterého chcete narazit. Pokud chcete z kolize vyjít jako vítězové, měli byste být v těchto ohledech těmi silnějšími.

      

„Bitevní beranidlo jest zbraní pravých hrdinů!“

Hodně hráčů něco takového v nějaké podobě slyšelo, ne každý ale úplně chápe, jak mechanika kolizí funguje ve World of Tanks. V našem článku si rozebereme mechaniku za výpočtem poškození při kolizi dvou tanků. Poté si popíšeme, k jakým změnám dojde v aktualizaci 9.4.

Mechanika kolize

 

1) Když dojde ke srážce dvou tanků, je určena oblast interakce obou vozidel - část pancíře vozidel, kde se vozidla během kolize dotknou. Tato je nazvána „celková plocha kontaktu“.

 

2) Poté s pomocí výpočtů herního serveru je v rámci „celkové plochy kontaktu“ určen přesný „bod uplatnění poškození“. Jedná se o bod (na každém tanku účastnícím se kolize), skrze který dojde k poškození. Umístění „bodu uplatnění poškození“ závisí na mnoha proměnných, jako je směr pohybu vozidla, celková oblast kontaktu pancíře vozidla a těžiště každého vozidla. Při výpočtu poškození způsobeného kolizí je použit rozměr pancíře vozidla v „bode uplatnění poškození“, aniž by bylo bráno v potaz účinné pancéřování.

 

3) Po určení „celkové plochy kontaktu“ a „bodu uplatnění poškození“ provede server výpočty, které určí poškození každého tanku účastnícího se kolize. Při výpočtu způsobeného poškození jsou použity tyto parametry:

  • hmotnost tanků
  • rychlost tanků v okamžiku kolize
  • zda vozidlo má protistřepinovou vložku nebo posádka schopnost kontrolovaný náraz
  • tloušťka pancíře tanku v „bodě uplatnění poškození“
  • přítomnost představného pancíře

 

 

Aktualizace 9.4:

Po vydání aktualizace 9.4 budou ve hře určité změny mechaniky kolizí. Aby byl systém více realistický, bude podstatně zvýšena závislost poškození na tloušťce pancíře v oblasti kolize. Takže nárazem do slabých míst nepřátelského stroje silným čelním pancířem způsobíte více poškození, než kolizí „čelo na čelo“. Navíc, když taranujete protivníka tlustým čelním pancířem, poškození Vašeho vlastního stroje bude sníženo.

Tankisté, staňte se mistry bojového umění taranu a budete mít zbraň navíc!

Zavřít