Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Aktualizace 9.8: Dynamické čety

Dynamické čety

V průběhu veřejného testu aktualizace 9.8 si mohli hráči vyzkoušet nové rozšíření funkce podporující týmovou hru. Dynamické čety totiž byly v rámci testování dostupné.

Dynamické čety jsou čety, které hráči mohou vytvořit přímo v průběhu bitvy. Dynamická četa může být vytvořena ve chvíli, kdy začne 30sekundové odpočítávání před bitvou. Výhody dostupné členům dynamické čety se v ničem neliší od těch, které si mohou užívat členové čet klasických:

  • Hlasová komunikace
  • Chat vyhrazený dané četě

 

Jak vytvořit dynamickou četu?

Pro vytvoření dynamické čety stačí podržet klávesu CTRL, přičemž se vám v seznamu hráčů zobrazí různé ikony:

Tyto ikony indikují:

  • Spoluhráč může být pozván do dynamické čety
  • Spoluhráč nemůže být pozván do dynamické čety
  • Spoluhráč byl pozván do dynamické čety
  • Hráč obdržel pozvánku od jednoho ze spoluhráčů

Najeďte kurzorem myši nad přezdívku hráče, kterého si přejete pozvat do dynamické čety a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Ze zobrazeného menu vyberte položku Pozvat do čety:

Pokud se rozhodnete pozvánku zrušit, jednoduše zopakujte výše uvedený postup, ale tentokrát zvolte Odvolat pozvánku do čety.

 

Přijetí pozvánky do dynamické čety

Jakmile obdržíte pozvánku do dynamické čety, zobrazí se vám o tom systémová zpráva. Pro přijetí pozvánky přejeďte kurzorem myši nad jméno hráče, který vás pozval a zvolte možnost Přijmout pozvánku do čety.

Důležité: Mějte na paměti, že v tuto chvíli je možné dynamickou četu vytvořit pouze s hráči, kteří jsou v bitvě vašimi spoluhráči. To znamená, že nemůžete poslat pozvánku hráči, který je v bitvě vaším protivníkem.

 

Spojte své síly a ovládněte bojiště společně, velitelé!

Zavřít